Skip to content Skip to navigation

Danh mục môn học

Số TTMã MHTên MH (Tiếng Việt)Tên MH (Tiếng Anh)Còn mở lớpĐơn vị quản lý chuyên mônLoại MHMã cũMã môn học tương đươngMã môn học tiên quyếtMã môn học trướcSố TCLTSố TCTH
1ACCT3603Hệ thống thông tin kế toánAccounting Information systemsHiện đang mởHTTTCN30
2ACCT5123Hoạch định nguồn lực doanh nghiệpEnterprise Resource PlanningHiện đang mởHTTTCSN30
3ADENG1Tiếng Anh tăng cường 1Intensive English 1Hiện đang mởHTTTĐCENG11ENG0400
4ADENG2Tiếng Anh tăng cường 2Intensive English 2Hiện đang mởHTTTĐCENG1200
5ADENG3Tiếng Anh tăng cường 3Intensive English 3Hiện đang mởHTTTĐCENG05ADENG200
6ADENG4Tiếng Anh tăng cường 4Intensive English 4Hiện đang mởHTTTĐCENG03ADENG300
7BOQC1Nhập môn máy tính lượng tửBasic of Quantum ComputerHiện đang mởBMTLBT00
8CARC1Kiến trúc máy tínhComputer ArchitectureHiện không còn mởKTMTĐCIT00630
9CE005Giới thiệu ngành Kỹ Thuật Máy tínhHiện đang mởKTMTĐC10
10CE101Lý thuyết mạch điệnTheory of electrical circuitsHiện không còn mởKTMTCSNCE12140
11CE102Hệ thống sốDigital systemsHiện không còn mởKTMTCNPH00231
12CE103Vi xử lý-vi điều khiểnMicroprocessors and microcontrollersHiện đang mởKTMTCSNIT00631
13CE104Các thiết bị và mạch điện tửElectronic devices and circuitsHiện không còn mởKTMTCSNCE124PH00130
14CE105Xử lý tín hiệu sốDigital signal processingHiện đang mởKTMTCSNCE205CE205MA001
MA002
MA003
31
15CE106Thiết kế vi mạch với HDLDigital Circuit Design with HDLHiện không còn mởKTMTCNCE22131
16CE107Hệ thống nhúngEmbedded systemsHiện không còn mởKTMTCSNCE224IT001
IT006
CE103
31
17CE108Hệ điều hành nâng caoAdvanced operating systemsHiện không còn mởKTMTCN30
18CE109Lập trình nhúng căn bảnIntroduction to embedded-system programmingHiện không còn mởKTMTCNCE21121
19CE110Lập trình hệ thống với JavaSystem Programming with JavaHiện không còn mởKTMTCNCE31531
20CE111Kiến trúc máy tính nâng caoAdvanced computer architectureHiện không còn mởKTMTCĐTNIT00621
21CE112Đồ án môn học thiết kế mạchCircuit design projectHiện không còn mởKTMTĐACE20102
22CE113Điều khiển tự độngAutomatic ControlHiện không còn mởKTMTCNCE21230
23CE114Lập trình trên thiết bị di độngMobile device application developmentHiện không còn mởKTMTCNNT11821
24CE115Thiết kế mạngNetwork designHiện không còn mởKTMTCNNT11331
25CE116Đồ án môn học ngành KTMTInformation engineering projectHiện không còn mởKTMTĐACE20602
26CE117Thực hành điện- điện tửBasic electrical and electronic laboratoryHiện không còn mởKTMTCSNCE124CE10101
27CE118Thiết kế luận lý sốDigital logic designHiện đang mởKTMTCSNPH00231
28CE119Thực hành Kiến trúc máy tínhComputer architecture laboratoryHiện đang mởKTMTCSNPH00201
29CE121Lý thuyết mạch điệnTheory of electrical circuitsHiện đang mởKTMTCSNCE10131
30CE124Các thiết bị và mạch điện tửElectronic devices and circuitsHiện đang mởKTMTCSNCE104CE12131
31CE201Đồ án 1Project 1Hiện đang mởKTMTĐAPH002
CE103
CE121
02
32CE202An toàn mạng máy tínhNetwork securityHiện không còn mởKTMTCNNT10130
33CE203Điều khiển tự động nâng caoAdvanced automatic controlHiện không còn mởKTMTCĐTNCE31730
34CE204Thiết kế và lập trình WebWeb design and programmingHiện không còn mởKTMTCNCE30530
35CE205Xử lý tín hiệu sốDigital signal processingHiện không còn mởKTMTCN31
36CE206Đồ án 2Project 2Hiện đang mởKTMTĐACE116PH002
CE103
CE201
CE121
02
37CE211Lập trình nhúng căn bảnIntroduction to embedded-system programmingHiện không còn mởKTMTCNCE232CE10731
38CE212Điều khiển tự độngAutomatic controlHiện đang mởKTMTCNCE113MA003
MA004
CE121
CE124
MA006
31
39CE213Thiết kế hệ thống số với HDLDigital System Design with HDLHiện đang mởKTMTCNPH002
CE118
31
40CE219Tương tác người - máyHuman-computer interactionHiện không còn mởKTMTCNCE40530
41CE221Thiết kế vi mạch với HDLDigital circuit design with HDLHiện không còn mởKTMTCNCE213PH002
CE118
31
42CE222Thiết kế vi mạch sốDigital IC designHiện đang mởKTMTCNCE302PH002
CE118
31
43CE224Thiết kế hệ thống nhúngEmbedded System DesignHiện đang mởKTMTCNCE10331
44CE232Thiết kế hệ thống nhúng không dâyWireless Embedded Systems DesignHiện đang mởKTMTCNCE22431
45CE301Hệ thống chứng thực sốDigital identification systemsHiện không còn mởKTMTCN30
46CE302Thiết kế vi mạchCircuits designHiện không còn mởKTMTCNCE22221
47CE303Robot công nghiệpIndustrial roboticsHiện đang mởKTMTCNMA001
MA002
CE101
CE212
CE107
30
48CE304Robot công nghiệpRobot công nghiệpHiện đang mởKTMTCNTCCE121
CE224
MA001
MA002
31
49CE306Thị giác máy tínhComputer visionHiện không còn mởKTMTCN30
50CE312Hệ thống thời gian thựcReal-time systemsHiện đang mởKTMTCNIT006
IT007
CE103
CE211
30
51CE313Xử lý song song và hệ thống phân tánParallel processing and distributed systemsHiện đang mởKTMTCNCE311IT001
IT006
30
52CE314Trình biên dịchPrinciples of compiler designHiện đang mởKTMTCNCE103
MA004
30
53CE315Lập trình hệ thống với JavaSystem programming with JavaHiện đang mởKTMTCNCE11021
54CE316Logic mờ và ứng dụngFuzzy logic and applicationsHiện đang mởKTMTCNCS405MA00430
55CE317Điều khiển tự động nâng caoAdvanced automatic controlHiện đang mởKTMTCNCE203MA001
MA002
MA003
MA004
CE101
CE104
CE212
30
56CE318Trình biên dịchTrình biên dịchHiện đang mởKTMTCNTCCE314IT006
IT007
31
57CE319Logic mờ và ứng dụngLogic mờ và ứng dụngHiện đang mởKTMTCNTCMA00431
58CE321Kỹ thuật chế tạo vi mạchIntegrated circuit fabricationHiện đang mởKTMTCNCE404CE22230
59CE322Thiết kế vi mạch hỗn hợpMixed-signal integrated circuit designHiện đang mởKTMTCNCE22221
60CE323Kĩ thuật thiết kế mạch inPrinted circuit board designHiện đang mởKTMTCNCE101
CE104
CE103
21
61CE324Thiết kế vi mạch tương tựAnalog integrated circuit designHiện đang mởKTMTCNCE104
CE221
21
62CE325Thiết kế dựa trên vi xử lýMicroprocessor-based system designHiện đang mởKTMTCNCE335IT001
IT006
IT003
21
63CE326Tự động hóa thiết kế vi mạchCircuit-design automationHiện đang mởKTMTCNCE22121
64CE327Tối ưu hóa dựa trên FPGAFPGA-based optimizationHiện đang mởKTMTCNCE337CE118
IT006
CE221
30
65CE331Kỹ thuật chế tạo vi mạchKỹ thuật chế tạo vi mạchHiện đang mởKTMTCNTCCE321CE22231
66CE332Thiết kế vi mạch hỗn hợpThiết kế vi mạch hỗn hợpHiện đang mởKTMTCNTCCE322CE22231
67CE333Tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật Máy tínhTechnical English for Computer EngineeringHiện đang mởKTMTCNENG03
IT007
40
68CE334Thiết kế vi mạch tương tựThiết kế vi mạch tương tựHiện đang mởKTMTCNTCCE324CE22231
69CE335Thiết kế dựa trên vi xử lýThiết kế dựa trên vi xử lýHiện đang mởKTMTCNTCCE325IT006
IT003
IT001
31
70CE336Tự động hóa thiết kế vi mạchTự động hóa thiết kế vi mạchHiện đang mởKTMTCNTCCE326CE118
CE213
31
71CE337Tối ưu hóa dựa trên FPGATối ưu hóa dựa trên FPGAHiện đang mởKTMTCNTCCE327IT006
CE118
CE213
31
72CE338Hệ thống thời gian thựcHệ thống thời gian thựcHiện đang mởKTMTCNTCIT006
IT007
31
73CE339Công nghệ IoT và Ứng dụngIoT Technology and Its ApplicationsHiện đang mởKTMTCNCE10331
74CE340Trí tuệ nhân tạo cho hệ thống nhúngArtificial Intelligence for Embedded SystemHiện đang mởKTMTCN31
75CE341Lập trình nhúng trên các thiết bị di độngLập trình nhúng trên các thiết bị di độngHiện đang mởKTMTCN31
76CE342Hệ thống thông minhSmart SystemHiện đang mởKTMTCNCE224
IT007
31
77CE343Trí tuệ nhân tạo cho xe tự hànhArtificial Intelligence for Autonomous VehiclesHiện đang mởKTMTCN31
78CE344Trí tuệ nhân tạo cho IoTArtificial Intelligence for IoTHiện đang mởKTMTCN31
79CE345Kiến trúc IoT: Giao thức mạng và bảo mậtIoT architecture: Network protocol and securityHiện đang mởKTMTCN31
80CE346Thiết kế Antenna tích hợp cho thiết bị IoTAntenna Design for IoTHiện đang mởKTMTCN31
81CE401Kỹ thuật hệ thống máy tínhComputer system engineeringHiện đang mởKTMTCĐTNIT006
IT007
30
82CE402Các hệ điều hành nhúngEmbedded operating systemsHiện không còn mởKTMTCĐTNIT007
IT006
CE107
31
83CE403Thiết kế sốDigital designHiện không còn mởKTMTCĐTNPH002
IT006
CE221
31
84CE404Kỹ thuật chế tạo vi mạchIntegrated Circuit FabricationHiện không còn mởKTMTCĐTNCE32130
85CE405Tương tác người máyHuman-computer interactionHiện đang mởKTMTCĐTNCE21930
86CE406Tương tác người – MáyTương tác người – MáyHiện đang mởKTMTCNTCCE224
CE103
31
87CE407Đồ án chuyên ngành Hệ thống nhúng và RobotĐồ án chuyên ngành Hệ thống nhúng và RobotHiện đang mởKTMTCĐTNIT00602
88CE408Đồ án chuyên ngành Thiết kế vi mạch và phần cứngĐồ án chuyên ngành Thiết kế vi mạch và phần cứngHiện đang mởKTMTCĐTNCE201
CE206
CE222
02
89CE409Kỹ thuật thiết kế kiểm traASIC Verification MethodologyHiện đang mởKTMTCNCE118
CE213
31
90CE410Kỹ thuật hệ thống máy tínhKỹ thuật hệ thống máy tínhHiện đang mởKTMTCĐTNCE118
CE224
31
91CE411Chuyên đề hệ thống nhúng và robotEmbedded systems and roboticsHiện đang mởKTMTCĐTNCE10731
92CE412Đồ án chuyên ngành Hệ thống nhúng và IoTMajor Project on Embedded System and IoT DesignHiện đang mởKTMTCN02
93CE421Chuyên đề thiết kế vi mạch và phần cứngIC and hardware designsHiện đang mởKTMTCĐTNCE118
CE221
CE222
31
94CE430Lập trình hệ thốngLập trình hệ thốngHiện đang mởKTMTCNTCNT20931
95CE432Thiết kế vi mạch hướng ASICThiết kế vi mạch hướng ASICHiện đang mởKTMTCNTCCE118
CE213
31
96CE433Thiết kế hệ thống SoCSystem-on-Chip (SoC) DesignHiện đang mởKTMTCNTCCE118
IT006
CE213
31
97CE434Chuyên đề thiết kế hệ vi mạch 1Seminar on IC Design 1Hiện đang mởKTMTCNTCCE21331
98CE435Chuyên đề thiết kế hệ vi mạch 2Chuyên đề thiết kế hệ vi mạch 2Hiện đang mởKTMTCNTCCE21331
99CE436Xử lý tín hiệu số và ứng dụngXử lý tín hiệu số và ứng dụngHiện đang mởKTMTCNTCMA003
MA006
31
100CE437Chuyên đề thiết kế hệ thống nhúng 1Chuyên đề thiết kế hệ thống nhúng 1Hiện đang mởKTMTCNTCCE10331
101CE438Chuyên đề thiết kế hệ thống nhúng 2Chuyên đề thiết kế hệ thống nhúng 2Hiện đang mởKTMTCNTCCE10331
102CE439Lập trình song song và hệ phân tánLập trình song song và hệ phân tánHiện đang mởKTMTCNTCIT001
IT006
31
103CE501Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởKTMTTTTN03
104CE502Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởKTMTTTTNCE50120
105CE505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởKTMTKLTNCE206100
106CE506Luận văn chuyên sâu đặc thùThesisHiện đang mởKTMTCN014
107CM101Quản lý giao tiếpCommunication managementHiện không còn mởHTTTĐC30
108CNBU001Mạng máy tínhNetworkingHiện đang mởMMT&TTCN31
109CNBU002Bảo mậtSecurityHiện đang mởMMT&TTCN31
110CNBU003Dự án nghiên cứuComputing Research ProjectHiện đang mởMMT&TTCN44
111CNBU004Thiết kế và phát triển websiteWebsite Design and DevelopmentHiện đang mởMMT&TTCN31
112CNBU005Internet of ThingsInternet of ThingsHiện đang mởMMT&TTCN31
113CNBU006An toàn mạng máy tínhNetwork SecurityHiện đang mởMMT&TTCN31
114CNBU007Pháp chứng kỹ thuật sốForensicsHiện đang mởMMT&TTCN31
115CNBU008Quản lý an toàn thông tinInformation Security ManagementHiện đang mởMMT&TTCN31
116CNBU009Thực tậpInternshipHiện đang mởMMT&TTTTTN00
117CNET1Mạng máy tínhComputer networksHiện không còn mởMMT&TTĐCIT00531
118CS003Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện không còn mởKHMTCNCS31530
119CS004Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện không còn mởKHMTCN30
120CS005Giới thiệu ngành Khoa học Máy tínhIntroduction to Computer Science programsHiện đang mởKHMTĐC10
121CS013Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện không còn mởKHMTCNCS31531
122CS014Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện không còn mởKHMTCNCS32431
123CS019Chuyên đề ứng dụng Trí tuệ nhân tạoApplied artificial intelligenceHiện không còn mởKHMTCN40
124CS101Nguyên lý và phương pháp lập trìnhPrinciples and Techniques of ProgrammingHiện không còn mởKHMTCNCS11130
125CS102Phân tích & thiết kế thuật toánDesign and analysis of algorithmsHiện không còn mởKHMTCNCS11230
126CS103Cơ sở lập trìnhIntroduction to programmingHiện không còn mởKHMTCNCS111
CS511
SE330
40
127CS104Nhập môn công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện không còn mởKHMTCNSE10430
128CS105Đồ họa máy tínhComputer graphicsHiện đang mởKHMTCSNCS113IT001
IT003
31
129CS106Trí tuệ nhân tạoArtificial intelligenceHiện đang mởKHMTCSNIT00331
130CS107Các hệ cơ sở tri thứcKnowledge-Based SystemsHiện không còn mởKHMTCNCS21740
131CS108Lý thuyết thông tinInformation theoryHiện không còn mởKHMTCNNT10430
132CS109Máy họcMachine learningHiện không còn mởKHMTCNCS11040
133CS110Nhập môn công nghệ tri thức & máy họcIntroduction to knowledge engineering and machine learningHiện đang mởKHMTCSNCS11431
134CS111Nguyên lý và phương pháp lập trìnhPrinciples and techniques of programmingHiện đang mởKHMTCSNCS101IT001
IT002
IT003
31
135CS1113Khoa học máy tính IComputer science 1Hiện đang mởHTTTĐCCSC1131
136CS112Phân tích và thiết kế thuật toánDesign and analysis of algorithmsHiện đang mởKHMTCSNIT001
IT003
31
137CS113Đồ họa máy tính và Xử lý ảnhComputer Graphic and Digital Image ProcessingHiện đang mởKHMTCSNCS105IT001
IT003
31
138CS114Máy họcMachine learningHiện đang mởKHMTCNDS102IT002
IT003
31
139CS115Toán cho Khoa học máy tínhMathematics for Computer ScienceHiện đang mởKHMTCNIT00140
140CS116Lập trình Python cho Máy họcMachine Learning with PythonHiện đang mởKHMTCN31
141CS117Tư duy tính toánComputational ThinkingHiện đang mởKHMTCN31
142CS210Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng caoAdvanced natural language processingHiện không còn mởKHMTCN40
143CS211Trí tuệ nhân tạo nâng caoAdvanced artificial intelligenceHiện đang mởKHMTCNCS10631
144CS212Xử lý ngôn ngữ tự nhiênNatural Language ProcessingHiện không còn mởKHMTCN31
145CS213Ngôn ngữ học máy tínhComputational linguisticsHiện không còn mởCNCS22640
146CS2133Khoa học máy tính IIComputer science 2Hiện đang mởHTTTĐCCSC12CS111331
147CS214Biểu diễn tri thức và suy luậnKnowledge representation and reasoningHiện đang mởKHMTCN31
148CS217Các hệ cơ sở tri thứcKnowledge-based systemsHiện đang mởKHMTCNCS107CS10631
149CS221Xử lý ngôn ngữ tự nhiênNatural language processingHiện đang mởKHMTCN31
150CS222Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng caoAdvanced natural language processingHiện đang mởKHMTCNCS22131
151CS223Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện không còn mởKHMTCNCS31531
152CS224Máy học xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện không còn mởKHMTCNCS32431
153CS225Lập trình symbolic trong trí tuệ nhân tạoSymbolic Programming in Artificial IntelligenceHiện không còn mởKHMTCNCS31440
154CS226Ngôn ngữ học máy tínhComputational linguisticsHiện đang mởKHMTCNCS21340
155CS227Khai thác dữ liệu và ứng dụngData Mining and ApplicationsHiện không còn mởKHMTCNCS31331
156CS228Máy học và ứng dụngMachine learning and applicationsHiện không còn mởKHMTCN31
157CS229Ngữ nghĩa học tính toánNgữ nghĩa học tính toánHiện đang mởKHMTCN31
158CS231Nhập môn Thị giác máy tínhIntroduction to Computer VisionHiện đang mởKHMTCN31
159CS232Tính toán đa phương tiệnIntroduction to Multimedia ComputingHiện đang mởKHMTCN31
160CS233Nhận dạng Thị giácVisual Pattern RecognitionHiện không còn mởKHMTCN31
161CS2433Lập trình C/C++C/C++ programmingHiện đang mởHTTTCSNMSIS243331
162CS301Chuyên đề nghiên cứu khoa họcScientific Research SeminarHiện không còn mởKHMTCN40
163CS302SeminarSeminarHiện đang mởKHMTCN30
164CS311Kỹ thuật lập trình trí tuệ nhân tạoArtificial intelligence programming techniquesHiện không còn mởKHMTCN40
165CS312Hệ thống đa tác tửMulti-agent systemsHiện đang mởKHMTCNCS11031
166CS313Khai thác dữ liệu và ứng dụngData mining and applicationsHiện đang mởKHMTCNIT001
IT003
31
167CS314Lập trình symbolic trong trí tuệ nhân tạoSymbolic programming in artificial intelligenceHiện đang mởKHMTCNCS225CS10631
168CS315Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện đang mởKHMTCNCS013CS223CS11031
169CS316Các hệ giải bài toán thông minhIntelligent problem-solving systemsHiện đang mởKHMTCNCS40831
170CS321Ngôn ngữ học ngữ liệuCorpus linguisticsHiện đang mởKHMTCN31
171CS322Biểu diễn tri thức và ứng dụngKnowledge representation and applicationsHiện không còn mởKHMTCNCS214CS21240
172CS323Các hệ thống hỏi-đápQuestion-answering systemsHiện đang mởKHMTCNCS22131
173CS324Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện đang mởKHMTCNCS004CS224CS22131
174CS325Dịch máyMachine translationHiện đang mởKHMTCNCS411CS22131
175CS326Các kĩ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênAdvanced techniques in natural language processingHiện đang mởKHMTCNCS407CS22131
176CS331Thị giác máy tính nâng caoAdvanced Computer VisionHiện đang mởKHMTCN31
177CS332Máy học trong Thị giác Máy tínhMachine Learning in Computer VisionHiện đang mởKHMTCN31
178CS333Đồ họa gameĐồ họa gameHiện đang mởKHMTCN21
179CS334Lập trình tính toán hình thứcProgramming for formal computingHiện không còn mởKHMTCN31
180CS335Tìm Kiếm Ảnh và VideoImage and Video SearchHiện đang mởKHMTCNTCIT00131
181CS336Truy vấn thông tin đa phương tiệnMultimedia Information RetrievalHiện đang mởKHMTCN31
182CS3363Tổ chức ngôn ngữ lập trìnhOrganization of programming languagesHiện đang mởHTTTĐCMSIS20731
183CS337Xử lý âm thanh và tiếng nóiXử lý âm thanh và tiếng nóiHiện đang mởKHMTCNCS221
CS114
31
184CS3373Lập trình hướng đối tượng nâng cao cho môi trường windowsAdvanced object-oriented programming for WindowsHiện đang mởHTTTCSNIEM572331
185CS338Nhận dạngPattern RecognitionHiện đang mởKHMTCN31
186CS339Xử lý văn bản Y khoaNatural language processing with health focusHiện đang mởKHMTCNTC31
187CS3423Cấu trúc tập tinFile structureHiện đang mởHTTTCSNCS415331
188CS3443Hệ thống máy tínhComputer SystemsHiện đang mởHTTTCSN30
189CS351Chuyên đề NCKH 1Scientific Research 1Hiện không còn mởKHMTCN40
190CS3513Phương pháp số cho máy tính kỹ thuật sốNumerical methods for digital computersHiện không còn mởHTTTCNTC30
191CS352Chuyên đề NCKH 2Scientific Research 2Hiện không còn mởKHMTCN40
192CS3613Cơ sở tính toánTheoretical foundations of computingHiện đang mởHTTTCNCSSTAT301331
193CS3653Toán rời rạc cho máy tínhDiscrete Mathematics for computerHiện đang mởHTTTĐCMATH214430
194CS371Seminar chuyên đề 1Seminar 1Hiện không còn mởKHMTCN20
195CS372Seminar chuyên đề 2Seminar 2Hiện không còn mởKHMTCN20
196CS401Công nghệ JavaJava technologyHiện không còn mởKHMTCĐTN31
197CS402Phân tích thiết kế HTTT quản lýManagement-information system analysis and designHiện không còn mởKHMTCN30
198CS403Các dịch vụ webWeb servicesHiện không còn mởKHMTCN30
199CS404Công nghệ đa tác tử (Muli-Agent)Multi-agent technologyHiện không còn mởKHMTCĐTNCS31240
200CS405Logic mờ và ứng dụngFuzzy logic and applicationsHiện đang mởKHMTCĐTN31
201CS406Xử lý ảnh và ứng dụngImage processing and applicationsHiện đang mởKHMTCĐTN31
202CS407Các kỹ thuật trong xử lý NNTNAdvanced Techniques in Natural Language ProcessingHiện không còn mởKHMTCĐTNCS32640
203CS408Các hệ giải toán thông minhIntelligent Problem-Solving SystemsHiện không còn mởKHMTCĐTNCS31640
204CS409Hệ suy diễn mờFuzzy inference systemsHiện đang mởKHMTCĐTN31
205CS410Mạng neural và thuật giải di truyềnNeural netwok and genetic algorithmsHiện đang mởKHMTCĐTN31
206CS411Dịch máyMachine TranslationHiện không còn mởKHMTCĐTNCS32540
207CS412Web ngữ nghĩaSematic webHiện đang mởKHMTCĐTNCS22131
208CS414Lý thuyết automat và ứng dụngAutomata theory and applicationsHiện đang mởKHMTCĐTNMA00431
209CS4143Đồ họa máy tínhComputer graphicsHiện đang mởHTTTCNTC30
210CS415Mã hóa thông tinEncoding informationHiện không còn mởKHMTCĐTN31
211CS4153Phát triển ứng dụng trên di độngMobile Applications DevelopmentHiện đang mởHTTTCNCS213330
212CS417Nhận dạngPattern recognitionHiện đang mởKHMTCN21
213CS418Trực quan máy tínhVisual computingHiện không còn mởKHMTCĐTN31
214CS419Truy xuất thông tinInformation retrievalHiện đang mởKHMTCĐTN31
215CS420Các vấn đề chọn lọc trong Thị giác máy tínhSelected Topics in computer VisionHiện đang mởKHMTCĐTNCS23131
216CS421Khai thác dữ liệu đa phương tiệnKhai thác dữ liệu đa phương tiệnHiện không còn mởKHMTCĐTN31
217CS4243Thuật toán và tiến trình trong an toàn máy tínhAlgorithms and processes in computer securityHiện đang mởHTTTCSNCS428330
218CS4273Nhập môn Công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện đang mởHTTTCNCS31
219CS4283Mạng máy tínhComputer networkHiện đang mởHTTTĐC30
220CS431Các kĩ thuật học sâu và ứng dụngDeep Learning and ApplicationsHiện đang mởKHMTCĐTNCS23121
221CS4323Hệ điều hànhDesign and Inplementation of Operating systemHiện đang mởHTTTĐCCS2133
CS3653
30
222CS4343Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData structure and algorithm AnalysisHiện đang mởHTTTĐCCS213331
223CS4344An ninh mạngCyber SecurityHiện không còn mởHTTTCSN30
224CS4793Trí tuệ nhân tạoArtificial intelligenceHiện đang mởHTTTCNCSMKTG588331
225CS4883Các vấn đề xã hội trong tính toánSocial issues in computingHiện không còn mởHTTTCNTC30
226CS5000Luận vănThesisHiện đang mởHTTTKLTN100
227CS501Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện không còn mởKHMTKLTN100
228CS502Các công nghệ web và ứng dụngWeb technology and applicationsHiện không còn mởKHMTCNSE34120
229CS503Môn tốt nghiệp KHMT 2Computer scienceHiện không còn mởKHMTCNIT00330
230CS5030Thực tập tốt nghiệpInternshipHiện đang mởHTTTTTTN30
231CS504Công nghệ .NET.Net technologyHiện không còn mởKHMTCNSE31031
232CS505Khoá luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởKHMTKLTN100
233CS506Chuyên đề J2EEJ2EEHiện không còn mởKHMTCNSE32531
234CS507Hệ điều hành LinuxLinux operating systemsHiện không còn mởKHMTCNNT10331
235CS508Lập trình cơ sở dữ liệuDatabase programmingHiện không còn mởKHMTCNIS20331
236CS510Lý thuyết thông tinInformation theoryHiện không còn mởKHMTCNNT10430
237CS511Ngôn ngữ lập trình C#C# programming languageHiện đang mởKHMTCNTCCS512IT002
IT003
IT001
31
238CS513Ngôn ngữ lập trình JavaJava programming languageHiện không còn mởKHMTCNSE33031
239CS515Phân tích thiết kế hệ thống thông tinInformation system analysis and designHiện không còn mởKHMTCN31
240CS516Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UMLObject-oriented analysis and design with UMLHiện không còn mởKHMTCN31
241CS517Quản lý dự ánProject managementHiện không còn mởKHMTCNIS20830
242CS518Xây dựng phần mềm hướng đối tượngObject-oriented software developmentHiện không còn mởKHMTCN31
243CS519Phương pháp luận nghiên cứu khoa họcScientific research methodologyHiện đang mởKHMTCNTCSS00530
244CS521Toán rời rạc nâng caoAdvance Discerete MathematicsHiện đang mởKHMTCNTCIT003
MA004
40
245CS522Đại số máy tínhComputer algebraHiện đang mởKHMTCĐTNIT003
MA004
31
246CS523Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng caoAdvanced data structures and algorithmsHiện đang mởKHMTCNTCDSAL2IT003
IT001
31
247CS524Một số ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiênApplied Natural Language ProcessingHiện đang mởKHMTCNTCCS22131
248CS525Thị giác máy tính trong tương tác người – máyComputer Vision in Human-Computer InteractionHiện đang mởKHMTCN31
249CS526Phát triển ứng dụng đa phương tiện trên thiết bị di độngPhát triển ứng dụng đa phương tiện trên thiết bị di độngHiện đang mởKHMTCNTC31
250CS527Thực tại ảoVirtual RealityHiện đang mởKHMTCNTC31
251CS528Trực quan hóa thông tinTrực quan hóa thông tinHiện đang mởKHMTCNTC31
252CS529Các vấn đề nghiên cứu và ứng dụng trong khoa học máy tínhSelected topics for researching and application in Computer ScienceHiện đang mởKHMTCNTCCS51940
253CS530Đồ án chuyên ngànhUndergraduate Research ProjectHiện đang mởKHMTCNTC30
254CS531Đồ họa trong video gameComputer Graphics in Video GamesHiện không còn mởKHMTCN31
255CS532Thị giác máy tính trong tương tác người-máyComputer Vision in Human-Computer InteractionHiện đang mởKHMTCN31
256CS534Lập trình Javascript và ứng dụngLập trình Javascript và ứng dụngHiện đang mởKHMTCNTC31
257CS535Tổng hợp tiếng nóiTổng hợp tiếng nóiHiện đang mởKHMTCNTCCS221
CS114
31
258CS5423Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệuPrinciple of database systemsHiện đang mởHTTTCSN31
259CS5433Các hệ cơ sở dữ liệu phân tánDistributed database systemsHiện đang mởHTTTCSNCS5423
CS4283
MSIS4013
30
260CS551Thực tậpInternshipHiện đang mởKHMTTTTN20
261CSBU001Lập trìnhProgrammingHiện đang mởKHMTCN31
262CSBU002Mạng máy tínhNetworkingHiện đang mởKHMTCN31
263CSBU003Thực hành nghề nghiệpProfessional PracticeHiện đang mởKHMTCN40
264CSBU004Toán cho Tin họcMaths for ComputingHiện đang mởKHMTCN31
265CSBU005Bảo mậtSecurityHiện đang mởKHMTCN31
266CSBU006Quản lý dự án máy tính thành côngManaging a Successful Computing ProjectHiện đang mởKHMTCN40
267CSBU007Thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệuDatabase Design and DevelopmentHiện đang mởKHMTCN31
268CSBU008Kiến trúc máy tínhComputer Systems ArchitectureHiện đang mởKHMTCN31
269CSBU009Dự án nghiên cứuComputing Research ProjectHiện đang mởKHMTCN40
270CSBU010Công nghệ kinh doanh thông minhBusiness IntelligenceHiện đang mởKHMTCN31
271CSBU011Toán rời rạcDiscrete MathsHiện đang mởKHMTCN40
272CSBU012Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData Structures and AlgorithmsHiện đang mởKHMTCN31
273CSBU013Lập trình nâng caoAdvanced ProgrammingHiện đang mởKHMTCN31
274CSBU014Máy họcMachine LearningHiện đang mởKHMTCN31
275CSBU015Điện toán đám mâyCloud ComputingHiện đang mởKHMTCN31
276CSBU016Thực tậpInternshipHiện đang mởKHMTTTTN00
277CSC01Tin học đại cươngIntroduction to informaticsHiện không còn mởKHMTCNIT00131
278CSC11Khoa học máy tính IComputer science IHiện không còn mởKHMTCN40
279CSC12Khoa học máy tính IIComputer science IIHiện không còn mởKHMTCN40
280CSC21Tin học đại cương (TE)Introduction to informaticsHiện không còn mởKHMTCNIT001
CSC01
50
281CSKI1Kỹ năng truyền thông làm việc nhómTeamwork and communication skillsHiện không còn mởKHMTCN40
282CU001Văn hóa doanh nghiệp NhậtVăn hóa doanh nghiệp NhậtHiện đang mởKTTTCN20
283DBSS1Cơ sở dữ liệuDatabaseHiện không còn mởTTNNĐCIT00431
284DS005Giới thiệu ngành Khoa học Dữ liệuIntroduction to Data ScienceHiện đang mởKTTTĐC10
285DS101Thống kê và xác suất chuyên sâuThống kê và xác suất chuyên sâuHiện đang mởKTTTCNMA00521
286DS102Học máy thống kêHọc máy thống kêHiện đang mởKTTTCN31
287DS103Thu thập và tiền xử lý dữ liệuThu thập và tiền xử lý dữ liệuHiện đang mởKTTTCN21
288DS104Tính toán song song & phân tánTính toán song song & phân tánHiện đang mởKTTTCNIT00431
289DS105Phân tích và trực quan dữ liệuPhân tích và trực quan dữ liệuHiện đang mởKTTTCNMA005
IT001
DS103
21
290DS106Tối ứu hoá và ứng dụngTối ứu hoá và ứng dụngHiện đang mởKTTTCNMA00321
291DS200Phân tích dữ liệu lớnPhân tích dữ liệu lớnHiện đang mởKTTTCN31
292DS201Deep Learning trong khoa học dữ liệuDeep Learning trong khoa học dữ liệuHiện đang mởKTTTCNDS10231
293DS202Đồ án khoa học dữ liệu và ứng dụng 1Đồ án khoa học dữ liệu và ứng dụng 1Hiện đang mởKTTTCN02
294DS203Đồ án khoa học dữ liệu và ứng dụng 2Đồ án khoa học dữ liệu và ứng dụng 2Hiện đang mởKTTTCNDS20202
295DS204Đồ án khoa học dữ liệu và ứng dụngApplied Project in data scienceHiện đang mởKTTTCN02
296DS300Hệ khuyến nghịHệ khuyến nghịHiện đang mởKTTTCN31
297DS301Các giải thuật khai phá dữ liệu lớnCác giải thuật khai phá dữ liệu lớnHiện đang mởKTTTCN31
298DS302Phân tích thống kê đa biếnPhân tích thống kê đa biếnHiện đang mởKTTTCNMA00521
299DS303Thống kê BayesThống kê BayesHiện đang mởKTTTCNMA00521
300DS304Thiết kế và phân tích thực nghiệmThiết kế và phân tích thực nghiệmHiện đang mởKTTTCNMA00530
301DS305Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian và ứng dụngPhân tích dữ liệu chuỗi thời gian và ứng dụngHiện đang mởKTTTCNMA00521
302DS306Phân tích dữ liệu lớn trong tài chínhPhân tích dữ liệu lớn trong tài chínhHiện đang mởKTTTCNDS20030
303DS307Phân tích dữ liệu truyền thông xã hộiPhân tích dữ liệu truyền thông xã hộiHiện đang mởKTTTCNIT00430
304DS308Mô hình đồ thị xác suấtMô hình đồ thị xác suấtHiện đang mởKTTTCN31
305DS309Thực tập doanh nghiệpThực tập doanh nghiệpHiện đang mởKTTTTTTN20
306DS310Xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho Khoa học dữ liệuNatural Language Processing for Data ScienceHiện đang mởKTTTCNDS10231
307DS505Khóa luận tốt nghiệpKhóa luận tốt nghiệpHiện đang mởKTTTKLTN100
308DSAL1Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData Structures and AlgorithmsHiện không còn mởTTNNĐCIT00331
309DSAL2Cấu trúc dữ liệu & giải thuật nâng caoAdvanced data structures and algorithmsHiện không còn mởKHMTĐCCS52331
310EC001Kinh tế học đại cươngKinh tế học đại cươngHiện đang mởHTTTCSN40
311EC002Quản trị doanh nghiệpBusiness ManagementHiện đang mởHTTTCNTC30
312EC003Tiếp thị căn bảnTiếp thị căn bảnHiện đang mởHTTTCN30
313EC005Giới thiệu ngành Thương mại Điện tửHiện đang mởHTTTĐC10
314EC201Phân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệpPhân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệpHiện đang mởHTTTCSN31
315EC202Nhập môn quản trị chuỗi cung ứngSupply Chain ManagementHiện không còn mởHTTTCNTCEC21431
316EC203Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpQuản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpHiện không còn mởHTTTCNEC21331
317EC208QuẢN trị dự án TMĐTQuẢN trị dự án TMĐTHiện đang mởHTTTCN30
318EC212Thực tập doanh nghiệpIndustry Internship ProgramHiện không còn mởHTTTTTTNEC22230
319EC213Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpQuản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpHiện đang mởHTTTCN21
320EC214Nhập môn Quản trị chuỗi cung ứngIntroduction to Supply Chain ManagementHiện đang mởHTTTCNTC30
321EC219Pháp luật trong thương mại điện tửLaw in E-CommerceHiện không còn mởHTTTCNEC22930
322EC222Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởHTTTTTTN20
323EC229Pháp luật trong thương mại điện tửPháp luật trong thương mại điện tửHiện đang mởHTTTCN20
324EC232Nguyên lý kế toánNguyên lý kế toánHiện đang mởHTTTCNTC30
325EC301Tiếp thị trực tuyến (E-Marketing)Tiếp thị trực tuyến (E-Marketing)Hiện không còn mởHTTTCNEC31131
326EC302Thiết kế Hệ thống Thương mại điện tửThiết kế Hệ thống Thương mại điện tửHiện không còn mởHTTTCNEC31231
327EC311Tiếp thị trực tuyếnTiếp thị trực tuyếnHiện đang mởHTTTCN21
328EC312Thiết kế hệ thống thương mại điện tử`Hiện đang mởHTTTCN21
329EC331Quản trị chiến lược kinh doanh điện tửQuản trị chiến lược kinh doanh điện tửHiện đang mởHTTTCNTC30
330EC332Quản trị sản xuấtQuản trị sản xuấtHiện đang mởHTTTCNTC30
331EC333Quản trị tài chính doanh nghiệpQuản trị tài chính doanh nghiệpHiện đang mởHTTTCNTC30
332EC334Quản trị kênh phân phốiQuản trị kênh phân phốiHiện đang mởHTTTCNTC30
333EC335An toàn và bảo mật thương mại điện tửSafety and security in Electronic CommerceHiện đang mởHTTTCN30
334EC336Quản trị nhân lựcQuản trị nhân lựcHiện đang mởHTTTCNTC30
335EC337Hệ thống thanh toán trực tuyếnHệ thống thanh toán trực tuyếnHiện đang mởHTTTCN30
336EC338Quản trị bán hàngSale managementHiện đang mởHTTTCNTC30
337EC401Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởHTTTKLTN100
338ECE02Mạch sốDigital circuitHiện không còn mởBMTLĐC31
339ECON3313Kinh tế tiền tệMonetary economicsHiện không còn mởHTTTCNTC30
340EN001Anh văn 1English 1Hiện không còn mởBMAVĐCENBT40
341EN001.COEnglish for Communication 1English for Communication 1Hiện đang mởHTTTBT00
342EN001.GEGeneral EnglishGeneral EnglishHiện đang mởHTTTBT00
343EN002Anh văn 2English 2Hiện không còn mởBMAVĐCEN004
ENG01
EN00140
344EN002.COEnglish for Communication 1English for Communication 1Hiện đang mởHTTTBT00
345EN002.GEGeneral EnglishGeneral EnglishHiện đang mởHTTTBT00
346EN003Anh văn 3English 3Hiện không còn mởBMAVĐCEN006
EN005
ENG02
EN00240
347EN004Anh văn 1English 1Hiện không còn mởBMAVĐCENG0140
348EN005Anh văn 2English 2Hiện không còn mởBMAVĐCENG0240
349EN006Anh văn 3English 3Hiện không còn mởBMAVĐCENG0340
350ENBTAnh văn Bổ túcEnglish 0Hiện không còn mởBMAVBT00
351ENG00Anh văn 0English 0Hiện không còn mởTTNNĐC00
352ENG01Anh văn 1English 1Hiện đang mởTTNNĐCINT001
EN004
EN002
40
353ENG02Anh văn 2English 2Hiện đang mởTTNNĐCINT003
EN005
EN003
40
354ENG03Anh văn 3English 3Hiện đang mởTTNNĐCINT004
EN006
40
355ENG04Anh văn 4English 4Hiện đang mởTTNNĐCINT00540
356ENG05Anh văn 5English 5Hiện đang mởTTNNĐCINT00640
357ENG11Tiếng anh tăng cường IIntensive English IHiện không còn mởTTNNĐC00
358ENG12Tiếng anh tăng cường IIIntensive English IIHiện không còn mởTTNNĐC00
359ENG13Tiếng Anh IEnglish Composition IHiện không còn mởTTNNĐC00
360ENG14Tiếng Anh IIEnglish Composition IIHiện không còn mởTTNNĐC00
361ENG15Tiếng Anh chuyên ngành CNTTEnglish for computer scienceHiện không còn mởTTNNĐC00
362ENGA1Anh văn sơ cấp 1Anh văn sơ cấp 1Hiện đang mởTTNNBT00
363ENGA2Anh văn sơ cấp 2Anh văn sơ cấp 2Hiện đang mởTTNNBT00
364ENGBTAnh văn bổ túcEnglish 0Hiện không còn mởTTNNĐC00
365ENGL1113Tiếng Anh IEnglish Composition IHiện đang mởHTTTĐC30
366ENGL1213Tiếng Anh IIEnglish composition 2Hiện đang mởHTTTĐCENG14ENGL111330
367ENLS1Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 1Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 1Hiện không còn mởTTNNĐC00
368ENLS2Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 2Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 2Hiện không còn mởTTNNĐC00
369ENRW1Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 1Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 1Hiện không còn mởTTNNĐC00
370ENRW2Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 2Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 2Hiện không còn mởTTNNĐC00
371HCMT1Tư tưởng Hồ Chí MinhHo Chi Minh's IdeologyHiện không còn mởPĐTĐHĐCSS00320
372IE005Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tinIntroduction to Information TechnologyHiện đang mởKTTTĐC10
373IE101Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tinInformation technology InfrastructureHiện đang mởKTTTCSN21
374IE102Các công nghệ nềnPlatform technologiesHiện đang mởKTTTCSN21
375IE103Quản lý thông tinInformation managementHiện đang mởKTTTCSNIT00431
376IE104Internet và công nghệ WebInternet and web technologyHiện đang mởKTTTCSNIT001
IT005
31
377IE105Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tinIntroduction to information assurance and securityHiện đang mởKTTTCSNIT00531
378IE106Thiết kế giao diện người dùngUser interface designHiện đang mởKTTTCSNIT00131
379IE107Thiết kế giao diện người dùngThiết kế giao diện người dùngHiện không còn mởKTTTCSN31
380IE201Xử lý dữ liệu thống kêAnalysis of statistical dataHiện đang mởKTTTCNMA005
MA001
30
381IE202Quản trị doanh nghiệpBusiness managementHiện đang mởKTTTCN30
382IE203Hệ thống quản trị qui trình nghiệp vụBussiness process management systemsHiện đang mởKTTTCĐTNIT001
IT004
31
383IE204Tối ưu hóa công cụ tìm kiếmSearch engine optimizationHiện đang mởKTTTCĐTNIE10431
384IE205Xử lý ảnh vệ tinhSatellite image processingHiện đang mởKTTTCNIS35130
385IE206Đồ án chuẩn bị tốt nghiệpPreparing for the graduation projectHiện đang mởKTTTĐA02
386IE207Đồ ánProjectHiện đang mởKTTTĐAIT001
IT004
02
387IE208Kiến trúc và tích hợp hệ thốngSystem Integration and ArchitectureHiện không còn mởKTTTCNTC30
388IE209Công nghệ JavaJava TechnologyHiện đang mởKTTTCNTCIE303IT00231
389IE210Hệ thống định vị toàn cầu (GPS)Global Positioning SystemHiện không còn mởKTTTCNTC30
390IE211Tin học môi trườngEnvironmental InformaticsHiện không còn mởKTTTCNTC20
391IE212Công nghệ Dữ liệu lớnCông nghệ Dữ liệu lớnHiện đang mởKTTTCN31
392IE213Kỹ thuật phát triển hệ thống WebWeb System DevelopmentHiện đang mởKTTTCNIE10431
393IE216Các chủ đề toán học cho KHDLCác chủ đề toán học cho KHDLHiện đang mởKTTTCNTC30
394IE217Máy họcMáy họcHiện không còn mởKTTTCNTCDS10231
395IE218Xử lý dữ liệu lớnXử lý dữ liệu lớnHiện đang mởKTTTCNTC31
396IE221Kỹ thuật lập trình PythonKỹ thuật lập trình PythonHiện đang mởKTTTCNIT00131
397IE222Phân tích dữ liệu bằng PythonPhân tích dữ liệu bằng PythonHiện không còn mởKTTTCN31
398IE223Phân tích dữ liệu bằng Python &RPhân tích dữ liệu bằng Python &RHiện đang mởKTTTCN31
399IE224Phân tích dữ liệuData AnalysisHiện đang mởKTTTCN31
400IE225Interconnections NetworksInterconnections NetworksHiện đang mởKTTTCN31
401IE226Computer Graphics and VisualizationComputer Graphics and VisualizationHiện đang mởKTTTCN31
