Skip to content Skip to navigation

Thông báo nhắc lịch học lý thuyết môn Giáo dục thể chất 2

Chào các bạn sinh viên!

Theo thông báo từ Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thể thao, các lớp giáo dục thể chất 2 (PE002) sau khi thi kết thúc thực hành sẽ học tiếp lý thuyết theo lịch như lịch học thực hành trước.

Các bạn tập trung học lý thuyết tại phòng 01, 02 khu nhà thi đấu đa năng.

Các bạn xem thông báo và thông tin đến các bạn cùng lớp nhé.

Trường hợp bạn nào nhận thông tin trễ không tham gia học đúng theo lớp đăng ký thì có thể liên hệ trung tâm xin học chung với các lớp sau.

Trân trọng.

Phòng đào tạo đại học.