Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch thi giữa kỳ- Phòng thi giữa kỳ 1 năm học 2019-2020

Chào các bạn sinh viên

P.ĐTĐH thông báo lịch thi, danh sách phòng thi giữa kỳ 1 năm học 2019-2020 (file đính kèm) các bạn sinh viên vui lòng cập nhật thông tin để chuẩn bị cho kỳ thi có kết quả tốt.

Trân trọng