Skip to content Skip to navigation

Thông báo V/v tổ chức thi cuối học kỳ I năm học 2018 – 2019

Để chuẩn bị tốt cho công tác phục vụ thi cuối kỳ học kỳ I năm học 2018 – 2019, Phòng Đào tạo Đại học (P.ĐTĐH) thông báo kế hoạch tổ chức như sau:

Giai đoạn 1: Từ 31/12/2018 đến 19/01/2019 - thời gian thi của các khóa tuyển sinh năm 2017 trở về trước.

Giai đoạn 2: Từ ngày 21/01/2019 đến 26/01/2019 - thời gian thi của khóa tuyển sinh năm 2018.

Giảng viên nhập bảng điểm cuối kỳ vào hệ thống trong vòng 20 ngày tính từ ngày thi của môn học.

  • Các lớp Anh văn 1, 2: thi trên giấy và được chia thành hai đợt thi.
  • Đợt 1 (dành cho các lớp Anh văn 1, 2 không đi học GDQP&AN). Ngày thi: thứ Hai (31/12/2018) 
  • Đợt 2 (dành cho toàn bộ các lớp Anh văn 1, 2 có sinh viên học giáo dục GDQP&AN). Ngày thi: thứ Sáu 18/01/2019.
  • Các lớp Anh văn 3, 4: thi trắc nghiệm + viết trên máy tính của phòng Lab và được chia thành hai đợt thi.
  • Đợt 1 (dành cho các lớp Anh văn 3, 4 không đi học GDQP&AN). Ngày thi: thứ Hai (31/12/2018).
  • Đợt 2 (dành cho toàn bộ các lớp Anh văn 3, 4 có sinh viên học giáo dục GDQP&AN). Ngày thi:  thứ Sáu 18/01/2019.
  • P.ĐTĐH sẽ có thông báo cụ thể ca, phòng thi cho các đối tượng sinh viên các lớp Anh văn 3, 4. Đề nghị tất cả các sinh viên thuộc các lớp này theo dõi thông báo của P.ĐTĐH trên trang daa.uit.edu.vn và đi thi đúng thời gian, địa điểm quy định.