Skip to content Skip to navigation

Thông báo V/v triển khai học kỳ hè năm học 2018 – 2019

Chào các bạn sinh viên:

Phòng Đào tạo Đại học (P.ĐTĐH) thông báo kế hoạch triển khai học kỳ hè năm học 2018 – 2019 như sau:

 1. Học kỳ hè có một số đặc điểm chính như sau:
  • Học lý thuyết: kéo dài trong 05 tuần, học 02 buổi/tuần, số tiết/buổi tuân theo quy định về lịch giảng dạy của Trường. Ngoài ra, giảng viên triển khai tối thiểu 03 chủ đề chưa được giảng dạy tại lớp và hướng dẫn sinh viên thảo luận trên website môn học (courses.uit.edu.vn), được tính tương đương 05 buổi học.
  • Học thực hành: bắt đầu sau lý thuyết 01 tuần, kéo dài trong 03 tuần, học 02 buổi/tuần. Ngoài ra, giảng viên tổ chức trao đổi, giải đáp thắc mắc cho sinh viên thông qua website môn học nói trên, được tính tương đương 04 buổi học.
  • Thi thực hành được tổ chức sau khi đã học đủ số tiết thực hành theo quy định.
  • Không tổ chức kiểm tra lý thuyết giữa kỳ.
 2. Về việc đăng ký học phần mới (ngoại trừ Thực tập doanh nghiệp) trong học kỳ hè (học vượt): nếu sinh viên có điểm trung bình chung tích lũy đến thời điểm xét đạt từ 7,0 trở lên mong muốn được học vượt thì nộp đơn cho P.ĐTĐH để xét duyệt.
 3. Học phí: Sinh viên đóng học phí theo thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính.
 4. Các bạn xem chi tiết trong (file đính kèm)