Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học môn giáo dục thể chất học kỳ 2 năm học 2020-2021

Thân chào các bạn sinh viên!

Để thuận lợi cho việc đăng ký học phần môn Giáo dục thể chất trong HK2 NH 2020-2021, Phòng Đào tạo Đại học thông báo lịch học và môn học tương ứng với từng lớp cụ thể (file đính kèm, xem kỹ cột GHI CHÚ). Các bạn chú ý đăng ký đúng thời gian quy định và đúng môn.

Địa điểm học tập: Tại trường Đại học CNTT (KP6, P. Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM), ngoại trừ một số môn đặc biệt học tại nơi khác có ghi rõ trong cột Ghi chú.

Trân trọng.

Các file đính kèm: