Các thông báo của Phòng Đào tạo.

Thông báo nhận đơn phúc khảo đợt thi kết thúc học kỳ II năm học 2013-2014

Phòng Đào tạo Đại học thông báo nhận đơn phúc khảo Đợt thi kết thúc học kỳ II năm học 2013-2014 từ ngày 28/07/2014 đến 11/08/2014.

Lệ phí phúc khảo: 15.000 đồng/1 môn

Sinh viên nhận mẫu đơn phúc khảo tại phòng Đào tạo hoặc download mẫu phúc khảo trong file đính kèm.

Trân trọng

Cập Nhật Lịch Thi Giữa Kỳ Hè 2013-2014

Do sự cố ngoài ý muốn nên lịch thi giữa kỳ hè 2013-2014 đã được cập nhật, điều chỉnh, vì vậy Phòng Đào Tạo Thông báo lịch thi mới, đền nghị sinh viên cập nhật lại thông tin lịch và có kế hoạch phù hớp với lịch thi mới để kỳ thi đạt kết quả tốt.

Thông báo học bù lớp IT006.E33 ngày 29/07/2014

CBGD : Hà Lê Hoài Trung
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : IT006
Lớp : IT006.E33
Phòng : C113
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 3 , ngày 29/07/2014

Thông báo nghỉ lớp IT003.E32 ngày 04/08/2014

CBGD : Trương Hải Bằng
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : IT003
Lớp : IT003.E32
Phòng : C113
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 2 , ngày 04/08/2014

Thông báo nghỉ lớp IT006.E33 ngày 01/08/2014

CBGD : Hà Lê Hoài Trung
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : IT006
Lớp : IT006.E33
Phòng : C114
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 6 , ngày 01/08/2014

Thông báo nghỉ lớp SC203.E31.CTTT ngày 25/07/2014

CBGD : Trần Minh Triết
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : SC203
Lớp : SC203.E31.CTTT
Phòng : C108
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 6 , ngày 25/07/2014

Thông báo nghỉ lớp SC203.E31.CTTT ngày 25/07/2014

CBGD : Trần Minh Triết
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : SC203
Lớp : SC203.E31.CTTT
Phòng : C108
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 0
Thứ : 6 , ngày 25/07/2014

Thông Báo Nghỉ Học Các Lớp Trùng Lịch Thi Giữa Kỳ Hè 2013-2014

Phòng Đào tạo thông báo nghỉ học các lớp trùng lịch thi giữa kỳ cập nhât (file đính kèm)

Trong tuần thi giữa kỳ các lớp vẫn học bình thường trừ những lớp có tên trong danh sách lớp nghỉ do trùng lịch thi giữa kỳ.

Thông báo học bù lớp IT002.E31 ngày 26/07/2014

CBGD : Trần Anh Dũng
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : IT002
Lớp : IT002.E31
Phòng : C107
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 7 , ngày 26/07/2014

Trang