Skip to content Skip to navigation

Thông Báo Về việc ĐKHP Học Kỳ 1 Năm Học 2019– 2020

Chào các bạn sinh viên.

P.ĐTĐH  Thông báo kế hoạch ĐKHP Học kỳ 1 Năm học 2019-2020 như sau:

  1. P.ĐTĐH mở hệ thống cho sinh viên các khóa từ khóa 13 trở về trước ĐKHP (riêng khóa 14 mới tuyển sẽ được gán TKB tự động dựa vào kế hoạch đào tạo và kết quả kiểm tra đầu vào tiếng Anh):
  1. Đợt 1 (chính thức):
    • Từ 9h00 ngày 01/8/2019 đến 16h00 ngày 04/8/2018 (dành riêng sinh viên cho khóa 11 trở về trước).
    • Từ 9h00 ngày 06/8/2019 đến 16h00 ngày 10/8/2019 (cho sinh viên tất cả các khóa 13 trở về trước  ).
  2. Đợt 2 (hiệu chỉnh): Từ 9h00 ngày 14/8/2019 đến 16h00 ngày 18/8/2019.
  3. Đợt 3 (bổ sung): P.ĐTĐH mở hệ thống cho sinh viên tất cả các khóa điều chỉnh, bổ sung ĐKHP từ 9h00 ngày 03/9/2019 đến 16h00 ngày 07/9/2019.

P. ĐTĐH công bố TKB HK 1 chính thức: Ngày 25/8/2019.

Bắt đầu HK 1 năm học 2019 – 2020: Khóa 14 vào ngày 26/8/2019, các khóa còn lại vào ngày 03/9/2019.

Các bạn Sinh viên tham khảo TKB HK 1 Năm Học 2019-2020 (dự kiến) trong file đính kèm.