Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Thông báo: Mở thêm một số lớp cho sinh viên Cử nhân Tài năng trong học kỳ 2 năm học 2013-2014

Sinh viên lớp Cử nhân Tài năng ngành Khoa học Máy tính xem Giấy đề nghị số 36/GĐN-KHMT của Khoa Khoa học Máy tính ký ngày 17/12/2013 (file đính kèm) về việc cho phép sinh viên lớp Tài năng đăng ký chung với lớp đại trà học kỳ 2 năm học 2013-2014 một số môn học.
CV. Nguyễn Lai Hồng Ân

Trang