Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời gian nhận bằng tốt nghiệp đợt 2 và đợt 3 năm 2018

P.ĐTĐH thông báo thời gian nhận bằng tốt nghiệp đối với những sinh viên có tên trong Quyết định tốt nghiệp đợt 2 và đợt 3 năm 2018 bắt đầu từ : 08h00 ngày 14/5/2018. Sinh viên nhận bằng theo giờ hành chính từ thứ 2 tới thứ 6.

(Sinh viên chính quy đại trà nhận bằng tại phòng A120; sinh viên CTTT, CLC, TN nhận bằng tại phòng E2.1)