Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc sử dụng kết quả bài thi ngoại ngữ quốc tế IELTS Indicator và TOEFL iBT Home Edition để xét công nhận chuẩn đầu ra tốt nghiệp trình độ đại học trong thời gian dịch bệnh và giãn cách xã hội

Chào các bạn sinh viên

Phòng Đào tạo Đại học thông báo về việc sử dụng kết quả bài thi ngoại ngữ quốc tế IELTS Indicator và TOEFL iBT Home Edition để xét công nhận chuẩn đầu ra tốt nghiệp trình độ đại học trong thời gian dịch  bệnh và giãn cách xã hội trong file đính kèm

Trân trọng