Skip to content Skip to navigation

Thông báo mở lớp luyện thi TOEIC cấp tốc khai giảng vào ngày 11/11/2019

Chào các bạn sinh viên.

Trung tâm Ngoại Ngữ đang chiêu sinh lớp luyện thi TOEIC cấp tốc khai giảng vào ngày 11/11/2019.Thông tin chi tiết (file đính kèm).

Trân trọng

Các file đính kèm: