Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Mở 2 Lớp BOQC1.J21 và BOQC1.J22

P.ĐTĐH thông báo mở 2 Lớp Nhập môn máy tính lượng tử như sau;

Lớp  BOQC1.J21 Lịch học: Thứ 5; Tiết 2345: P.B1.02

Lớp BOQC1.J22 Lịch học:Thứ 6; Tiết 2345; P.B1.02  cả 2 lớp Giảng viên đều do thầy Phan Hoàng Chương giảng dạy.

Thời gian bắt đầu học 2 lớp này là ngày 04/03/2019.

Lưu ý: Lớp học không thu học phí. Điểm không tính vào chương trình học.

Danh sách lớp (file đính kèm)

Các file đính kèm: