Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo số 43/TB-ĐHCNTT-KHTC Về việc thu học phí Học kỳ 1 năm học 2013-2014 hệ Đào tạo Đại học chính quy và Chương trình tiên tiến

Thông báo số 43/TB-ĐHCNTT-KHTC Về việc thu học phí Học kỳ 1 năm học 2013-2014 hệ Đào tạo Đại học chính quy và Chương trình tiên tiến.

CẬP NHẬT PHÒNG HỌC THỰC HÀNH LỚP CE103.E12.1 VÀ CE103.E11.2

Phòng Đào tạo Đại học thông báo việc thay đổi phòng học của 02 lớp sau từ ngày 19/9/2013:
1. Lớp CE103.E12.1 của GV Lê Văn La sẽ chuyển từ phòng C209 sang phòng A213;
2. Lớp CE103.E11.2 của GV Lê Văn La sẽ chuyển từ phòng C209 sang phòng A213.
Lý do: Môn học phải dùng Kit và phần mềm của Khoa KTMT tại phòng A213.

THÔNG BÁO HỌC BÙ LỚP ITEM1.E12 & ITEM1.E13 CỦA GV ĐỖ DUY THANH

       Phòng Đào tạo Đại học thông báo lịch học bù môn Nhập môn Quản trị Doanh nghiệp của GV Đỗ Duy Thanh khoa HTTT như sau:
1. Lớp ITEM1.E12: học bù vào tiết 4,5 sáng thứ Hai 23/9/2013 tại phòng C214;
2. Lớp ITEM1.E13: học bù vào tiết 9,10 chiều thứ Hai 23/9/2013 tại phòng C214;

Trang