Skip to content Skip to navigation

Danh mục Môn học Đại học

Số TTMã MHTên MH (Tiếng Việt)Tên MH (Tiếng Anh)Còn mở lớpĐơn vị quản lý chuyên mônLoại MHMã cũMã môn học tương đươngMã môn học tiên quyếtMã môn học trướcSố TCLTSố TCTH
1ACCT3603Hệ thống thông tin kế toánAccounting Information systemsHiện đang mởHTTTCN30
2ACCT5123Hoạch định nguồn lực doanh nghiệpEnterprise Resource PlanningHiện đang mởHTTTCSN30
3ADENG1Tiếng Anh tăng cường 1Intensive English 1Hiện đang mởHTTTĐCENG1100
4ADENG2Tiếng Anh tăng cường 2Intensive English 2Hiện đang mởHTTTĐCENG1200
5ADENG3Tiếng Anh tăng cường 3Intensive English 3Hiện đang mởHTTTĐCADENG200
6ADENG4Tiếng Anh tăng cường 4Intensive English 4Hiện đang mởHTTTĐCADENG300
7CARC1Kiến trúc máy tínhComputer ArchitectureHiện không còn mởKTMTĐCIT00630
8CE101Lý thuyết mạch điệnTheory of electrical circuitsHiện đang mởKTMTCSN40
9CE102Hệ thống sốDigital systemsHiện không còn mởKTMTCNPH00231
10CE103Vi xử lý-vi điều khiểnMicroprocessors and microcontrollersHiện đang mởKTMTCSN31
11CE104Các thiết bị và mạch điện tửElectronic devices and circuitsHiện đang mởKTMTCSNPH00130
12CE105Xử lý tín hiệu sốDigital signal processingHiện đang mởKTMTCSNCE205MA001
MA002
MA003
31
13CE106Thiết kế vi mạch với HDLDigital Circuit Design with HDLHiện không còn mởKTMTCNCE22131
14CE107Hệ thống nhúngEmbedded systemsHiện đang mởKTMTCSNCE107
CE107
CE107
31
15CE108Hệ điều hành nâng caoAdvanced operating systemsHiện đang mởKTMTCN30
16CE109Lập trình nhúng căn bảnIntroduction to embedded-system programmingHiện không còn mởKTMTCNCE21121
17CE110Lập trình hệ thống với JavaSystem Programming with JavaHiện không còn mởKTMTCNCE31531
18CE111Kiến trúc máy tính nâng caoAdvanced computer architectureHiện đang mởKTMTCĐTNIT00621
19CE112Đồ án môn học thiết kế mạchCircuit design projectHiện không còn mởKTMTĐACE20102
20CE113Điều khiển tự độngAutomatic ControlHiện không còn mởKTMTCNCE21230
21CE114Lập trình trên thiết bị di độngMobile device application developmentHiện không còn mởKTMTCNNT11821
22CE115Thiết kế mạngNetwork designHiện không còn mởKTMTCNNT11331
23CE116Đồ án môn học ngành KTMTInformation engineering projectHiện không còn mởKTMTĐACE20602
24CE117Thực hành điện- điện tửBasic electrical and electronic laboratoryHiện đang mởKTMTCSNCE10101
25CE118Thiết kế luận lý sốDigital logic designHiện đang mởKTMTCSN31
26CE119Thực hành Kiến trúc máy tínhComputer architecture laboratoryHiện đang mởKTMTCSNIT00601
27CE121Lý thuyết mạch điệnTheory of electrical circuitsHiện đang mởKTMTCSNCE10131
28CE124Các thiết bị và mạch điện tửElectronic devices and circuitsHiện đang mởKTMTCSNCE10431
29CE201Đồ án 1Project 1Hiện đang mởKTMTĐACE22102
30CE202An toàn mạng máy tínhNetwork securityHiện không còn mởKTMTCNNT10130
31CE203Điều khiển tự động nâng caoAdvanced automatic controlHiện không còn mởKTMTCĐTNCE31730
32CE204Thiết kế và lập trình WebWeb design and programmingHiện không còn mởKTMTCNCE30530
33CE205Xử lý tín hiệu sốDigital signal processingHiện không còn mởKTMTCN31
34CE206Đồ án 2Project 2Hiện đang mởKTMTĐACE116PH002
CE103
CE101
CE201
02
35CE211Lập trình nhúng căn bảnIntroduction to embedded-system programmingHiện đang mởKTMTCNCE10731
36CE212Điều khiển tự độngAutomatic controlHiện đang mởKTMTCNCE113MA001
MA002
MA003
MA004
CE101
CE104
31
37CE213ThiẾT kế hệ thống số với HDLHiện đang mởKTMTCN31
38CE219Tương tác người - máyHuman-computer interactionHiện không còn mởKTMTCNCE40530
39CE221Thiết kế vi mạch với HDLDigital circuit design with HDLHiện đang mởKTMTCNPH002
CE118
31
40CE222Thiết kế vi mạch sốDigital IC designHiện đang mởKTMTCNCE302PH00231
41CE224ThiẾT kế hệ thống nhúngHiện đang mởKTMTCN31
42CE232ThiẾT kế hệ thống nhúng không dâyHiện đang mởKTMTCN31
43CE301Hệ thống chứng thực sốDigital identification systemsHiện không còn mởKTMTCN30
44CE302Thiết kế vi mạchCircuits designHiện không còn mởKTMTCNCE22221
45CE303Robot công nghiệpIndustrial roboticsHiện đang mởKTMTCNMA001
MA002
CE101
CE212
CE107
30
46CE304Robot công nghiệpHiện đang mởKTMTCNTC31
47CE306Thị giác máy tínhComputer visionHiện đang mởKTMTCN30
48CE312Hệ thống thời gian thựcReal-time systemsHiện đang mởKTMTCNIT006
IT007
CE103
CE211
30
49CE313Xử lý song song và hệ thống phân tánParallel processing and distributed systemsHiện đang mởKTMTCNCE311IT001
IT006
30
50CE314Trình biên dịchPrinciples of compiler designHiện đang mởKTMTCNCE103
MA004
30
51CE315Lập trình hệ thống với JavaSystem programming with JavaHiện đang mởKTMTCNCE11021
52CE316Logic mờ và ứng dụngFuzzy logic and applicationsHiện đang mởKTMTCNCS40530
53CE317Điều khiển tự động nâng caoAdvanced automatic controlHiện đang mởKTMTCNCE203MA001
MA002
MA003
MA004
CE101
CE104
CE212
30
54CE318Trình biên dịchHiện đang mởKTMTCNTCCE31431
55CE319Logic mờ và ứng dụngHiện đang mởKTMTCNTC31
56CE321Kỹ thuật chế tạo vi mạchIntegrated circuit fabricationHiện đang mởKTMTCNCE404CE22230
57CE322Thiết kế vi mạch hỗn hợpMixed-signal integrated circuit designHiện đang mởKTMTCNCE22221
58CE323Kĩ thuật thiết kế mạch inPrinted circuit board designHiện đang mởKTMTCNCE101
CE104
CE103
21
59CE324Thiết kế vi mạch tương tựAnalog integrated circuit designHiện đang mởKTMTCNCE104
CE222
21
60CE325Thiết kế dựa trên vi xử lýMicroprocessor-based system designHiện đang mởKTMTCNIT001
IT006
IT003
21
61CE326Tự động hóa thiết kế vi mạchCircuit-design automationHiện đang mởKTMTCNCE22121
62CE327Tối ưu hóa dựa trên FPGAFPGA-based optimizationHiện đang mởKTMTCNCE118
IT006
CE221
30
63CE331Kỹ thuật chế tạo vi mạchHiện đang mởKTMTCNTCCE32131
64CE332Thiết kế vi mạch hỗn hợpHiện đang mởKTMTCNTCCE32231
65CE334Thiết kế vi mạch tương tựHiện đang mởKTMTCNTCCE32431
66CE335Thiết kế dựa trên vi xử lýHiện đang mởKTMTCNTCCE32531
67CE336Tự động hóa thiết kế vi mạchHiện đang mởKTMTCNTCCE32631
68CE337Tối ưu hóa dựa trên FPGAHiện đang mởKTMTCNTCCE32731
69CE338Hệ thống thời gian thựcHiện đang mởKTMTCNTC31
70CE341Lập trình nhúng trên các thiết bị di độngHiện đang mởKTMTCN31
71CE401Kỹ thuật hệ thống máy tínhComputer system engineeringHiện đang mởKTMTCĐTNIT006
IT007
30
72CE402Các hệ điều hành nhúngEmbedded operating systemsHiện đang mởKTMTCĐTNIT007
IT006
CE10731
73CE403Thiết kế sốDigital designHiện đang mởKTMTCĐTNPH002
IT006
CE221
31
74CE404Kỹ thuật chế tạo vi mạchIntegrated Circuit FabricationHiện không còn mởKTMTCĐTNCE32130
75CE405Tương tác người máyHuman-computer interactionHiện đang mởKTMTCĐTNCE21930
76CE406Tương tác người – MáyHiện đang mởKTMTCNTC31
77CE407Đồ án chuyên ngành Hệ thống nhúng và RobotHiện đang mởKTMTCĐTN02
78CE408Đồ án chuyên ngành Thiết kế vi mạch và phần cứngHiện đang mởKTMTCĐTN02
79CE409Kỹ thuật thiết kế kiểm traHiện đang mởKTMTCN31
80CE410Kỹ thuật hệ thống máy tínhHiện đang mởKTMTCĐTN31
81CE411Chuyên đề hệ thống nhúng và robotEmbedded systems and roboticsHiện đang mởKTMTCĐTNCE10731
82CE421Chuyên đề thiết kế vi mạch và phần cứngIC and hardware designsHiện đang mởKTMTCĐTNCE118
CE221
CE222
31
83CE430Lập trình hệ thốngHiện đang mởKTMTCNTCNT20931
84CE432Thiết kế vi mạch hướng ASICHiện đang mởKTMTCNTC31
85CE433Thiết kế hệ thống SoCHiện đang mởKTMTCNTC31
86CE434Chuyên đề thiết kế hệ vi mạch 1Hiện đang mởKTMTCNTC31
87CE435Chuyên đề thiết kế hệ vi mạch 2Hiện đang mởKTMTCNTC31
88CE436Xử lý tín hiệu số và ứng dụngHiện đang mởKTMTCNTC31
