Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời gian nộp đơn chuyển ngành, bảo lưu Học kỳ 2 năm học 2020-2021

Chào các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo Đại học thông báo thời gian nộp đơn chuyển ngành, bảo lưu từ ngày 22/02/2021 đến 26/2/2021.

Sinh viên có nhu cầu điền đầy đủ thông tin và nộp đơn theo mẫu:

1. Chuyển ngành: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien#chuy...

2. Bảo lưu: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien#baol...

Lưu ý: Sinh viên nộp đơn qua đường bưu điện về Phòng Đào tạo Đại học A120, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, KP6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM hoặc scan đơn và gửi email về phongdaotaodh@uit.edu.vn ( trường hợp sinh viên gửi email thì phải bổ sung đơn bản giấy trước 31/3/2021)

Sinh viên xem thêm qui định tại đây https://daa.uit.edu.vn/thongbao/1-quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-da...

Trân trọng