Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo hủy ds đăng ký khóa luận tốt nghiệp HK1 (2012-2013) (Khoa KTMT)

Phòng đào tạo và Khoa KTMT thông báo: hủy Danh sách những SV đã đăng ký học phần: Khóa luận tốt nghiệp (CE505.D11) trong học kỳ 1 năm học 2012-2013.

Lý do: Sau khi các bạn đã nộp đơn đăng ký KLTN, Khoa phải xét điểm của các bạn, nếu các bạn đủ tiêu chuẩn và được làm KLTN mới chuyển Danh sách những bạn được làm qua phòng KH-TC đóng lệ phí.

Nay PĐT và Khoa KTMT thông báo để các bạn được rõ!

Thông Báo Nghỉ Học Lớp IS106.D11; Lớp: IS106.D12;lớp DBSS1.D11; DBSS1.D12 (phòng101- ca 3,4)

PĐT Thông báo:
- Thầy Nguyễn Đình Thuân : nghỉ vào ngày thứ 2 (10/09/2012) lớp IS106.D11 và IS106.D12 môn Khai thác dữ liệu ( Sáng + chiều)

- Thầy Huỳnh Hữu Việt : nghỉ vào 2 ngày thứ 2,3(10&11/09/2012) lớp DBSS1.D11(phòng 302- ca 1,2). DBSS1.D12 (phòng101- ca 3,4)

Thông báo nghỉ học các lớp sau

Để tạo điều kiện cho sinh viên K7 học sinh hoạt đầu khóa tại giảng đường 1;2;3 PĐT thông báo các lớp sau nghỉ học tuần học đầu tiên (tuần khai giảng) tuần sau học lại bình thường;
Lớp:SMET2.D11 
Lớp:NT101.D11 
Lớp:NT110.D11 
Lớp:IS201.D12 
Lớp:NT106.D11 
Lớp:MAT04.D11 
Lớp:MAT04.D12 
Lớp:NT104.D11

Trang