Skip to content Skip to navigation

Thông báo Thời khóa biểu học kỳ hè năm học 2021-2022 và kế hoạch ĐKHP học kỳ hè.

Chào các bạn sinh viên.

1. Phòng ĐTTĐH thông báo TKB dự kiến mở trong học kỳ hè các bạn xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

2. Kế hoạch ĐKHP hè như sau:

* 23/5-27/5 P. ĐTĐH công bố thời khóa biểu

* 01/6 – 8/6 Sinh viên đăng ký học phần

* 14/6 – 19/6 Sinh viên hiệu chỉnh đăng ký học phần

* 28/6  P. ĐTĐH công bố kết quả mở lớp.

*  04/7 – 6/8 Bắt đầu học kỳ hè.