Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Mở 03 Lớp IT001; IT002; IT003 Theo Phương Thức Đào Tạo Kết Hợp (blended learning)

Chào các bạn sinh viên.

P.ĐTĐH thông báo mở 3 lớp: Lớp IT001.K11.CLC; IT002.K12; IT003.K11  theo phương thức đào tạo kết hợp (blended learning) cho sinh viên  ĐKHP trong học kỳ I, năm học 2019-2020 như sau:

1. Số buổi học trực tiếp:

- Học lý thuyết: Sinh viên sẽ có 5 buổi (15 tiết) học trực tiếp trên lớp. Lịch học cụ thể sẽ được giảng viên thông báo tại Moodle (https://courses.uit.edu.vn). 

- Học thực hành: Theo hình thức 2, sinh viên sẽ có 4 buổi học (12 tiết).

2. Phương thức học:

- Theo phương thức đào tạo kết hợp, sinh viên chủ động học tập với video bài giảng và những tài liệu học tập điện tử khác được cung cấp qua hệ thống website môn học.

- Trong quá trình học, sinh viên có thể trao đổi, thắc mắc,... qua hệ thống Diễn đàn của môn học.

- Trong buổi học đầu tiên, giảng viên sẽ hướng dẫn cho sinh viên cách học, tài liệu và hình thức kiểm tra, thi.

3. Lưu ý:

- Điểm thi môn học được công nhận như lớp học truyền thống. 

- Học phí học tập được tính như bình thường.

Trân trọng