Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Lịch Thi Cuối Kỳ 1 Năm Học 2017-2018

P.ĐTĐH thông báo lịch thi cuối kỳ 1 (file đính kèm)

Các bạn sinh viên vui lòng cập nhật thông tin thi cuối kỳ và phản hồi nếu có cho P.ĐTĐH theo địa chỉ

phongdaotaodh@uit.edu.vn hoặc liên hệ P.A120 trước ngày :18/12/2017

Trân trọng.