Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học lớp văn bằng 2 khóa tuyển 2021 đợt 2(lớp 467).

Chào các bạn sinh viên lớp văn bằng 2 Khóa tuyển 2021 đợt 2 (lớp 467).

P.ĐTĐH thông báo TKB 2 môn học tiếp theo của khóa này là:

-IT002.N11.VB2: Lập trình hướng đối tượng, Lịch học Thứ 7, Tiết 6789, P.B2.16 & Thứ 6, Tiết T, P.B2.16, bắt đầu học ngày 8/8/2022.

-IT005.N11.VB2: Nhập môn mạng máy tính, Thứ 7, Tiết 2345, P.B2.22 & Thứ 4, Tiết T, P.B2.22, bắt đầu học ngày 8/8/2022.

Các bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản chứng thực của sinh viên vào trang web daa để xem lịch học cá nhân 2 lớp này.

Trân trọng.

-------------

CV: Lưu Đức Phong.