Skip to content Skip to navigation

Thông Báo

Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo Thu học phí đối với sinh viên Khóa 2014 đăng ký học môn Anh văn bổ túc (ENBT)

Phòng Kế hoạch Tài chính kính gửi:

- Quyết định số 14/QĐ-ĐHCNTT-KHTC ngày 15 tháng 9 năm 2014 V/v ban hành Quy định tính tín chỉ học phí cho hệ Đào tạo Đại học chính quy. (file đính kèm)

- Thông báo số 67/TB-ĐHCNTT-KHTC ngày 16 tháng 9 năm 2014 V/v Thu học phí đối với sinh viên Khóa 2014 đăng ký học môn Anh văn bổ túc (ENBT) học kỳ 1 năm học 2014-2015.  Sinh viên xem nội dung chi tiết trong file đính kèm.

Thông báo về học phí Các Chương trình Đặc biệt KHÓA 2014

Văn phòng các Chương trình Chất lượng cao thông báo:

Các sinh viên thuộc Chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao Khóa 2014 BẮT BUỘC hoàn tất học phí trong tuần này. Hạn cuối 20/9/2014

Nếu sinh viên nào muốn gia hạn học phí thì phải làm đơn xin gia hạn và có xác nhận của địa phương (Theo mẫu đính kèm).

Mọi thắc mắc các em phản hồi theo Email này hoặc gọi sđt 01696.714.982 để được hỗ trợ.

Lưu ý: Các lớp trưởng thông tin đến sinh viên của lớp mình.

Danh sách sinh viên dự kiến nhận học bổng khuyến khích của Chương trình Chất lượng cao năm học 2013-2014

Ban Điều hành Chương trình đào tạo chất lượng cao với học phí tương ứng gửi các bạn danh sách sinh viên khoá 2013 dự kiến nhận học bổng khuyến khích của CT CLC năm học 2013-2014. (file đính kèm)

Sinh viên xem và phản hồi (nếu có sai sót) về cho Cô Nguyễn Lai Hồng Ân - Chuyên viên P.ĐTĐH trước ngày 19/9/2014.

Thân báo

Chuyên viên 

Nguyễn Lai Hồng Ân

Trang