Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch thi SPEAKING (lớp AV học tháng 8/2020)(Cập nhật ngày 19/10/2020

Chào các bạn sinh vên.

Trung tâm Ngoại ngữ - Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo lịch thi SPEAKING thông tin chi tiết (file đính kèm)

Trân trọng.