Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo thi thực hành lớp IT001.E11.ANTT ngày 18/1/2014

Thông báo dành cho sinh viên lớp Kỹ sư Tài năng An ninh Thông tin khoá 2013 về việc thi thực hành môn Nhập môn lập trình - Mã lớp IT001.E11.ANTT - Giảng viên phụ trách: ThS. Nguyễn Văn Toàn.

Ngày thi: 18/01/2014 (Thứ Bảy)

Ca thi: 1,2 (Bắt đầu lúc 07g30)

Phòng thi: C111 (Toà nhà C)

Phần thi lý thuyết sẽ thi theo lịch thi đã công bố.

Ngày thi: 21/01/2014

Ca thi: 2

Phòng thi: A106

Sinh viên có phản hồi vui lòng gửi email đến địa chỉ annlh@uit.edu.vn (Cô Hồng Ân)

Thân báo.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ LẠI MÔN MA002 CHO SV KHOÁ 08

         Hiện nay, đã hết thời gian điều chỉnh ĐKHP HKII năm học 2013-2014, có rất nhiều sinh viên khoá 08 đăng ký môn MA002 vào "Đơn xin đăng ký bổ sung/huỷ học phần" đồng thời đăng ký vào danh sách của P.ĐTĐH như thông báo ngày 06/01/2013 dẫn đến việc đăng ký bị trùng lớp MA002.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP ĐƠN XIN BẢO LƯU, CHUYỂN KHOA, NHẬP HỌC LẠI

Phòng Đào tạo Đại học thông báo:

1. Sinh viên có nhu cầu Bảo lưu/Chuyển khoa: điền các thông tin theo mẫu và nộp về Phòng Đào tạo Đại học. (Sinh viên đọc kỹ Điều 16_Bảo lưu và Điều 18_Chuyển khoa của Quy chế Đào tạo theo học chế tín chỉ của Trường ĐH CNTT).

2. Sinh viên đã có quyết định bảo lưu trong HKI năm học 2013-2014 muốn nhập học lại, sinh viên tự viết đơn và nộp về Phòng Đào tạo Đại học.

Thời gian nhận đơn: từ ngày 10/02/2013 đến 18/02/2013. 

THỐNG BÁO HỌC BÙ CÁC LỚP CỦA GV TRẦN QUANG NGUYÊN

Phòng Đào tạo Đại học thông báo học bù các lớp của GV Trần Quang Nguyên như sau:

1. PH001.E11: học bù tiết 678, thứ Ba ngày 14/01/2014 tại phòng C312;

2. PH001.E13: học bù tiết 123, thứ Năm ngày 16/01/2014 tại phòng C312;

3. PH001.E12: học bù tiết 678, thứ Năm ngày 16/01/2014 tại phòng C311;

 

Trang