Skip to content Skip to navigation

Thông báo Lịch thi-Phòng thi cuối Học kỳ 2 năm học 2020-2021

Chào các bạn sinh viên.

P.ĐTĐH thông báo Lịch thi-Phòng thi cuối kỳ 2 (file đính kèm).

Các bạn có thể xem thông tin Lịch thi và Phòng thi trên daa bằng tài khoản sinh vên hoặc xem trực tiếp tại file đính kèm.

Trân trọng.