402IE227Signal Processing over NetworksSignal Processing over NetworksHiện đang mởKTTTCN31
403IE228Human-Computer InteractionHuman-Computer InteractionHiện đang mởKTTTCN31
404IE229Artificial IntelligenceArtificial IntelligenceHiện đang mởKTTTCN31
405IE230Viết báo cáo kỹ thuật bằng tiếng NhậtJapanese technical writingHiện đang mởKTTTCN02
406IE301Quản trị quan hệ khách hàngCustomer relationship managementHiện đang mởKTTTCNTC30
407IE302Kiến trúc và tích hợp hệ thốngSystem integration and architectureHiện đang mởKTTTCNTC30
408IE303Công nghệ JavaJava technologyHiện đang mởKTTTCĐTNIT00231
409IE304Hệ thống định vị toàn cầuGlobal positioning systemHiện đang mởKTTTCNTCIS25130
410IE305Tin học môi trườngEnvironmental informaticsHiện đang mởKTTTCNTCIE101
IS251
20
411IE307Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di độngCông nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di độngHiện đang mởKTTTCNTC31
412IE309Thực tập doanh nghiệpThực tập doanh nghiệpHiện đang mởKTTTCNTC20
413IE401Tin-Sinh họcBioinformaticsHiện đang mởKTTTCĐTNIT00330
414IE402Hệ thống thông tin địa lý 3 chiềuThree - dimentinal geographic information systemHiện đang mởKTTTCĐTNIT00431
415IE403Khai thác dữ liệu truyền thông xã hộiSocial media miningHiện đang mởKTTTCĐTN30
416IE404Khai phá truyền thông xã hộiSocial Media MiningHiện không còn mởKTTTCĐTN30
417IE405Công nghệ phân tích dữ liệu lớnCông nghệ phân tích dữ liệu lớnHiện đang mởKTTTCĐTN31
418IE406Nhập môn ẩn thông tin và ứng dụngData hiding fundamentals and applicationsHiện đang mởKTTTTN30
419IE505Khóa luận tốt nghiệpGraduation thesisHiện đang mởKTTTKLTN100
420IEM4733Tái cấu trúc quy trình doanh nghiệpRe-engineering Business ProcessesHiện đang mởHTTTCNMSIS330330
421IEM5723Mô hình hóa dữ liệu, quy trình và đối tượngData, Process and Object ModelingHiện đang mởHTTTCSNMSIS243330
422INT001Tiếng Anh tổng quát (tạm gọi)General EnglishHiện đang mởHTTTBTENG0100
423INT002Toeic 1Toeic 1Hiện đang mởHTTTBT00
424INT003Tiếng Anh tổng quát 2 (tạm gọi)General English 2Hiện đang mởHTTTBTENG0200
425INT004Toeic 2Toeic 2Hiện đang mởHTTTBTENG0300
426INT005Tiếng Anh giao tiếp (tạm gọi)CommunicationHiện đang mởHTTTĐCENG0400
427INT006Toeic 3Toeic 3Hiện đang mởHTTTĐCENG0500
428IS005Giới thiệu ngành Hệ thống Thông tinIntroduction to Information Systems disciplineHiện đang mởHTTTĐC10
429IS101Thiết kế cơ sở dữ liệuDatabase designHiện không còn mởHTTTCNIS214IS21431
430IS102Các hệ cơ sở tri thứcKnowledge-based systemsHiện không còn mởHTTTCNCS21730
431IS103Hệ quản trị cơ sở dữ liệuDatabase Management SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS21031
432IS104Cơ sở dữ liệu phân tánDistributed DatabasesHiện không còn mởHTTTCNIS21131
433IS105Hệ quản trị cơ sở dữ liệu OracleOracle database management systemHiện đang mởHTTTCNIT00431
434IS106Khai thác dữ liệuData MiningHiện không còn mởHTTTCN31
435IS107Hệ thống thông tin kế toánAccounting Information SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS23250
436IS201Phân tích thiết kế hệ thống thông tinInformation system analysis and designHiện đang mởHTTTCSNIT004
IT002
31
437IS202Nhập môn công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện không còn mởHTTTCNSE10431
438IS203Lập trình cơ sở dữ liệuDatabase programmingHiện không còn mởHTTTCNIT00431
439IS204Nhập môn hệ thống thông tin địa lýIntroduction to Geographic Information SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS25131
440IS205PTTK hướng đối tượng với UMLObject-oriented Analysis and Design with UMLHiện không còn mởHTTTCNIS21531
441IS206Lập trình ứng dụng Web với JavaWeb application programming in JavaHiện không còn mởHTTTCNIS216IT00431
442IS207Phát triển ứng dụng webWeb application developmentHiện đang mởHTTTCNIT00431
443IS208Quản lý dự án công nghệ thông tinInformation-technology project managementHiện đang mởHTTTCSNSE34031
444IS210Hệ quản trị cơ sở dữ liệuDatabase management systemsHiện đang mởHTTTCSNIT00431
445IS211Cơ sở dữ liệu phân tánDistributed databasesHiện đang mởHTTTCNIS104IT004
IT005
31
446IS212Thực tập tốt nghiệpInternshipHiện đang mởHTTTTTTN30
447IS213Đồ án xây dựng một hệ thống thông tinInformation system developmentHiện không còn mởHTTTĐA30
448IS214Thiết kế cơ sở dữ liệuDatabase designHiện không còn mởHTTTCN31
449IS215Thiết kế hướng đối tượng với UMLObject-oriented analysis and design with UMLHiện đang mởHTTTCSNIT002
IT004
31
450IS216Lập trình JavaProgramming with JavaHiện đang mởHTTTCSNIT00431
451IS217Kho dữ liệu và OLAPData warehouse and OLAPHiện đang mởHTTTCNIS304IS304IT00430
452IS218Kỹ năng tư vấnKỹ năng tư vấnHiện không còn mởHTTTCNTC20
453IS219Pháp luật trong Thương mại điện tửPháp luật trong Thương mại điện tửHiện không còn mởHTTTCNTC30
454IS220Xây dựng HTTT trên các frameworkXây dựng HTTT trên các frameworkHiện đang mởHTTTCN31
455IS225Khai thác dữ liệu và ứng dụngData mining and applicationsHiện không còn mởCN40
456IS232Hệ thống thông tin kế toánAccounting information systemsHiện đang mởHTTTCNIS107IS33640
457IS251Nhập môn Hệ thống thông tin địa lýIntroduction to geographic information systemsHiện đang mởHTTTCNIS204IS204IT00431
458IS252Khai thác dữ liệuData miningHiện đang mởHTTTCNIS106MA005
IT004
31
459IS253Lập trình ứng dụng trên thiết bị di độngMobile application programmingHiện không còn mởHTTTCNNT118IT00221
460IS254Hệ hỗ trợ quyết địnhDecision-sypport systemsHiện đang mởHTTTCN30
461IS301Thương mại điện tửE-commerceHiện không còn mởHTTTCNIS33430
462IS302Phân tích không gianSpatial analysisHiện không còn mởHTTTCNIS35131
463IS303Hệ cơ sở dữ liệu không gianSpatial Database SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS35231
464IS3033Quản lý dự án hệ thống thông tinIS-Project ManagementHiện không còn mởHTTTCN40
465IS304Kho dữ liệu và OLAPData warehouse and OLAPHiện không còn mởHTTTCNIS404
IS217
31
466IS305An toàn và bảo mật HTTTInformation systems security & protectionHiện không còn mởHTTTCNIS33530
467IS306Hệ thống thông tin quản lýAccounting information systemsHiện không còn mởHTTTCNIS33230
468IS311Đồ án xây dựng hệ thống thông tinInformation system developmentHiện đang mởHTTTĐAIS213IS21330
469IS3303Phân tích thiết kế hệ thốngSystem Analysis and DesignHiện không còn mởHTTTCN40
470IS332Hệ thống thông tin quản lýManagement information systemsHiện đang mởHTTTCNIS20130
471IS334Thương mại điện tửE-commerceHiện đang mởHTTTCNIS30130
472IS335An toàn và bảo mật hệ thống thông tinInformation systems securityHiện đang mởHTTTCNIS305IT007
IT005
30
473IS336Hoạch định nguồn lực doanh nghiệpEnterprise resource planningHiện đang mởHTTTCSN31
474IS337Cơ sở dữ liệu nâng caoAdvanced databasesHiện không còn mởHTTTCN31
475IS338Dự báo kinh doanhMarkets analysisHiện không còn mởHTTTCNIS306IS33630
476IS339Sinh tin họcBioinformaticsHiện đang mởHTTTCNTC30
477IS340Thị trường chứng khoánThị trường chứng khoánHiện đang mởHTTTCNTC30
478IS341Khởi nghiệpKhởi nghiệpHiện đang mởHTTTCNTC30
479IS342Chính phủ điện tửChính phủ điện tửHiện đang mởHTTTCNTC30
480IS343Luật CNTTLuật CNTTHiện không còn mởHTTTCNTC30
481IS351Phân tích không gianSpatial analysisHiện đang mởHTTTCNIS302IS25131
482IS352Hệ cơ sở dữ liệu không gianSpatial database systemsHiện đang mởHTTTCNIS303IT004
IS251
31
483IS353Mạng xã hộiSocial networksHiện đang mởHTTTCĐTNIT004
MA004
30
484IS401Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởHTTTKLTN100
485IS4013Thiết kế, quản lý và quản trị hệ CSDLDBM design, management & administrationHiện không còn mởHTTTCN30
486IS402Điện toán đám mâyCloud computingHiện đang mởHTTTCĐTNIT00530
487IS403Phân tích dữ liệu kinh doanhData analysis in businessHiện đang mởHTTTCNMA005
IT004
30
488IS404Kho dữ liệu và OLAPData Warehouse and OLAPHiện không còn mởHTTTCĐTNIS304IS21731
489IS405Dữ liệu lớnBig dataHiện đang mởHTTTCĐTNIT00431
490IS4133Công nghệ thông tin cho thương mại điện tửInformation Technologies for e-commerceHiện không còn mởHTTTCN30
491IS4263Các ứng dụng thông minh và hỗ trợ ra quyết địnhDecision Support and Busi.Intelligence ApplicationsHiện không còn mởHTTTCN30
492IS4523Hệ truyền thông dữ liệuData Communication SystemsHiện không còn mởHTTTCN30
493IS501Thực tập cuối khóaInternshipHiện không còn mởHTTTTTTNIS21230
494IS502Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởHTTTTTTN20
495IS505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởHTTTKLTNIS401IS401100
496IS5100Thực tập cuối khóaInternshipHiện không còn mởHTTTTT40
497IT001Nhập môn lập trìnhIntroduction to programmingHiện đang mởKHMTĐCIT01131
498IT002Lập trình hướng đối tượngObject-oriented programmingHiện đang mởCNPMCSNNOOPT1IT00131
499IT003Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData structures and algorithmsHiện đang mởKHMTCSNNDSAL1IT013IT00131
500IT004Cơ sở dữ liệuDatabasesHiện đang mởHTTTCSNN31
501IT005Nhập môn mạng máy tínhIntroduction to computer networksHiện đang mởMMT&TTCSNN31
502IT006Kiến trúc máy tínhComputer architectureHiện đang mởKTMTCSNNIT010
IT012
PH002
IT001
30
503IT007Hệ điều hànhOperating systemsHiện đang mởKTMTCSNNOSYS1IT00631
504IT008Lập trình trực quanVisual programmingHiện đang mởCNPMCNWINP1IT001
IT002
31
505IT009Giới thiệu ngànhIntroduction to IT disciplinesHiện đang mởPĐTĐHCSNNCS005
IE005
IS005
SE005
CE005
NT005
NT015
EC005
DS005
20
506IT010Tổ chức và cấu trúc máy tínhTổ chức và cấu trúc máy tínhHiện đang mởKTMTCSNIT00620
507IT011Nhập môn lập trình thi đấuIntroduction to Competitive ProgrammingHiện đang mởKHMTĐCIT00131
508IT012Tổ chức và Cấu trúc Máy tính IIComputer Structure and Organization IIHiện đang mởKTMTCSNNPH00231
509IT013Cấu trúc dữ liệu cho lập trình thi đấuData structures and Algorithms for Competitive ProgrammingHiện đang mởKHMTĐCIT00331
510ITEM1Nhập môn Quản trị doanh nghiệpInitiation to Business AdministrationHiện không còn mởPĐTĐHĐCSE34920
511ITEW1Nhập môn công tác kỹ sưIntroduction to Tasks of an EngineerHiện không còn mởTTNNĐCIT009
SS004
20
512ITNT005CommunicationCommunicationHiện đang mởHTTTBT00
513JAN01Tiếng Nhật 1Tiếng Nhật 1Hiện đang mởPĐTĐHNN23
514JAN02Tiếng Nhật 2Tiếng Nhật 2Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0123
515JAN03Tiếng Nhật 3Tiếng Nhật 3Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0223
516JAN04Tiếng Nhật 4Tiếng Nhật 4Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0323
517JAN05Tiếng Nhật 5Tiếng Nhật 5Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0423
518JAN06Tiếng Nhật 6Tiếng Nhật 6Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0512
519JAN07Tiếng Nhật 7Tiếng Nhật 7Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0612
520JAN08Tiếng Nhật 8Tiếng Nhật 8Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0712
521LIA01Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện không còn mởBMTLĐCMA00330
522LIA11Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện không còn mởBMTLĐC30
523MA001Giải tích 1Calculus 1Hiện không còn mởBMTLĐCMA00630
524MA002Giải tích 2Calculus 2Hiện không còn mởBMTLĐCMA006MA00130
525MA003Đại số tuyến tínhLinear algebraHiện đang mởBMTLĐC30
526MA004Cấu trúc rời rạcDiscrete structuresHiện đang mởBMTLĐC40
527MA005Xác suất thống kêProbability and statisticsHiện đang mởBMTLĐCMA00330
528MA006Giải tíchCalculusHiện đang mởBMTLĐC40
529MAT01Toán cao cấp A1Advanced mathematics A1Hiện không còn mởBMTLĐCMA00130
530MAT02Toán cao cấp A2Advanced mathematics A2Hiện không còn mởBMTLĐCMA00240
531MAT04Cấu trúc rời rạcDiscrete StructuresHiện không còn mởBMTLĐCMA00440
532MAT11Giải tích 1Calculus 1Hiện không còn mởBMTLĐC40
533MAT12Giải tích 2Calculus 2Hiện không còn mởBMTLĐC30
534MAT14Toán rời rạc cho máy tínhDiscrete mathematics for computerHiện không còn mởBMTLĐC30
535MAT21Toán cao cấp A1 (TE)Advanced Mathematics A1Hiện không còn mởBMTLĐCMA001
MAT01
40
536MAT22Toán cao cấp A2 (TE)Advanced Mathematics A2Hiện không còn mởBMTLĐCMA002
MAT02
40
537MAT23Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện không còn mởBMTLĐCLIA0140
538MAT24Cấu trúc rời rạc (TE)Discrete structuresHiện không còn mởBMTLĐC40
539MATH2144Giải tích ICalculus IHiện đang mởHTTTĐC40
540MATH2153Giải tích IICalculus 2Hiện đang mởHTTTĐCMAT12MATH214430
541MATH3013Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện đang mởHTTTĐC30
542ME001Giáo dục quốc phòngMilitary educationHiện đang mởP.ĐTĐHĐCMEDU100
543MEDU1Giáo dục quốc phòngMilitary EducationHiện đang mởGDQPQPME00100
544MKTG4223Quản trị chuỗi cung ứngSupply Chain ManagementHiện đang mởHTTTCN30
545MKTG5883Khai phá dữ liệu và ứng dụngAdvanced Data Mining ApplicationsHiện đang mởHTTTCNCS542331
546MLPE1Kinh tế chính trị Mác-Lênin (TE)Marxism–Leninism political economyHiện không còn mởP.ĐTĐHĐCMLPE250
547MLPE2Kinh tế chính trị Mác-Lênin (TE1)Marxism–Leninism political economyHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC40
548MSIS207Phát triển ứng dụng webWeb Applications DevelopmentHiện đang mởHTTTCNCS5423
CS2133
31
549MSIS2433Lập trình hướng đối tượngObject Oriented ProgrammingHiện đang mởHTTTCSNCS213330
550MSIS3033Quản lý dự án hệ thống thông tinInformation systems project managementHiện đang mởHTTTCSN30
551MSIS3233Management Science MethodsManagement Science MethodsHiện đang mởHTTTCNMATH215330
552MSIS3242Sofware Quality ManagementSofware Quality ManagementHiện đang mởHTTTCN30
553MSIS3243Managerial Decision TheoryManagerial Decision TheoryHiện đang mởHTTTCNMATH215330
554MSIS3303Phân tích thiết kế hệ thốngSystem analysis and designHiện đang mởHTTTCNIS3303CS542331
555MSIS4013Thiết kế, quản lý và quản trị hệ CSDLDatabase system design, management and administrationHiện đang mởHTTTCNCS542330
556MSIS402Điện toán đám mâyCloud ComputingHiện đang mởHTTTCN30
557MSIS405Dữ liệu lớnBig dataHiện đang mởHTTTCNSTAT4033
CS4323
30
558MSIS4133Công nghệ thông tin trong thương mại điện tửInformation Technologies for e-commerceHiện đang mởHTTTCN30
559MSIS4243Control and Audit of Information SystemsControl and Audit of Information SystemsHiện đang mởHTTTCN30
560MSIS4263Các ứng dụng thông minh và hỗ trợ ra quyết địnhDecision-support and intelligence applicationsHiện đang mởHTTTCNIS4263MSIS401330
561MSIS4363Các chủ đề nâng cao trong phát triển hệ thốngAdvanced topics in systems developmentHiện không còn mởHTTTCNTC30
562MSIS4443Các hệ thống mô phỏng trên máy tínhComputer based simulation systemsHiện đang mởHTTTCN30
563MSIS4523Hệ truyền thông dữ liệuData communication systemsHiện đang mởHTTTCNIS4523ACCT512330
564MSIS4800Hệ thống thông tin tính toánAccounting information systemHiện không còn mởHTTTCNTC30
565MSIS4801Quản lý thông tin địa lýGeospatial information managementHiện không còn mởHTTTCNTCIS480131
566NHJP1Tiếng Nhật Sơ cấp 1Japanese for beginners 1Hiện đang mởPĐTĐHBT00
567NHJP2Tiếng Nhật Sơ cấp 2Japanese for beginners 2Hiện đang mởPĐTĐHBT00
568NT005Giới thiệu ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệuIntroduction to IT programs Computer Networks and Data communicationsHiện đang mởMMT&TTĐC10
569NT015Giới thiệu ngành An toàn Thông tinIntroduction to Information Security programsHiện đang mởMMT&TTĐC10
570NT101An toàn mạng máy tínhNetwork securityHiện đang mởMMT&TTCSNIT00531
571NT102Điện tử cho công nghệ thông tinElectronics for information technologyHiện không còn mởMMT&TTCSNPH00231
572NT103Hệ điều hành LinuxLinux operating systemsHiện đang mởMMT&TTCNTCNT309NT13131
573NT104Lý thuyết thông tinInformation theoryHiện đang mởMMT&TTCSNIT00130
574NT105Truyền dữ liệuData communicationsHiện đang mởMMT&TTCSNIT00531
575NT106Lập trình mạng căn bảnBasic network programmingHiện đang mởMMT&TTCSNIT005
IT001
21
576NT107Xử lý tín hiệu trong truyển thôngSignal Processing for CommunicationsHiện không còn mởMMT&TTCNNT33231
577NT108Mạng truyền thông và di độngCommunication and mobile networksHiện không còn mởMMT&TTCNNT13230
578NT109Lập trình ứng dụng mạngNetwork-application programmingHiện đang mởMMT&TTCSNIT004
NT106
21
579NT110Tín hiệu và mạchSignals and circuitsHiện không còn mởMMT&TTCNPH001IT00230
580NT111Thiết bị mạng và truyền thông ĐPTNetwork appliances and multimedia communicationsHiện đang mởMMT&TTCNTCIT00531
581NT112Công nghệ mạng viễn thôngCommunications technologyHiện không còn mởMMT&TTCNNT402IT00521
582NT113Thiết kế MạngNetwork designHiện đang mởMMT&TTCSNNT13221
583NT114Đồ án chuyên ngànhSpecialized projectHiện đang mởMMT&TTĐA02
584NT115Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởMMT&TTTTTNNT21530
585NT116Kỹ năng mềmSoft skillsHiện không còn mởMMT&TTCNSS00402
586NT117Đồ án môn học Lập trình ứng dụng MạngNetwork-based application programming projectHiện đang mởMMT&TTĐANT20202
587NT118Phát triển ứng dụng trên thiết bị di độngMobile application developmentHiện đang mởMMT&TTCSNNT305IT002
IT005
21
588NT119Mật mã họcCryptographyHiện không còn mởMMT&TTCSNNT219MA001
MA002
31
589NT121Thiết bị mạng và truyền thông ĐPTNetwork appliances and multimedia communicationsHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT11121
590NT130Cơ chế hoạt động của mã độcMalware modus operandiHiện không còn mởMMT&TTCSNNT230IT007
NT101
31
591NT131Hệ thống nhúng Mạng không dâyWireless Embedded Network SystemsHiện đang mởMMT&TTCSNIT00731
592NT132Quản trị mạng và hệ thốngNetworks and Systems AdministrationHiện đang mởMMT&TTCSNIT00531
593NT133An toàn kiến trúc hệ thốngSystem Architecture SecurityHiện đang mởMMT&TTCNIT006
IT007
21
594NT137Kỹ thuật phân tích mã độcMalware analysis techniquesHiện đang mởMMT&TTCN21
595NT201Phân tích thiết kế hệ thống truyền thông và mạngSystem analysis and designHiện đang mởMMT&TTCNTCNT53230
596NT202Đồ án môn Lập trình ứng dụng mạngProject on Nerwork-Application ProgrammingHiện không còn mởMMT&TTĐANT11702
597NT203Đồ án chuyên ngànhSpecialized ProjectHiện không còn mởMMT&TTĐANT11402
598NT204Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhậpIntrusion detection and prevention systemHiện đang mởMMT&TTCNNT32121
599NT205Tấn công mạngNetwork offencesHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
600NT206Quản trị hệ thống mạngComputer network administrationHiện không còn mởMMT&TTCNNT301,NT006NT531IT00521
601NT207Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệpRisk management and information security in enterpriseHiện đang mởMMT&TTCNNT10121
602NT208Lập trình ứng dụng WebWeb-Based Application DevelopmentHiện đang mởMMT&TTCNTCNT507
NT307
NT533
NT10621
603NT209Lập trình hệ thốngComputer System programmingHiện đang mởMMT&TTCSNIT006
IT001
21
604NT210Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụngE-commerce and applicationsHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT502IT005
NT106
21
605NT211An ninh nhân sự, định danh và chứng thựcIdentification, authentication and privacy security (personal information protection)Hiện đang mởMMT&TTCNTC21
606NT212An toàn dữ liệu, khôi phục thông tin sau sự cốData integrity and disaster recoveryHiện đang mởMMT&TTCNTCNT101
IT004
21
607NT213Bảo mật web và ứng dụngWeb and application securityHiện đang mởMMT&TTCN21
608NT215Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởMMT&TTTTTN20
609NT216Bảo mật hệ thống dữ liệuData System SecurityHiện đang mởMMT&TTCNTC21
610NT219Mật mã họcCryptographyHiện đang mởMMT&TTCNNT11921
611NT230Cơ chế hoạt động của mã độcMalware modus operandiHiện đang mởMMT&TTCSNNT130IT007
NT101
21
612NT301Quản trị hệ thống mạngComputer network administrationHiện không còn mởMMT&TTCNNT206
NT531
21
613NT302Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệpEnterprise information security policyHiện không còn mởMMT&TTCNNT33121
614NT303Công nghệ thoại IPVoIP technologyHiện đang mởMMT&TTCNNT536NT10521
615NT304Ứng dụng truyền thông và an ninh thông tinApplications of communications and information securityHiện không còn mởMMT&TTCN21
616NT305Phát triển ứng dụng trên thiết bị di độngMobile Application DevelopmentHiện không còn mởMMT&TTCNNT11821
617NT306Kỹ thuật lập trình mạng trên LinuxNetwork programming techniques on LinuxHiện không còn mởMMT&TTCN30
618NT307Xây dựng ứng dụng webWeb application developmentHiện không còn mởMMT&TTCNNT208
NT533
21
619NT309Lập trình trên LinuxProgramming on LinuxHiện không còn mởMMT&TTCN21
620NT310Pháp chứng mạng di độngDigital forensicsHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
621NT311Công nghệ tường lửa và bảo vệ mạng ngoại viFirewall technology and perimeter protectionHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
622NT312Bảo mật với smartcard và NFCSmart card and NFC securityHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
623NT320Công nghệ vệ tinhSatelite technologyHiện không còn mởMMT&TTCN30
624NT321Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhậpIntrusion Detection and Prevention SystemHiện không còn mởMMT&TTCNNT20421
625NT330An toàn mạng không dây và di độngWireless network and mobile securityHiện đang mởMMT&TTCNNT108IT00521
626NT331Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệpEnterprise information security policyHiện đang mởMMT&TTCNNT302IT005
NT101
21
627NT332Xử lý tín hiệu trong truyền thôngSignal processing in communicationsHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT107IT00531
628NT333Tính toán lướiNet computingHiện đang mởMMT&TTCNTCNT403IT005
NT106
21
629NT334Pháp chứng kỹ thuật sốDigital forensicsHiện đang mởMMT&TTCNNT101NT10121
630NT395Phát triển ứng dụng trên thiết bị di độngMobile application developmentHiện không còn mởMMT&TTCN21
631NT401An toàn mạng nâng caoAdvanced network securityHiện không còn mởMMT&TTCN21
632NT402Công nghệ mạng viễn thôngCommunications technologyHiện đang mởMMT&TTCNNT112NT404IT00521
633NT403Tính toán lướiNet ComputingHiện không còn mởMMT&TTCNNT33321
634NT404Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện không còn mởMMT&TTKLTN100
635NT405Bảo mật InternetCyber SecurityHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT503NT101
IT005
21
636NT406Đồ án tốt nghiệpGraduation ProjectHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT50440
637NT407Pháp chứng kỹ thuật sốDigital ForensicsHiện không còn mởMMT&TTCNNT33421
638NT408Bảo mật trên InternetCyber securityHiện không còn mởMMT&TTCN31
639NT501Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện không còn mởMMT&TTTTTNNT11530
640NT502Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụngE-commerce and applicationsHiện không còn mởMMT&TTCĐTNNT210IT005
NT101
NT109
21
641NT503Bảo mật InternetCyber securityHiện không còn mởMMT&TTCĐTNNT405IT005
NT101
21
642NT504Tiểu luận tốt nghiệpGraduation projectHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT406NT406NT114
NT117
40
643NT505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởMMT&TTKLTN100
644NT507Xây dựng ứng dụng webWeb application developmentHiện không còn mởMMT&TTCĐTNNT20821
645NT509Hệ thống đa tác tử di động thông minhIntelligent mobile multi-agent systemsHiện không còn mởMMT&TTCĐTN21
646NT521Lập trình an toàn và khai thác lỗ hổng phần mềmSecure Programming and Exploiting VulnerabilitiesHiện đang mởMMT&TTCNTC31
647NT522Phương pháp học máy trong an toàn thông tinMachine learning for information securityHiện đang mởMMT&TTCNTC21
648NT523An toàn thông tin trong kỷ nguyên máy tính lượng tửCyber Security in the Quantum EraHiện đang mởMMT&TTCNTCMA00321
649NT531Đánh giá hiệu năng hệ thống mạng máy tínhModeling and performance evaluation of network and computer systemsHiện đang mởMMT&TTCN21
650NT532Công nghệ Internet of things hiện đạiAdvanced Internet of Things TechnologiesHiện đang mởMMT&TTCNTCNT13121
651NT533Hệ tính toán phân bốDistributed computing systemHiện đang mởMMT&TTCN21
652NT534An toàn mạng máy tính nâng caoAdvanced security networkHiện đang mởMMT&TTCSNNT10121
653NT535Bảo mật Internet of thingsSecurity and Privacy in Internet of ThingsHiện đang mởMMT&TTCNTCNT101
NT532
21
654NT536Công nghệ truyền thông đa phương tiệnCông nghệ truyền thông đa phương tiệnHiện đang mởMMT&TTCN21
655NT537Truyền thông xã hội và kinh doanhTruyền thông xã hội và kinh doanhHiện đang mởMMT&TTCN30
656NT538Giải thuật xử lý song song và phân bốHiện đang mởMMT&TTCNIT00521
657NT539AI ứng dụng trong mạng và truyền thôngHiện đang mởMMT&TTTNIT00531
658OOPT1Lập trình hướng đối tượngObject-Oriented ProgrammingHiện không còn mởCNPMĐCIT00231
659OOPT2Lập trình hướng đối tượngObject-oriented programmingHiện không còn mởCNPMCSNN41
660OSYS1Hệ điều hànhOperating SystemsHiện không còn mởMMT&TTĐCIT00730
661OSYS2Hệ điều hànhOperating systemsHiện không còn mởMMT&TTĐCIT00730
662PE001Giáo dục thể chất 1Physical education 1Hiện không còn mởPĐTĐHTCPEDU1PE01200
663PE002Giáo dục thể chất 2Physical education 2Hiện đang mởPĐTĐHTCPEDU2PE01200
664PE003Giáo dục thể chất 3Physical education 3Hiện không còn mởTTNNTC00
665PE012Giáo dục thể chấtPhysical educationHiện đang mởPĐTĐHTC00
666PEDU1Giáo dục thể chất 1Physical Education 1Hiện không còn mởGDTCTCPE00100
667PEDU2Giáo dục thể chất 2Physical Education 2Hiện không còn mởPĐTĐHTCPE00200
668PH001Nhập môn điện tửIntroduction to electrical engineeringHiện đang mởBMTLĐC30
669PH002Nhập môn mạch sốIntroduction to digital circuitHiện đang mởKTMTĐCCE102
NT102
31
670PH003Vật lý kỹ thuậtTechnical physicsHiện không còn mởBMTLĐCPHY02
PH002
40
671PHIL1Những NLCB của chủ nghĩa Mác-LêninFundamental Principles of Marxism-LeninismHiện không còn mởBMAVĐCSS00150
672PHIL2Triết học Mác-LêninMarxist-Leninist philosophyHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC50
673PHY01Vật lý đại cương A1General physics A1Hiện không còn mởBMTLĐCPH00130
674PHY02Vật lý đại cương A2General physics A2Hiện không còn mởBMTLĐCPH00230
675PHY03Vật lý đại cương A3General physics A3Hiện không còn mởBMTLĐC20
676PHY11General Physics 1General Physics 1Hiện không còn mởBMTLĐC40
677PHY12General Physics 2General Physics 2Hiện không còn mởBMTLĐC40
678PHY22Vật lý đại cương A2 (TE1)General physics A2Hiện không còn mởBMTLĐC40
679PHYS1114Vật lý đại cương IGeneral physics 1Hiện đang mởHTTTĐC40
680PHYS1214Vật lý đại cương IIGeneral physics 2Hiện đang mởHTTTĐCPHY12PHYS111440
681SC203Phương pháp khoa họcScientific research methodologyHiện đang mởHTTTCNTC30
682SE005Giới thiệu ngành Kỹ thuật Phần mềmHiện đang mởCNPMĐC10
683SE100Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượngObject-oriented software development methodologyHiện đang mởCNPMCSNIT002
IT004
SE104
31
684SE101Phương pháp mô hình hóaModeling methodsHiện đang mởCNPMCSNIT001
IT002
IT003
30
685SE102Nhập môn phát triển gameIntroduction to game developmentHiện đang mởCNPMCSNIT00121
686SE103Các phương pháp lập trìnhProgramming ParadigmsHiện không còn mởCNPMCNSE33421
687SE104Nhập môn Công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện đang mởCNPMCSNIT002
IT004
31
688SE105Lập trình nhúng căn bảnEmbedded-system ProgrammingHiện không còn mởCNPMCNCE21121
689SE106Đặc tả hình thứcFormal specificationHiện đang mởCNPMCSNIT001
IT003
SE104
40
690SE107Phân tích thiết kế hệ thốngSystem analysis and designHiện không còn mởCNPMCNSE207IS201IT002
IT004
SE104
31
691SE108Kiểm chứng phần mềmSoftware testingHiện không còn mởCNPMCSNSE113IT001
SE104
21
692SE109Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềmSoftware development, deployment and maintenanceHiện đang mởCNPMCSNSE209SE10430
693SE110Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượngPhương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượngHiện không còn mởCNPMCN31
694SE111Đồ án mã nguồn mởOpen source projectHiện đang mởCNPMCSNSE417SE121IT001
IT002
IT003
IT004
SE104
20
695SE112Đồ án chuyên ngànhSpecialized projectHiện đang mởCNPMCSNSE418SE122IT002
IT003
IT004
SE104
20
696SE113Kiểm chứng phần mềmKiểm chứng phần mềmHiện đang mởCNPMCNTCSE10431
697SE114Nhập môn ứng dụng di độngMobile Application OverviewHiện đang mởCNPMCSNIT001
IT002
21
698SE121Đồ án 1Đồ án 1Hiện đang mởCNPMCSNSE10420
699SE122Đồ án 2Đồ án 2Hiện đang mởCNPMCSNSE12120
700SE207Phân tích thiết kế hệ thốngSystem Analysis and DesignHiện không còn mởCNPMCNSE10731
701SE208Kiểm chứng phần mềmSoftware TestingHiện không còn mởCNPMCNSE10821
702SE209Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềmSoftware Development, Deployment and MaintenanceHiện không còn mởCNPMCNSE10930
703SE210Quản lý dự án công nghệ thông tinInformation-Technology Project ManagementHiện không còn mởCNPMCNIS20831
704SE211Phát triển phần mềm hướng đối tượngObject-oriented Software Development MethodologyHiện không còn mởCNPMCNSE10031
705SE212Phát triển phần mềm mã nguồn mởOpen-source Software DevelopmentHiện không còn mởCNPMCNSE33121
706SE213Xử lý phân bốDistributed ComputingHiện không còn mởCNPMCNSE33921
707SE214Công nghệ phần mềm chuyên sâuAdvanced software engineeringHiện đang mởCNPMCNSE10431
708SE215Giao tiếp người máyHuman-computer interactionHiện đang mởCNPMCNSE10431
709SE220Thiết kế GameIntroduction to game designHiện đang mởCNPMCNSE323SE10231
710SE221Lập trình game nâng caoAdvanced game programmingHiện đang mởCNPMCNSE10231
711SE301Phát triển phần mềm mã nguồn mởOpen-source software developmentHiện đang mởCNPMCNSE21230
712SE310Công nghệ .NET.Net technologyHiện đang mởCNPMCNTCSE312IT002
IT008
31
713SE311Ngôn ngữ lập trình JavaJava Programming LanguageHiện không còn mởCNPMCNSE33031
714SE312Công nghệ .NET.Net TechnologyHiện không còn mởCNPMCNSE310IT004
SE104
SE347
31
715SE313Một số thuật toán thông minhIntelligent algorithmsHiện đang mởCNPMCNTCSE337IT002
IT003
30
716SE320Lập trình đồ họa 3 chiều với Direct3D3D programming with Direct3DHiện đang mởCNPMCNTCSE10231
717SE321Lập trình trên thiết bị di độngMobile Device Application DevelopmentHiện không còn mởCNPMCNSE34640
718SE322Công nghệ Web và ứng dụngWeb Technology and ApplicationsHiện không còn mởCNPMCNSE34120
719SE323Thiết kế GameIntroduction to game designHiện không còn mởCNPMCNSE22040
720SE324Nhập môn lập trình 3D game3D game engine designHiện không còn mởCNPMCN31
721SE325Chuyên đề J2EEJ2EEHiện đang mởCNPMCNTCIT002
IT003
IT004
SE330
31
722SE326Cơ sở dữ liệu nâng caoAdvanced DatabasesHiện không còn mởCNPMCNIS33720
723SE327Phát triển và vận hành gameGames developmentHiện đang mởCNPMCNTC31
724SE328Lập trình TTNT trong GameArtificial intelligence on game programmingHiện đang mởCNPMCNTCSE33431
725SE329Thiết kế 3D Game Engine3D game engine designHiện đang mởCNPMCNTC31
726SE330Ngôn ngữ lập trình JavaJava programming languageHiện đang mởCNPMCSNSE311IT001
IT002
31
727SE331Chuyên đề E-commerceE-commerceHiện đang mởCNPMCNTCSE331IT004
SE104
20
728SE332Chuyên đề CSDL nâng caoAdvanced databaseHiện đang mởCNPMCNSE326IT00420
729SE333Chuyên đề E-GovernmentE-GovernmentHiện không còn mởCNPMCNSE40420
730SE334Các phương pháp lập trìnhProgramming paradigmsHiện đang mởCNPMCNSE103IT00121
731SE335Công nghệ XML và ứng dụngXML technology and applicationsHiện không còn mởCNPMCN31
732SE336Phương pháp luận sáng tạo KH-CNScientific methodology and innovationHiện không còn mởCNPMCNCS51920
733SE337Các thuật toán thông minhIntelligent AlgorithmsHiện không còn mởCNPMCNSE31310
734SE338Logic mờFuzzy logicHiện không còn mởCNPMCNSE342CS40520
735SE339Xử lý phân bổDistributed computingHiện không còn mởCNPMCN21
736SE340Quản lý dự án công nghệ thông tinInformation-technology project managementHiện đang mởCNPMCNSE210IS208IT00131
737SE341Công nghệ Web và ứng dụngWeb technology and applicationsHiện đang mởCNPMCNIT001
IT002
IT004
20
738SE342Logic mờFuzzy logicHiện không còn mởCNPMCN20
739SE343Công nghệ PortalPortal technologyHiện đang mởCNPMCNTCSE343SE34130
740SE344Lập trình game trong các thiết bị di độngMobile game programmingHiện đang mởCNPMCNTCSE344IT001
SE346
31
741SE345Kỹ thuật lập trình nhúngEmbedded programming techniquesHiện không còn mởCNPMCN31
742SE346Lập trình trên thiết bị di độngMobile device application developmentHiện đang mởCNPMCNIT001
IT008
31
743SE347Công nghệ Web và ứng dụngWeb technology and applicationsHiện đang mởCNPMCNTCSE34131
744SE348Chuyên đề M-commerceM-commerceHiện đang mởCNPMĐCSE33120
745SE349Nhập môn Quản trị doanh nghiệpIntroduction to business administrationHiện không còn mởCNPMCNITEM1IE20220
746SE350Chuyên đề E-learningE-learningHiện đang mởCNPMĐC20
747SE351Xử lý song songParallel processingHiện đang mởCNPMCNIT007
SE334
31
748SE352Phát triển ứng dụng VRPhát triển ứng dụng VRHiện đang mởCNPMCNTC21
749SE354Chuyên đề các quy trình phát triển phần mềm hiện đạiChuyên đề các quy trình phát triển phần mềm hiện đạiHiện đang mởCNPMCNTC21
750SE355Máy học và các công cụHiện đang mởCNPMCN21
751SE356Kiến trúc Phần mềmKiến trúc Phần mềmHiện đang mởCNPMCNTCIT003
SE104
31
752SE357Kỹ thuật phân tích yêu cầuKỹ thuật phân tích yêu cầuHiện đang mởCNPMCNTC21
753SE358Quản lý dự án Phát triển Phần mềmSoftware development project managementHiện đang mởCNPMCN31
754SE400Seminar các vấn đề hiện đại của CNPMSeminar on modern software engineeringHiện đang mởCNPMCĐTNSE100
SE104
40
755SE401Mẫu thiết kếSoftware design patternHiện đang mởCNPMCĐTNSE10030
756SE402Điện toán đám mâyCloud computingHiện không còn mởCNPMCĐTNIS402IT005
IT008
20
757SE403Nguyên lý thiết kế thế giới ảoVirtual-world designHiện đang mởCNPMCĐTN40
758SE404Chuyên đề E-GovernmentE-governmentHiện đang mởCNPMCĐTNSE33330
759SE405Chuyên đề Mobile and Pervasive ComputingMobile pervasive computingHiện đang mởCNPMCĐTNSE11430
760SE417Đồ án môn học mã nguồn mởOpen Source ProjectHiện đang mởCNPMĐASE11120
761SE418Đồ án môn học chuyên ngànhSpecialized ProjectHiện không còn mởCNPMĐASE11230
762SE501Thực tập tốt nghiệpInternshipHiện đang mởCNPMTTTN20
763SE505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởCNPMKLTNSE122100
764SMET1Phương pháp NCKH trong tin họcScientific Research Methodology in InformaticsHiện không còn mởPĐTĐHĐCSMET1CS519
SS005
20
765SMET2Phương pháp luận sáng tạo KH-CNScientific Method and InnovationHiện không còn mởPĐTĐHĐCSMET2CS519
SS005
20
766SOCI1Chủ nghĩa xã hội khoa họcScientific socialismHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC30
767SP3724Kỹ năng giao tiếpCommunication SkillsHiện không còn mởHTTTĐC30
768SPCH2713Kỹ năng giao tiếpIntroduction to Speech CommunicationHiện đang mởHTTTĐC20
769SPCH3723Tiếng Anh chuyên ngành CNTTEnglish for computer scienceHiện đang mởHTTTĐCENGL121330
770SPCH3724Kỹ năng giao tiếpCommunication skillsHiện đang mởHTTTĐCSP3724SPCH271330
771SS001Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác LêninFundamental principles of Marxism-LeninismHiện không còn mởPĐTĐHĐCPHIL150
772SS002Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt NamThe revolutionary way of the communist party of VietnamHiện không còn mởPĐTĐHĐCVCPL1SS01030
773SS003Tư tưởng Hồ Chí MinhHo Chi Minh thoughtHiện đang mởP.ĐTĐHĐCHCMT120
774SS004Kỹ năng nghề nghiệpProfessional skillsHiện đang mởPĐTĐHĐC20
775SS005Phương pháp luận sáng tạo KH-CNScientific methodology and innovationHiện không còn mởPĐTĐHĐCSE336SMET1
SMET2
CS519
20
776SS006Pháp luật đại cươngIntroduction to lawHiện đang mởP.ĐTĐHĐC20
777SS007Triết học Mác – LêninMarxist-Leninist philosophyHiện đang mởPĐTĐHĐC30
778SS008Kinh tế chính trị Mác – LêninMarxist Leninist political economyHiện đang mởPĐTĐHĐC20
779SS009Chủ nghĩa xã hội khoa họcScientific socialismHiện đang mởPĐTĐHĐC20
780SS010Lịch sử Đảng Cộng sản Việt NamHistory of Vietnamese communist partyHiện đang mởPĐTĐHĐC20
781SSKL1Kỹ năng mềmSoft skillsHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC20
782STA01Xác suất thống kêStatisticsHiện không còn mởBMAVĐCMA00530
783STAT11Xác xuất thống kêStatisticsHiện không còn mởHTTTĐC30
784STAT3013Phân tích thống kêIntermediate Statistical AnalysisHiện đang mởHTTTCSSTAT403330
785STAT4033Thống kêStatisticsHiện đang mởHTTTĐCMATH2153
MATH2144
MATH3013
30
786TOEIC 450TOEIC 450TOEIC 450Hiện đang mởTTNNĐC00
787TOEIC450TOEIC 450TOEIC 450Hiện đang mởTTNNĐC00
788VCPH1Lịch sử Đảng CSVNHistory of the Communist Party of VietnamHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC30
789VCPL1Đường lối cách mạng của Đảng CSVNRevolution Directions of Vietnam Communist PartyHiện không còn mởTTNNĐCSS00230
790WINP1Lập trình trên WindowsWindows ProgrammingHiện không còn mởCNPMĐCIT00831