Skip to content Skip to navigation

Thông báo Thời khóa biểu học kỳ Hè năm học 2018-2019

Chào các bạn Sinh viên.

P.ĐTĐH thông báo Thời khóa biểu học kỳ Hè ăm học 2018-2019 thông tin chi tiết trong (file đính kèm). Học kỳ Hè  bắt đầu từ ngày 8/7/2019.

Trân trọng.