Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học các môn Giáo dục Thể chất trong HK 2 NH 2017-2018

P.ĐTĐH trân trọng thông báo lịch học các môn Giáo dục Thể chất (tại trường Đại học TDTT TP.HCM) của HK 2 NH 2017-2018 sẽ bắt đầu sau Tết Âm lịch (học từ ngày 26-02-2018).