Skip to content Skip to navigation

Thông báo sinh viên học giáo dục quốc phòng vẫn tham gia học anh văn sơ cấp buổi tối

Chào các bạn Sinh viên,

Phòng Đào tạo thông báo các bạn sinh viên tham gia học Giáo dục Quốc phòng vẫn học các lớp anh văn sơ cấp 1 và sơ cấp 2 vào các buổi tối như bình thường.

Sinh viên đọc quy định về ngoại ngữ số 141 trong mục Quy chế - Quy định trên trang này để hiểu rõ hơn về việc học anh văn tại trường:

Chúc các bạn học tập tốt.

Phòng Đào tạo Đại học