Skip to content Skip to navigation

Thông báo nộp lệ phí thi 2 kỹ năng nói và viết tại Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

Chào các em,

Về lệ phí thi 2 kỹ năng Nói và Viết tại Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, Phòng Đào taọ Đại học của Trường sẽ thu hộ Trung tâm ngoại ngữ của Tường Đại học Bách Khoa, vì vậy các em nộp lệ phí thi tại phòng Đào tạo A120, gặp cô Duyên nhé.

Lê phí thi: 100.000đ/1sinh viên.

Phòng ĐTĐH.