Skip to content Skip to navigation

Về việc đăng ký xét tuyển tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017

Theo kế hoạch năm học 2017-2018, sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 5 năm 2017 nếu đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời vào ngày 06/10/2017 để bổ sung hồ sơ tuyển sinh sau đại học đợt tháng 10 năm 2017. 

Link thông báo tuyển sinh sau đại học: https://sdh.uit.edu.vn/tuyensinh.