Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông Báo Danh Sách Sinh Viên ĐKHP Trùng Lịch Học

PĐT thông báo danh sách sinh viên ĐKHP trùng lịch (Danh sách đính kèm)
Đề nghị Sinh viên có tên trong danh sách liên hệ PĐT để điều chỉnh ĐKHP, thời gian từ ngày ra thông báo đến hết ngày 6/9/2013.
Hết hạn trên nếu Sinh viên chưa đến điều chỉnh PĐT sẽ hủy ngẫu nhiên 1 trong 2 lớp bị trùng lịch ĐKHP.

THÔNG BÁO ĐỔI PHÒNG HỌC LỚP CE115.E11.3 VÀ CE302.E11.1

THÔNG BÁO ĐỔI PHÒNG HỌC LỚP CE115.E11.3 VÀ CE302.E11.1
- Lớp Thực hành Thiết kế mạng CE115.E11.3 do thầy Nguyễn Mạnh Hoàng giảng dạy theo TKB học tiết 123 thứ 2 hàng tuần tại phòng THCB1 C307 chuyển sang học tại phòng lab KTMT C207
- Lớp Thực hành Thiết kế vi mạch CE302.E11.1 do thầy Nguyễn Trần Sơn giảng dạy theo TKB học tiết 123 thứ 2 hàng tuần tại phòng KTMT C207 chuyển sang học tại phòng THCB1 C307.
(2 lớp này chỉ đổi phòng học, tiết học và ngày học vẫn giữ nguyên)

Trang