Skip to content Skip to navigation

Danh mục Môn học Đại học

Số TTMã MHTên MH (Tiếng Việt)Tên MH (Tiếng Anh)Còn mở lớpĐơn vị quản lý chuyên mônLoại MHMã cũMã môn học tương đươngMã môn học tiên quyếtMã môn học trướcSố TCLTSố TCTH
1ACCT3603Hệ thống thông tin kế toánAccounting Information systemsHiện đang mởHTTTCN30
2ACCT5123Hoạch định nguồn lực doanh nghiệpEnterprise Resource PlanningHiện đang mởHTTTCSN30
3ADENG1Tiếng Anh tăng cường 1Intensive English 1Hiện đang mởHTTTĐCENG1100
4ADENG2Tiếng Anh tăng cường 2Intensive English 2Hiện đang mởHTTTĐCENG1200
5ADENG3Tiếng Anh tăng cường 3Intensive English 3Hiện đang mởHTTTĐCADENG200
6ADENG4Tiếng Anh tăng cường 4Intensive English 4Hiện đang mởHTTTĐCADENG300
7CARC1Kiến trúc máy tínhComputer ArchitectureHiện không còn mởKTMTĐCIT00630
8CE101Lý thuyết mạch điệnTheory of electrical circuitsHiện đang mởKTMTCSN40
9CE102Hệ thống sốDigital systemsHiện không còn mởKTMTCNPH00231
10CE103Vi xử lý-vi điều khiểnMicroprocessors and microcontrollersHiện đang mởKTMTCSN31
11CE104Các thiết bị và mạch điện tửElectronic devices and circuitsHiện đang mởKTMTCSNPH00130
12CE105Xử lý tín hiệu sốDigital signal processingHiện đang mởKTMTCSNCE205MA001
MA002
MA003
31
13CE106Thiết kế vi mạch với HDLDigital Circuit Design with HDLHiện không còn mởKTMTCNCE22131
14CE107Hệ thống nhúngEmbedded systemsHiện đang mởKTMTCSNCE107
CE107
CE107
31
15CE108Hệ điều hành nâng caoAdvanced operating systemsHiện đang mởKTMTCN30
16CE109Lập trình nhúng căn bảnIntroduction to embedded-system programmingHiện không còn mởKTMTCNCE21121
17CE110Lập trình hệ thống với JavaSystem Programming with JavaHiện không còn mởKTMTCNCE31531
18CE111Kiến trúc máy tính nâng caoAdvanced computer architectureHiện đang mởKTMTCĐTNIT00621
19CE112Đồ án môn học thiết kế mạchCircuit design projectHiện không còn mởKTMTĐACE20102
20CE113Điều khiển tự độngAutomatic ControlHiện không còn mởKTMTCNCE21230
21CE114Lập trình trên thiết bị di độngMobile device application developmentHiện không còn mởKTMTCNNT11821
22CE115Thiết kế mạngNetwork designHiện không còn mởKTMTCNNT11331
23CE116Đồ án môn học ngành KTMTInformation engineering projectHiện không còn mởKTMTĐACE20602
24CE117Thực hành điện- điện tửBasic electrical and electronic laboratoryHiện đang mởKTMTCSNCE10101
25CE118Thiết kế luận lý sốDigital logic designHiện đang mởKTMTCSN31
26CE119Thực hành Kiến trúc máy tínhComputer architecture laboratoryHiện đang mởKTMTCSNIT00601
27CE121Lý thuyết mạch điệnTheory of electrical circuitsHiện đang mởKTMTCSNCE10131
28CE124Các thiết bị và mạch điện tửElectronic devices and circuitsHiện đang mởKTMTCSNCE10431
29CE201Đồ án 1Project 1Hiện đang mởKTMTĐACE22102
30CE202An toàn mạng máy tínhNetwork securityHiện không còn mởKTMTCNNT10130
31CE203Điều khiển tự động nâng caoAdvanced automatic controlHiện không còn mởKTMTCĐTNCE31730
32CE204Thiết kế và lập trình WebWeb design and programmingHiện không còn mởKTMTCNCE30530
33CE205Xử lý tín hiệu sốDigital signal processingHiện không còn mởKTMTCN31
34CE206Đồ án 2Project 2Hiện đang mởKTMTĐACE116PH002
CE103
CE101
CE201
02
35CE211Lập trình nhúng căn bảnIntroduction to embedded-system programmingHiện đang mởKTMTCNCE10731
36CE212Điều khiển tự độngAutomatic controlHiện đang mởKTMTCNCE113MA001
MA002
MA003
MA004
CE101
CE104
31
37CE213ThiẾT kế hệ thống số với HDLHiện đang mởKTMTCN31
38CE219Tương tác người - máyHuman-computer interactionHiện không còn mởKTMTCNCE40530
39CE221Thiết kế vi mạch với HDLDigital circuit design with HDLHiện đang mởKTMTCNPH002
CE118
31
40CE222Thiết kế vi mạch sốDigital IC designHiện đang mởKTMTCNCE302PH00231
41CE224ThiẾT kế hệ thống nhúngHiện đang mởKTMTCN31
42CE232ThiẾT kế hệ thống nhúng không dâyHiện đang mởKTMTCN31
43CE301Hệ thống chứng thực sốDigital identification systemsHiện không còn mởKTMTCN30
44CE302Thiết kế vi mạchCircuits designHiện không còn mởKTMTCNCE22221
45CE303Robot công nghiệpIndustrial roboticsHiện đang mởKTMTCNMA001
MA002
CE101
CE212
CE107
30
46CE304Robot công nghiệpHiện đang mởKTMTCNTC31
47CE306Thị giác máy tínhComputer visionHiện đang mởKTMTCN30
48CE311Điều khiển tự động nâng caoHiện đang mởKTMTCNTC31
49CE312Hệ thống thời gian thựcReal-time systemsHiện đang mởKTMTCNIT006
IT007
CE103
CE211
30
50CE313Xử lý song song và hệ thống phân tánParallel processing and distributed systemsHiện đang mởKTMTCNCE311IT001
IT006
30
51CE314Trình biên dịchPrinciples of compiler designHiện đang mởKTMTCNCE103
MA004
30
52CE315Lập trình hệ thống với JavaSystem programming with JavaHiện đang mởKTMTCNCE11021
53CE316Logic mờ và ứng dụngFuzzy logic and applicationsHiện đang mởKTMTCNCS40530
54CE317Điều khiển tự động nâng caoAdvanced automatic controlHiện đang mởKTMTCNCE203MA001
MA002
MA003
MA004
CE101
CE104
CE212
30
55CE318Trình biên dịchHiện đang mởKTMTCNTCCE31431
56CE319Logic mờ và ứng dụngHiện đang mởKTMTCNTC31
57CE321Kỹ thuật chế tạo vi mạchIntegrated circuit fabricationHiện đang mởKTMTCNCE404CE22230
58CE322Thiết kế vi mạch hỗn hợpMixed-signal integrated circuit designHiện đang mởKTMTCNCE22221
59CE323Kĩ thuật thiết kế mạch inPrinted circuit board designHiện đang mởKTMTCNCE101
CE104
CE103
21
60CE324Thiết kế vi mạch tương tựAnalog integrated circuit designHiện đang mởKTMTCNCE104
CE222
21
61CE325Thiết kế dựa trên vi xử lýMicroprocessor-based system designHiện đang mởKTMTCNIT001
IT006
IT003
21
62CE326Tự động hóa thiết kế vi mạchCircuit-design automationHiện đang mởKTMTCNCE22121
63CE327Tối ưu hóa dựa trên FPGAFPGA-based optimizationHiện đang mởKTMTCNCE118
IT006
CE221
30
64CE331Kỹ thuật chế tạo vi mạchHiện đang mởKTMTCNTCCE32131
65CE332Thiết kế vi mạch hỗn hợpHiện đang mởKTMTCNTCCE32231
66CE333Kỹ thuật thiết kế mạch inHiện đang mởKTMTCNTCCE32331
67CE334Thiết kế vi mạch tương tựHiện đang mởKTMTCNTCCE32431
68CE335Thiết kế dựa trên vi xử lýHiện đang mởKTMTCNTCCE32531
69CE336Tự động hóa thiết kế vi mạchHiện đang mởKTMTCNTCCE32631
70CE337Tối ưu hóa dựa trên FPGAHiện đang mởKTMTCNTCCE32731
71CE338Hệ thống thời gian thựcHiện đang mởKTMTCNTC31
72CE401Kỹ thuật hệ thống máy tínhComputer system engineeringHiện đang mởKTMTCĐTNIT006
IT007
30
73CE402Các hệ điều hành nhúngEmbedded operating systemsHiện đang mởKTMTCĐTNIT007
IT006
CE10731
74CE403Thiết kế sốDigital designHiện đang mởKTMTCĐTNPH002
IT006
CE221
31
75CE404Kỹ thuật chế tạo vi mạchIntegrated Circuit FabricationHiện không còn mởKTMTCĐTNCE32130
76CE405Tương tác người máyHuman-computer interactionHiện đang mởKTMTCĐTNCE21930
77CE406Tương tác người – MáyHiện đang mởKTMTCNTC31
78CE410Kỹ thuật hệ thống máy tínhHiện đang mởKTMTCĐTN31
79CE411Chuyên đề hệ thống nhúng và robotEmbedded systems and roboticsHiện đang mởKTMTCĐTNCE10731
80CE421Chuyên đề thiết kế vi mạch và phần cứngIC and hardware designsHiện đang mởKTMTCĐTNCE118
CE221
CE222
31
81CE430Lập trình hệ thốngHiện đang mởKTMTCNTCNT20931
82CE432Thiết kế vi mạch hướng ASICHiện đang mởKTMTCNTC31
83CE433Thiết kế hệ thống SoCHiện đang mởKTMTCNTC31
84CE434Chuyên đề thiết kế hệ vi mạch 1Hiện đang mởKTMTCNTC31
85CE435Chuyên đề thiết kế hệ vi mạch 2Hiện đang mởKTMTCNTC31
86CE436Xử lý tín hiệu số và ứng dụngHiện đang mởKTMTCNTC31
87CE437Chuyên đề thiết kế hệ thống nhúng 1Hiện đang mởKTMTCNTC31
88CE438Chuyên đề thiết kế hệ thống nhúng 2Hiện đang mởKTMTCNTC31
