Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc nhận đơn xét miễn các môn anh văn 1, 2 và 3 trong học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên chính quy chương trình đào tạo đại trà

Phòng Đào tạo Đại học thông báo về việc nhận đơn xét miễn các môn anh văn 1, 2 và 3 trong học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên chính quy chương trình đào tạo đại trà.

- Thời gian nhận đơn: từ 08g00 ngày 18/7/2022 đến 11g30 ngày 30/7/2022.

- Hồ sơ gồm: đơn xin xét miễn anh văn và bản photo chứng chỉ ngoại ngữ (không cần công chứng).

- Nơi nhận:  phòng ĐTĐH (phòng A120).

Ghi chú: - Không nhận đơn xét miễn anh văn sơ cấp 1 và 2.

             - Sinh viên có kết quả đạt trong kỳ thi Đánh giá năng lực trình độ Tiếng Anh ngày 23/5/2022 và ngày 04/6/2022 đã được xét miễn anh văn (https://daa.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-ve-ket-qua-xet-mien-anh-van-ho...)

Mẫu đơn theo link sau: https://daa.uit.edu.vn/thongbao/mot-so-quy-trinh-danh-cho-sinh-vien

# Sinh viên thuộc chương trình chất lượng cao, tài năng, tiên tiến vui lòng liên hệ Văn phòng các CTĐB để được hướng dẫn.