Skip to content Skip to navigation

Danh mục Môn học Đại học

Số TTMã MHTên MH (Tiếng Việt)Tên MH (Tiếng Anh)Còn mở lớpĐơn vị quản lý chuyên mônLoại MHMã cũMã môn học tương đươngMã môn học tiên quyếtMã môn học trướcSố TCLTSố TCTH
1ACCT3603Hệ thống thông tin kế toánAccounting Information systemsHiện đang mởHTTTCN30
2ACCT5123Hoạch định nguồn lực doanh nghiệpEnterprise Resource PlanningHiện đang mởHTTTCSN30
3ADENG1Tiếng Anh tăng cường 1Intensive English 1Hiện đang mởHTTTĐCENG1100
4ADENG2Tiếng Anh tăng cường 2Intensive English 2Hiện đang mởHTTTĐCENG1200
5ADENG3Tiếng Anh tăng cường 3Intensive English 3Hiện đang mởHTTTĐCADENG200
6ADENG4Tiếng Anh tăng cường 4Intensive English 4Hiện đang mởHTTTĐCADENG300
7CARC1Kiến trúc máy tínhComputer ArchitectureHiện không còn mởKTMTĐCIT00630
8CE101Lý thuyết mạch điệnTheory of electrical circuitsHiện đang mởKTMTCSNCE12140
9CE102Hệ thống sốDigital systemsHiện không còn mởKTMTCNPH00231
10CE103Vi xử lý-vi điều khiểnMicroprocessors and microcontrollersHiện đang mởKTMTCSNIT006
PH002
IT001
31
11CE104Các thiết bị và mạch điện tửElectronic devices and circuitsHiện đang mởKTMTCSNCE124PH00130
12CE105Xử lý tín hiệu sốDigital signal processingHiện đang mởKTMTCSNCE205CE205MA001
MA002
MA003
31
13CE106Thiết kế vi mạch với HDLDigital Circuit Design with HDLHiện không còn mởKTMTCNCE22131
14CE107Hệ thống nhúngEmbedded systemsHiện đang mởKTMTCSNCE107
CE107
CE107
31
15CE108Hệ điều hành nâng caoAdvanced operating systemsHiện không còn mởKTMTCN30
16CE109Lập trình nhúng căn bảnIntroduction to embedded-system programmingHiện không còn mởKTMTCNCE21121
17CE110Lập trình hệ thống với JavaSystem Programming with JavaHiện không còn mởKTMTCNCE31531
18CE111Kiến trúc máy tính nâng caoAdvanced computer architectureHiện không còn mởKTMTCĐTNIT00621
19CE112Đồ án môn học thiết kế mạchCircuit design projectHiện không còn mởKTMTĐACE20102
20CE113Điều khiển tự độngAutomatic ControlHiện không còn mởKTMTCNCE21230
21CE114Lập trình trên thiết bị di độngMobile device application developmentHiện không còn mởKTMTCNNT11821
22CE115Thiết kế mạngNetwork designHiện không còn mởKTMTCNNT11331
23CE116Đồ án môn học ngành KTMTInformation engineering projectHiện không còn mởKTMTĐACE20602
24CE117Thực hành điện- điện tửBasic electrical and electronic laboratoryHiện đang mởKTMTCSNCE10101
25CE118Thiết kế luận lý sốDigital logic designHiện đang mởKTMTCSN31
26CE119Thực hành Kiến trúc máy tínhComputer architecture laboratoryHiện đang mởKTMTCSNPH00201
27CE121Lý thuyết mạch điệnTheory of electrical circuitsHiện đang mởKTMTCSNCE10131
28CE124Các thiết bị và mạch điện tửElectronic devices and circuitsHiện đang mởKTMTCSNCE104CE10131
29CE201Đồ án 1Project 1Hiện đang mởKTMTĐAPH002
CE103
CE101
IT006
02
30CE202An toàn mạng máy tínhNetwork securityHiện không còn mởKTMTCNNT10130
31CE203Điều khiển tự động nâng caoAdvanced automatic controlHiện không còn mởKTMTCĐTNCE31730
32CE204Thiết kế và lập trình WebWeb design and programmingHiện không còn mởKTMTCNCE30530
33CE205Xử lý tín hiệu sốDigital signal processingHiện không còn mởKTMTCN31
34CE206Đồ án 2Project 2Hiện đang mởKTMTĐACE116PH002
CE103
CE101
CE201
02
35CE211Lập trình nhúng căn bảnIntroduction to embedded-system programmingHiện đang mởKTMTCNCE10731
36CE212Điều khiển tự độngAutomatic controlHiện đang mởKTMTCNCE113MA001
MA002
MA003
MA004
CE101
CE104
31
37CE213ThiẾT kế hệ thống số với HDLHiện đang mởKTMTCN31
38CE219Tương tác người - máyHuman-computer interactionHiện không còn mởKTMTCNCE40530
39CE221Thiết kế vi mạch với HDLDigital circuit design with HDLHiện đang mởKTMTCNPH002
CE118
31
40CE222Thiết kế vi mạch sốDigital IC designHiện đang mởKTMTCNCE302PH002
PH002
31
41CE224ThiẾT kế hệ thống nhúngHiện đang mởKTMTCN31
42CE232ThiẾT kế hệ thống nhúng không dâyHiện đang mởKTMTCN31
43CE301Hệ thống chứng thực sốDigital identification systemsHiện không còn mởKTMTCN30
44CE302Thiết kế vi mạchCircuits designHiện không còn mởKTMTCNCE22221
45CE303Robot công nghiệpIndustrial roboticsHiện đang mởKTMTCNMA001
MA002
CE101
CE212
CE107
30
46CE304Robot công nghiệpHiện đang mởKTMTCNTCCE121
CE224
31
47CE306Thị giác máy tínhComputer visionHiện không còn mởKTMTCN30
48CE312Hệ thống thời gian thựcReal-time systemsHiện đang mởKTMTCNIT006
IT007
CE103
CE211
30
49CE313Xử lý song song và hệ thống phân tánParallel processing and distributed systemsHiện đang mởKTMTCNCE311IT001
IT006
30
50CE314Trình biên dịchPrinciples of compiler designHiện đang mởKTMTCNCE103
MA004
30