89CE501Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởKTMTTTTN03
90CE505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởKTMTKLTNCE201
CE206
100
91CM101Quản lý giao tiếpCommunication managementHiện đang mởHTTTĐC30
92CNET1Mạng máy tínhComputer networksHiện không còn mởMMT&TTĐCIT00531
93CS003Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện không còn mởKHMTCNCS31530
94CS004Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện không còn mởKHMTCN30
95CS013Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện không còn mởKHMTCNCS31531
96CS014Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện không còn mởKHMTCNCS32431
97CS019Chuyên đề ứng dụng Trí tuệ nhân tạoApplied artificial intelligenceHiện không còn mởKHMTCN40
98CS101Nguyên lý và phương pháp lập trìnhPrinciples and Techniques of ProgrammingHiện không còn mởKHMTCNCS11130
99CS102Phân tích & thiết kế thuật toánDesign and analysis of algorithmsHiện không còn mởKHMTCNCS11230
100CS103Cơ sở lập trìnhIntroduction to programmingHiện không còn mởKHMTCNCS111
CS511
SE330
40
101CS104Nhập môn công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện không còn mởKHMTCNSE10430
102CS105Đồ họa máy tínhComputer graphicsHiện đang mởKHMTCSNCS113IT00131
103CS106Trí tuệ nhân tạoArtificial intelligenceHiện đang mởKHMTCSNIT00331
104CS107Các hệ cơ sở tri thứcKnowledge-Based SystemsHiện không còn mởKHMTCNCS21740
105CS108Lý thuyết thông tinInformation theoryHiện không còn mởKHMTCNNT10430
106CS109Máy họcMachine learningHiện không còn mởKHMTCNCS11040
107CS110Nhập môn công nghệ tri thức & máy họcIntroduction to knowledge engineering and machine learningHiện đang mởKHMTCSN31
108CS111Nguyên lý và phương pháp lập trìnhPrinciples and techniques of programmingHiện đang mởKHMTCSNCS101IT001
IT002
IT003
31
109CS1113Khoa học máy tính IComputer science 1Hiện đang mởHTTTĐCCSC1131
110CS112Phân tích và thiết kế thuật toánDesign and analysis of algorithmsHiện đang mởKHMTCSN31
111CS113Đồ họa máy tính và Xử lý ảnhComputer Graphic and Digital Image ProcessingHiện đang mởKHMTCSNCS10531
112CS114Máy họcMachine learningHiện đang mởKHMTCN31
113CS210Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng caoAdvanced natural language processingHiện không còn mởKHMTCN40
114CS211Trí tuệ nhân tạo nâng caoAdvanced artificial intelligenceHiện đang mởKHMTCNCS10631
115CS212Xử lý ngôn ngữ tự nhiênNatural Language ProcessingHiện không còn mởKHMTCN31
116CS213Ngôn ngữ học máy tínhComputational linguisticsHiện không còn mởCNCS22640
117CS2133Khoa học máy tính IIComputer science 2Hiện đang mởHTTTĐCCSC1231
118CS214Biểu diễn tri thức và suy luậnKnowledge representation and reasoningHiện đang mởKHMTCN31
119CS217Các hệ cơ sở tri thứcKnowledge-based systemsHiện đang mởKHMTCNCS107CS10631
120CS221Xử lý ngôn ngữ tự nhiênNatural language processingHiện đang mởKHMTCN31
121CS222Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng caoAdvanced natural language processingHiện đang mởKHMTCN31
122CS223Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện không còn mởKHMTCNCS31531
123CS224Máy học xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện không còn mởKHMTCNCS32431
124CS225Lập trình symbolic trong trí tuệ nhân tạoSymbolic Programming in Artificial IntelligenceHiện không còn mởKHMTCNCS31440
125CS226Ngôn ngữ học máy tínhComputational linguisticsHiện đang mởKHMTCNCS21340
126CS227Khai thác dữ liệu và ứng dụngData Mining and ApplicationsHiện không còn mởKHMTCNCS31331
127CS228Máy học và ứng dụngMachine learning and applicationsHiện không còn mởKHMTCN31
128CS229Ngữ nghĩa học tính toánHiện đang mởKHMTCN31
129CS231Nhập môn Thị giác máy tínhIntroduction to Computer VisionHiện đang mởKHMTCN31
130CS232Tính toán đa phương tiệnIntroduction to Multimedia ComputingHiện đang mởKHMTCN31
131CS233Nhận dạng Thị giácVisual Pattern RecognitionHiện không còn mởKHMTCN31
132CS2433Lập trình C/C++C/C++ programmingHiện đang mởHTTTCSN31
133CS301Chuyên đề nghiên cứu khoa họcScientific Research SeminarHiện không còn mởKHMTCN40
134CS302SeminarSeminarHiện đang mởKHMT30
135CS311Kỹ thuật lập trình trí tuệ nhân tạoArtificial intelligence programming techniquesHiện không còn mởKHMTCN40
136CS312Hệ thống đa tác tửMulti-agent systemsHiện đang mởKHMTCNCS11031
137CS313Khai thác dữ liệu và ứng dụngData mining and applicationsHiện đang mởKHMTCN31
138CS314Lập trình symbolic trong trí tuệ nhân tạoSymbolic programming in artificial intelligenceHiện đang mởKHMTCNCS225CS10631
139CS315Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện đang mởKHMTCNCS013CS223CS11031
140CS316Các hệ giải bài toán thông minhIntelligent problem-solving systemsHiện đang mởKHMTCNCS40831
141CS321Ngôn ngữ học ngữ liệuCorpus linguisticsHiện đang mởKHMTCNCS22131
142CS322Biểu diễn tri thức và ứng dụngKnowledge representation and applicationsHiện không còn mởKHMTCNCS214CS21240
143CS323Các hệ thống hỏi-đápQuestion-answering systemsHiện đang mởKHMTCNCS22131
144CS324Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện đang mởKHMTCNCS004CS224CS22131
145CS325Dịch máyMachine translationHiện đang mởKHMTCNCS411CS22131
146CS326Các kĩ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênAdvanced techniques in natural language processingHiện đang mởKHMTCNCS407CS22131
147CS331Thị giác máy tính nâng caoAdvanced Computer VisionHiện đang mởKHMTCN31
148CS332Máy học trong Thị giác Máy tínhMachine Learning in Computer VisionHiện đang mởKHMTCN31
149CS333Đồ họa gameĐồ họa gameHiện đang mởKHMTCN21
150CS334Lập trình tính toán hình thứcProgramming for formal computingHiện không còn mởKHMTCN31
151CS335Tìm Kiếm Ảnh và VideoImage and Video SearchHiện đang mởKHMTCNTCIT00131
152CS336Truy vấn thông tin đa phương tiệnMultimedia Information RetrievalHiện đang mởKHMTCN31
153CS3363Tổ chức ngôn ngữ lập trìnhOrganization of programming languagesHiện đang mởHTTTĐC31
154CS337Xử lý âm thanh và tiếng nóiXử lý âm thanh và tiếng nóiHiện đang mởKHMTCN31
155CS3373Lập trình hướng đối tượng nâng cao cho môi trường windowsAdvanced object-oriented programming for WindowsHiện đang mởHTTTCSN31
156CS338Nhận dạngHiện đang mởKHMTCN31
157CS3423Cấu trúc tập tinFile structureHiện đang mởHTTTCSN31
158CS3443Hệ thống máy tínhComputer SystemsHiện đang mởHTTTCSN31
159CS351Chuyên đề NCKH 1Scientific Research 1Hiện không còn mởKHMTCN40
160CS3513Phương pháp số cho máy tính kỹ thuật sốNumerical methods for digital computersHiện đang mởHTTTCNTC30
161CS352Chuyên đề NCKH 2Scientific Research 2Hiện không còn mởKHMTCN40
162CS3613Cơ sở tính toánTheoretical foundations of computingHiện đang mởHTTTCNCS31
163CS3653Toán rời rạc cho máy tínhDiscrete Mathematics for computerHiện đang mởHTTT31
164CS371Seminar chuyên đề 1Seminar 1Hiện không còn mởKHMTCN20
165CS372Seminar chuyên đề 2Seminar 2Hiện không còn mởKHMTCN20
166CS401Công nghệ JavaJava technologyHiện không còn mởKHMTCĐTN31
167CS402Phân tích thiết kế HTTT quản lýManagement-information system analysis and designHiện không còn mởKHMTCN30
168CS403Các dịch vụ webWeb servicesHiện không còn mởKHMTCN30
169CS404Công nghệ đa tác tử (Muli-Agent)Multi-agent technologyHiện không còn mởKHMTCĐTNCS31240
170CS405Logic mờ và ứng dụngFuzzy logic and applicationsHiện đang mởKHMTCĐTN31
171CS406Xử lý ảnh và ứng dụngImage processing and applicationsHiện đang mởKHMTCĐTNIT00331
172CS407Các kỹ thuật trong xử lý NNTNAdvanced Techniques in Natural Language ProcessingHiện không còn mởKHMTCĐTNCS32640
173CS408Các hệ giải toán thông minhIntelligent Problem-Solving SystemsHiện không còn mởKHMTCĐTNCS31640
174CS409Hệ suy diễn mờFuzzy inference systemsHiện đang mởKHMTCĐTN31
175CS410Mạng neural và thuật giải di truyềnNeural netwok and genetic algorithmsHiện đang mởKHMTCĐTN31
176CS411Dịch máyMachine TranslationHiện không còn mởKHMTCĐTNCS32540
177CS412Web ngữ nghĩaSematic webHiện đang mởKHMTCĐTNCS22131
178CS414Lý thuyết automat và ứng dụngAutomata theory and applicationsHiện đang mởKHMTCĐTNMA00431
179CS4143Đồ họa máy tínhComputer graphicsHiện đang mởHTTTCNTC30
180CS415Mã hóa thông tinEncoding informationHiện đang mởKHMTCĐTN31
181CS4153Phát triển ứng dụng trên di độngMobile Applications DevelopmentHiện đang mởHTTTCN30
182CS417Nhận dạngPattern recognitionHiện đang mởKHMTCN21
183CS418Trực quan máy tínhVisual computingHiện không còn mởKHMTCĐTN31
184CS419Truy xuất thông tinInformation retrievalHiện đang mởKHMTCĐTN31
185CS420Các vấn đề chọn lọc trong Thị giác máy tínhSelected Topics in computer VisionHiện đang mởKHMTCĐTNCS23131
186CS421Khai thác dữ liệu đa phương tiệnKhai thác dữ liệu đa phương tiệnHiện đang mởKHMTCĐTN31
187CS4243Thuật toán và tiến trình trong an toàn máy tínhAlgorithms and processes in computer securityHiện đang mởHTTTCSN30
188CS4273Nhập môn Công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện đang mởHTTTCNCS31
189CS4283Mạng máy tínhComputer networkHiện đang mởHTTT31
190CS431Các kĩ thuật học sâu và ứng dụngHiện đang mởKHMTCĐTN21
191CS4323Hệ điều hànhDesign and Inplementation of Operating systemHiện đang mởHTTT31
192CS4343Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData structure and algorithm AnalysisHiện đang mởHTTT031
193CS4344An ninh mạngCyber SecurityHiện không còn mởHTTTCSN30
194CS4793Trí tuệ nhân tạoArtificial intelligenceHiện đang mởHTTTCNCS31
195CS4883Các vấn đề xã hội trong tính toánSocial issues in computingHiện đang mởHTTTCNTC30
196CS5000Luận vănThesisHiện đang mởHTTTKLTN100
197CS501Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện không còn mởKHMTKLTN100
198CS502Các công nghệ web và ứng dụngWeb technology and applicationsHiện không còn mởKHMTCNSE34120
199CS503Môn tốt nghiệp KHMT 2Computer scienceHiện không còn mởKHMTCNIT00330
200CS5030Thực tập tốt nghiệpInternshipHiện đang mởHTTTTTTN40
201CS504Công nghệ .NET.Net technologyHiện không còn mởKHMTCNSE31031
202CS505Khoá luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởKHMTKLTN100
203CS506Chuyên đề J2EEJ2EEHiện không còn mởKHMTCNSE32531
204CS507Hệ điều hành LinuxLinux operating systemsHiện không còn mởKHMTCNNT10331
205CS508Lập trình cơ sở dữ liệuDatabase programmingHiện không còn mởKHMTCNIS20331
206CS510Lý thuyết thông tinInformation theoryHiện không còn mởKHMTCNNT10430
207CS511Ngôn ngữ lập trình C#C# programming languageHiện đang mởKHMTCNTCCS512IT002
IT003
31
208CS513Ngôn ngữ lập trình JavaJava programming languageHiện không còn mởKHMTCNSE33031
209CS515Phân tích thiết kế hệ thống thông tinInformation system analysis and designHiện không còn mởKHMTCN31
210CS516Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UMLObject-oriented analysis and design with UMLHiện không còn mởKHMTCN31
211CS517Quản lý dự ánProject managementHiện không còn mởKHMTCNIS20830
212CS518Xây dựng phần mềm hướng đối tượngObject-oriented software developmentHiện không còn mởKHMTCN31
213CS519Phương pháp luận nghiên cứu khoa họcScientific research methodologyHiện đang mởKHMTCNTCSS00530
214CS521Toán rời rạc nâng caoAdvanced discrete mathematicsHiện đang mởKHMTCNTCIT00340
215CS522Đại số máy tínhComputer algebraHiện đang mởKHMTCĐTNIT00331
216CS523Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng caoAdvanced data structures and algorithmsHiện đang mởKHMTCNTCDSAL2IT00331
217CS524Một số ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiênMột số ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiênHiện đang mởKHMTCNTC31
218CS525Thị giác máy tính trong tương tác người – máyComputer Vision in Human-Computer InteractionHiện đang mởKHMTCN31
219CS526Phát triển ứng dụng đa phương tiện trên thiết bị di độngPhát triển ứng dụng đa phương tiện trên thiết bị di độngHiện đang mởKHMTCNTC21
220CS527Thực tại ảoThực tại ảoHiện đang mởKHMTCNTC31
221CS528Trực quan hóa thông tinTrực quan hóa thông tinHiện đang mởKHMTCNTC31
222CS529Các vấn đề nghiên cứu và ứng dụng trong khoa học máy tínhSelected topics for researching and application in Computer ScienceHiện đang mởKHMTCNTC40
223CS530Đồ án chuyên ngànhUndergraduate Research ProjectHiện đang mởKHMTCNTC30
224CS531Đồ họa trong video gameComputer Graphics in Video GamesHiện không còn mởKHMTCN31
225CS532Thị giác máy tính trong tương tác người-máyComputer Vision in Human-Computer InteractionHiện đang mởKHMTCNCS23131
226CS534Lập trình Javascript và ứng dụngHiện đang mởKHMTCNTC31
227CS535Tổng hợp tiếng nóiHiện đang mởKHMTCNTC31
228CS5423Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệuPrinciple of database systemsHiện đang mởHTTTCSN31
229CS5433Các hệ cơ sở dữ liệu phân tánDistributed database systemsHiện đang mởHTTTCSN31
230CS551Thực tậpIntershipHiện đang mởKHMTTTTN20
231CSC01Tin học đại cươngIntroduction to informaticsHiện không còn mởKHMTCNIT00131
232CSC11Khoa học máy tính IComputer science IHiện không còn mởKHMTCN40
233CSC12Khoa học máy tính IIComputer science IIHiện không còn mởKHMTCN40
234CSC21Tin học đại cương (TE)Introduction to informaticsHiện không còn mởKHMTCNIT001
CSC01
50
235CSKI1Kỹ năng truyền thông làm việc nhómTeamwork and communication skillsHiện không còn mởKHMTCN40
236DBSS1Cơ sở dữ liệuDatabaseHiện đang mởĐCIT00431
237DSAL1Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData Structures and AlgorithmsHiện không còn mởBMAVĐCIT00331
238DSAL2Cấu trúc dữ liệu & giải thuật nâng caoAdvanced data structures and algorithmsHiện không còn mởKHMTĐCCS52331
239EC001Kinh tế học đại cươngKinh tế học đại cươngHiện đang mởHTTTCSN40
240EC002Quản trị doanh nghiệpBusiness ManagementHiện đang mởHTTTCNTC30
241EC003Tiếp thị căn bảnHiện đang mởHTTTCN30
242EC201Phân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệpPhân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệpHiện đang mởHTTTCSN31
243EC202Nhập môn quản trị chuỗi cung ứngNhập môn quản trị chuỗi cung ứngHiện đang mởHTTTCNTC31
244EC203Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpQuản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpHiện đang mởHTTTCN31
245EC208QuẢN trị dự án TMĐTHiện đang mởHTTTCN30
246EC212Thực tập doanh nghiệpIndustry Internship ProgramHiện đang mởHTTTTTTN30
247EC213Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpHiện đang mởHTTTCN21
248EC214NhẬp môn quản trị cuỗi cung ứngHiện đang mởHTTTCNTC21
249EC219Pháp luật trong thương mại điện tửLaw in E-CommerceHiện đang mởHTTTCN30
250EC222ThỰc tập doanh nhiệpHiện đang mởHTTTTTTN20
251EC229Pháp luật trong thương mại điện tửHiện đang mởHTTTCN20
252EC232Nguyên lý kế toánHiện đang mởHTTTCNTC30
253EC301Tiếp thị trực tuyến (E-Marketing)Tiếp thị trực tuyến (E-Marketing)Hiện đang mởHTTTCN31
254EC302Thiết kế Hệ thống Thương mại điện tửThiết kế Hệ thống Thương mại điện tửHiện đang mởHTTTCN31
255EC311Tiếp thị trực tuyếnHiện đang mởHTTTCN21
256EC312Thiết kế hệ thống thương mại điện tử`Hiện đang mởHTTTCN21
257EC331Quản trị chiến lược kinh doanh điện tửQuản trị chiến lược kinh doanh điện tửHiện đang mởHTTTCNTC30
258EC332Quản trị sản xuấtQuản trị sản xuấtHiện đang mởHTTTCNTC30
259EC333Quản trị tài chính doanh nghiệpQuản trị tài chính doanh nghiệpHiện đang mởHTTTCNTC30
260EC334Quản trị kênh phân phốiQuản trị kênh phân phốiHiện đang mởHTTTCNTC30
261EC335An toàn và bảo mật thương mại điện tửSafety and security in Electronic CommerceHiện đang mởHTTTCN30
262EC336Quản trị nhân lựcQuản trị nhân lựcHiện đang mởHTTTCNTC30
263EC337Hệ thống thanh toán trực tuyếnHệ thống thanh toán trực tuyếnHiện đang mởHTTTCN30
264EC338Quản trị bán hàngSale managementHiện đang mởHTTTCNTC30
265EC401Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởHTTTKLTN100
266ECE02Mạch sốDigital circuitHiện không còn mởBMTLĐC31
267ECON3313Kinh tế tiền tệMonetary economicsHiện đang mởHTTTCNTC30
268EN001Anh văn 1English 1Hiện đang mởBMAVĐCENBT40
269EN001.COEnglish for Communication 1Hiện đang mởHTTTTC00
270EN001.GEGeneral EnglishHiện đang mởHTTTTC00
271EN002Anh văn 2English 2Hiện đang mởBMAVĐCEN004EN00140
272EN002.COEnglish for Communication 1Hiện đang mởHTTTTC00
273EN002.GEGeneral EnglishHiện đang mởHTTTTC00
274EN003Anh văn 3English 3Hiện đang mởBMAVĐCEN006
EN005
EN00240
275EN004Anh văn 1English 1Hiện đang mởBMAV40
276EN005Anh văn 2English 2Hiện đang mởBMAVĐC40
277EN006Anh văn 3English 3Hiện đang mởBMAVĐC40
278ENBTAnh văn Bổ túcEnglish 0Hiện đang mởBMAVBT00
279ENG00Anh văn 0English 0Hiện không còn mởBMAVĐC00
280ENG01Anh văn 1English 1Hiện không còn mởBMAVĐC00
281ENG02Anh văn 2English 2Hiện không còn mởBMAVĐC00
282ENG03Anh văn 3English 3Hiện không còn mởBMAVĐC00
283ENG04Anh văn 4English 4Hiện không còn mởBMAVĐC00
284ENG05Anh văn 5English 5Hiện không còn mởBMAVĐC00
285ENG11Tiếng anh tăng cường IIntensive English IHiện không còn mởBMAVĐC00
286ENG12Tiếng anh tăng cường IIIntensive English IIHiện không còn mởBMAVĐC00
287ENG13Tiếng Anh IEnglish Composition IHiện không còn mởBMAVĐC00
288ENG14Tiếng Anh IIEnglish Composition IIHiện không còn mởBMAVĐC00
289ENG15Tiếng Anh chuyên ngành CNTTEnglish for computer scienceHiện không còn mởBMAVĐC00
290ENGBTAnh văn bổ túcEnglish 0Hiện không còn mởBMAVĐC00
291ENGL1113Tiếng Anh IEnglish Composition IHiện đang mởHTTTĐC30
292ENGL1213Tiếng Anh IIEnglish composition 2Hiện đang mởHTTTĐCENG1430
293ENLS1Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 1Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 1Hiện không còn mởBMAVĐC00
294ENLS2Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 2Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 2Hiện không còn mởBMAVĐC00
295ENRW1Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 1Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 1Hiện không còn mởBMAVĐC00
296ENRW2Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 2Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 2Hiện không còn mởBMAVĐC00
297HCMT1Tư tưởng Hồ Chí MinhHo Chi Minh's IdeologyHiện đang mởPĐTĐHĐCSS00320
298IE101Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tinInformation technology InfrastructureHiện đang mởKTTTCSN21
299IE102Các công nghệ nềnPlatform technologiesHiện đang mởKTTTCSN21
300IE103Quản lý thông tinInformation managementHiện đang mởKTTTCSNIT00431
301IE104Internet và công nghệ WebInternet and web technologyHiện đang mởKTTTCSNIT001
IT005
31
302IE105Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tinIntroduction to information assurance and securityHiện đang mởKTTTCSNIT00531
303IE106Thiết kế giao diện người dùngUser interface designHiện đang mởKTTTCSNIT00131
304IE107Thiết kế giao diện người dùngThiết kế giao diện người dùngHiện không còn mởKTTTCSN31
305IE201Xử lý dữ liệu thống kêAnalysis of statistical dataHiện đang mởKTTTCNMA005
MA001
30
306IE202Quản trị doanh nghiệpBusiness managementHiện đang mởKTTTCNIE10130
307IE203Hệ thống quản trị qui trình nghiệp vụBussiness process management systemsHiện đang mởKTTTCĐTNIT001
IT004
31
308IE204Tối ưu hóa công cụ tìm kiếmSearch engine optimizationHiện đang mởKTTTCĐTNIE10431
309IE205Xử lý ảnh vệ tinhSatellite image processingHiện đang mởKTTTCNIS35130
310IE206Đồ án chuẩn bị tốt nghiệpPreparing for the graduation projectHiện đang mởKTTTĐA02
311IE208Kiến trúc và tích hợp hệ thốngSystem Integration and ArchitectureHiện đang mởKTTTCNTC30
312IE209Công nghệ JavaJava TechnologyHiện đang mởKTTTCNTC31
313IE210Hệ thống định vị toàn cầu (GPS)Global Positioning SystemHiện không còn mởKTTTCNTC30
314IE211Tin học môi trườngEnvironmental InformaticsHiện đang mởKTTTCNTC20
315IE212Công nghệ Dữ liệu lớnHiện đang mởKTTTCN31
316IE213Kỹ thuật phát triển hệ thống WebHiện đang mởKTTTCN31
317IE301Quản trị quan hệ khách hàngCustomer relationship managementHiện đang mởKTTTCNTC30
318IE302Kiến trúc và tích hợp hệ thốngSystem integration and architectureHiện đang mởKTTTCNTC30
319IE303Công nghệ JavaJava technologyHiện đang mởKTTTCĐTNIT00231
320IE304Hệ thống định vị toàn cầuGlobal positioning systemHiện đang mởKTTTCNTCIS25130
321IE305Tin học môi trườngEnvironmental informaticsHiện đang mởKTTTCNTCIE101
IS251
20
322IE307Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di độngHiện đang mởKTTTCNTC31
323IE309Thực tập doanh nghiệpHiện đang mởKTTTCNTC20
324IE401Tin-Sinh họcBioinformaticsHiện đang mởKTTTCĐTNIT00330
325IE402Hệ thống thông tin địa lý 3 chiềuThree - dimentinal geographic information systemHiện đang mởKTTTCĐTNIT00421
326IE403Khai thác dữ liệu truyền thông xã hộiSocial media miningHiện đang mởKTTTCĐTN30
327IE404Khai phá truyền thông xã hộiSocial Media MiningHiện không còn mởKTTTCĐTN30
328IE405Công nghệ phân tích dữ liệu lớnHiện đang mởKTTTCĐTN31
329IE505Khóa luận tốt nghiệpGraduation thesisHiện đang mởKTTTKLTN100
330IEM4733Re-engineering Business ProcessesHiện đang mởHTTTCN30
331IEM5723Mô hình hóa dữ liệu, quy trình và đối tượngData, Process and Object ModelingHiện đang mởHTTTCSN30
332INT001Tiếng Anh tổng quát (tạm gọi)General EnglishHiện đang mởHTTTTC00
333INT002Toeic 1Toeic 1Hiện đang mởHTTTTC00
334INT003Tiếng Anh tổng quát 2 (tạm gọi)General English 2Hiện đang mởHTTTTC00
335INT004Toeic 2Toeic 2Hiện đang mởHTTTTC00
336INT005Tiếng Anh giao tiếp (tạm gọi)CommunicationHiện đang mởHTTTĐC00
337INT006Toeic 3Toeic 3Hiện đang mởHTTTĐC00
338IS101Thiết kế cơ sở dữ liệuDatabase designHiện đang mởHTTTCNIS214IS21431
339IS102Các hệ cơ sở tri thứcKnowledge-based systemsHiện không còn mởHTTTCNCS21730
340IS103Hệ quản trị cơ sở dữ liệuDatabase Management SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS21031
341IS104Cơ sở dữ liệu phân tánDistributed DatabasesHiện không còn mởHTTTCNIS21131
342IS105Hệ quản trị cơ sở dữ liệu OracleOracle database management systemHiện đang mởHTTTCNIT00431
343IS106Khai thác dữ liệuData MiningHiện không còn mởHTTTCN31
344IS107Hệ thống thông tin kế toánAccounting Information SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS23250
345IS201Phân tích thiết kế hệ thống thông tinInformation system analysis and designHiện đang mởHTTTCSNIT00431
346IS202Nhập môn công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện không còn mởHTTTCNSE10431
347IS203Lập trình cơ sở dữ liệuDatabase programmingHiện đang mởHTTTCNIT00431
348IS204Nhập môn hệ thống thông tin địa lýIntroduction to Geographic Information SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS25131
349IS205PTTK hướng đối tượng với UMLObject-oriented Analysis and Design with UMLHiện không còn mởHTTTCNIS21531
350IS206Lập trình ứng dụng Web với JavaWeb application programming in JavaHiện đang mởHTTTCNIS216IT00431
351IS207Phát triển ứng dụng webWeb application developmentHiện đang mởHTTTCNIT00431
352IS208Quản lý dự án công nghệ thông tinInformation-technology project managementHiện đang mởHTTTCSNSE34031
353IS210Hệ quản trị cơ sở dữ liệuDatabase management systemsHiện đang mởHTTTCSN31
354IS211Cơ sở dữ liệu phân tánDistributed databasesHiện đang mởHTTTCNIS104IT004
IT005
IS210
31
355IS212Thực tập tốt nghiệpInternshipHiện đang mởHTTTTTTN30
356IS213Đồ án xây dựng một hệ thống thông tinInformation system developmentHiện không còn mởHTTTĐA30
357IS214Thiết kế cơ sở dữ liệuDatabase designHiện không còn mởHTTTCN31
358IS215Thiết kế hướng đối tượng với UMLObject-oriented analysis and design with UMLHiện đang mởHTTTCSN31
359IS216Lập trình JavaProgramming with JavaHiện đang mởHTTTCSN31
360IS217Kho dữ liệu và OLAPData warehouse and OLAPHiện đang mởHTTTCNIS304IS304IT00430
361IS218Kỹ năng tư vấnKỹ năng tư vấnHiện đang mởHTTTCNTC20
362IS219Pháp luật trong Thương mại điện tửPháp luật trong Thương mại điện tửHiện đang mởHTTTCNTC30
363IS220Xây dựng HTTT trên các frameworkHiện đang mởHTTTCN31
364IS225Khai thác dữ liệu và ứng dụngData mining and applicationsHiện không còn mởCN40
365IS232Hệ thống thông tin kế toánAccounting information systemsHiện đang mởHTTTCNIS107IS33640
366IS251Nhập môn Hệ thống thông tin địa lýIntroduction to geographic information systemsHiện đang mởHTTTCNIS204IS204IT00431
367IS252Khai thác dữ liệuData miningHiện đang mởHTTTCNIS106MA005
IT004
31
368IS253Lập trình ứng dụng trên thiết bị di độngMobile application programmingHiện không còn mởHTTTCNNT118IT00221
369IS254Hệ hỗ trợ quyết địnhDecision-sypport systemsHiện đang mởHTTTCN30
370IS301Thương mại điện tửE-commerceHiện không còn mởHTTTCNIS33430
371IS302Phân tích không gianSpatial analysisHiện không còn mởHTTTCNIS35131
372IS303Hệ cơ sở dữ liệu không gianSpatial Database SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS35231
373IS3033Quản lý dự án hệ thống thông tinIS-Project ManagementHiện không còn mởHTTTCN40
374IS304Kho dữ liệu và OLAPData warehouse and OLAPHiện không còn mởHTTTCNIS404
IS217
31
375IS305An toàn và bảo mật HTTTInformation systems security & protectionHiện không còn mởHTTTCNIS33530
376IS306Hệ thống thông tin quản lýAccounting information systemsHiện không còn mởHTTTCNIS33230
377IS311Đồ án xây dựng hệ thống thông tinInformation system developmentHiện đang mởHTTTĐAIS213IS21330
378IS3303Phân tích thiết kế hệ thốngSystem Analysis and DesignHiện không còn mởHTTTCN40
379IS332Hệ thống thông tin quản lýManagement information systemsHiện đang mởHTTTCNIS20130
380IS334Thương mại điện tửE-commerceHiện đang mởHTTTCNIS30130
381IS335An toàn và bảo mật hệ thống thông tinInformation systems securityHiện đang mởHTTTCNIS305IT007
IT005
30
382IS336Hoạch định nguồn lực doanh nghiệpEnterprise resource planningHiện đang mởHTTTCSN31
383IS337Cơ sở dữ liệu nâng caoAdvanced databasesHiện đang mởHTTTCN31
384IS338Dự báo kinh doanhMarkets analysisHiện đang mởHTTTCNIS306IS33630
385IS339Sinh tin họcBioinformaticsHiện đang mởHTTTCNTC30
386IS340Thị trường chứng khoánHiện đang mởHTTTCNTC33
387IS341Khởi nghiệpHiện đang mởHTTTCNTC33
388IS342Chính phủ điện tửHiện đang mởHTTTCNTC33
389IS343Luật CNTTHiện không còn mởHTTTCNTC33
390IS351Phân tích không gianSpatial analysisHiện đang mởHTTTCNIS302IS25131
391IS352Hệ cơ sở dữ liệu không gianSpatial database systemsHiện đang mởHTTTCNIS303IT004
IS251
31
392IS353Mạng xã hộiSocial networksHiện đang mởHTTTCĐTN30
393IS401Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởHTTTKLTN100
394IS4013Thiết kế, quản lý và quản trị hệ CSDLDBM design, management & administrationHiện không còn mởHTTTCN30
395IS402Điện toán đám mâyCloud computingHiện đang mởHTTTCĐTNIS210
IT005
IT007
30
396IS403Phân tích dữ liệu kinh doanhData analysis in businessHiện đang mởHTTTCNMA005
IT004
30
397IS404Kho dữ liệu và OLAPData Warehouse and OLAPHiện không còn mởHTTTCĐTNIS304IS21731
398IS405Dữ liệu lớnBig dataHiện đang mởHTTTCĐTNIT00431
399IS4133Công nghệ thông tin cho thương mại điện tửInformation Technologies for e-commerceHiện không còn mởHTTTCN30
400IS4263Các ứng dụng thông minh và hỗ trợ ra quyết địnhDecision Support and Busi.Intelligence ApplicationsHiện không còn mởHTTTCN30
401IS4523Hệ truyền thông dữ liệuData Communication SystemsHiện không còn mởHTTTCN30
402IS501Thực tập cuối khóaInternshipHiện không còn mởHTTTTTTNIS21230
403IS502Thực tập doanh nghiệpIntershipHiện đang mởHTTTTTTN20
404IS505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởHTTTKLTNIS401IS401100
405IS5100Thực tập cuối khóaInternshipHiện không còn mởHTTTTT40
406IT001Nhập môn lập trìnhIntroduction to programmingHiện đang mởKHMTĐC31
407IT002Lập trình hướng đối tượngObject-oriented programmingHiện đang mởCNPMCSNNOOPT1IT00131
408IT003Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData structures and algorithmsHiện đang mởKHMTCSNNDSAL1IT00131
409IT004Cơ sở dữ liệuDatabasesHiện đang mởHTTTCSNN31
410IT005Nhập môn mạng máy tínhIntroduction to computer networksHiện đang mởMMT&TTCSNN31
411IT006Kiến trúc máy tínhComputer architectureHiện đang mởKTMTCSNNPH002
IT001
30
412IT007Hệ điều hànhOperating systemsHiện đang mởKTMTCSNNOSYS1IT00631
413IT008Lập trình trực quanVisual programmingHiện đang mởCNPMCNWINP1IT00131
414IT009Giới thiệu ngànhIntroduction to IT disciplinesHiện đang mởPĐTĐHCSNN20
415IT010Tổ chức và cấu trúc máy tínhHiện đang mởKTMTCSN20
416ITEM1Nhập môn Quản trị doanh nghiệpInitiation to Business AdministrationHiện đang mởPĐTĐHĐCSE34920
417ITEW1Nhập môn công tác kỹ sưIntroduction to Tasks of an EngineerHiện đang mởĐCIT009
SS004
20
418ITNT005CommunicationHiện đang mởHTTTTC00
419ITNT006Toeic 3Hiện đang mởHTTTTC00
420LIA01Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện đang mởBMTLĐCMA00330
421LIA11Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện không còn mởBMTLĐC30
422MA001Giải tích 1Calculus 1Hiện không còn mởBMTLĐCMA00630
423MA002Giải tích 2Calculus 2Hiện không còn mởBMTLĐCMA00630
424MA003Đại số tuyến tínhLinear algebraHiện đang mởBMTLĐC30
425MA004Cấu trúc rời rạcDiscrete structuresHiện đang mởBMTLĐC40
426MA005Xác suất thống kêProbability and statisticsHiện đang mởBMTLĐC30
427MA006Giải tíchCalculusHiện đang mởBMTLĐC40
428MAT01Toán cao cấp A1Advanced mathematics A1Hiện không còn mởBMTLĐCMA00130
429MAT02Toán cao cấp A2Advanced mathematics A2Hiện không còn mởBMTLĐCMA00240
430MAT04Cấu trúc rời rạcDiscrete StructuresHiện không còn mởBMTLĐCMA00440
431MAT11Giải tích 1Calculus 1Hiện không còn mởBMTLĐC40
432MAT12Giải tích 2Calculus 2Hiện không còn mởBMTLĐC30
433MAT14Toán rời rạc cho máy tínhDiscrete mathematics for computerHiện không còn mởBMTLĐC30
434MAT21Toán cao cấp A1 (TE)Advanced Mathematics A1Hiện không còn mởBMTLĐCMA001
MAT01
40
435MAT22Toán cao cấp A2 (TE)Advanced Mathematics A2Hiện không còn mởBMTLĐCMA002
MAT02
40
436MAT23Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện không còn mởBMTLĐCLIA0140
437MAT24Cấu trúc rời rạc (TE)Discrete structuresHiện không còn mởBMTLĐC40
438MATH2144Giải tích ICalculus IHiện đang mởHTTTĐC40
439MATH2153Giải tích IICalculus 2Hiện đang mởHTTTĐCMAT1230
440MATH3013Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện đang mởHTTT31
441ME001Giáo dục quốc phòngMilitary educationHiện đang mởP.ĐTĐHĐCMEDU100
442MEDU1Giáo dục quốc phòngMilitary EducationHiện đang mởGDQPQPME00100
443MKTG4223Quản trị chuỗi cung ứngSupply Chain ManagementHiện đang mởHTTTCN30
444MKTG5883Khai phá dữ liệu và ứng dụngAdvanced Data Mining ApplicationsHiện đang mởHTTTCN31
445MLPE1Kinh tế chính trị Mác-Lênin (TE)Marxism–Leninism political economyHiện không còn mởP.ĐTĐHĐCMLPE250
446MLPE2Kinh tế chính trị Mác-Lênin (TE1)Marxism–Leninism political economyHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC40
447MSIS207Phát triển ứng dụng webWeb Applications DevelopmentHiện đang mởHTTTCN31
448MSIS2433Lập trình hướng đối tượngObject Oriented ProgrammingHiện đang mởHTTTCSN30
449MSIS3033Quản lý dự án hệ thống thông tinInformation systems project managementHiện đang mởHTTTCSN31
450MSIS3233Management Science MethodsHiện đang mởHTTTCN30
451MSIS3242Sofware Quality ManagementHiện đang mởHTTTCN30
452MSIS3243Managerial Decision TheoryHiện đang mởHTTTCN30
453MSIS3303Phân tích thiết kế hệ thốngSystem analysis and designHiện đang mởHTTTCNIS330331
454MSIS4013Thiết kế, quản lý và quản trị hệ CSDLDatabase system design, management and administrationHiện đang mởHTTTCN31
455MSIS402Điện toán đám mâyCloud ComputingHiện đang mởHTTTCN30
456MSIS405Dữ liệu lớnBig dataHiện đang mởHTTTCN30
457MSIS4133Công nghệ thông tin trong thương mại điện tửInformation Technologies for e-commerceHiện đang mởHTTTCN30
458MSIS4243Control and Audit of Information SystemsHiện đang mởHTTTCN30
459MSIS4263Các ứng dụng thông minh và hỗ trợ ra quyết địnhDecision-support and intelligence applicationsHiện đang mởHTTTCNIS426330
460MSIS4363Các chủ đề nâng cao trong phát triển hệ thốngAdvanced topics in systems developmentHiện đang mởHTTTCNTC30
461MSIS4443Các hệ thống mô phỏng trên máy tínhComputer based simulation systemsHiện đang mởHTTTCN30
462MSIS4523Hệ truyền thông dữ liệuData communication systemsHiện đang mởHTTTCNIS452330
463MSIS4800Hệ thống thông tin tính toánAccounting information systemHiện đang mởHTTTCNTC30
464MSIS4801Quản lý thông tin địa lýGeospatial information managementHiện đang mởHTTTCNTCIS480131
465NHJP1Tiếng Nhật Sơ cấp 1Japanese for beginners 1Hiện đang mởPĐTĐHBT00
466NHJP2Tiếng Nhật Sơ cấp 2Japanese for beginners 2Hiện đang mởPĐTĐHBT00
467NT101An toàn mạng máy tínhNetwork securityHiện đang mởMMT&TTCSN31
468NT102Điện tử cho công nghệ thông tinElectronics for information technologyHiện không còn mởMMT&TTCSNPH00231
469NT103Hệ điều hành LinuxLinux operating systemsHiện đang mởMMT&TTCNTCNT309NT13131
470NT104Lý thuyết thông tinInformation theoryHiện đang mởMMT&TTCSNIT00130
471NT105Truyền dữ liệuData communicationsHiện đang mởMMT&TTCSN31
472NT106Lập trình mạng căn bảnBasic network programmingHiện đang mởMMT&TTCSNIT005
IT001
21
473NT107Xử lý tín hiệu trong truyển thôngSignal Processing for CommunicationsHiện không còn mởMMT&TTCNNT33231
474NT108Mạng truyền thông và di độngCommunication and mobile networksHiện không còn mởMMT&TTCNNT13230
475NT109Lập trình ứng dụng mạngNetwork-application programmingHiện đang mởMMT&TTCSNIT004
NT106
21
476NT110Tín hiệu và mạchSignals and circuitsHiện không còn mởMMT&TTCNPH001IT00230
477NT111Thiết bị mạng và truyền thông ĐPTNetwork appliances and multimedia communicationsHiện đang mởMMT&TTCNTCIT00531
478NT112Công nghệ mạng viễn thôngCommunications technologyHiện không còn mởMMT&TTCNNT402IT00521
479NT113Thiết kế MạngNetwork designHiện đang mởMMT&TTCSN21
480NT114Đồ án chuyên ngànhSpecialized projectHiện đang mởMMT&TTĐA02
481NT115Thực tập doanh nghiệpIntershipHiện đang mởMMT&TTTTTNNT21530
482NT116Kỹ năng mềmSoft skillsHiện không còn mởMMT&TTCNSS00402
483NT117Đồ án môn học Lập trình ứng dụng MạngNetwork-based application programming projectHiện đang mởMMT&TTĐANT20202
484NT118Phát triển ứng dụng trên thiết bị di độngMobile application developmentHiện đang mởMMT&TTCSNNT305IT00121
485NT119Mật mã họcCryptographyHiện đang mởMMT&TTCSNMA001
MA002
31
486NT121Thiết bị mạng và truyền thông ĐPTNetwork appliances and multimedia communicationsHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT11121
487NT130Cơ chế hoạt động của mã độcMalware modus operandiHiện đang mởMMT&TTCSN31
488NT131Hệ thống nhúng Mạng không dâyWireless Embedded Network SystemsHiện đang mởMMT&TTCSN31
489NT132Quản trị mạng và hệ thốngNetworks and Systems AdministrationHiện đang mởMMT&TTCSN31
490NT133An toàn kiến trúc hệ thốngSystem Architecture SecurityHiện đang mởMMT&TTCN21
491NT137Kỹ thuật phân tích mã độcMalware analysis techniquesHiện đang mởMMT&TTCN21
492NT201Phân tích thiết kế hệ thống truyền thông và mạngSystem analysis and designHiện đang mởMMT&TTCNTCNT53230
493NT202Đồ án môn Lập trình ứng dụng mạngProject on Nerwork-Application ProgrammingHiện không còn mởMMT&TTĐANT11702
494NT203Đồ án chuyên ngànhSpecialized ProjectHiện không còn mởMMT&TTĐANT11402
495NT204Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhậpIntrusion detection and prevention systemHiện đang mởMMT&TTCNNT32121
496NT205Tấn công mạngNetwork offencesHiện đang mởMMT&TTCNTCIT00521
497NT206Quản trị hệ thống mạngComputer network administrationHiện đang mởMMT&TTCNNT301,NT006NT531IT00521
498NT207Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệpRisk management and information security in enterpriseHiện đang mởMMT&TTCNNT10121
499NT208Lập trình ứng dụng WebWeb technology and applicationsHiện đang mởMMT&TTCNTCNT507
NT307
NT307
NT533
NT533
NT10921
500NT209Lập trình hệ thốngComputer System programmingHiện đang mởMMT&TTCSN21
501NT210Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụngE-commerce and applicationsHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT502IT005
NT109
NT101
21
502NT211An ninh nhân sự, định danh và chứng thựcIdentification, authentication and privacy security (personal information protection)Hiện đang mởMMT&TTCNTC21
503NT212An toàn dữ liệu, khôi phục thông tin sau sự cốData integrity and disaster recoveryHiện đang mởMMT&TTCNTCNT101
IT004
21
504NT213Bảo mật web và ứng dụngWeb and application securityHiện đang mởMMT&TTCN21
505NT215Thực tập doanh nghiệpIntershipHiện đang mởMMT&TTTTTN02
506NT216Bảo mật hệ thống dữ liệuData System SecurityHiện đang mởMMT&TTCNTC21
507NT219Mật mã họcCryptographyHiện đang mởMMT&TTCNNT11921
508NT230Cơ chế hoạt động của mã độcMalware modus operandiHiện đang mởMMT&TTCSNNT13021
509NT301Quản trị hệ thống mạngComputer network administrationHiện không còn mởMMT&TTCNNT206
NT531
NT531
21
510NT302Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệpEnterprise information security policyHiện không còn mởMMT&TTCNNT33121
511NT303Công nghệ thoại IPVoIP technologyHiện đang mởMMT&TTCNNT10521
512NT304Ứng dụng truyền thông và an ninh thông tinApplications of communications and information securityHiện không còn mởMMT&TTCN21
513NT305Phát triển ứng dụng trên thiết bị di độngMobile Application DevelopmentHiện không còn mởMMT&TTCNNT11821
514NT306Kỹ thuật lập trình mạng trên LinuxNetwork programming techniques on LinuxHiện không còn mởMMT&TTCN30
515NT307Xây dựng ứng dụng webWeb application developmentHiện không còn mởMMT&TTCNNT208
NT533
NT533
21
516NT309Lập trình trên LinuxProgramming on LinuxHiện không còn mởMMT&TTCN21
517NT310Pháp chứng mạng di độngDigital forensicsHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
518NT311Công nghệ tường lửa và bảo vệ mạng ngoại viFirewall technology and perimeter protectionHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
519NT312Bảo mật với smartcard và NFCSmart card and NFC securityHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
520NT320Công nghệ vệ tinhSatelite technologyHiện không còn mởMMT&TTCN30
521NT321Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhậpIntrusion Detection and Prevention SystemHiện không còn mởMMT&TTCNNT20421
522NT330An toàn mạng không dây và di độngWireless network and mobile securityHiện đang mởMMT&TTCNNT108IT00521
523NT331Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệpEnterprise information security policyHiện đang mởMMT&TTCNNT30221
524NT332Xử lý tín hiệu trong truyền thôngSignal processing in communicationsHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT107IT00531
525NT333Tính toán lướiNet computingHiện đang mởMMT&TTCNTCNT403IT005
NT106
21
526NT334Pháp chứng kỹ thuật sốDigital forensicsHiện đang mởMMT&TTCNNT10121
527NT395Phát triển ứng dụng trên thiết bị di độngMobile application developmentHiện không còn mởMMT&TTCN21
528NT401An toàn mạng nâng caoAdvanced network securityHiện không còn mởMMT&TTCN21
529NT402Công nghệ mạng viễn thôngCommunications technologyHiện đang mởMMT&TTCNNT112NT404IT00521
530NT403Tính toán lướiNet ComputingHiện không còn mởMMT&TTCNNT33321
531NT404Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởMMT&TTKLTN100
532NT405Bảo mật InternetCyber SecurityHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT50321
533NT406Đồ án tốt nghiệpGraduation ProjectHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT50440
534NT407Pháp chứng kỹ thuật sốDigital ForensicsHiện không còn mởMMT&TTCNNT33421
535NT408Bảo mật trên InternetCyber securityHiện không còn mởMMT&TTCN31
536NT501Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện không còn mởMMT&TTTTTNNT11530
537NT502Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụngE-commerce and applicationsHiện không còn mởMMT&TTCĐTNNT210IT005
NT101
NT109
21
538NT503Bảo mật InternetCyber securityHiện không còn mởMMT&TTCĐTNNT405IT005
NT101
21
539NT504Tiểu luận tốt nghiệpGraduation projectHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT406NT406NT114
NT117
40
540NT505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởMMT&TTKLTN100
541NT507Xây dựng ứng dụng webWeb application developmentHiện không còn mởMMT&TTCĐTNNT20821
542NT509Hệ thống đa tác tử di động thông minhIntelligent mobile multi-agent systemsHiện không còn mởMMT&TTCĐTN21
543NT531Đánh giá hiệu năng hệ thống mạng máy tínhModeling and performance evaluation of network and computer systemsHiện đang mởMMT&TTCN21
544NT532Công nghệ Internet of things hiện đạiAdvanced Internet of Things TechnologiesHiện đang mởMMT&TTCNTC21
545NT533Hệ tính toán phân bốDistributed computing systemHiện đang mởMMT&TTCN21
546NT534An toàn mạng máy tính nâng caoAdvanced security networkHiện đang mởMMT&TTCSNNT10121
547NT535Bảo mật Internet of thingsSecurity and Privacy in Internet of ThingsHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
548NT536Công nghệ truyền thông đa phương tiệnHiện đang mởMMT&TTCN21
549NT537Truyền thông xã hội và kinh doanhHiện đang mởMMT&TTTC30
550OOPT1Lập trình hướng đối tượngObject-Oriented ProgrammingHiện đang mởCNPMĐCIT00231
551OOPT2Lập trình hướng đối tượngObject-oriented programmingHiện không còn mởCNPMCSNN41
552OSYS1Hệ điều hànhOperating SystemsHiện không còn mởMMT&TTĐCIT00730
553OSYS2Hệ điều hànhOperating systemsHiện không còn mởMMT&TTĐCIT00730
554PE001Giáo dục thể chất 1Physical education 1Hiện đang mởPĐTĐHTCPEDU120
555PE002Giáo dục thể chất 2Physical education 2Hiện đang mởPĐTĐHTCPEDU230
556PE003Giáo dục thể chất 3Physical education 3Hiện không còn mởBMAVTC00
557PEDU1Giáo dục thể chất 1Physical Education 1Hiện không còn mởGDTCTCPE00100
558PEDU2Giáo dục thể chất 2Physical Education 2Hiện không còn mởPĐTĐHTCPE00200
559PH001Nhập môn điện tửIntroduction to electrical engineeringHiện đang mởBMTLĐC30
560PH002Nhập môn mạch sốIntroduction to digital circuitHiện đang mởKTMTĐCCE102
NT102
31
561PH003Vật lý kỹ thuậtTechnical physicsHiện đang mởBMTLĐCPHY02
PH002
40
562PHIL1Những NLCB của chủ nghĩa Mác-LêninFundamental Principles of Marxism-LeninismHiện đang mởĐCSS00150
563PHIL2Triết học Mác-LêninMarxist-Leninist philosophyHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC50
564PHY01Vật lý đại cương A1General physics A1Hiện không còn mởBMTLĐCPH00130
565PHY02Vật lý đại cương A2General physics A2Hiện không còn mởBMTLĐCPH00230
566PHY03Vật lý đại cương A3General physics A3Hiện không còn mởBMTLĐC20
567PHY11General Physics 1General Physics 1Hiện không còn mởBMTLĐC40
568PHY12General Physics 2General Physics 2Hiện không còn mởBMTLĐC40
569PHY22Vật lý đại cương A2 (TE1)General physics A2Hiện không còn mởBMTLĐC40
570PHYS1114Vật lý đại cương IGeneral physics 1Hiện đang mởHTTT31
571PHYS1214Vật lý đại cương IIGeneral physics 2Hiện đang mởHTTTĐCPHY1231
572SC203Phương pháp khoa họcScientific research methodologyHiện đang mởHTTTCNTC30
573SE100Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượngObject-oriented software development methodologyHiện đang mởCNPMCSN31
574SE101Phương pháp mô hình hóaModeling methodsHiện đang mởCNPMCSN30
575SE102Nhập môn phát triển gameIntroduction to game developmentHiện đang mởCNPMCSN21
576SE103Các phương pháp lập trìnhProgramming ParadigmsHiện không còn mởCNPMCNSE33421
577SE104Nhập môn Công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện đang mởCNPMCSN31
578SE105Lập trình nhúng căn bảnEmbedded-system ProgrammingHiện không còn mởCNPMCNCE21121
579SE106Đặc tả hình thứcFormal specificationHiện đang mởCNPMCSNIT001
IT003
SE104
40
580SE107Phân tích thiết kế hệ thốngSystem analysis and designHiện không còn mởCNPMCNSE207IS201IT002
IT004
SE104
31
581SE108Kiểm chứng phần mềmSoftware testingHiện đang mởCNPMCSN21
582SE109Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềmSoftware development, deployment and maintenanceHiện đang mởCNPMCSNSE209SE10430
583SE110Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượngPhương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượngHiện không còn mởCNPMCN31
584SE111Đồ án mã nguồn mởOpen source projectHiện đang mởCNPMCSNSE417IT001
IT002
IT003
IT004
SE104
20
585SE112Đồ án chuyên ngànhSpecialized projectHiện đang mởCNPMCSNSE418IT002
IT003
IT004
SE104
20
586SE113Kiểm chứng phần mềmHiện đang mởCNPMCNTC31
587SE114Nhập môn ứng dụng di độngIntroduction to software and embedded systemsHiện đang mởCNPMCSN21
588SE121Đồ án 1Hiện đang mởCNPMCSN20
589SE122Đồ án 2Hiện đang mởCNPMCSN20
590SE207Phân tích thiết kế hệ thốngSystem Analysis and DesignHiện đang mởCNPMCNSE10731
591SE208Kiểm chứng phần mềmSoftware TestingHiện không còn mởCNPMCNSE10821
592SE209Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềmSoftware Development, Deployment and MaintenanceHiện không còn mởCNPMCNSE10930
593SE210Quản lý dự án công nghệ thông tinInformation-Technology Project ManagementHiện đang mởCNPMCNIS20831
594SE211Phát triển phần mềm hướng đối tượngObject-oriented Software Development MethodologyHiện không còn mởCNPMCNSE10031
595SE212Phát triển phần mềm mã nguồn mởOpen-source Software DevelopmentHiện không còn mởCNPMCNSE33121
596SE213Xử lý phân bốDistributed ComputingHiện đang mởCNPMCNSE33921
597SE214Công nghệ phần mềm chuyên sâuAdvanced software engineeringHiện đang mởCNPMCNSE10431
598SE215Giao tiếp người máyHuman-computer interactionHiện đang mởCNPMCN31
599SE220Thiết kế GameIntroduction to game designHiện đang mởCNPMCNSE323SE10231
600SE221Lập trình game nâng caoAdvanced game programmingHiện đang mởCNPMCN31
601SE301Phát triển phần mềm mã nguồn mởOpen-source software developmentHiện đang mởCNPMCNSE21230
602SE310Công nghệ .NET.Net technologyHiện đang mởCNPMCNTCSE312IT00231
603SE311Ngôn ngữ lập trình JavaJava Programming LanguageHiện không còn mởCNPMCNSE33031
604SE312Công nghệ .NET.Net TechnologyHiện không còn mởCNPMCNSE31031
605SE313Một số thuật toán thông minhIntelligent algorithmsHiện đang mởCNPMCNTCSE337IT002
IT003
20
606SE320Lập trình đồ họa 3 chiều với Direct3D3D programming with Direct3DHiện đang mởCNPMCNTCSE10231
607SE321Lập trình trên thiết bị di độngMobile Device Application DevelopmentHiện không còn mởCNPMCNSE34640
608SE322Công nghệ Web và ứng dụngWeb Technology and ApplicationsHiện không còn mởCNPMCNSE34120
609SE323Thiết kế GameIntroduction to game designHiện không còn mởCNPMCNSE22040
610SE324Nhập môn lập trình 3D game3D game engine designHiện không còn mởCNPMCN31
611SE325Chuyên đề J2EEJ2EEHiện đang mởCNPMCNTCIT002
IT003
IT004
SE330
31
612SE326Cơ sở dữ liệu nâng caoAdvanced DatabasesHiện không còn mởCNPMCNIS33720
613SE327Phát triển và vận hành gameGames developmentHiện đang mởCNPMCNTC31
614SE328Lập trình TTNT trong GameArtificial intelligence on game programmingHiện đang mởCNPMCNTCSE33431
615SE329Thiết kế 3D Game Engine3D game engine designHiện đang mởCNPMCNTC31
616SE330Ngôn ngữ lập trình JavaJava programming languageHiện đang mởCNPMCSNSE311IT00131
617SE331Chuyên đề E-commerceE-commerceHiện đang mởCNPMCNTCSE331IT004
SE104
20
618SE332Chuyên đề CSDL nâng caoAdvanced databaseHiện đang mởCNPMCNSE326SE350IT00420
619SE333Chuyên đề E-GovernmentE-GovernmentHiện không còn mởCNPMCNSE40420
620SE334Các phương pháp lập trìnhProgramming paradigmsHiện đang mởCNPMCNSE103IT00121
621SE335Công nghệ XML và ứng dụngXML technology and applicationsHiện không còn mởCNPMCN31
622SE336Phương pháp luận sáng tạo KH-CNScientific methodology and innovationHiện không còn mởCNPMCNCS51920
623SE337Các thuật toán thông minhIntelligent AlgorithmsHiện không còn mởCNPMCNSE31310
624SE338Logic mờFuzzy logicHiện không còn mởCNPMCNSE342CS40520
625SE339Xử lý phân bổDistributed computingHiện đang mởCNPMCN21
626SE340Quản lý dự án công nghệ thông tinInformation-technology project managementHiện đang mởCNPMCNSE210IS208IT00131
627SE341Công nghệ Web và ứng dụngWeb technology and applicationsHiện đang mởCNPMCN20
628SE342Logic mờFuzzy logicHiện không còn mởCNPMCN20
629SE343Công nghệ PortalPortal technologyHiện đang mởCNPMCNTCSE343SE34130
630SE344Lập trình game trong các thiết bị di độngMobile game programmingHiện đang mởCNPMCNTCSE344IT001
SE346
31
631SE345Kỹ thuật lập trình nhúngEmbedded programming techniquesHiện đang mởCNPMCN31
632SE346Lập trình trên thiết bị di độngMobile device application developmentHiện đang mởCNPMCN31
633SE347Công nghệ Web và ứng dụngWeb technology and applicationsHiện đang mởCNPMCNTCSE34131
634SE348Chuyên đề M-commerceM-commerceHiện đang mởCNPMĐCSE33120
635SE349Nhập môn Quản trị doanh nghiệpIntroduction to business administrationHiện không còn mởCNPMCNITEM1IE20220
636SE350Chuyên đề E-learningE-learningHiện đang mởCNPM20
637SE351Xử lý song songParallel processingHiện đang mởCNPMCNIT007
SE334
31
638SE352Phát triển ứng dụng VRHiện đang mởCNPMCNTC21
639SE354Chuyên đề các quy trình phát triển phần mềm hiện đạiHiện đang mởCNPMCNTC21
640SE356Kiến trúc Phần mềmHiện đang mởCNPMCNTC31
641SE357Kỹ thuật phân tích yêu cầuHiện đang mởCNPMCNTC21
642SE400Serminar các vấn đề hiện đại của CNPMSeminar on modern software engineeringHiện đang mởCNPMCĐTNSE107
SE100
SE104
40
643SE401Mẫu thiết kếSoftware design patternHiện đang mởCNPMCĐTNSE10030
644SE402Điện toán đám mâyCloud computingHiện không còn mởCNPMCĐTNIS402IT005
IT008
20
645SE403Nguyên lý thiết kế thế giới ảoVirtual-world designHiện đang mởCNPMCĐTN40
646SE404Chuyên đề E-GovernmentE-governmentHiện đang mởCNPMCĐTNSE33320
647SE405Chuyên đề Mobile and Pervasive ComputingMobile pervasive computingHiện đang mởCNPMCĐTNSE11430
648SE417Đồ án môn học mã nguồn mởOpen Source ProjectHiện đang mởCNPMĐASE11120
649SE418Đồ án môn học chuyên ngànhSpecialized ProjectHiện không còn mởCNPMĐASE11230
650SE501Thực tập tốt nghiệpInternshipHiện đang mởCNPMTTTN30
651SE505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởCNPMKLTN100
652SMET1Phương pháp NCKH trong tin họcScientific Research Methodology in InformaticsHiện không còn mởPĐTĐHĐCSMET1CS519
SS005
CS519
20
653SMET2Phương pháp luận sáng tạo KH-CNScientific Method and InnovationHiện không còn mởPĐTĐHĐCSMET2CS519
SS005
CS519
20
654SOCI1Chủ nghĩa xã hội khoa họcScientific socialismHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC30
655SP3724Kỹ năng giao tiếpCommunication SkillsHiện không còn mởHTTTĐC30
656SPCH2713Kỹ năng giao tiếpIntroduction to Speech CommunicationHiện đang mởHTTTĐC20
657SPCH3723Tiếng Anh chuyên ngành CNTTEnglish for computer scienceHiện đang mởHTTTĐCENGL121330
658SPCH3724Kỹ năng giao tiếpCommunication skillsHiện đang mởHTTTĐCSP372430
659SS001Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác LêninFundamental principles of Marxism-LeninismHiện đang mởPĐTĐHĐCPHIL150
660SS002Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt NamThe revolutionary way of the communist party of VietnamHiện đang mởPĐTĐHĐCVCPL130
661SS003Tư tưởng Hồ Chí MinhHo Chi Minh thoughtHiện đang mởP.ĐTĐHĐCHCMT120
662SS004Kỹ năng nghề nghiệpProfessional skillsHiện đang mởPĐTĐHĐC20
663SS005Phương pháp luận sáng tạo KH-CNScientific methodology and innovationHiện không còn mởPĐTĐHĐCSE336SMET1
SMET2
CS519
CS519
20
664SS006Pháp luật đại cươngIntroduction to lawHiện đang mởP.ĐTĐHĐCSS00620
665SSKL1Kỹ năng mềmSoft skillsHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC20
666STA01Xác suất thống kêStatisticsHiện đang mởĐCMA00530
667STAT11Xác xuất thống kêStatisticsHiện không còn mởHTTTĐC30
668STAT3013Phân tích thống kêIntermediate Statistical AnalysisHiện đang mởHTTTCS30
669STAT4033Thống kêStatisticsHiện đang mởHTTTĐC31
670VCPH1Lịch sử Đảng CSVNHistory of the Communist Party of VietnamHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC30
671VCPL1Đường lối cách mạng của Đảng CSVNRevolution Directions of Vietnam Communist PartyHiện đang mởĐCSS00230
672WINP1Lập trình trên WindowsWindows ProgrammingHiện không còn mởCNPMĐCIT00831