Skip to content Skip to navigation

Thông báo Thời khóa biểu dự kiến HK1 năm học 2022-2023

Chào các bạn sinh viên!

Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến các bạn TKB dự kiến của HK1 năm học 2022-2023. Các bạn xem thông tin các lớp dự kiến mở trong file đính kèm để chuẩn bị ĐKHP HK1 năm học 2022-2023 theo như kế hoạch đã thông báo: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-ke-hoach-dkhp-hoc-ky-1-nam-hoc....

Trân trọng.

LTTP