51CE315Lập trình hệ thống với JavaSystem programming with JavaHiện đang mởKTMTCNCE11021
52CE316Logic mờ và ứng dụngFuzzy logic and applicationsHiện đang mởKTMTCNCS405MA00430
53CE317Điều khiển tự động nâng caoAdvanced automatic controlHiện đang mởKTMTCNCE203MA001
MA002
MA003
MA004
CE101
CE104
CE212
30
54CE318Trình biên dịchHiện đang mởKTMTCNTCCE31431
55CE319Logic mờ và ứng dụngHiện đang mởKTMTCNTCMA00431
56CE321Kỹ thuật chế tạo vi mạchIntegrated circuit fabricationHiện đang mởKTMTCNCE404CE22230
57CE322Thiết kế vi mạch hỗn hợpMixed-signal integrated circuit designHiện đang mởKTMTCNCE22221
58CE323Kĩ thuật thiết kế mạch inPrinted circuit board designHiện đang mởKTMTCNCE101
CE104
CE103
21
59CE324Thiết kế vi mạch tương tựAnalog integrated circuit designHiện đang mởKTMTCNCE104
CE222
21
60CE325Thiết kế dựa trên vi xử lýMicroprocessor-based system designHiện đang mởKTMTCNIT001
IT006
IT003
21
61CE326Tự động hóa thiết kế vi mạchCircuit-design automationHiện đang mởKTMTCNCE22121
62CE327Tối ưu hóa dựa trên FPGAFPGA-based optimizationHiện đang mởKTMTCNCE118
IT006
CE221
30
63CE331Kỹ thuật chế tạo vi mạchHiện đang mởKTMTCNTCCE32131
64CE332Thiết kế vi mạch hỗn hợpHiện đang mởKTMTCNTCCE32231
65CE334Thiết kế vi mạch tương tựHiện đang mởKTMTCNTCCE32431
66CE335Thiết kế dựa trên vi xử lýHiện đang mởKTMTCNTCCE32531
67CE336Tự động hóa thiết kế vi mạchHiện đang mởKTMTCNTCCE326CE118
CE213
31
68CE337Tối ưu hóa dựa trên FPGAHiện đang mởKTMTCNTCCE32731
69CE338Hệ thống thời gian thựcHiện đang mởKTMTCNTCIT006
IT007
31
70CE341Lập trình nhúng trên các thiết bị di độngHiện đang mởKTMTCN31
71CE401Kỹ thuật hệ thống máy tínhComputer system engineeringHiện đang mởKTMTCĐTNIT006
IT007
30
72CE402Các hệ điều hành nhúngEmbedded operating systemsHiện không còn mởKTMTCĐTNIT007
IT006
CE10731
73CE403Thiết kế sốDigital designHiện không còn mởKTMTCĐTNPH002
IT006
CE221
31
74CE404Kỹ thuật chế tạo vi mạchIntegrated Circuit FabricationHiện không còn mởKTMTCĐTNCE32130
75CE405Tương tác người máyHuman-computer interactionHiện đang mởKTMTCĐTNCE21930
76CE406Tương tác người – MáyHiện đang mởKTMTCNTCCE224
CE103
31
77CE407Đồ án chuyên ngành Hệ thống nhúng và RobotHiện đang mởKTMTCĐTNIT00602
78CE408Đồ án chuyên ngành Thiết kế vi mạch và phần cứngHiện đang mởKTMTCĐTN02
79CE409Kỹ thuật thiết kế kiểm traHiện đang mởKTMTCNCE118
CE213
31
80CE410Kỹ thuật hệ thống máy tínhHiện đang mởKTMTCĐTN31
81CE411Chuyên đề hệ thống nhúng và robotEmbedded systems and roboticsHiện đang mởKTMTCĐTNCE10731
82CE421Chuyên đề thiết kế vi mạch và phần cứngIC and hardware designsHiện đang mởKTMTCĐTNCE118
CE221
CE222
31
83CE430Lập trình hệ thốngHiện đang mởKTMTCNTCNT20931
84CE432Thiết kế vi mạch hướng ASICHiện đang mởKTMTCNTCCE118
CE213
31
85CE433Thiết kế hệ thống SoCHiện đang mởKTMTCNTCCE118
IT006
CE213
31
86CE434Chuyên đề thiết kế hệ vi mạch 1Hiện đang mởKTMTCNTC31
87CE435Chuyên đề thiết kế hệ vi mạch 2Hiện đang mởKTMTCNTC31
88CE436Xử lý tín hiệu số và ứng dụngHiện đang mởKTMTCNTCMA003
MA006
31
89CE437Chuyên đề thiết kế hệ thống nhúng 1Hiện đang mởKTMTCNTCCE10331
90CE438Chuyên đề thiết kế hệ thống nhúng 2Hiện đang mởKTMTCNTCCE10331
91CE439Lập trình song song và hệ phân tánHiện đang mởKTMTCNTC31
92CE501Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởKTMTTTTN03
93CE502Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởKTMTTTTNCE50120
94CE505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởKTMTKLTNCE201
CE206
100
95CM101Quản lý giao tiếpCommunication managementHiện không còn mởHTTTĐC30
96CNET1Mạng máy tínhComputer networksHiện không còn mởMMT&TTĐCIT00531
97CS003Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện không còn mởKHMTCNCS31530
98CS004Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện không còn mởKHMTCN30
99CS013Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện không còn mởKHMTCNCS31531
100CS014Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện không còn mởKHMTCNCS32431
101CS019Chuyên đề ứng dụng Trí tuệ nhân tạoApplied artificial intelligenceHiện không còn mởKHMTCN40
102CS101Nguyên lý và phương pháp lập trìnhPrinciples and Techniques of ProgrammingHiện không còn mởKHMTCNCS11130
103CS102Phân tích & thiết kế thuật toánDesign and analysis of algorithmsHiện không còn mởKHMTCNCS11230
104CS103Cơ sở lập trìnhIntroduction to programmingHiện không còn mởKHMTCNCS111
CS511
SE330
40
105CS104Nhập môn công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện không còn mởKHMTCNSE10430
106CS105Đồ họa máy tínhComputer graphicsHiện đang mởKHMTCSNCS113IT00131
107CS106Trí tuệ nhân tạoArtificial intelligenceHiện đang mởKHMTCSNIT00331
108CS107Các hệ cơ sở tri thứcKnowledge-Based SystemsHiện không còn mởKHMTCNCS21740
109CS108Lý thuyết thông tinInformation theoryHiện không còn mởKHMTCNNT10430
110CS109Máy họcMachine learningHiện không còn mởKHMTCNCS11040
111CS110Nhập môn công nghệ tri thức & máy họcIntroduction to knowledge engineering and machine learningHiện đang mởKHMTCSN31
112CS111Nguyên lý và phương pháp lập trìnhPrinciples and techniques of programmingHiện đang mởKHMTCSNCS101IT001
IT002
IT003
31
113CS1113Khoa học máy tính IComputer science 1Hiện đang mởHTTTĐCCSC1131
114CS112Phân tích và thiết kế thuật toánDesign and analysis of algorithmsHiện đang mởKHMTCSNIT00131
115CS113Đồ họa máy tính và Xử lý ảnhComputer Graphic and Digital Image ProcessingHiện đang mởKHMTCSNCS10531
116CS114Máy họcMachine learningHiện đang mởKHMTCN31
117CS210Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng caoAdvanced natural language processingHiện không còn mởKHMTCN40
118CS211Trí tuệ nhân tạo nâng caoAdvanced artificial intelligenceHiện đang mởKHMTCNCS10631
119CS212Xử lý ngôn ngữ tự nhiênNatural Language ProcessingHiện không còn mởKHMTCN31
120CS213Ngôn ngữ học máy tínhComputational linguisticsHiện không còn mởCNCS22640
121CS2133Khoa học máy tính IIComputer science 2Hiện đang mởHTTTĐCCSC1231
122CS214Biểu diễn tri thức và suy luậnKnowledge representation and reasoningHiện đang mởKHMTCNCS21731
123CS217Các hệ cơ sở tri thứcKnowledge-based systemsHiện đang mởKHMTCNCS107CS10631
124CS221Xử lý ngôn ngữ tự nhiênNatural language processingHiện đang mởKHMTCN31
125CS222Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng caoAdvanced natural language processingHiện đang mởKHMTCNCS22131
126CS223Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện không còn mởKHMTCNCS31531
127CS224Máy học xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện không còn mởKHMTCNCS32431
128CS225Lập trình symbolic trong trí tuệ nhân tạoSymbolic Programming in Artificial IntelligenceHiện không còn mởKHMTCNCS31440
129CS226Ngôn ngữ học máy tínhComputational linguisticsHiện đang mởKHMTCNCS21340
130CS227Khai thác dữ liệu và ứng dụngData Mining and ApplicationsHiện không còn mởKHMTCNCS31331
131CS228Máy học và ứng dụngMachine learning and applicationsHiện không còn mởKHMTCN31
132CS229Ngữ nghĩa học tính toánHiện đang mởKHMTCN31
133CS231Nhập môn Thị giác máy tínhIntroduction to Computer VisionHiện đang mởKHMTCN31
134CS232Tính toán đa phương tiệnIntroduction to Multimedia ComputingHiện đang mởKHMTCN31
135CS233Nhận dạng Thị giácVisual Pattern RecognitionHiện không còn mởKHMTCN31
136CS2433Lập trình C/C++C/C++ programmingHiện đang mởHTTTCSN31
137CS301Chuyên đề nghiên cứu khoa họcScientific Research SeminarHiện không còn mởKHMTCN40
138CS302SeminarSeminarHiện đang mởKHMT30
139CS311Kỹ thuật lập trình trí tuệ nhân tạoArtificial intelligence programming techniquesHiện không còn mởKHMTCN40
140CS312Hệ thống đa tác tửMulti-agent systemsHiện đang mởKHMTCNCS11031
141CS313Khai thác dữ liệu và ứng dụngData mining and applicationsHiện đang mởKHMTCNIT001
IT003
31
142CS314Lập trình symbolic trong trí tuệ nhân tạoSymbolic programming in artificial intelligenceHiện đang mởKHMTCNCS225CS10631
143CS315Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện đang mởKHMTCNCS013CS223CS11031
144CS316Các hệ giải bài toán thông minhIntelligent problem-solving systemsHiện đang mởKHMTCNCS40831
145CS321Ngôn ngữ học ngữ liệuCorpus linguisticsHiện đang mởKHMTCNCS22131
146CS322Biểu diễn tri thức và ứng dụngKnowledge representation and applicationsHiện không còn mởKHMTCNCS214CS21240
147CS323Các hệ thống hỏi-đápQuestion-answering systemsHiện đang mởKHMTCNCS22131
148CS324Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện đang mởKHMTCNCS004CS224CS22131
149CS325Dịch máyMachine translationHiện đang mởKHMTCNCS411CS22131
150CS326Các kĩ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênAdvanced techniques in natural language processingHiện đang mởKHMTCNCS407CS22131
151CS331Thị giác máy tính nâng caoAdvanced Computer VisionHiện đang mởKHMTCN31
152CS332Máy học trong Thị giác Máy tínhMachine Learning in Computer VisionHiện đang mởKHMTCN31
153CS333Đồ họa gameĐồ họa gameHiện đang mởKHMTCN21
154CS334Lập trình tính toán hình thứcProgramming for formal computingHiện không còn mởKHMTCN31
155CS335Tìm Kiếm Ảnh và VideoImage and Video SearchHiện đang mởKHMTCNTCIT00131
156CS336Truy vấn thông tin đa phương tiệnMultimedia Information RetrievalHiện đang mởKHMTCN31
