Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc xử lý mã môn học Anh văn 1,2,3 và Giải tích 1,2 thay thế bằng môn Giải tích

Phòng Đào tạo Đại học thông báo về việc xử lý mã môn học Anh văn 1,2,3 và Giải tích 1,2 thay thế bằng môn Giải tích trong file đính kèm.

Trân trọng