Skip to content Skip to navigation

Thông báo thay đổi hình thức thi môn SS007 và SS009.

Chào các bạn sinh viên.

Khoa Lý luận Hanh chính

Thông báo đến các bạn sinh viên về việc điều chỉnh hình thức thi cuối kỳ HK1 20.21 (so với thông báo của GV phụ trách lớp)

1. Môn thi: Triết học Mác - Lênin (SS007) và Chủ nghĩa xã hội khoa học (SS009)

2. Hình thức thi: Tự luận (Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài, không sử dụng laptop và các thiết bị nối mạng internet.) 

Thông báo để các bạn sinh viên biết để có sự chuẩn bị thật tốt cho buổi thi

Chúc các bạn sinh viên đạt kết quả cao trong HK1 2021.

Trân trọng.