157CS3363Tổ chức ngôn ngữ lập trìnhOrganization of programming languagesHiện đang mởHTTTĐC31
158CS337Xử lý âm thanh và tiếng nóiXử lý âm thanh và tiếng nóiHiện đang mởKHMTCN31
159CS3373Lập trình hướng đối tượng nâng cao cho môi trường windowsAdvanced object-oriented programming for WindowsHiện đang mởHTTTCSN31
160CS338Nhận dạngHiện đang mởKHMTCN31
161CS339Xử lý văn bản Y khoaHiện đang mởKHMTCNTC31
162CS3423Cấu trúc tập tinFile structureHiện đang mởHTTTCSN31
163CS3443Hệ thống máy tínhComputer SystemsHiện đang mởHTTTCSN30
164CS351Chuyên đề NCKH 1Scientific Research 1Hiện không còn mởKHMTCN40
165CS3513Phương pháp số cho máy tính kỹ thuật sốNumerical methods for digital computersHiện không còn mởHTTTCNTC30
166CS352Chuyên đề NCKH 2Scientific Research 2Hiện không còn mởKHMTCN40
167CS3613Cơ sở tính toánTheoretical foundations of computingHiện đang mởHTTTCNCS31
168CS3653Toán rời rạc cho máy tínhDiscrete Mathematics for computerHiện đang mởHTTT31
169CS371Seminar chuyên đề 1Seminar 1Hiện không còn mởKHMTCN20
170CS372Seminar chuyên đề 2Seminar 2Hiện không còn mởKHMTCN20
171CS401Công nghệ JavaJava technologyHiện không còn mởKHMTCĐTN31
172CS402Phân tích thiết kế HTTT quản lýManagement-information system analysis and designHiện không còn mởKHMTCN30
173CS403Các dịch vụ webWeb servicesHiện không còn mởKHMTCN30
174CS404Công nghệ đa tác tử (Muli-Agent)Multi-agent technologyHiện không còn mởKHMTCĐTNCS31240
175CS405Logic mờ và ứng dụngFuzzy logic and applicationsHiện đang mởKHMTCĐTN31
176CS406Xử lý ảnh và ứng dụngImage processing and applicationsHiện đang mởKHMTCĐTNIT00331
177CS407Các kỹ thuật trong xử lý NNTNAdvanced Techniques in Natural Language ProcessingHiện không còn mởKHMTCĐTNCS32640
178CS408Các hệ giải toán thông minhIntelligent Problem-Solving SystemsHiện không còn mởKHMTCĐTNCS31640
179CS409Hệ suy diễn mờFuzzy inference systemsHiện đang mởKHMTCĐTN31
180CS410Mạng neural và thuật giải di truyềnNeural netwok and genetic algorithmsHiện đang mởKHMTCĐTN31
181CS411Dịch máyMachine TranslationHiện không còn mởKHMTCĐTNCS32540
182CS412Web ngữ nghĩaSematic webHiện đang mởKHMTCĐTNCS22131
183CS414Lý thuyết automat và ứng dụngAutomata theory and applicationsHiện đang mởKHMTCĐTNMA00431
184CS4143Đồ họa máy tínhComputer graphicsHiện đang mởHTTTCNTC30
185CS415Mã hóa thông tinEncoding informationHiện không còn mởKHMTCĐTN31
186CS4153Phát triển ứng dụng trên di độngMobile Applications DevelopmentHiện đang mởHTTTCN30
187CS417Nhận dạngPattern recognitionHiện đang mởKHMTCN21
188CS418Trực quan máy tínhVisual computingHiện không còn mởKHMTCĐTN31
189CS419Truy xuất thông tinInformation retrievalHiện đang mởKHMTCĐTN31
190CS420Các vấn đề chọn lọc trong Thị giác máy tínhSelected Topics in computer VisionHiện đang mởKHMTCĐTNCS23131
191CS421Khai thác dữ liệu đa phương tiệnKhai thác dữ liệu đa phương tiệnHiện không còn mởKHMTCĐTN31
192CS4243Thuật toán và tiến trình trong an toàn máy tínhAlgorithms and processes in computer securityHiện đang mởHTTTCSN30
193CS4273Nhập môn Công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện đang mởHTTTCNCS31
194CS4283Mạng máy tínhComputer networkHiện đang mởHTTT31
195CS431Các kĩ thuật học sâu và ứng dụngHiện đang mởKHMTCĐTN21
196CS4323Hệ điều hànhDesign and Inplementation of Operating systemHiện đang mởHTTTĐC30
197CS4343Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData structure and algorithm AnalysisHiện đang mởHTTT031
198CS4344An ninh mạngCyber SecurityHiện không còn mởHTTTCSN30
199CS4793Trí tuệ nhân tạoArtificial intelligenceHiện đang mởHTTTCNCS31
200CS4883Các vấn đề xã hội trong tính toánSocial issues in computingHiện không còn mởHTTTCNTC30
201CS5000Luận vănThesisHiện đang mởHTTTKLTN100
202CS501Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện không còn mởKHMTKLTN100
203CS502Các công nghệ web và ứng dụngWeb technology and applicationsHiện không còn mởKHMTCNSE34120
204CS503Môn tốt nghiệp KHMT 2Computer scienceHiện không còn mởKHMTCNIT00330
205CS5030Thực tập tốt nghiệpInternshipHiện đang mởHTTTTTTN40
206CS504Công nghệ .NET.Net technologyHiện không còn mởKHMTCNSE31031
207CS505Khoá luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởKHMTKLTN100
208CS506Chuyên đề J2EEJ2EEHiện không còn mởKHMTCNSE32531
209CS507Hệ điều hành LinuxLinux operating systemsHiện không còn mởKHMTCNNT10331
210CS508Lập trình cơ sở dữ liệuDatabase programmingHiện không còn mởKHMTCNIS20331
211CS510Lý thuyết thông tinInformation theoryHiện không còn mởKHMTCNNT10430
