Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc thi GDTC1 của lớp PE001.I111 chiều thứ 2

Chào các bạn sinh viên!

Theo thông báo của trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thể thao, lớp GDCT1 chiều thứ hai (PE001.I111) sẽ thi vào chiều thứ hai ngày 8/1/2018. Trường hợp sinh viên nào bị trùng lịch thi các môn lý thuyết của trường vào ngày này thì liên hệ giảng viên bên trung tâm để được sắp xếp thi GDTC1 vào buổi khác.

Các bạn sinh viên xem và thông báo đến các bạn biết thông tin.

Trân trọng.