Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo ngày bắt đầu học của môn IT001.E11.CNTN.1 của lớp CNTN08

Đính chính mã môn chính xác của môn học Nhập môn lập trình là IT001.E11.CNTN.1 (trong TKB ghi nhầm là IT001.E11.1.CNTN).
Do môn học chuyển phòng và thời gian dạy, nay Phòng Đào tạo Đại học thông báo lại với sinh viên về thời gian bắt đầu học của môn IT001.E11.CNTN.1 là ngày 14/10/2013, dạy vào chiều thứ hai, tiết 678, tại phòng máy C110.
Cảm ơn các bạn.
CV. Nguyễn Lai Hồng Ân

THÔNG BÁO SINH VIÊN LỚP CHẤT LƯỢNG CAO KỸ THUẬT PHẦN MỀM KHOÁ 8 ĐƯỢC NGHỈ HỌC TIẾT CUỐI MÔN ANH VĂN 1 NGÀY 30/9/2013

Phòng Đào tạo Đại học thông báo sinh viên lớp Chất lượng cao ngành Kỹ thuật Phần mềm sẽ được nghỉ học tiết cuối lớp Anh văn 1 (mã môn EN001.E12) - Giảng viên Võ Thị Thanh Lý phụ trách vào ngày 30/9/2013 (Thứ Hai) để tham dự buổi sinh hoạt đầu năm.
Chuyên viên: Nguyễn Lai Hồng Ân

THÔNG BÁO MỞ LẠI LỚP NGÔN NGỮ HỌC MÁY TÍNH CHO LỚP CNTN05

Phòng Đào tạo Đại học thông báo mở lại lớp Ngôn ngữ học máy tính cho lớp Cử nhân Tài năng.
- Mã môn: CS226.E11.CNTN
- Thứ: Hai
- Tiết: 1234
- Phòng: C106
- Giảng viên: Nguyễn Tuấn Đăng
Sinh viên đã đăng ký học môn này trước đây xem lịch học trên web, nếu trong ĐKHP chưa có thì báo về Phòng ĐTĐH để được điều chỉnh.
Chuyên viên: Nguyễn Lai Hồng Ân

Trang