212CS511Ngôn ngữ lập trình C#C# programming languageHiện đang mởKHMTCNTCCS512IT002
IT003
31
213CS513Ngôn ngữ lập trình JavaJava programming languageHiện không còn mởKHMTCNSE33031
214CS515Phân tích thiết kế hệ thống thông tinInformation system analysis and designHiện không còn mởKHMTCN31
215CS516Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UMLObject-oriented analysis and design with UMLHiện không còn mởKHMTCN31
216CS517Quản lý dự ánProject managementHiện không còn mởKHMTCNIS20830
217CS518Xây dựng phần mềm hướng đối tượngObject-oriented software developmentHiện không còn mởKHMTCN31
218CS519Phương pháp luận nghiên cứu khoa họcScientific research methodologyHiện đang mởKHMTCNTCSS00530
219CS521Toán rời rạc nâng caoAdvance Discerete MathematicsHiện đang mởKHMTCNTCIT003
MA004
40
220CS522Đại số máy tínhComputer algebraHiện đang mởKHMTCĐTNIT00331
221CS523Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng caoAdvanced data structures and algorithmsHiện đang mởKHMTCNTCDSAL2IT00331
222CS524Một số ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiênMột số ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiênHiện đang mởKHMTCNTC31
223CS525Thị giác máy tính trong tương tác người – máyComputer Vision in Human-Computer InteractionHiện đang mởKHMTCN31
224CS526Phát triển ứng dụng đa phương tiện trên thiết bị di độngPhát triển ứng dụng đa phương tiện trên thiết bị di độngHiện không còn mởKHMTCNTC21
225CS527Thực tại ảoThực tại ảoHiện đang mởKHMTCNTC31
226CS528Trực quan hóa thông tinTrực quan hóa thông tinHiện đang mởKHMTCNTC31
227CS529Các vấn đề nghiên cứu và ứng dụng trong khoa học máy tínhSelected topics for researching and application in Computer ScienceHiện đang mởKHMTCNTC40
228CS530Đồ án chuyên ngànhUndergraduate Research ProjectHiện đang mởKHMTCNTC30
229CS531Đồ họa trong video gameComputer Graphics in Video GamesHiện không còn mởKHMTCN31
230CS532Thị giác máy tính trong tương tác người-máyComputer Vision in Human-Computer InteractionHiện đang mởKHMTCNCS23131
231CS534Lập trình Javascript và ứng dụngHiện không còn mởKHMTCNTC31
232CS535Tổng hợp tiếng nóiHiện đang mởKHMTCNTC31
233CS5423Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệuPrinciple of database systemsHiện đang mởHTTTCSN31
234CS5433Các hệ cơ sở dữ liệu phân tánDistributed database systemsHiện đang mởHTTTCSN31
235CS551Thực tậpInternshipHiện không còn mởKHMTTTTN20
236CSC01Tin học đại cươngIntroduction to informaticsHiện không còn mởKHMTCNIT00131
237CSC11Khoa học máy tính IComputer science IHiện không còn mởKHMTCN40
238CSC12Khoa học máy tính IIComputer science IIHiện không còn mởKHMTCN40
239CSC21Tin học đại cương (TE)Introduction to informaticsHiện không còn mởKHMTCNIT001
CSC01
50
240CSKI1Kỹ năng truyền thông làm việc nhómTeamwork and communication skillsHiện không còn mởKHMTCN40
241CU001Văn hóa doanh nghiệp NhậtHiện đang mởKTTTCN20
242DBSS1Cơ sở dữ liệuDatabaseHiện không còn mởBMAVĐCIT00431
243DS101Thống kê và xác suất chuyên sâuHiện đang mởKTTTCN21
244DS102Học máy thống kêHiện đang mởKTTTCN21
245DS103Thu thập và tiền xử lý dữ liệuHiện đang mởKTTTCN21
246DS104Tính toán song song & phân tánHiện đang mởKTTTCN31
247DS105Phân tích và trực quan dữ liệuHiện đang mởKTTTCN21
248DS106Tối ứu hoá và ứng dụngHiện đang mởKTTTCN21
249DS200Phân tích dữ liệu lớnHiện đang mởKTTTCN31
250DS201Deep Learning trong khoa học dữ liệuHiện đang mởKTTTCN31
251DS202Đồ án khoa học dữ liệu và ứng dụng 1Hiện đang mởKTTTCN20
252DS203Đồ án khoa học dữ liệu và ứng dụng 2Hiện đang mởKTTTCN20
253DS300Hệ khuyến nghịHiện đang mởKTTTCN31
254DS301Các giải thuật khai phá dữ liệu lớnHiện đang mởKTTTCN31
255DS302Phân tích thống kê đa biếnHiện đang mởKTTTCN21
256DS303Thống kê BayesHiện đang mởKTTTCN21
257DS304Thiết kế và phân tích thực nghiệmHiện đang mởKTTTCN30
258DS305Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian và ứng dụngHiện đang mởKTTTCN21
259DS306Phân tích dữ liệu lớn trong tài chínhHiện đang mởKTTTCN30
260DS307Phân tích dữ liệu truyền thông xã hộiHiện đang mởKTTTCN30
261DS308Mô hình đồ thị xác suấtHiện đang mởKTTTCN31
262DS309Thực tập doanh nghiệpHiện đang mởKTTTTTTN20
263DS505Khóa luận tốt nghiệpHiện đang mởKTTTKLTN100
264DSAL1Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData Structures and AlgorithmsHiện không còn mởBMAVĐCIT00331
265DSAL2Cấu trúc dữ liệu & giải thuật nâng caoAdvanced data structures and algorithmsHiện không còn mởKHMTĐCCS52331
266EC001Kinh tế học đại cươngKinh tế học đại cươngHiện đang mởHTTTCSN40
267EC002Quản trị doanh nghiệpBusiness ManagementHiện đang mởHTTTCNTC30
268EC003Tiếp thị căn bảnHiện đang mởHTTTCN30
269EC201Phân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệpPhân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệpHiện đang mởHTTTCSN31
270EC202Nhập môn quản trị chuỗi cung ứngNhập môn quản trị chuỗi cung ứngHiện đang mởHTTTCNTC31
271EC203Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpQuản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpHiện đang mởHTTTCN31
272EC208QuẢN trị dự án TMĐTHiện đang mởHTTTCN30
273EC212Thực tập doanh nghiệpIndustry Internship ProgramHiện đang mởHTTTTTTN30
274EC213Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpHiện đang mởHTTTCN21
275EC214NhẬp môn quản trị cuỗi cung ứngHiện đang mởHTTTCNTC21
276EC219Pháp luật trong thương mại điện tửLaw in E-CommerceHiện đang mởHTTTCN30
277EC222ThỰc tập doanh nhiệpHiện đang mởHTTTTTTN20
278EC229Pháp luật trong thương mại điện tửHiện đang mởHTTTCN20
279EC232Nguyên lý kế toánHiện đang mởHTTTCNTC30
280EC301Tiếp thị trực tuyến (E-Marketing)Tiếp thị trực tuyến (E-Marketing)Hiện đang mởHTTTCN31
281EC302Thiết kế Hệ thống Thương mại điện tửThiết kế Hệ thống Thương mại điện tửHiện đang mởHTTTCN31
282EC311Tiếp thị trực tuyếnHiện đang mởHTTTCN21
283EC312Thiết kế hệ thống thương mại điện tử`Hiện đang mởHTTTCN21
284EC331Quản trị chiến lược kinh doanh điện tửQuản trị chiến lược kinh doanh điện tửHiện đang mởHTTTCNTC30
285EC332Quản trị sản xuấtQuản trị sản xuấtHiện đang mởHTTTCNTC30
286EC333Quản trị tài chính doanh nghiệpQuản trị tài chính doanh nghiệpHiện đang mởHTTTCNTC30
287EC334Quản trị kênh phân phốiQuản trị kênh phân phốiHiện đang mởHTTTCNTC30
288EC335An toàn và bảo mật thương mại điện tửSafety and security in Electronic CommerceHiện đang mởHTTTCN30
289EC336Quản trị nhân lựcQuản trị nhân lựcHiện đang mởHTTTCNTC30
290EC337Hệ thống thanh toán trực tuyếnHệ thống thanh toán trực tuyếnHiện đang mởHTTTCN30
291EC338Quản trị bán hàngSale managementHiện đang mởHTTTCNTC30
292EC401Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởHTTTKLTN100
293ECE02Mạch sốDigital circuitHiện không còn mởBMTLĐC31
294ECON3313Kinh tế tiền tệMonetary economicsHiện không còn mởHTTTCNTC30
295EN001Anh văn 1English 1Hiện đang mởBMAVĐCENBT40
296EN001.COEnglish for Communication 1Hiện đang mởHTTTTC00
297EN001.GEGeneral EnglishHiện đang mởHTTTTC00
298EN002Anh văn 2English 2Hiện đang mởBMAVĐCEN004
ENG01
EN00140
299EN002.COEnglish for Communication 1Hiện đang mởHTTTTC00
300EN002.GEGeneral EnglishHiện đang mởHTTTTC00
301EN003Anh văn 3English 3Hiện đang mởBMAVĐCEN006
EN005
ENG02
EN00240
302EN004Anh văn 1English 1Hiện đang mởBMAVENG0140
303EN005Anh văn 2English 2Hiện đang mởBMAVĐCENG0240
304EN006Anh văn 3English 3Hiện đang mởBMAVĐCENG0340
305ENBTAnh văn Bổ túcEnglish 0Hiện đang mởBMAVBT00
306ENG00Anh văn 0English 0Hiện không còn mởBMAVĐC00
307ENG01Anh văn 1English 1Hiện đang mởBMAVĐCINT001
EN004
EN002
40
308ENG02Anh văn 2English 2Hiện đang mởBMAVĐCINT003
EN005
EN003
40
309ENG03Anh văn 3English 3Hiện đang mởBMAVĐCINT004
EN006
40
310ENG04Anh văn 4English 4Hiện đang mởBMAVĐCINT00540
311ENG05Anh văn 5English 5Hiện đang mởBMAVĐCINT00640
312ENG11Tiếng anh tăng cường IIntensive English IHiện không còn mởBMAVĐC00
313ENG12Tiếng anh tăng cường IIIntensive English IIHiện không còn mởBMAVĐC00
314ENG13Tiếng Anh IEnglish Composition IHiện không còn mởBMAVĐC00
315ENG14Tiếng Anh IIEnglish Composition IIHiện không còn mởBMAVĐC00
316ENG15Tiếng Anh chuyên ngành CNTTEnglish for computer scienceHiện không còn mởBMAVĐC00
317ENGA1Anh văn sơ cấp 1Anh văn sơ cấp 1Hiện đang mởTTNNĐC00
318ENGA2Anh văn sơ cấp 2Anh văn sơ cấp 2Hiện đang mởTTNNĐC00
319ENGBTAnh văn bổ túcEnglish 0Hiện không còn mởBMAVĐC00
320ENGL1113Tiếng Anh IEnglish Composition IHiện đang mởHTTTĐC30
321ENGL1213Tiếng Anh IIEnglish composition 2Hiện đang mởHTTTĐCENG1430
322ENLS1Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 1Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 1Hiện không còn mởBMAVĐC00
323ENLS2Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 2Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 2Hiện không còn mởBMAVĐC00
324ENRW1Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 1Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 1Hiện không còn mởBMAVĐC00
325ENRW2Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 2Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 2Hiện không còn mởBMAVĐC00
326HCMT1Tư tưởng Hồ Chí MinhHo Chi Minh's IdeologyHiện đang mởPĐTĐHĐCSS00320
327IE101Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tinInformation technology InfrastructureHiện đang mởKTTTCSN21
328IE102Các công nghệ nềnPlatform technologiesHiện đang mởKTTTCSN21
329IE103Quản lý thông tinInformation managementHiện đang mởKTTTCSNIT00431
330IE104Internet và công nghệ WebInternet and web technologyHiện đang mởKTTTCSNIT001
IT005
31
331IE105Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tinIntroduction to information assurance and securityHiện đang mởKTTTCSNIT00531
332IE106Thiết kế giao diện người dùngUser interface designHiện đang mởKTTTCSNIT00131
333IE107Thiết kế giao diện người dùngThiết kế giao diện người dùngHiện không còn mởKTTTCSN31
334IE201Xử lý dữ liệu thống kêAnalysis of statistical dataHiện đang mởKTTTCNMA005
MA001
30
335IE202Quản trị doanh nghiệpBusiness managementHiện đang mởKTTTCNIE10130
336IE203Hệ thống quản trị qui trình nghiệp vụBussiness process management systemsHiện đang mởKTTTCĐTNIT001
IT004
31
337IE204Tối ưu hóa công cụ tìm kiếmSearch engine optimizationHiện đang mởKTTTCĐTNIE10431
338IE205Xử lý ảnh vệ tinhSatellite image processingHiện đang mởKTTTCNIS35130
339IE206Đồ án chuẩn bị tốt nghiệpPreparing for the graduation projectHiện đang mởKTTTĐA02
340IE208Kiến trúc và tích hợp hệ thốngSystem Integration and ArchitectureHiện đang mởKTTTCNTC30
341IE209Công nghệ JavaJava TechnologyHiện đang mởKTTTCNTCIE303IT00231
342IE210Hệ thống định vị toàn cầu (GPS)Global Positioning SystemHiện không còn mởKTTTCNTC30
343IE211Tin học môi trườngEnvironmental InformaticsHiện đang mởKTTTCNTC20
344IE212Công nghệ Dữ liệu lớnHiện đang mởKTTTCN31
345IE213Kỹ thuật phát triển hệ thống WebHiện đang mởKTTTCN31
346IE216Các chủ đề toán học cho KHDLHiện đang mởKTTTCNTC30
347IE217Máy họcHiện đang mởKTTTCNTC31
348IE218Xử lý dữ liệu lớnHiện đang mởKTTTCNTC31
349IE221Kỹ thuật lập trình PythonHiện đang mởKTTTTC31
350IE222Phân tích dữ liệu bằng PythonHiện đang mởKTTTTC31
351IE223Phân tích dữ liệu bằng Python &RHiện đang mởKTTTTC31
352IE225Interconnections NetworksHiện đang mởKTTTTC31
353IE226Computer Graphics and VisualizationHiện đang mởKTTTTC31
354IE227Signal Processing over NetworksHiện đang mởKTTTTC31
355IE228Human-Computer InteractionHiện đang mởKTTTTC31
356IE229Artificail IntelligenceHiện đang mởKTTTTC31
357IE301Quản trị quan hệ khách hàngCustomer relationship managementHiện đang mởKTTTCNTC30
358IE302Kiến trúc và tích hợp hệ thốngSystem integration and architectureHiện đang mởKTTTCNTC30
359IE303Công nghệ JavaJava technologyHiện đang mởKTTTCĐTNIT00231
360IE304Hệ thống định vị toàn cầuGlobal positioning systemHiện đang mởKTTTCNTCIS25130
361IE305Tin học môi trườngEnvironmental informaticsHiện đang mởKTTTCNTCIE101
IS251
20
362IE307Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di độngHiện đang mởKTTTCNTC31
363IE309Thực tập doanh nghiệpHiện đang mởKTTTCNTC20
364IE401Tin-Sinh họcBioinformaticsHiện đang mởKTTTCĐTNIT00330
365IE402Hệ thống thông tin địa lý 3 chiềuThree - dimentinal geographic information systemHiện đang mởKTTTCĐTNIT00421
366IE403Khai thác dữ liệu truyền thông xã hộiSocial media miningHiện đang mởKTTTCĐTN30
367IE404Khai phá truyền thông xã hộiSocial Media MiningHiện không còn mởKTTTCĐTN30
368IE405Công nghệ phân tích dữ liệu lớnHiện đang mởKTTTCĐTN31
369IE505Khóa luận tốt nghiệpGraduation thesisHiện đang mởKTTTKLTN100
370IEM4733Tái cấu trúc quy trình doanh nghiệpRe-engineering Business ProcessesHiện đang mởHTTTCN30
371IEM5723Mô hình hóa dữ liệu, quy trình và đối tượngData, Process and Object ModelingHiện đang mởHTTTCSN30
372INT001Tiếng Anh tổng quát (tạm gọi)General EnglishHiện đang mởHTTTTCENG0100
373INT002Toeic 1Toeic 1Hiện đang mởHTTTTC00
374INT003Tiếng Anh tổng quát 2 (tạm gọi)General English 2Hiện đang mởHTTTTCENG0200
375INT004Toeic 2Toeic 2Hiện đang mởHTTTTCENG0300
376INT005Tiếng Anh giao tiếp (tạm gọi)CommunicationHiện đang mởHTTTĐCENG0400
377INT006Toeic 3Toeic 3Hiện đang mởHTTTĐCENG0500
378IS101Thiết kế cơ sở dữ liệuDatabase designHiện không còn mởHTTTCNIS214IS21431
379IS102Các hệ cơ sở tri thứcKnowledge-based systemsHiện không còn mởHTTTCNCS21730
380IS103Hệ quản trị cơ sở dữ liệuDatabase Management SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS21031
381IS104Cơ sở dữ liệu phân tánDistributed DatabasesHiện không còn mởHTTTCNIS21131
382IS105Hệ quản trị cơ sở dữ liệu OracleOracle database management systemHiện đang mởHTTTCNIT00431
