Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo nghỉ học môn MSIS 4013 lớp AEP5 thứ 7 ngày 19/4/2014

Phòng ĐTĐH thông báo:

Nghỉ học môn MSIS 4013 của Thầy Đỗ Phúc lớp AEP 5 sẽ nghỉ học vào thứ 7 ngày 19/4/2014.

Lý do: Thầy bận công tác đột xuất.

Lưu ý: Lớp trưởng thông báo đến sinh viên lớp mình.

Thân báo

Thông báo dời lịch thi môn CS4273.E21.CTTT và môn CS3443.E21.CTTT

Phòng ĐTĐH thông báo:

1. Dời lịch thi môn CS4273.E21.CTTT (Nhập môn Công nghệ phần mềm) thi vào ca 1 - Thứ 3 - ngày 22/4/2014 phòng C102, Cán bộ coi thi : Lê Bảo Uyên và Vũ  Minh Sang
(Lịch cũ: ca 2 thứ 2 ngày 21/4/2014 phòng A.106 ).

2. Dời lịch thi môn Hệ thống máy tính(CS3443.E21.CTTT) sẽ thi vào ca 3 ngày 21/4/2014 phòng C101. (Lịch cũ thi ca 1 ngày 21/4/2014 phòng C101)

Phản hồi kết quả khảo sát về môn học HK I 2013-2014

Phòng TTPC-ĐBCL gửi phản hồi của Nhà trường đối với kết quả khảo sát môn học (file đính kèm)

Thông báo học bù môn CS3443.E21.CTTT Thứ 5 ngày 24/4/2014

Phòng ĐTĐH thông báo học bù môn CS3443.E21.CTTT:

CBGD : Đinh Điền
Khoa/ Bộ môn : HTTT

Môn học : CS3443
Lớp : CS3443.E21.CTTT
Sĩ số : 25

Thời gian : Tiết bắt đầu : 2
Tiết kết thúc : 5
Thứ : 5 Ngày : 24/04/2014

Phòng : C201

Thông báo học bù môn MSIS4013.E21.CTTT Thứ 7 ngày 19/4/2014

Phòng ĐTĐH thông báo:

CBGD : Đỗ Phúc
Khoa/ Bộ môn : HTTT

Môn học : MSIS4013
Lớp : MSIS4013.E21.CTTT
Sĩ số : 33

Thời gian : Tiết bắt đầu : 2
Tiết kết thúc : 5
Thứ : 7 Ngày : 19/04/2014

Phòng : C201
Máy chiếu : Không cần

Thông báo học bù lớp SE208.E21 ngày 10/05/2014

CBGD : Nguyễn Công Hoan
Khoa/ Bộ môn : CNPM

Môn học : SE208
Lớp : SE208.E21
Sĩ số : 76

Thời gian : Tiết bắt đầu : 4
Tiết kết thúc : 5
Thứ : 7 Ngày : 10/05/2014

Phòng : C107

Thông báo học bù lớp SE208.E22 ngày 10/05/2014

CBGD : Nguyễn Công Hoan
Khoa/ Bộ môn : CNPM

Môn học : SE208
Lớp : SE208.E22
Sĩ số : 38

Thời gian : Tiết bắt đầu : 9
Tiết kết thúc : 10
Thứ : 7 Ngày : 10/05/2014

Phòng : C107

Thông báo về việc tổ chức JAIST Fair

Viện Khoa học và Kỹ thuật Tiên tiến Nhật Bản (Japan Advanced Institute of Science and Technology - http://www.jaist.ac.jp) tổ chức một buổi hội thảo với tên gọi JAIST Fair nhằm giới thiệu về các chương trình đào tạo của Viện và các cơ hội học bổng du học Nhật Bản dành cho sinh viên các ngành Công nghệ Thông tin. Kính mời các bạn sinh viên quan tâm đăng ký tham dự sự kiện này, đặc biệt là những sinh viên năm cuối và sinh viên cao học.

    

   Địa điểm: Phòng 106 nhà A. 

Thông Báo Đổi Phòng Thi Giữa Kỳ Học Kỳ 2 Năm Học 2013-2014

Phòng Đào Tạo Thông Báo

Các môn thi Giữa Kỳ tại phòng C302 chuyển qua thi tại Phòng C312

Thay đổi phòng thi môn MA002.E21.ANTN ngày 17/4/2014 (Thứ Năm)

Sinh viên lớp An ninh Tài năng lưu ý môn MA002.E21.ANTN thi ngày 17/4/2014 (Thứ Năm) sẽ thay đổi phòng thi từ A106 sang C108.

Thân báo

Chuyên viên Nguyễn Lai Hồng Ân

Trang