Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

THÔNG BÁO BUỔI THI TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG NGÀY 12/9 (MỚI)

Ban Điều hành Đề án NNQG 2020 - Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo Kế hoạch kiểm tra trình độ tiếng anh đầu vào cho lớp tiếng Anh tăng cường và Danh sách dự thi.
1. Thời gian: Ngày 12 tháng 9 năm 2013. Sinh viên tập trung lúc: 07:30.
2. Địa điểm: Trường Đại học công nghệ Thông tin. (Danh sách đính kèm)
3. Hình thức thi: Sinh viên xem chi tiết ở file đính kèm.

QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN HỆ ĐÀO TẠO CHO SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN - CỬ NHÂN TÀI NĂNG

QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN HỆ ĐÀO TẠO CHO SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN - CỬ NHÂN TÀI NĂNG

Sinh viên xem Quyết định 192/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH ngày 09/9/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin vê việc chuyển hệ đào tạo cho sinh viên Tài năng, Tiên tiến. (file đính kèm)

 

Thông Báo DKHP Trùng Lịch

PĐT Thông báo các bạn Sinh viên có tên trong danh sách sau đây lên hệ PĐT để điều chỉnh DKHP bị trùng lịch, hạn cuối điều chỉnh từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11/19/2013. Sau ngày 11/9/2013 những bạn sinh viên có tên trong danh sách chưa đến điều chỉnh thì PĐT sẽ hủy ngẫu nhiên 1 trong 2 lớp trùng lịch học.

CẬP NHẬT LỚP HỌC VÀ PHÒNG HỌC LỚP CỬ NHÂN TÀI NĂNG

Sinh viên lớp Cử nhân Tài năng ngành Khoa học máy tính theo dõi thông tin cập nhật lớp học và phòng học như sau:
Mở mới
1. Lớp CS112.E11.CNTN học sáng thứ tư - tiết 123, phòng C101.
2. Lớp CS226.E11.CNTN học vào sáng thứ tư - tiết 1234 - Phòng C106
Đổi phòng học, giờ học
1. Lớp CS106.E11.CNTN chuyển từ sáng thứ tư sang sáng thứ 5 - tiết 123 - phòng C101.
2. Lớp CS313.E11.CNTN  - Thầy Đỗ Phúc - chuyển từ sáng thứ 4 sang chiều thứ bảy - tiết 6789 - phòng C106
Thân báo.
Chuyên viên: Nguyễn Lai Hồng Ân

Trang