Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc hoãn thi lớp tiếng Nhật NHJP1

Phòng Đào tạo thông báo vì trong ngày 25,26/12/2017 có sự cố về bão nên lịch thi lớp tiếng Nhật NHJP1 sẽ hoãn lại, lịch thi cụ thể sẽ thông báo đến sinh viên sau

Trân trọng