Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

P.ĐTĐH Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Thời gian nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng vương: Sinh viên được nghỉ 01 ngày, Thứ 5 (06/04/2017).

Thời gian nghỉ ngày lễ 30/4 và 01/5: Sinh viên được nghỉ 3 ngày (Từ 30/4/2017 tới 2/5/2017)