Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2018

P.ĐTĐH gửi nội dung thông báo nói trên (file đính kèm).

Các lớp được nghỉ học theo quy định này.

Các file đính kèm: