Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019-2020

Chào các bạn sinh viên

P.ĐTĐH thông báo thời khóa biểu học kỳ 2,  thông tin chi tiết các bạn vui lòng xem trong (file đính kèm) 

Thời gian bắt đầu học kỳ 2:

- Các khóa 13 về trước bắt đầu học kỳ 2 từ ngày 17/02/2020.

- Khóa 14  bắt đầu học kỳ 2 từ ngày 24/02/2020.

Trân trọng.