Skip to content Skip to navigation

Thông báo về lịch thi các lớp Tiếng Nhật NHJP1

Phòng Đào tạo Đại học thông báo về lịch thi các lớp tiếng Nhật NHJP1 như sau:

+ Lớp NHJP1.I13 sẽ kiểm tra vào lúc 10:00 am, thứ 5 ngày 28/12/2017

+ Lớp NHJP1.I12 sẽ kiểm tra vào lúc 10:00 am, thứ 6 ngày 29/12/2017

Trân trọng