Skip to content Skip to navigation

Thông báo quyết định miễn các học phần Anh văn học kỳ 1 năm học 2017-2018

Phòng Đào tạo Đại học thông báo quyết định miễn các học phần Anh văn học kỳ 1 năm học 2017-2018 trong file đính kèm

Sinh viên có tên trong danh sách được miễn học các học phần Anh văn theo quyết định

Trân trọng

Các file đính kèm: