Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo nghỉ học lớp NT307.E21.1 ngày 29/04/2014

CBGD : Nguyễn Thành Vinh
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT

Môn học : NT307
Lớp : NT307.E21.1
Phòng : C202(PM

Thời gian : Tiết bắt đầu : 6
Tiết kết thúc : 8
Thứ : 3 Ngày : 29/04/2014

Thông báo nghỉ học lớp IT003.E21.1 ngày 28/04/2014

CBGD : Châu Kim Hùng
Khoa/ Bộ môn : KHMT

Môn học : IT003
Lớp : IT003.E21.1
Phòng : C310(PM3)

Thời gian : Tiết bắt đầu : 1
Tiết kết thúc : 3
Thứ : 2 Ngày : 28/04/2014

Thông báo v/v cập nhật thông tin học phí môn ENG02 và CE116

Phòng Kế hoạch - Tài chính thông báo về việc cập nhật thông tin học phí Hệ Đào tạo Đại Học Chính Quy môn ENG02 và CE116 học kỳ 2 năm 2013 - 2014 , vui lòng xem thông báo trong file đính kèm.

 

Thân báo.

Thông báo đổi phòng học lớp IT005.E21 ngày 07/05/2014

Thực hiện kế hoạch số 09/KH-DHCNTT-CTSV ngày 11 tháng 3 của nhà trường
về việc tổ chức hội nghị sinh viên tại giảng đường 1
Ban QLCS đề nghị chuyển lớp học buối sáng thứ tư ngày 07-05-2014 tại
GĐ1 sang GĐ2. (lớp IT005.E21Nhập môn mạng máy)

Chuyển Phòng Học IT005.E21

Thực hiện kế hoạch số 09/KH-DHCNTT-CTSV ngày 11 tháng 3 của nhà trường
về việc tổ chức hội nghị sinh viên tại giảng đường 1
Ban QLCS đề nghị chuyển lớp học buối sáng thứ tư ngày 07-05-2014 tại
GĐ1 sang GĐ2. (lớp IT005.E21 (17/02/14-14/06/14) Nhập môn mạng máy

Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2014 hệ TXQM

Phòng Đào tạo Đại học Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo về kế hoạch thi tốt nghiệp cử nhân công nghệ thông tin hệ đào tạo từ xa qua mạng đợt 2 năm 2014. (Xem file đính kèm)

Thông báo nghỉ học môn MSIS 4013 lớp AEP5 thứ 7 ngày 19/4/2014

Phòng ĐTĐH thông báo:

Nghỉ học môn MSIS 4013 của Thầy Đỗ Phúc lớp AEP 5 sẽ nghỉ học vào thứ 7 ngày 19/4/2014.

Lý do: Thầy bận công tác đột xuất.

Lưu ý: Lớp trưởng thông báo đến sinh viên lớp mình.

Thân báo

Thông báo dời lịch thi môn CS4273.E21.CTTT và môn CS3443.E21.CTTT

Phòng ĐTĐH thông báo:

1. Dời lịch thi môn CS4273.E21.CTTT (Nhập môn Công nghệ phần mềm) thi vào ca 1 - Thứ 3 - ngày 22/4/2014 phòng C102, Cán bộ coi thi : Lê Bảo Uyên và Vũ  Minh Sang
(Lịch cũ: ca 2 thứ 2 ngày 21/4/2014 phòng A.106 ).

2. Dời lịch thi môn Hệ thống máy tính(CS3443.E21.CTTT) sẽ thi vào ca 3 ngày 21/4/2014 phòng C101. (Lịch cũ thi ca 1 ngày 21/4/2014 phòng C101)

Phản hồi kết quả khảo sát về môn học HK I 2013-2014

Phòng TTPC-ĐBCL gửi phản hồi của Nhà trường đối với kết quả khảo sát môn học (file đính kèm)

Thông báo học bù môn CS3443.E21.CTTT Thứ 5 ngày 24/4/2014

Phòng ĐTĐH thông báo học bù môn CS3443.E21.CTTT:

CBGD : Đinh Điền
Khoa/ Bộ môn : HTTT

Môn học : CS3443
Lớp : CS3443.E21.CTTT
Sĩ số : 25

Thời gian : Tiết bắt đầu : 2
Tiết kết thúc : 5
Thứ : 5 Ngày : 24/04/2014

Phòng : C201

Trang