Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Kỳ Thi Olympic Toán Sinh Viên Toàn Quốc 2018

Tiếp nối thành công của Đoàn Olympic Toán sinh viên Nhà trường trong các Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên Toàn quốc 2016 và 2017, nay được sự cho phép của Ban Giám Hiệu  Nhà trường, Bộ môn Toán Lý sẽ tiến hành tuyển chọn và tổ chức ôn tập cho đội tuyển Olympic Toán học sinh viên Nhà trường tham dự Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên Toàn quốc 2018 tại Quảng Bình.

Kế hoạch chọn đội tuyển dự thi Olympic Toán Sinh viên Toàn quốc năm 2018, và Đề cương ôn thi Olympic (file đính kèm)