Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc xảy ra lỗi moodle môn học trong học kỳ 1 năm học 2022-2023

Chào các bạn sinh viên;
Phòng Đào tạo Đại học thông báo về việc xảy ra lỗi moodle môn học trong học kỳ 1 năm học 2022-2023:

Vì một số lỗi kỹ thuật về server nên có một số trường hợp sinh viên gặp sự cố moodle môn học không khớp với thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2022-2023. Hiện tại Trường đã xử lý lỗi này, sinh viên vui lòng đăng xuất và đăng nhập lại tài khoản trên courses.uit.edu.vn để vào lại moodle môn học.

Trường hợp lỗi vẫn chưa được khắc phục, sinh viên có thể chụp hình lỗi và gửi qua email: phongdaotaodh@uit.edu.vn hoặc vpdb@uit.edu.vn, phòng Đào tạo Đại học sẽ nhờ phòng ban liên quan hỗ trợ.
Trân trọng.
Phòng Đào tạo Đại học.