Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ 2 lớp học bơi ngày mai 20/05/2017

Trường Đại học TDTT thông báo: do hồ bơi đang trong giai đoạn thay nước hồ nhỏ nên hiện tại, 02 lớp học bơi vào ngày mai 20/05/2017 được nghỉ