Skip to content Skip to navigation

Về việc chuyển sang hình thức học online các lớp học bù trong tuần từ ngày 10/02/2020 đến ngày 15/02/2020.

     Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng vi rút Corona mới gây ra, Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo các lớp học bù trong tuần từ ngày 10/02/2020 đến ngày 15/02/2020 sẽ chuyển sang hình thức học online:

Lp

Thứ

Tiết

Phòng

Ngày học

MA006.K11

4

6,7,8,9,10

C114

12/02/2020

MA006.K12.ATCL

5

1,2,3,4

B2.22

13/02/2020

MA003.K17

5

6,7,8

B1.14

13/02/2020

IT001.K11.MMCL

6

6,7,8

B2.02

14/02/2020

IT001.K12.TMCL

7

2,3,4

E24

15/02/2020

IT001.K15

6

3,4,5

B1.14

14/02/2020

IT001.K14

5

1,2,3

B3.14

13/02/2020

IT010.K12.HTCL

6

1,2

E24

14/02/2020

SS004.K19.CLC

4

7,8

E34

12/02/2020

   Trân trọng.