89CE437Chuyên đề thiết kế hệ thống nhúng 1Hiện đang mởKTMTCNTC31
90CE438Chuyên đề thiết kế hệ thống nhúng 2Hiện đang mởKTMTCNTC31
91CE439Lập trình song song và hệ phân tánHiện đang mởKTMTCNTC31
92CE501Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởKTMTTTTN03
93CE502Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởKTMTTTTNCE50120
94CE505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởKTMTKLTNCE201
CE206
100
95CM101Quản lý giao tiếpCommunication managementHiện đang mởHTTTĐC30
96CNET1Mạng máy tínhComputer networksHiện không còn mởMMT&TTĐCIT00531
97CS003Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện không còn mởKHMTCNCS31530
98CS004Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện không còn mởKHMTCN30
99CS013Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện không còn mởKHMTCNCS31531
100CS014Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện không còn mởKHMTCNCS32431
101CS019Chuyên đề ứng dụng Trí tuệ nhân tạoApplied artificial intelligenceHiện không còn mởKHMTCN40
102CS101Nguyên lý và phương pháp lập trìnhPrinciples and Techniques of ProgrammingHiện không còn mởKHMTCNCS11130
103CS102Phân tích & thiết kế thuật toánDesign and analysis of algorithmsHiện không còn mởKHMTCNCS11230
104CS103Cơ sở lập trìnhIntroduction to programmingHiện không còn mởKHMTCNCS111
CS511
SE330
40
105CS104Nhập môn công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện không còn mởKHMTCNSE10430
106CS105Đồ họa máy tínhComputer graphicsHiện đang mởKHMTCSNCS113IT00131
107CS106Trí tuệ nhân tạoArtificial intelligenceHiện đang mởKHMTCSNIT00331
108CS107Các hệ cơ sở tri thứcKnowledge-Based SystemsHiện không còn mởKHMTCNCS21740
109CS108Lý thuyết thông tinInformation theoryHiện không còn mởKHMTCNNT10430
110CS109Máy họcMachine learningHiện không còn mởKHMTCNCS11040
111CS110Nhập môn công nghệ tri thức & máy họcIntroduction to knowledge engineering and machine learningHiện đang mởKHMTCSN31
112CS111Nguyên lý và phương pháp lập trìnhPrinciples and techniques of programmingHiện đang mởKHMTCSNCS101IT001
IT002
IT003
31
113CS1113Khoa học máy tính IComputer science 1Hiện đang mởHTTTĐCCSC1131
114CS112Phân tích và thiết kế thuật toánDesign and analysis of algorithmsHiện đang mởKHMTCSN31
115CS113Đồ họa máy tính và Xử lý ảnhComputer Graphic and Digital Image ProcessingHiện đang mởKHMTCSNCS10531
116CS114Máy họcMachine learningHiện đang mởKHMTCN31
117CS210Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng caoAdvanced natural language processingHiện không còn mởKHMTCN40
118CS211Trí tuệ nhân tạo nâng caoAdvanced artificial intelligenceHiện đang mởKHMTCNCS10631
119CS212Xử lý ngôn ngữ tự nhiênNatural Language ProcessingHiện không còn mởKHMTCN31
120CS213Ngôn ngữ học máy tínhComputational linguisticsHiện không còn mởCNCS22640
121CS2133Khoa học máy tính IIComputer science 2Hiện đang mởHTTTĐCCSC1231
122CS214Biểu diễn tri thức và suy luậnKnowledge representation and reasoningHiện đang mởKHMTCN31
123CS217Các hệ cơ sở tri thứcKnowledge-based systemsHiện đang mởKHMTCNCS107CS10631
124CS221Xử lý ngôn ngữ tự nhiênNatural language processingHiện đang mởKHMTCN31
125CS222Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng caoAdvanced natural language processingHiện đang mởKHMTCN31
126CS223Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện không còn mởKHMTCNCS31531
127CS224Máy học xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện không còn mởKHMTCNCS32431
128CS225Lập trình symbolic trong trí tuệ nhân tạoSymbolic Programming in Artificial IntelligenceHiện không còn mởKHMTCNCS31440
129CS226Ngôn ngữ học máy tínhComputational linguisticsHiện đang mởKHMTCNCS21340
130CS227Khai thác dữ liệu và ứng dụngData Mining and ApplicationsHiện không còn mởKHMTCNCS31331
131CS228Máy học và ứng dụngMachine learning and applicationsHiện không còn mởKHMTCN31
132CS229Ngữ nghĩa học tính toánHiện đang mởKHMTCN31
133CS231Nhập môn Thị giác máy tínhIntroduction to Computer VisionHiện đang mởKHMTCN31
134CS232Tính toán đa phương tiệnIntroduction to Multimedia ComputingHiện đang mởKHMTCN31
135CS233Nhận dạng Thị giácVisual Pattern RecognitionHiện không còn mởKHMTCN31
136CS2433Lập trình C/C++C/C++ programmingHiện đang mởHTTTCSN31
137CS301Chuyên đề nghiên cứu khoa họcScientific Research SeminarHiện không còn mởKHMTCN40
138CS302SeminarSeminarHiện đang mởKHMT30
139CS311Kỹ thuật lập trình trí tuệ nhân tạoArtificial intelligence programming techniquesHiện không còn mởKHMTCN40
140CS312Hệ thống đa tác tửMulti-agent systemsHiện đang mởKHMTCNCS11031
141CS313Khai thác dữ liệu và ứng dụngData mining and applicationsHiện đang mởKHMTCN31
142CS314Lập trình symbolic trong trí tuệ nhân tạoSymbolic programming in artificial intelligenceHiện đang mởKHMTCNCS225CS10631
143CS315Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện đang mởKHMTCNCS013CS223CS11031
144CS316Các hệ giải bài toán thông minhIntelligent problem-solving systemsHiện đang mởKHMTCNCS40831
145CS321Ngôn ngữ học ngữ liệuCorpus linguisticsHiện đang mởKHMTCNCS22131
146CS322Biểu diễn tri thức và ứng dụngKnowledge representation and applicationsHiện không còn mởKHMTCNCS214CS21240
147CS323Các hệ thống hỏi-đápQuestion-answering systemsHiện đang mởKHMTCNCS22131
148CS324Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện đang mởKHMTCNCS004CS224CS22131
149CS325Dịch máyMachine translationHiện đang mởKHMTCNCS411CS22131
150CS326Các kĩ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênAdvanced techniques in natural language processingHiện đang mởKHMTCNCS407CS22131
151CS331Thị giác máy tính nâng caoAdvanced Computer VisionHiện đang mởKHMTCN31
152CS332Máy học trong Thị giác Máy tínhMachine Learning in Computer VisionHiện đang mởKHMTCN31
153CS333Đồ họa gameĐồ họa gameHiện đang mởKHMTCN21
154CS334Lập trình tính toán hình thứcProgramming for formal computingHiện không còn mởKHMTCN31
155CS335Tìm Kiếm Ảnh và VideoImage and Video SearchHiện đang mởKHMTCNTCIT00131
156CS336Truy vấn thông tin đa phương tiệnMultimedia Information RetrievalHiện đang mởKHMTCN31
157CS3363Tổ chức ngôn ngữ lập trìnhOrganization of programming languagesHiện đang mởHTTTĐC31
158CS337Xử lý âm thanh và tiếng nóiXử lý âm thanh và tiếng nóiHiện không còn mởKHMTCN31
159CS3373Lập trình hướng đối tượng nâng cao cho môi trường windowsAdvanced object-oriented programming for WindowsHiện đang mởHTTTCSN31
160CS338Nhận dạngHiện đang mởKHMTCN31
161CS3423Cấu trúc tập tinFile structureHiện đang mởHTTTCSN31
162CS3443Hệ thống máy tínhComputer SystemsHiện đang mởHTTTCSN31
163CS351Chuyên đề NCKH 1Scientific Research 1Hiện không còn mởKHMTCN40
164CS3513Phương pháp số cho máy tính kỹ thuật sốNumerical methods for digital computersHiện đang mởHTTTCNTC30
165CS352Chuyên đề NCKH 2Scientific Research 2Hiện không còn mởKHMTCN40
166CS3613Cơ sở tính toánTheoretical foundations of computingHiện đang mởHTTTCNCS31
167CS3653Toán rời rạc cho máy tínhDiscrete Mathematics for computerHiện đang mởHTTT31
168CS371Seminar chuyên đề 1Seminar 1Hiện không còn mởKHMTCN20
169CS372Seminar chuyên đề 2Seminar 2Hiện không còn mởKHMTCN20
170CS401Công nghệ JavaJava technologyHiện không còn mởKHMTCĐTN31
171CS402Phân tích thiết kế HTTT quản lýManagement-information system analysis and designHiện không còn mởKHMTCN30
172CS403Các dịch vụ webWeb servicesHiện không còn mởKHMTCN30
173CS404Công nghệ đa tác tử (Muli-Agent)Multi-agent technologyHiện không còn mởKHMTCĐTNCS31240
174CS405Logic mờ và ứng dụngFuzzy logic and applicationsHiện đang mởKHMTCĐTN31
175CS406Xử lý ảnh và ứng dụngImage processing and applicationsHiện đang mởKHMTCĐTNIT00331
176CS407Các kỹ thuật trong xử lý NNTNAdvanced Techniques in Natural Language ProcessingHiện không còn mởKHMTCĐTNCS32640
177CS408Các hệ giải toán thông minhIntelligent Problem-Solving SystemsHiện không còn mởKHMTCĐTNCS31640
178CS409Hệ suy diễn mờFuzzy inference systemsHiện đang mởKHMTCĐTN31
179CS410Mạng neural và thuật giải di truyềnNeural netwok and genetic algorithmsHiện đang mởKHMTCĐTN31
180CS411Dịch máyMachine TranslationHiện không còn mởKHMTCĐTNCS32540
181CS412Web ngữ nghĩaSematic webHiện đang mởKHMTCĐTNCS22131
182CS414Lý thuyết automat và ứng dụngAutomata theory and applicationsHiện đang mởKHMTCĐTNMA00431
183CS4143Đồ họa máy tínhComputer graphicsHiện đang mởHTTTCNTC30
184CS415Mã hóa thông tinEncoding informationHiện không còn mởKHMTCĐTN31
185CS4153Phát triển ứng dụng trên di độngMobile Applications DevelopmentHiện đang mởHTTTCN30
186CS417Nhận dạngPattern recognitionHiện đang mởKHMTCN21
187CS418Trực quan máy tínhVisual computingHiện không còn mởKHMTCĐTN31
188CS419Truy xuất thông tinInformation retrievalHiện đang mởKHMTCĐTN31
189CS420Các vấn đề chọn lọc trong Thị giác máy tínhSelected Topics in computer VisionHiện đang mởKHMTCĐTNCS23131
190CS421Khai thác dữ liệu đa phương tiệnKhai thác dữ liệu đa phương tiệnHiện không còn mởKHMTCĐTN31
191CS4243Thuật toán và tiến trình trong an toàn máy tínhAlgorithms and processes in computer securityHiện đang mởHTTTCSN30
192CS4273Nhập môn Công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện đang mởHTTTCNCS31
193CS4283Mạng máy tínhComputer networkHiện đang mởHTTT31
194CS431Các kĩ thuật học sâu và ứng dụngHiện đang mởKHMTCĐTN21
195CS4323Hệ điều hànhDesign and Inplementation of Operating systemHiện đang mởHTTT31
196CS4343Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData structure and algorithm AnalysisHiện đang mởHTTT031
197CS4344An ninh mạngCyber SecurityHiện không còn mởHTTTCSN30
198CS4793Trí tuệ nhân tạoArtificial intelligenceHiện đang mởHTTTCNCS31
199CS4883Các vấn đề xã hội trong tính toánSocial issues in computingHiện đang mởHTTTCNTC30
200CS5000Luận vănThesisHiện đang mởHTTTKLTN100
201CS501Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện không còn mởKHMTKLTN100
202CS502Các công nghệ web và ứng dụngWeb technology and applicationsHiện không còn mởKHMTCNSE34120
203CS503Môn tốt nghiệp KHMT 2Computer scienceHiện không còn mởKHMTCNIT00330
204CS5030Thực tập tốt nghiệpInternshipHiện đang mởHTTTTTTN40
205CS504Công nghệ .NET.Net technologyHiện không còn mởKHMTCNSE31031
206CS505Khoá luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởKHMTKLTN100
207CS506Chuyên đề J2EEJ2EEHiện không còn mởKHMTCNSE32531
208CS507Hệ điều hành LinuxLinux operating systemsHiện không còn mởKHMTCNNT10331
209CS508Lập trình cơ sở dữ liệuDatabase programmingHiện không còn mởKHMTCNIS20331
210CS510Lý thuyết thông tinInformation theoryHiện không còn mởKHMTCNNT10430
211CS511Ngôn ngữ lập trình C#C# programming languageHiện đang mởKHMTCNTCCS512IT002
IT003
31
212CS513Ngôn ngữ lập trình JavaJava programming languageHiện không còn mởKHMTCNSE33031
213CS515Phân tích thiết kế hệ thống thông tinInformation system analysis and designHiện không còn mởKHMTCN31
214CS516Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UMLObject-oriented analysis and design with UMLHiện không còn mởKHMTCN31
215CS517Quản lý dự ánProject managementHiện không còn mởKHMTCNIS20830
216CS518Xây dựng phần mềm hướng đối tượngObject-oriented software developmentHiện không còn mởKHMTCN31
217CS519Phương pháp luận nghiên cứu khoa họcScientific research methodologyHiện đang mởKHMTCNTCSS00530
218CS521Toán rời rạc nâng caoHiện đang mởKHMTCNTC40
219CS522Đại số máy tínhComputer algebraHiện đang mởKHMTCĐTNIT00331
220CS523Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng caoAdvanced data structures and algorithmsHiện đang mởKHMTCNTCDSAL2IT00331
221CS524Một số ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiênMột số ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiênHiện đang mởKHMTCNTC31
222CS525Thị giác máy tính trong tương tác người – máyComputer Vision in Human-Computer InteractionHiện đang mởKHMTCN31
223CS526Phát triển ứng dụng đa phương tiện trên thiết bị di độngPhát triển ứng dụng đa phương tiện trên thiết bị di độngHiện không còn mởKHMTCNTC21
224CS527Thực tại ảoThực tại ảoHiện đang mởKHMTCNTC31
225CS528Trực quan hóa thông tinTrực quan hóa thông tinHiện đang mởKHMTCNTC31
226CS529Các vấn đề nghiên cứu và ứng dụng trong khoa học máy tínhSelected topics for researching and application in Computer ScienceHiện đang mởKHMTCNTC40
227CS530Đồ án chuyên ngànhUndergraduate Research ProjectHiện đang mởKHMTCNTC30
228CS531Đồ họa trong video gameComputer Graphics in Video GamesHiện không còn mởKHMTCN31
229CS532Thị giác máy tính trong tương tác người-máyComputer Vision in Human-Computer InteractionHiện đang mởKHMTCNCS23131
230CS534Lập trình Javascript và ứng dụngHiện không còn mởKHMTCNTC31
231CS535Tổng hợp tiếng nóiHiện đang mởKHMTCNTC31
232CS5423Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệuPrinciple of database systemsHiện đang mởHTTTCSN31
233CS5433Các hệ cơ sở dữ liệu phân tánDistributed database systemsHiện đang mởHTTTCSN31
234CS551Thực tậpIntershipHiện không còn mởKHMTTTTN20
235CSC01Tin học đại cươngIntroduction to informaticsHiện không còn mởKHMTCNIT00131
236CSC11Khoa học máy tính IComputer science IHiện không còn mởKHMTCN40
237CSC12Khoa học máy tính IIComputer science IIHiện không còn mởKHMTCN40
238CSC21Tin học đại cương (TE)Introduction to informaticsHiện không còn mởKHMTCNIT001
CSC01
50
239CSKI1Kỹ năng truyền thông làm việc nhómTeamwork and communication skillsHiện không còn mởKHMTCN40
240DBSS1Cơ sở dữ liệuDatabaseHiện đang mởĐCIT00431
241DSAL1Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData Structures and AlgorithmsHiện không còn mởBMAVĐCIT00331
242DSAL2Cấu trúc dữ liệu & giải thuật nâng caoAdvanced data structures and algorithmsHiện không còn mởKHMTĐCCS52331
243EC001Kinh tế học đại cươngKinh tế học đại cươngHiện đang mởHTTTCSN40
244EC002Quản trị doanh nghiệpBusiness ManagementHiện đang mởHTTTCNTC30
245EC003Tiếp thị căn bảnHiện đang mởHTTTCN30
246EC201Phân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệpPhân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệpHiện đang mởHTTTCSN31
247EC202Nhập môn quản trị chuỗi cung ứngNhập môn quản trị chuỗi cung ứngHiện đang mởHTTTCNTC31
248EC203Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpQuản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpHiện đang mởHTTTCN31
249EC208QuẢN trị dự án TMĐTHiện đang mởHTTTCN30
250EC212Thực tập doanh nghiệpIndustry Internship ProgramHiện đang mởHTTTTTTN30
251EC213Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpHiện đang mởHTTTCN21
252EC214NhẬp môn quản trị cuỗi cung ứngHiện đang mởHTTTCNTC21
253EC219Pháp luật trong thương mại điện tửLaw in E-CommerceHiện đang mởHTTTCN30
254EC222ThỰc tập doanh nhiệpHiện đang mởHTTTTTTN20
255EC229Pháp luật trong thương mại điện tửHiện đang mởHTTTCN20
256EC232Nguyên lý kế toánHiện đang mởHTTTCNTC30
257EC301Tiếp thị trực tuyến (E-Marketing)Tiếp thị trực tuyến (E-Marketing)Hiện đang mởHTTTCN31
258EC302Thiết kế Hệ thống Thương mại điện tửThiết kế Hệ thống Thương mại điện tửHiện đang mởHTTTCN31
259EC311Tiếp thị trực tuyếnHiện đang mởHTTTCN21
260EC312Thiết kế hệ thống thương mại điện tử`Hiện đang mởHTTTCN21
261EC331Quản trị chiến lược kinh doanh điện tửQuản trị chiến lược kinh doanh điện tửHiện đang mởHTTTCNTC30
262EC332Quản trị sản xuấtQuản trị sản xuấtHiện đang mởHTTTCNTC30
263EC333Quản trị tài chính doanh nghiệpQuản trị tài chính doanh nghiệpHiện đang mởHTTTCNTC30
264EC334Quản trị kênh phân phốiQuản trị kênh phân phốiHiện đang mởHTTTCNTC30
265EC335An toàn và bảo mật thương mại điện tửSafety and security in Electronic CommerceHiện đang mởHTTTCN30
266EC336Quản trị nhân lựcQuản trị nhân lựcHiện đang mởHTTTCNTC30
267EC337Hệ thống thanh toán trực tuyếnHệ thống thanh toán trực tuyếnHiện đang mởHTTTCN30
268EC338Quản trị bán hàngSale managementHiện đang mởHTTTCNTC30
269EC401Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởHTTTKLTN100
270ECE02Mạch sốDigital circuitHiện không còn mởBMTLĐC31
271ECON3313Kinh tế tiền tệMonetary economicsHiện đang mởHTTTCNTC30
272EN001Anh văn 1English 1Hiện đang mởBMAVĐCENBT40
273EN001.COEnglish for Communication 1Hiện đang mởHTTTTC00
274EN001.GEGeneral EnglishHiện đang mởHTTTTC00
275EN002Anh văn 2English 2Hiện đang mởBMAVĐCEN004EN00140
276EN002.COEnglish for Communication 1Hiện đang mởHTTTTC00
277EN002.GEGeneral EnglishHiện đang mởHTTTTC00
278EN003Anh văn 3English 3Hiện đang mởBMAVĐCEN006
EN005
EN00240
279EN004Anh văn 1English 1Hiện đang mởBMAV40
280EN005Anh văn 2English 2Hiện đang mởBMAVĐC40
281EN006Anh văn 3English 3Hiện đang mởBMAVĐC40
282ENBTAnh văn Bổ túcEnglish 0Hiện đang mởBMAVBT00
283ENG00Anh văn 0English 0Hiện không còn mởBMAVĐC00
284ENG01Anh văn 1English 1Hiện không còn mởBMAVĐC00
285ENG02Anh văn 2English 2Hiện không còn mởBMAVĐC00
286ENG03Anh văn 3English 3Hiện không còn mởBMAVĐC00
287ENG04Anh văn 4English 4Hiện không còn mởBMAVĐC00
288ENG05Anh văn 5English 5Hiện không còn mởBMAVĐC00
289ENG11Tiếng anh tăng cường IIntensive English IHiện không còn mởBMAVĐC00
290ENG12Tiếng anh tăng cường IIIntensive English IIHiện không còn mởBMAVĐC00
291ENG13Tiếng Anh IEnglish Composition IHiện không còn mởBMAVĐC00
292ENG14Tiếng Anh IIEnglish Composition IIHiện không còn mởBMAVĐC00
293ENG15Tiếng Anh chuyên ngành CNTTEnglish for computer scienceHiện không còn mởBMAVĐC00
294ENGBTAnh văn bổ túcEnglish 0Hiện không còn mởBMAVĐC00
295ENGL1113Tiếng Anh IEnglish Composition IHiện đang mởHTTTĐC30
296ENGL1213Tiếng Anh IIEnglish composition 2Hiện đang mởHTTTĐCENG1430
297ENLS1Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 1Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 1Hiện không còn mởBMAVĐC00
298ENLS2Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 2Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 2Hiện không còn mởBMAVĐC00
299ENRW1Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 1Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 1Hiện không còn mởBMAVĐC00
300ENRW2Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 2Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 2Hiện không còn mởBMAVĐC00
301HCMT1Tư tưởng Hồ Chí MinhHo Chi Minh's IdeologyHiện đang mởPĐTĐHĐCSS00320
302IE101Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tinInformation technology InfrastructureHiện đang mởKTTTCSN21
303IE102Các công nghệ nềnPlatform technologiesHiện đang mởKTTTCSN21
304IE103Quản lý thông tinInformation managementHiện đang mởKTTTCSNIT00431
305IE104Internet và công nghệ WebInternet and web technologyHiện đang mởKTTTCSNIT001
IT005
31
306IE105Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tinIntroduction to information assurance and securityHiện đang mởKTTTCSNIT00531
307IE106Thiết kế giao diện người dùngUser interface designHiện đang mởKTTTCSNIT00131
308IE107Thiết kế giao diện người dùngThiết kế giao diện người dùngHiện không còn mởKTTTCSN31
309IE201Xử lý dữ liệu thống kêAnalysis of statistical dataHiện đang mởKTTTCNMA005
MA001
30
310IE202Quản trị doanh nghiệpBusiness managementHiện đang mởKTTTCNIE10130
311IE203Hệ thống quản trị qui trình nghiệp vụBussiness process management systemsHiện đang mởKTTTCĐTNIT001
IT004
31
312IE204Tối ưu hóa công cụ tìm kiếmSearch engine optimizationHiện đang mởKTTTCĐTNIE10431
313IE205Xử lý ảnh vệ tinhSatellite image processingHiện đang mởKTTTCNIS35130
314IE206Đồ án chuẩn bị tốt nghiệpPreparing for the graduation projectHiện đang mởKTTTĐA02
315IE208Kiến trúc và tích hợp hệ thốngSystem Integration and ArchitectureHiện đang mởKTTTCNTC30
316IE209Công nghệ JavaJava TechnologyHiện đang mởKTTTCNTC31
317IE210Hệ thống định vị toàn cầu (GPS)Global Positioning SystemHiện không còn mởKTTTCNTC30
318IE211Tin học môi trườngEnvironmental InformaticsHiện đang mởKTTTCNTC20
319IE212Công nghệ Dữ liệu lớnHiện đang mởKTTTCN31
320IE213Kỹ thuật phát triển hệ thống WebHiện đang mởKTTTCN31
321IE301Quản trị quan hệ khách hàngCustomer relationship managementHiện đang mởKTTTCNTC30
322IE302Kiến trúc và tích hợp hệ thốngSystem integration and architectureHiện đang mởKTTTCNTC30
323IE303Công nghệ JavaJava technologyHiện đang mởKTTTCĐTNIT00231
324IE304Hệ thống định vị toàn cầuGlobal positioning systemHiện đang mởKTTTCNTCIS25130
325IE305Tin học môi trườngEnvironmental informaticsHiện đang mởKTTTCNTCIE101
IS251
20
326IE307Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di độngHiện đang mởKTTTCNTC31
327IE309Thực tập doanh nghiệpHiện đang mởKTTTCNTC20
328IE401Tin-Sinh họcBioinformaticsHiện đang mởKTTTCĐTNIT00330
329IE402Hệ thống thông tin địa lý 3 chiềuThree - dimentinal geographic information systemHiện đang mởKTTTCĐTNIT00421
330IE403Khai thác dữ liệu truyền thông xã hộiSocial media miningHiện đang mởKTTTCĐTN30
331IE404Khai phá truyền thông xã hộiSocial Media MiningHiện không còn mởKTTTCĐTN30
332IE405Công nghệ phân tích dữ liệu lớnHiện đang mởKTTTCĐTN31
333IE505Khóa luận tốt nghiệpGraduation thesisHiện đang mởKTTTKLTN100
334IEM4733Re-engineering Business ProcessesHiện đang mởHTTTCN30
335IEM5723Mô hình hóa dữ liệu, quy trình và đối tượngData, Process and Object ModelingHiện đang mởHTTTCSN30
336INT001Tiếng Anh tổng quát (tạm gọi)General EnglishHiện đang mởHTTTTC00
337INT002Toeic 1Toeic 1Hiện đang mởHTTTTC00
338INT003Tiếng Anh tổng quát 2 (tạm gọi)General English 2Hiện đang mởHTTTTC00
339INT004Toeic 2Toeic 2Hiện đang mởHTTTTC00
340INT005Tiếng Anh giao tiếp (tạm gọi)CommunicationHiện đang mởHTTTĐC00
341INT006Toeic 3Toeic 3Hiện đang mởHTTTĐC00
342IS101Thiết kế cơ sở dữ liệuDatabase designHiện đang mởHTTTCNIS214IS21431
343IS102Các hệ cơ sở tri thứcKnowledge-based systemsHiện không còn mởHTTTCNCS21730
344IS103Hệ quản trị cơ sở dữ liệuDatabase Management SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS21031
345IS104Cơ sở dữ liệu phân tánDistributed DatabasesHiện không còn mởHTTTCNIS21131
346IS105Hệ quản trị cơ sở dữ liệu OracleOracle database management systemHiện đang mởHTTTCNIT00431
347IS106Khai thác dữ liệuData MiningHiện không còn mởHTTTCN31
348IS107Hệ thống thông tin kế toánAccounting Information SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS23250
349IS201Phân tích thiết kế hệ thống thông tinInformation system analysis and designHiện đang mởHTTTCSNIT00431
350IS202Nhập môn công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện không còn mởHTTTCNSE10431
351IS203Lập trình cơ sở dữ liệuDatabase programmingHiện đang mởHTTTCNIT00431
352IS204Nhập môn hệ thống thông tin địa lýIntroduction to Geographic Information SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS25131
353IS205PTTK hướng đối tượng với UMLObject-oriented Analysis and Design with UMLHiện không còn mởHTTTCNIS21531
354IS206Lập trình ứng dụng Web với JavaWeb application programming in JavaHiện đang mởHTTTCNIS216IT00431
355IS207Phát triển ứng dụng webWeb application developmentHiện đang mởHTTTCNIT00431
356IS208Quản lý dự án công nghệ thông tinInformation-technology project managementHiện đang mởHTTTCSNSE34031
357IS210Hệ quản trị cơ sở dữ liệuDatabase management systemsHiện đang mởHTTTCSN31
358IS211Cơ sở dữ liệu phân tánDistributed databasesHiện đang mởHTTTCNIS104IT004
IT005
IS210
31
359IS212Thực tập tốt nghiệpInternshipHiện đang mởHTTTTTTN30
360IS213Đồ án xây dựng một hệ thống thông tinInformation system developmentHiện không còn mởHTTTĐA30
361IS214Thiết kế cơ sở dữ liệuDatabase designHiện không còn mởHTTTCN31
362IS215Thiết kế hướng đối tượng với UMLObject-oriented analysis and design with UMLHiện đang mởHTTTCSN31
363IS216Lập trình JavaProgramming with JavaHiện đang mởHTTTCSN31
364IS217Kho dữ liệu và OLAPData warehouse and OLAPHiện đang mởHTTTCNIS304IS304IT00430
365IS218Kỹ năng tư vấnKỹ năng tư vấnHiện đang mởHTTTCNTC20
366IS219Pháp luật trong Thương mại điện tửPháp luật trong Thương mại điện tửHiện đang mởHTTTCNTC30
367IS220Xây dựng HTTT trên các frameworkHiện đang mởHTTTCN31
368IS225Khai thác dữ liệu và ứng dụngData mining and applicationsHiện không còn mởCN40
369IS232Hệ thống thông tin kế toánAccounting information systemsHiện đang mởHTTTCNIS107IS33640
370IS251Nhập môn Hệ thống thông tin địa lýIntroduction to geographic information systemsHiện đang mởHTTTCNIS204IS204IT00431
371IS252Khai thác dữ liệuData miningHiện đang mởHTTTCNIS106MA005
IT004
31
372IS253Lập trình ứng dụng trên thiết bị di độngMobile application programmingHiện không còn mởHTTTCNNT118IT00221
373IS254Hệ hỗ trợ quyết địnhDecision-sypport systemsHiện đang mởHTTTCN30
374IS301Thương mại điện tửE-commerceHiện không còn mởHTTTCNIS33430
375IS302Phân tích không gianSpatial analysisHiện không còn mởHTTTCNIS35131
376IS303Hệ cơ sở dữ liệu không gianSpatial Database SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS35231
377IS3033Quản lý dự án hệ thống thông tinIS-Project ManagementHiện không còn mởHTTTCN40
378IS304Kho dữ liệu và OLAPData warehouse and OLAPHiện không còn mởHTTTCNIS404
IS217
31
379IS305An toàn và bảo mật HTTTInformation systems security & protectionHiện không còn mởHTTTCNIS33530
380IS306Hệ thống thông tin quản lýAccounting information systemsHiện không còn mởHTTTCNIS33230
381IS311Đồ án xây dựng hệ thống thông tinInformation system developmentHiện đang mởHTTTĐAIS213IS21330
382IS3303Phân tích thiết kế hệ thốngSystem Analysis and DesignHiện không còn mởHTTTCN40
383IS332Hệ thống thông tin quản lýManagement information systemsHiện đang mởHTTTCNIS20130
384IS334Thương mại điện tửE-commerceHiện đang mởHTTTCNIS30130
385IS335An toàn và bảo mật hệ thống thông tinInformation systems securityHiện đang mởHTTTCNIS305IT007
IT005
30
386IS336Hoạch định nguồn lực doanh nghiệpEnterprise resource planningHiện đang mởHTTTCSN31
387IS337Cơ sở dữ liệu nâng caoAdvanced databasesHiện đang mởHTTTCN31
388IS338Dự báo kinh doanhMarkets analysisHiện đang mởHTTTCNIS306IS33630
389IS339Sinh tin họcBioinformaticsHiện đang mởHTTTCNTC30
390IS340Thị trường chứng khoánHiện đang mởHTTTCNTC33
391IS341Khởi nghiệpHiện đang mởHTTTCNTC33
392IS342Chính phủ điện tửHiện đang mởHTTTCNTC33
393IS343Luật CNTTHiện không còn mởHTTTCNTC33
394IS351Phân tích không gianSpatial analysisHiện đang mởHTTTCNIS302IS25131
395IS352Hệ cơ sở dữ liệu không gianSpatial database systemsHiện đang mởHTTTCNIS303IT004
IS251
31
396IS353Mạng xã hộiSocial networksHiện đang mởHTTTCĐTN30
397IS401Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởHTTTKLTN100
398IS4013Thiết kế, quản lý và quản trị hệ CSDLDBM design, management & administrationHiện không còn mởHTTTCN30
399IS402Điện toán đám mâyCloud computingHiện đang mởHTTTCĐTNIS210
IT005
IT007
30
400IS403Phân tích dữ liệu kinh doanhData analysis in businessHiện đang mởHTTTCNMA005
IT004
30
401IS404Kho dữ liệu và OLAPData Warehouse and OLAPHiện không còn mởHTTTCĐTNIS304IS21731
402IS405Dữ liệu lớnBig dataHiện đang mởHTTTCĐTNIT00431
403IS4133Công nghệ thông tin cho thương mại điện tửInformation Technologies for e-commerceHiện không còn mởHTTTCN30
404IS4263Các ứng dụng thông minh và hỗ trợ ra quyết địnhDecision Support and Busi.Intelligence ApplicationsHiện không còn mởHTTTCN30
405IS4523Hệ truyền thông dữ liệuData Communication SystemsHiện không còn mởHTTTCN30
406IS501Thực tập cuối khóaInternshipHiện không còn mởHTTTTTTNIS21230
407IS502Thực tập doanh nghiệpIntershipHiện đang mởHTTTTTTN20
408IS505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởHTTTKLTNIS401IS401100
409IS5100Thực tập cuối khóaInternshipHiện không còn mởHTTTTT40
410IT001Nhập môn lập trìnhIntroduction to programmingHiện đang mởKHMTĐC31
411IT002Lập trình hướng đối tượngObject-oriented programmingHiện đang mởCNPMCSNNOOPT1IT00131
412IT003Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData structures and algorithmsHiện đang mởKHMTCSNNDSAL1IT00131
413IT004Cơ sở dữ liệuDatabasesHiện đang mởHTTTCSNN31
414IT005Nhập môn mạng máy tínhIntroduction to computer networksHiện đang mởMMT&TTCSNN31
415IT006Kiến trúc máy tínhComputer architectureHiện đang mởKTMTCSNNPH002
IT001
30
416IT007Hệ điều hànhOperating systemsHiện đang mởKTMTCSNNOSYS1IT00631
417IT008Lập trình trực quanVisual programmingHiện đang mởCNPMCNWINP1IT00131
418IT009Giới thiệu ngànhIntroduction to IT disciplinesHiện đang mởPĐTĐHCSNN20
419IT010Tổ chức và cấu trúc máy tínhHiện đang mởKTMTCSN20
420ITEM1Nhập môn Quản trị doanh nghiệpInitiation to Business AdministrationHiện đang mởPĐTĐHĐCSE34920
421ITEW1Nhập môn công tác kỹ sưIntroduction to Tasks of an EngineerHiện đang mởĐCIT009
SS004
20
422ITNT005CommunicationHiện đang mởHTTTTC00
423ITNT006Toeic 3Hiện đang mởHTTTTC00
424LIA01Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện đang mởBMTLĐCMA00330
425LIA11Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện không còn mởBMTLĐC30
426MA001Giải tích 1Calculus 1Hiện không còn mởBMTLĐCMA00630
427MA002Giải tích 2Calculus 2Hiện không còn mởBMTLĐCMA00630
428MA003Đại số tuyến tínhLinear algebraHiện đang mởBMTLĐC30
429MA004Cấu trúc rời rạcDiscrete structuresHiện đang mởBMTLĐC40
430MA005Xác suất thống kêProbability and statisticsHiện đang mởBMTLĐC30
431MA006Giải tíchCalculusHiện đang mởBMTLĐC40
432MAT01Toán cao cấp A1Advanced mathematics A1Hiện không còn mởBMTLĐCMA00130
433MAT02Toán cao cấp A2Advanced mathematics A2Hiện không còn mởBMTLĐCMA00240
434MAT04Cấu trúc rời rạcDiscrete StructuresHiện không còn mởBMTLĐCMA00440
435MAT11Giải tích 1Calculus 1Hiện không còn mởBMTLĐC40
436MAT12Giải tích 2Calculus 2Hiện không còn mởBMTLĐC30
437MAT14Toán rời rạc cho máy tínhDiscrete mathematics for computerHiện không còn mởBMTLĐC30
438MAT21Toán cao cấp A1 (TE)Advanced Mathematics A1Hiện không còn mởBMTLĐCMA001
MAT01
40
439MAT22Toán cao cấp A2 (TE)Advanced Mathematics A2Hiện không còn mởBMTLĐCMA002
MAT02
40
440MAT23Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện không còn mởBMTLĐCLIA0140
441MAT24Cấu trúc rời rạc (TE)Discrete structuresHiện không còn mởBMTLĐC40
442MATH2144Giải tích ICalculus IHiện đang mởHTTTĐC40
443MATH2153Giải tích IICalculus 2Hiện đang mởHTTTĐCMAT1230
444MATH3013Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện đang mởHTTT31
445ME001Giáo dục quốc phòngMilitary educationHiện đang mởP.ĐTĐHĐCMEDU100
446MEDU1Giáo dục quốc phòngMilitary EducationHiện đang mởGDQPQPME00100
447MKTG4223Quản trị chuỗi cung ứngSupply Chain ManagementHiện đang mởHTTTCN30
448MKTG5883Khai phá dữ liệu và ứng dụngAdvanced Data Mining ApplicationsHiện đang mởHTTTCN31
449MLPE1Kinh tế chính trị Mác-Lênin (TE)Marxism–Leninism political economyHiện không còn mởP.ĐTĐHĐCMLPE250
450MLPE2Kinh tế chính trị Mác-Lênin (TE1)Marxism–Leninism political economyHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC40
451MSIS207Phát triển ứng dụng webWeb Applications DevelopmentHiện đang mởHTTTCN31
452MSIS2433Lập trình hướng đối tượngObject Oriented ProgrammingHiện đang mởHTTTCSN30
453MSIS3033Quản lý dự án hệ thống thông tinInformation systems project managementHiện đang mởHTTTCSN31
454MSIS3233Management Science MethodsHiện đang mởHTTTCN30
455MSIS3242Sofware Quality ManagementHiện đang mởHTTTCN30
456MSIS3243Managerial Decision TheoryHiện đang mởHTTTCN30
457MSIS3303Phân tích thiết kế hệ thốngSystem analysis and designHiện đang mởHTTTCNIS330331
458MSIS4013Thiết kế, quản lý và quản trị hệ CSDLDatabase system design, management and administrationHiện đang mởHTTTCN31
459MSIS402Điện toán đám mâyCloud ComputingHiện đang mởHTTTCN30
460MSIS405Dữ liệu lớnBig dataHiện đang mởHTTTCN30
461MSIS4133Công nghệ thông tin trong thương mại điện tửInformation Technologies for e-commerceHiện đang mởHTTTCN30
462MSIS4243Control and Audit of Information SystemsHiện đang mởHTTTCN30
463MSIS4263Các ứng dụng thông minh và hỗ trợ ra quyết địnhDecision-support and intelligence applicationsHiện đang mởHTTTCNIS426330
464MSIS4363Các chủ đề nâng cao trong phát triển hệ thốngAdvanced topics in systems developmentHiện đang mởHTTTCNTC30
465MSIS4443Các hệ thống mô phỏng trên máy tínhComputer based simulation systemsHiện đang mởHTTTCN30
466MSIS4523Hệ truyền thông dữ liệuData communication systemsHiện đang mởHTTTCNIS452330
467MSIS4800Hệ thống thông tin tính toánAccounting information systemHiện đang mởHTTTCNTC30
468MSIS4801Quản lý thông tin địa lýGeospatial information managementHiện đang mởHTTTCNTCIS480131
469NHJP1Tiếng Nhật Sơ cấp 1Japanese for beginners 1Hiện đang mởPĐTĐHBT00
470NHJP2Tiếng Nhật Sơ cấp 2Japanese for beginners 2Hiện đang mởPĐTĐHBT00
471NT101An toàn mạng máy tínhNetwork securityHiện đang mởMMT&TTCSN31
472NT102Điện tử cho công nghệ thông tinElectronics for information technologyHiện không còn mởMMT&TTCSNPH00231
473NT103Hệ điều hành LinuxLinux operating systemsHiện đang mởMMT&TTCNTCNT309NT13131
474NT104Lý thuyết thông tinInformation theoryHiện đang mởMMT&TTCSNIT00130
475NT105Truyền dữ liệuData communicationsHiện đang mởMMT&TTCSN31
476NT106Lập trình mạng căn bảnBasic network programmingHiện đang mởMMT&TTCSNIT005
IT001
21
477NT107Xử lý tín hiệu trong truyển thôngSignal Processing for CommunicationsHiện không còn mởMMT&TTCNNT33231
478NT108Mạng truyền thông và di độngCommunication and mobile networksHiện không còn mởMMT&TTCNNT13230
479NT109Lập trình ứng dụng mạngNetwork-application programmingHiện đang mởMMT&TTCSNIT004
NT106
21
480NT110Tín hiệu và mạchSignals and circuitsHiện không còn mởMMT&TTCNPH001IT00230
481NT111Thiết bị mạng và truyền thông ĐPTNetwork appliances and multimedia communicationsHiện đang mởMMT&TTCNTCIT00531
482NT112Công nghệ mạng viễn thôngCommunications technologyHiện không còn mởMMT&TTCNNT402IT00521
483NT113Thiết kế MạngNetwork designHiện đang mởMMT&TTCSN21
484NT114Đồ án chuyên ngànhSpecialized projectHiện đang mởMMT&TTĐA02
485NT115Thực tập doanh nghiệpIntershipHiện đang mởMMT&TTTTTNNT21530
486NT116Kỹ năng mềmSoft skillsHiện không còn mởMMT&TTCNSS00402
487NT117Đồ án môn học Lập trình ứng dụng MạngNetwork-based application programming projectHiện đang mởMMT&TTĐANT20202
488NT118Phát triển ứng dụng trên thiết bị di độngMobile application developmentHiện đang mởMMT&TTCSNNT305IT00121
489NT119Mật mã họcCryptographyHiện đang mởMMT&TTCSNMA001
MA002
31
490NT121Thiết bị mạng và truyền thông ĐPTNetwork appliances and multimedia communicationsHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT11121
491NT130Cơ chế hoạt động của mã độcMalware modus operandiHiện đang mởMMT&TTCSN31
492NT131Hệ thống nhúng Mạng không dâyWireless Embedded Network SystemsHiện đang mởMMT&TTCSN31
493NT132Quản trị mạng và hệ thốngNetworks and Systems AdministrationHiện đang mởMMT&TTCSN31
494NT133An toàn kiến trúc hệ thốngSystem Architecture SecurityHiện đang mởMMT&TTCN21
495NT137Kỹ thuật phân tích mã độcMalware analysis techniquesHiện đang mởMMT&TTCN21
496NT201Phân tích thiết kế hệ thống truyền thông và mạngSystem analysis and designHiện đang mởMMT&TTCNTCNT53230
497NT202Đồ án môn Lập trình ứng dụng mạngProject on Nerwork-Application ProgrammingHiện không còn mởMMT&TTĐANT11702
498NT203Đồ án chuyên ngànhSpecialized ProjectHiện không còn mởMMT&TTĐANT11402
499NT204Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhậpIntrusion detection and prevention systemHiện đang mởMMT&TTCNNT32121
500NT205Tấn công mạngNetwork offencesHiện đang mởMMT&TTCNTCIT00521
501NT206Quản trị hệ thống mạngComputer network administrationHiện đang mởMMT&TTCNNT301,NT006NT531IT00521
502NT207Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệpRisk management and information security in enterpriseHiện đang mởMMT&TTCNNT10121
503NT208Lập trình ứng dụng WebWeb technology and applicationsHiện đang mởMMT&TTCNTCNT507
NT307
NT307
NT533
NT533
NT10921
504NT209Lập trình hệ thốngComputer System programmingHiện đang mởMMT&TTCSN21
505NT210Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụngE-commerce and applicationsHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT502IT005
NT109
NT101
21
506NT211An ninh nhân sự, định danh và chứng thựcIdentification, authentication and privacy security (personal information protection)Hiện đang mởMMT&TTCNTC21
507NT212An toàn dữ liệu, khôi phục thông tin sau sự cốData integrity and disaster recoveryHiện đang mởMMT&TTCNTCNT101
IT004
21
508NT213Bảo mật web và ứng dụngWeb and application securityHiện đang mởMMT&TTCN21
509NT215Thực tập doanh nghiệpIntershipHiện đang mởMMT&TTTTTN02
510NT216Bảo mật hệ thống dữ liệuData System SecurityHiện đang mởMMT&TTCNTC21
511NT219Mật mã họcCryptographyHiện đang mởMMT&TTCNNT11921
512NT230Cơ chế hoạt động của mã độcMalware modus operandiHiện đang mởMMT&TTCSNNT13021
513NT301Quản trị hệ thống mạngComputer network administrationHiện không còn mởMMT&TTCNNT206
NT531
NT531
21
514NT302Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệpEnterprise information security policyHiện không còn mởMMT&TTCNNT33121
515NT303Công nghệ thoại IPVoIP technologyHiện đang mởMMT&TTCNNT10521
516NT304Ứng dụng truyền thông và an ninh thông tinApplications of communications and information securityHiện không còn mởMMT&TTCN21
517NT305Phát triển ứng dụng trên thiết bị di độngMobile Application DevelopmentHiện không còn mởMMT&TTCNNT11821
518NT306Kỹ thuật lập trình mạng trên LinuxNetwork programming techniques on LinuxHiện không còn mởMMT&TTCN30
519NT307Xây dựng ứng dụng webWeb application developmentHiện không còn mởMMT&TTCNNT208
NT533
NT533
21
520NT309Lập trình trên LinuxProgramming on LinuxHiện không còn mởMMT&TTCN21
521NT310Pháp chứng mạng di độngDigital forensicsHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
522NT311Công nghệ tường lửa và bảo vệ mạng ngoại viFirewall technology and perimeter protectionHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
523NT312Bảo mật với smartcard và NFCSmart card and NFC securityHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
524NT320Công nghệ vệ tinhSatelite technologyHiện không còn mởMMT&TTCN30
525NT321Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhậpIntrusion Detection and Prevention SystemHiện không còn mởMMT&TTCNNT20421
526NT330An toàn mạng không dây và di độngWireless network and mobile securityHiện đang mởMMT&TTCNNT108IT00521
527NT331Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệpEnterprise information security policyHiện đang mởMMT&TTCNNT30221
528NT332Xử lý tín hiệu trong truyền thôngSignal processing in communicationsHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT107IT00531
529NT333Tính toán lướiNet computingHiện đang mởMMT&TTCNTCNT403IT005
NT106
21
530NT334Pháp chứng kỹ thuật sốDigital forensicsHiện đang mởMMT&TTCNNT10121
531NT395Phát triển ứng dụng trên thiết bị di độngMobile application developmentHiện không còn mởMMT&TTCN21
532NT401An toàn mạng nâng caoAdvanced network securityHiện không còn mởMMT&TTCN21
533NT402Công nghệ mạng viễn thôngCommunications technologyHiện đang mởMMT&TTCNNT112NT404IT00521
534NT403Tính toán lướiNet ComputingHiện không còn mởMMT&TTCNNT33321
535NT404Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởMMT&TTKLTN100
536NT405Bảo mật InternetCyber SecurityHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT50321
537NT406Đồ án tốt nghiệpGraduation ProjectHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT50440
538NT407Pháp chứng kỹ thuật sốDigital ForensicsHiện không còn mởMMT&TTCNNT33421
539NT408Bảo mật trên InternetCyber securityHiện không còn mởMMT&TTCN31
540NT501Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện không còn mởMMT&TTTTTNNT11530
541NT502Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụngE-commerce and applicationsHiện không còn mởMMT&TTCĐTNNT210IT005
NT101
NT109
21
542NT503Bảo mật InternetCyber securityHiện không còn mởMMT&TTCĐTNNT405IT005
NT101
21
543NT504Tiểu luận tốt nghiệpGraduation projectHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT406NT406NT114
NT117
40
544NT505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởMMT&TTKLTN100
545NT507Xây dựng ứng dụng webWeb application developmentHiện không còn mởMMT&TTCĐTNNT20821
546NT509Hệ thống đa tác tử di động thông minhIntelligent mobile multi-agent systemsHiện không còn mởMMT&TTCĐTN21
547NT531Đánh giá hiệu năng hệ thống mạng máy tínhModeling and performance evaluation of network and computer systemsHiện đang mởMMT&TTCN21
548NT532Công nghệ Internet of things hiện đạiAdvanced Internet of Things TechnologiesHiện đang mởMMT&TTCNTC21
549NT533Hệ tính toán phân bốDistributed computing systemHiện đang mởMMT&TTCN21
550NT534An toàn mạng máy tính nâng caoAdvanced security networkHiện đang mởMMT&TTCSNNT10121
551NT535Bảo mật Internet of thingsSecurity and Privacy in Internet of ThingsHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
552NT536Công nghệ truyền thông đa phương tiệnHiện đang mởMMT&TTCN21
553NT537Truyền thông xã hội và kinh doanhHiện đang mởMMT&TTTC30
554OOPT1Lập trình hướng đối tượngObject-Oriented ProgrammingHiện đang mởCNPMĐCIT00231
555OOPT2Lập trình hướng đối tượngObject-oriented programmingHiện không còn mởCNPMCSNN41
556OSYS1Hệ điều hànhOperating SystemsHiện không còn mởMMT&TTĐCIT00730
557OSYS2Hệ điều hànhOperating systemsHiện không còn mởMMT&TTĐCIT00730
558PE001Giáo dục thể chất 1Physical education 1Hiện đang mởPĐTĐHTCPEDU120
559PE002Giáo dục thể chất 2Physical education 2Hiện đang mởPĐTĐHTCPEDU230
560PE003Giáo dục thể chất 3Physical education 3Hiện không còn mởBMAVTC00
561PEDU1Giáo dục thể chất 1Physical Education 1Hiện không còn mởGDTCTCPE00100
562PEDU2Giáo dục thể chất 2Physical Education 2Hiện không còn mởPĐTĐHTCPE00200
563PH001Nhập môn điện tửIntroduction to electrical engineeringHiện đang mởBMTLĐC30
564PH002Nhập môn mạch sốIntroduction to digital circuitHiện đang mởKTMTĐCCE102
NT102
31
565PH003Vật lý kỹ thuậtTechnical physicsHiện đang mởBMTLĐCPHY02
PH002
40
566PHIL1Những NLCB của chủ nghĩa Mác-LêninFundamental Principles of Marxism-LeninismHiện đang mởĐCSS00150
567PHIL2Triết học Mác-LêninMarxist-Leninist philosophyHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC50
568PHY01Vật lý đại cương A1General physics A1Hiện không còn mởBMTLĐCPH00130
569PHY02Vật lý đại cương A2General physics A2Hiện không còn mởBMTLĐCPH00230
570PHY03Vật lý đại cương A3General physics A3Hiện không còn mởBMTLĐC20
571PHY11General Physics 1General Physics 1Hiện không còn mởBMTLĐC40
572PHY12General Physics 2General Physics 2Hiện không còn mởBMTLĐC40
573PHY22Vật lý đại cương A2 (TE1)General physics A2Hiện không còn mởBMTLĐC40
574PHYS1114Vật lý đại cương IGeneral physics 1Hiện đang mởHTTT31
575PHYS1214Vật lý đại cương IIGeneral physics 2Hiện đang mởHTTTĐCPHY1231
576SC203Phương pháp khoa họcScientific research methodologyHiện đang mởHTTTCNTC30
577SE100Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượngObject-oriented software development methodologyHiện đang mởCNPMCSN31
578SE101Phương pháp mô hình hóaModeling methodsHiện đang mởCNPMCSN30
579SE102Nhập môn phát triển gameIntroduction to game developmentHiện đang mởCNPMCSN21
580SE103Các phương pháp lập trìnhProgramming ParadigmsHiện không còn mởCNPMCNSE33421
581SE104Nhập môn Công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện đang mởCNPMCSN31
582SE105Lập trình nhúng căn bảnEmbedded-system ProgrammingHiện không còn mởCNPMCNCE21121
583SE106Đặc tả hình thứcFormal specificationHiện đang mởCNPMCSNIT001
IT003
SE104
40
584SE107Phân tích thiết kế hệ thốngSystem analysis and designHiện không còn mởCNPMCNSE207IS201IT002
IT004
SE104
31
585SE108Kiểm chứng phần mềmSoftware testingHiện đang mởCNPMCSN21
586SE109Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềmSoftware development, deployment and maintenanceHiện đang mởCNPMCSNSE209SE10430
587SE110Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượngPhương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượngHiện không còn mởCNPMCN31
588SE111Đồ án mã nguồn mởOpen source projectHiện đang mởCNPMCSNSE417IT001
IT002
IT003
IT004
SE104
20
589SE112Đồ án chuyên ngànhSpecialized projectHiện đang mởCNPMCSNSE418IT002
IT003
IT004
SE104
20
590SE113Kiểm chứng phần mềmHiện đang mởCNPMCNTC31
591SE114Nhập môn ứng dụng di độngIntroduction to software and embedded systemsHiện đang mởCNPMCSN21
592SE121Đồ án 1Hiện đang mởCNPMCSN20
593SE122Đồ án 2Hiện đang mởCNPMCSN20
594SE207Phân tích thiết kế hệ thốngSystem Analysis and DesignHiện đang mởCNPMCNSE10731
595SE208Kiểm chứng phần mềmSoftware TestingHiện không còn mởCNPMCNSE10821
596SE209Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềmSoftware Development, Deployment and MaintenanceHiện không còn mởCNPMCNSE10930
597SE210Quản lý dự án công nghệ thông tinInformation-Technology Project ManagementHiện đang mởCNPMCNIS20831
598SE211Phát triển phần mềm hướng đối tượngObject-oriented Software Development MethodologyHiện không còn mởCNPMCNSE10031
599SE212Phát triển phần mềm mã nguồn mởOpen-source Software DevelopmentHiện không còn mởCNPMCNSE33121
600SE213Xử lý phân bốDistributed ComputingHiện đang mởCNPMCNSE33921
601SE214Công nghệ phần mềm chuyên sâuAdvanced software engineeringHiện đang mởCNPMCNSE10431
602SE215Giao tiếp người máyHuman-computer interactionHiện đang mởCNPMCN31
603SE220Thiết kế GameIntroduction to game designHiện đang mởCNPMCNSE323SE10231
604SE221Lập trình game nâng caoAdvanced game programmingHiện đang mởCNPMCN31
605SE301Phát triển phần mềm mã nguồn mởOpen-source software developmentHiện đang mởCNPMCNSE21230
606SE310Công nghệ .NET.Net technologyHiện đang mởCNPMCNTCSE312IT00231
607SE311Ngôn ngữ lập trình JavaJava Programming LanguageHiện không còn mởCNPMCNSE33031
608SE312Công nghệ .NET.Net TechnologyHiện không còn mởCNPMCNSE31031
609SE313Một số thuật toán thông minhIntelligent algorithmsHiện đang mởCNPMCNTCSE337IT002
IT003
20
610SE320Lập trình đồ họa 3 chiều với Direct3D3D programming with Direct3DHiện đang mởCNPMCNTCSE10231
611SE321Lập trình trên thiết bị di độngMobile Device Application DevelopmentHiện không còn mởCNPMCNSE34640
612SE322Công nghệ Web và ứng dụngWeb Technology and ApplicationsHiện không còn mởCNPMCNSE34120
613SE323Thiết kế GameIntroduction to game designHiện không còn mởCNPMCNSE22040
614SE324Nhập môn lập trình 3D game3D game engine designHiện không còn mởCNPMCN31
615SE325Chuyên đề J2EEJ2EEHiện đang mởCNPMCNTCIT002
IT003
IT004
SE330
31
616SE326Cơ sở dữ liệu nâng caoAdvanced DatabasesHiện không còn mởCNPMCNIS33720
617SE327Phát triển và vận hành gameGames developmentHiện đang mởCNPMCNTC31
618SE328Lập trình TTNT trong GameArtificial intelligence on game programmingHiện đang mởCNPMCNTCSE33431
619SE329Thiết kế 3D Game Engine3D game engine designHiện đang mởCNPMCNTC31
620SE330Ngôn ngữ lập trình JavaJava programming languageHiện đang mởCNPMCSNSE311IT00131
621SE331Chuyên đề E-commerceE-commerceHiện đang mởCNPMCNTCSE331IT004
SE104
20
622SE332Chuyên đề CSDL nâng caoAdvanced databaseHiện đang mởCNPMCNSE326SE350IT00420
623SE333Chuyên đề E-GovernmentE-GovernmentHiện không còn mởCNPMCNSE40420
624SE334Các phương pháp lập trìnhProgramming paradigmsHiện đang mởCNPMCNSE103IT00121
625SE335Công nghệ XML và ứng dụngXML technology and applicationsHiện không còn mởCNPMCN31
626SE336Phương pháp luận sáng tạo KH-CNScientific methodology and innovationHiện không còn mởCNPMCNCS51920
627SE337Các thuật toán thông minhIntelligent AlgorithmsHiện không còn mởCNPMCNSE31310
628SE338Logic mờFuzzy logicHiện không còn mởCNPMCNSE342CS40520
629SE339Xử lý phân bổDistributed computingHiện đang mởCNPMCN21
630SE340Quản lý dự án công nghệ thông tinInformation-technology project managementHiện đang mởCNPMCNSE210IS208IT00131
631SE341Công nghệ Web và ứng dụngWeb technology and applicationsHiện đang mởCNPMCN20
632SE342Logic mờFuzzy logicHiện không còn mởCNPMCN20
633SE343Công nghệ PortalPortal technologyHiện đang mởCNPMCNTCSE343SE34130
634SE344Lập trình game trong các thiết bị di độngMobile game programmingHiện đang mởCNPMCNTCSE344IT001
SE346
31
635SE345Kỹ thuật lập trình nhúngEmbedded programming techniquesHiện đang mởCNPMCN31
636SE346Lập trình trên thiết bị di độngMobile device application developmentHiện đang mởCNPMCN31
637SE347Công nghệ Web và ứng dụngWeb technology and applicationsHiện đang mởCNPMCNTCSE34131
638SE348Chuyên đề M-commerceM-commerceHiện đang mởCNPMĐCSE33120
639SE349Nhập môn Quản trị doanh nghiệpIntroduction to business administrationHiện không còn mởCNPMCNITEM1IE20220
640SE350Chuyên đề E-learningE-learningHiện đang mởCNPM20
641SE351Xử lý song songParallel processingHiện đang mởCNPMCNIT007
SE334
31
642SE352Phát triển ứng dụng VRHiện đang mởCNPMCNTC21
643SE354Chuyên đề các quy trình phát triển phần mềm hiện đạiHiện đang mởCNPMCNTC21
644SE356Kiến trúc Phần mềmHiện đang mởCNPMCNTC31
645SE357Kỹ thuật phân tích yêu cầuHiện đang mởCNPMCNTC21
646SE400Serminar các vấn đề hiện đại của CNPMSeminar on modern software engineeringHiện đang mởCNPMCĐTNSE107
SE100
SE104
40
647SE401Mẫu thiết kếSoftware design patternHiện đang mởCNPMCĐTNSE10030
648SE402Điện toán đám mâyCloud computingHiện không còn mởCNPMCĐTNIS402IT005
IT008
20
649SE403Nguyên lý thiết kế thế giới ảoVirtual-world designHiện đang mởCNPMCĐTN40
650SE404Chuyên đề E-GovernmentE-governmentHiện đang mởCNPMCĐTNSE33320
651SE405Chuyên đề Mobile and Pervasive ComputingMobile pervasive computingHiện đang mởCNPMCĐTNSE11430
652SE417Đồ án môn học mã nguồn mởOpen Source ProjectHiện đang mởCNPMĐASE11120
653SE418Đồ án môn học chuyên ngànhSpecialized ProjectHiện không còn mởCNPMĐASE11230
654SE501Thực tập tốt nghiệpInternshipHiện đang mởCNPMTTTN30
655SE505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởCNPMKLTN100
656SMET1Phương pháp NCKH trong tin họcScientific Research Methodology in InformaticsHiện không còn mởPĐTĐHĐCSMET1CS519
SS005
CS519
20
657SMET2Phương pháp luận sáng tạo KH-CNScientific Method and InnovationHiện không còn mởPĐTĐHĐCSMET2CS519
SS005
CS519
20
658SOCI1Chủ nghĩa xã hội khoa họcScientific socialismHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC30
659SP3724Kỹ năng giao tiếpCommunication SkillsHiện không còn mởHTTTĐC30
660SPCH2713Kỹ năng giao tiếpIntroduction to Speech CommunicationHiện đang mởHTTTĐC20
661SPCH3723Tiếng Anh chuyên ngành CNTTEnglish for computer scienceHiện đang mởHTTTĐCENGL121330
662SPCH3724Kỹ năng giao tiếpCommunication skillsHiện đang mởHTTTĐCSP372430
663SS001Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác LêninFundamental principles of Marxism-LeninismHiện đang mởPĐTĐHĐCPHIL150
664SS002Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt NamThe revolutionary way of the communist party of VietnamHiện đang mởPĐTĐHĐCVCPL130
665SS003Tư tưởng Hồ Chí MinhHo Chi Minh thoughtHiện đang mởP.ĐTĐHĐCHCMT120
666SS004Kỹ năng nghề nghiệpProfessional skillsHiện đang mởPĐTĐHĐC20
667SS005Phương pháp luận sáng tạo KH-CNScientific methodology and innovationHiện không còn mởPĐTĐHĐCSE336SMET1
SMET2
CS519
CS519
20
668SS006Pháp luật đại cươngIntroduction to lawHiện đang mởP.ĐTĐHĐCSS00620
669SSKL1Kỹ năng mềmSoft skillsHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC20
670STA01Xác suất thống kêStatisticsHiện đang mởĐCMA00530
671STAT11Xác xuất thống kêStatisticsHiện không còn mởHTTTĐC30
672STAT3013Phân tích thống kêIntermediate Statistical AnalysisHiện đang mởHTTTCS30
673STAT4033Thống kêStatisticsHiện đang mởHTTTĐC31
674VCPH1Lịch sử Đảng CSVNHistory of the Communist Party of VietnamHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC30
675VCPL1Đường lối cách mạng của Đảng CSVNRevolution Directions of Vietnam Communist PartyHiện đang mởĐCSS00230
676WINP1Lập trình trên WindowsWindows ProgrammingHiện không còn mởCNPMĐCIT00831