Skip to content Skip to navigation

Thông báo quyết định xử lý học vụ học kỳ 2,3 năm học 2018-2019

Chào các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo Đại học thông báo quyết định xử lý học vụ học kỳ 2,3 năm học 2018-2019 trong file đính kèm.

Trân trọng

Các file đính kèm: