Skip to content Skip to navigation

Đại Học Chính Quy

Các thông báo dành cho hệ đại học chính quy.

Về việc sinh viên đề nghị xin mở lớp IT002

Theo đơn đề nghị mở lớp IT002 của sinh viên, P.DTDH đã mở thêm lớp IT002.E211: Lý thuyết tiết 6,7,8 thứ 4, thực hành tiết 6,7,8 thứ 7. Sau khi add những sinh viên có tên trong danh sách xin mở lớp, chỉ đăng ký được cho 22 sinh viên, những sinh viên còn lại bị trùng lịch học. 
P.DTDH đề nghị những sinh viên muốn học IT002 thì liên hệ trực tiếp P.DTDH làm đơn xinh hủy môn bị trùng và đăng ký môn IT002 (theo mẫu đơn của P.DTDH). Thời hạn chót nhận đơn đến ngày 10/01/2014.

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN KHOÁ 08 ĐĂNG KÝ LỚP MA002

     Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên khoá 08 xin đăng ký thêm vào các lớp MA002. Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách này liên hệ trực tiếp P.ĐTĐH (P. 102) từ ngày ra thông báo này đến ngày 10/01/2013.
   Lưu ý: Sinh viên phải xem kỹ Thời khoá biểu (TKB) học tập của mình để đăng ký vào lớp MA002 tránh việc bị trùng lớp học. Nếu sinh viên đăng ký lớp MA002 trùng vào bất kỳ lớp nào trong TKB của riêng mình, P.ĐTĐH sẽ không giải quyết cho đăng ký vào lớp MA002.

Trang