Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo thu học phí

 

Phòng Kế hoạch tài chính thông báo kế hoạch thu học phí học kỳ 1 năm học 2012-2013 và học phí các học kỳ trước (còn nợ).

Thông báo thu học phí HK1 NH 2012-2013 qua ngân hàng Á Châu xem file "THONG BAO THU HOC PHI HK1 NH 2012-2013 QUA NH ACB.pdf" (Mẫu giấy nộp tiền xem trong file "Bang ke thu tien ACB.xls")

Thông báo thu học phí các học kỳ còn nợ từ NH 2011-2012 trở về trước qua ngân hàng Việt Á xem file "THONG BAO THU HOC PHI NO QUA NH VIET A.pdf"

Trang