Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo học bù lớp MA003.F11 ngày 06/09/2014

CBGD : Lê Huỳnh Mỹ Vân
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : MA003
Lớp : MA003.F11
Phòng : GĐ2
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 7 , ngày 06/09/2014

Thông báo học bù lớp MA001.F17 ngày 06/09/2014

CBGD : Lê Huỳnh Mỹ Vân
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : MA001
Lớp : MA001.F17
Phòng : GĐ2
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 7 , ngày 06/09/2014

Thông báo nghỉ lớp MA001.F17 ngày 01/09/2014

CBGD : Lê Huỳnh Mỹ Vân
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : MA001
Lớp : MA001.F17
Phòng : C113
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 2 , ngày 01/09/2014

Thông báo nghỉ lớp MA003.F11 ngày 01/09/2014

CBGD : Lê Huỳnh Mỹ Vân
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : MA003
Lớp : MA003.F11
Phòng : C305
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 2 , ngày 01/09/2014

Thông báo nghỉ lớp EN003.F110 ngày 05/09/2014

CBGD : Nguyễn Thị Tiểu Hà
Khoa/ Bộ môn : BMAV
Môn học : EN003
Lớp : EN003.F110
Phòng : C208
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 6 , ngày 05/09/2014

Thông báo nghỉ lớp IT007.F12 ngày 05/09/2014

CBGD : Đỗ Đức Minh Quân
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : IT007
Lớp : IT007.F12
Phòng : C308
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 6 , ngày 05/09/2014

Thông báo nghỉ lớp SE104.F12 ngày 04/09/2014

CBGD : Đỗ Thị Thanh Tuyền
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : SE104
Lớp : SE104.F12
Phòng : C107
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 3
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 5 , ngày 04/09/2014

Thông báo nghỉ lớp IT004.F11.KHTN ngày 01/09/2014

CBGD : Ngô Thanh Hùng
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : IT004
Lớp : IT004.F11.KHTN
Phòng : C106
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 2 , ngày 01/09/2014

Thông báo kiểm tra Anh văn đầu vào đợt cuối

Phòng Đào tạo Đại học thông báo:

Các bạn Tân sinh viên khóa 2014 chưa kiểm tra Anh văn đầu vào vui lòng sắp xếp thời gian đến tham dự kiểm tra Anh văn đầu vào đợt cuối cùng.

Thời gian: Sáng thứ 4, ngày 3 tháng 9 năm 2014, từ 8g00 đến 11g30

Địa điểm: Phòng A217 - Tòa nhà A

--------------------------

Trang