Skip to content Skip to navigation

Thông báo v/v tổ chức thi & sử dụng chứng chỉ tiếng Anh VNU-EPT

Chào các bạn sinh viên!

Trung tâm Khảo thí & ĐBCL - ĐHQG.HCM thông báo nội dung trên như sau:

1. Trung tâm tổ chức kỳ thi lấy chứng chỉ trên đến hết ngày 30/6/2022. Các chứng chỉ được cấp kể từ ngày này trở về trước nếu còn hiệu lực thì vẫn công nhận năng lực tiếng Anh cho chương trình đại học, sau đại học.

2. Kể từ ngày 01/7/2022 Trung tâm tổ chức kỳ thi để cấp Chứng nhận VNU-EPT dùng để công nhận năng lực tiếng Anh cho chương trình đại học, sau đại học.

Chi tiết trong file đính kèm.

Các file đính kèm: