Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo nộp bái thu hoạch các lớp : SMET2.C21; LỚP:SMET2.C22; LỚP:SMET2.C23; LỚP:SMET2.C11; LỚP: SMET2.C12. ; LỚP:CS101.C21

Phòng ĐT thông báo ngày 25 tháng 6 năm 2012 sinh viên học những lớp trên nộp bài thu hoạch tại Giảng đường 1 tòa nhà thư viện giảng đường vào lúc 8h30 đến 11h 00. Hết thời gian trên PĐT không giải quyết mọi trường hợp ngoại lệ.

Nhận giấy báo thi tuyển đại học

Phòng Đào tạo Đại học trường ĐH Công nghệ Thông tin thông báo các thí sinh đã nộp hồ sơ tuyển sinh Đại học tại trường ĐH Công nghệ Thông tin (mã hồ sơ 99), liên hệ lấy giấy báo thi trực tiếp tại phòng Đào tạo Đại học (phòng 102  - tòa nhà mới), từ ngày 06/6 đến ngày 08/6/2012. Sau thời hạn trên, trường sẽ gửi giấy báo thi qua đường bưu điện theo địa chỉ thí sinh ghi trong bì thư nộp cho trường.
  Khi lên nhận giấy báo thi mang theo phiếu số 2 và biên lai lệ phí thu hồ sơ.

Những lưu ý với sinh viên tham gia lễ tốt nghiệp ngày 08/06/2012

07 giờ 30 ngày 08 tháng 6 năm 2012, sinh viên bắt buộc tập trung tại hội trường để nghe dặn dò trước khi bắt đầu lễ.
Kể từ 08 giờ 00, sinh viên không được di chuyển, ngồi tại chỗ theo sơ đồ trong suốt quá trình lễ, trừ trường hợp lên nhận bằng và được sự điều động của Ban tổ chức lễ. Sinh viên đến trễ không được tham gia chương trình lễ.
Các bạn xem chi tiết thông tin tại đây.

Thông báo v/v tổ chức lễ tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2012

Thực hiện kế hoạch số 02 /KH-ĐHCNTT-CTSV ngày 29 tháng 5 năm 2012 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2012, nay Phòng Công tác sinh viên thông báo kế hoạch tổ chức cụ thể như sau:
Xem chi tiết thông báo tại đây.

Trang