Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo nghỉ học một số lớp khóa 2014

      Phòng Đào tạo Đại học thông báo một số lớp của khóa 2014 nghỉ trong thời gian từ 25/8/2014 đến 30/8/2014 do trùng thời gian học với các lớp của học kỳ hè năm học 2013-2014. Sinh viên xem nội dung thông chi tiết trong hai file đính kèm.

Thông Báo Nghỉ Học Lớp : MA001.F18; MA003.F12;MA003.F18;MA001.F16

Thông Báo Nghỉ Học Lớp : MA001.F18; MA003.F12;MA003.F18;MA001.F16

 MA001.F18 nghỉ học ngày 25/8/2014

MA003.F12 nghỉ học ngày 25/8/2014

MA003.F18 nghỉ học ngày 28/8/2014

MA001.F16 nghỉ học ngày 28/8/2014

Lịch học bù giảng viên thông báo sau.

Thôn Báo Thời Khóa Biểu (TKB) Học Kỳ 1 Năm Học 2014-2015(dự kiến)

Phòng Đào Tạo thông báo TKB đến Giảng viên & Sinh viên trường (file đính kèm)

Đề nghị Quý Thầy Cô, cập nhật thông tin chi tiết tại Web: http://daa.uit.edu.vn/giangvien

Các bạn Sinh viên kiểm tra thông tin ĐKMH để biết lịch học chi tiết.

 

Thông báo học bù lớp CE115.E31 ngày 29/08/2014

CBGD : Vũ Trí Dũng
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : CE115
Lớp : CE115.E31
Phòng : C101
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 6 , ngày 29/08/2014

Kết quả phúc tra điểm thi cuối kỳ 2 năm học 2013-2014 các môn thuộc khoa Kỹ thuật máy tính

Phòng Đào tạo thông báo kết quả phúc tra điểm thi cuối kỳ 2 năm học 2013-2014 các môn thuộc khoa Kỹ thuật máy tính theo file đính kèm.

Thông báo về danh sách các môn học tương đương

Phòng Đào tạo Đại học thông báo danh sách các môn học tương đương trong file đính kèm.

Thông Báo Điều Chỉnh ĐKMH & Sinh Viên ĐKMH Trùng Lịch Học (HK 1-2014-2015)

Phòng Đào Tạo Thông báo :

- Điều chỉnh ĐKMH ( viết đơn theo mẫu PĐT) và nộp lại phòng A102 thời hạn điều chỉnh từ ngày ra thông bào đến hết ngày 06/09/2014.

 - Vì một số thay đổi TKB (Đề nghị của Khoa, Bộ môn) dẫn đến một số sinh viên trùng lịch học (file đính kèm). PĐT đề nghị các bạn sinh viên có tên trong danh sách đến PĐT điều chỉnh ĐKMH (mẫu đơn PĐT) từ ngày ra thông bào đến hết ngày 06/09/2014.

Thông báo nghỉ lớp MA005.E31 ngày 20/08/2014

CBGD : Hà Mạnh Linh
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : MA005
Lớp : MA005.E31
Phòng : C308
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 4 , ngày 20/08/2014

Thông báo học bù lớp IT002.E31.1 ngày 21/08/2014

CBGD : Nguyễn Hoàng Vũ
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : IT002
Lớp : IT002.E31.1
Phòng : C309(PM2)
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 5 , ngày 21/08/2014

Thông Báo Mở Lớp ĐKMH HK1 2014-2015

PĐT thông báo mở lớp lớp NT108.F11 cho sv ĐKMH theo đền nghị Khoa MMT & TT  và theo yeu cầu Sinh Viên.

Các bạn Sinh Viên đề nghị mở lớp này phải ĐKMH tại Web daa và kết quả mở ( hủy ) dựa trên số lượng ĐKMH Khi kết thúc đợt điều chỉnh môn học.

Trang