Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch thi kiểm tra anh văn đầu vào khóa tuyển năm 2022

Chào các bạn tân sinh viên,

Phòng ĐTĐH gửi lịch thi kiểm tra anh văn đầu vào khóa tuyển năm 2022 như sau:Ca thi Bắt đầu Kết thúc Ngày thi Ngày thi
1 07g30 09g25 01/10/2022 02/10/2022
2 09g30 11g25 01/10/2022 02/10/2022
3 13g00 14g55 01/10/2022 02/10/2022
4 15g00 16g55 01/10/2022 02/10/2022

Thông tin chi tiết đã có trong thông tin nhập học mà các bạn đã nhận được.

Các bạn vui lòng có mặt trước phòng thi 15 phút, mang theo CMND/CCCD hoặc thẻ Sinh viên (nếu có).

   Trân trọng.