383IS106Khai thác dữ liệuData MiningHiện không còn mởHTTTCN31
384IS107Hệ thống thông tin kế toánAccounting Information SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS23250
385IS201Phân tích thiết kế hệ thống thông tinInformation system analysis and designHiện đang mởHTTTCSNIT00431
386IS202Nhập môn công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện không còn mởHTTTCNSE10431
387IS203Lập trình cơ sở dữ liệuDatabase programmingHiện không còn mởHTTTCNIT00431
388IS204Nhập môn hệ thống thông tin địa lýIntroduction to Geographic Information SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS25131
389IS205PTTK hướng đối tượng với UMLObject-oriented Analysis and Design with UMLHiện không còn mởHTTTCNIS21531
390IS206Lập trình ứng dụng Web với JavaWeb application programming in JavaHiện không còn mởHTTTCNIS216IT00431
391IS207Phát triển ứng dụng webWeb application developmentHiện đang mởHTTTCNIT00431
392IS208Quản lý dự án công nghệ thông tinInformation-technology project managementHiện đang mởHTTTCSNSE34031
393IS210Hệ quản trị cơ sở dữ liệuDatabase management systemsHiện đang mởHTTTCSNIT00431
394IS211Cơ sở dữ liệu phân tánDistributed databasesHiện đang mởHTTTCNIS104IT004
IT005
IS210
31
395IS212Thực tập tốt nghiệpInternshipHiện đang mởHTTTTTTN30
396IS213Đồ án xây dựng một hệ thống thông tinInformation system developmentHiện không còn mởHTTTĐA30
397IS214Thiết kế cơ sở dữ liệuDatabase designHiện không còn mởHTTTCN31
398IS215Thiết kế hướng đối tượng với UMLObject-oriented analysis and design with UMLHiện đang mởHTTTCSNIT002
IT004
31
399IS216Lập trình JavaProgramming with JavaHiện đang mởHTTTCSNIT00431
400IS217Kho dữ liệu và OLAPData warehouse and OLAPHiện đang mởHTTTCNIS304IS304IT00430
401IS218Kỹ năng tư vấnKỹ năng tư vấnHiện không còn mởHTTTCNTC20
402IS219Pháp luật trong Thương mại điện tửPháp luật trong Thương mại điện tửHiện không còn mởHTTTCNTC30
403IS220Xây dựng HTTT trên các frameworkHiện đang mởHTTTCN31
404IS225Khai thác dữ liệu và ứng dụngData mining and applicationsHiện không còn mởCN40
405IS232Hệ thống thông tin kế toánAccounting information systemsHiện đang mởHTTTCNIS107IS33640
406IS251Nhập môn Hệ thống thông tin địa lýIntroduction to geographic information systemsHiện đang mởHTTTCNIS204IS204IT00431
407IS252Khai thác dữ liệuData miningHiện đang mởHTTTCNIS106MA005
IT004
31
408IS253Lập trình ứng dụng trên thiết bị di độngMobile application programmingHiện không còn mởHTTTCNNT118IT00221
409IS254Hệ hỗ trợ quyết địnhDecision-sypport systemsHiện đang mởHTTTCN30
410IS301Thương mại điện tửE-commerceHiện không còn mởHTTTCNIS33430
411IS302Phân tích không gianSpatial analysisHiện không còn mởHTTTCNIS35131
412IS303Hệ cơ sở dữ liệu không gianSpatial Database SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS35231
413IS3033Quản lý dự án hệ thống thông tinIS-Project ManagementHiện không còn mởHTTTCN40
414IS304Kho dữ liệu và OLAPData warehouse and OLAPHiện không còn mởHTTTCNIS404
IS217
31
415IS305An toàn và bảo mật HTTTInformation systems security & protectionHiện không còn mởHTTTCNIS33530
416IS306Hệ thống thông tin quản lýAccounting information systemsHiện không còn mởHTTTCNIS33230
417IS311Đồ án xây dựng hệ thống thông tinInformation system developmentHiện đang mởHTTTĐAIS213IS21330
418IS3303Phân tích thiết kế hệ thốngSystem Analysis and DesignHiện không còn mởHTTTCN40
419IS332Hệ thống thông tin quản lýManagement information systemsHiện đang mởHTTTCNIS20130
420IS334Thương mại điện tửE-commerceHiện đang mởHTTTCNIS30130
421IS335An toàn và bảo mật hệ thống thông tinInformation systems securityHiện đang mởHTTTCNIS305IT007
IT005
30
422IS336Hoạch định nguồn lực doanh nghiệpEnterprise resource planningHiện đang mởHTTTCSN31
423IS337Cơ sở dữ liệu nâng caoAdvanced databasesHiện không còn mởHTTTCN31
424IS338Dự báo kinh doanhMarkets analysisHiện không còn mởHTTTCNIS306IS33630
425IS339Sinh tin họcBioinformaticsHiện đang mởHTTTCNTC30
426IS340Thị trường chứng khoánHiện đang mởHTTTCNTC33
427IS341Khởi nghiệpHiện đang mởHTTTCNTC33
428IS342Chính phủ điện tửHiện đang mởHTTTCNTC33
429IS343Luật CNTTHiện không còn mởHTTTCNTC33
430IS351Phân tích không gianSpatial analysisHiện đang mởHTTTCNIS302IS25131
431IS352Hệ cơ sở dữ liệu không gianSpatial database systemsHiện đang mởHTTTCNIS303IT004
IS251
31
432IS353Mạng xã hộiSocial networksHiện đang mởHTTTCĐTN30
433IS401Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởHTTTKLTN100
434IS4013Thiết kế, quản lý và quản trị hệ CSDLDBM design, management & administrationHiện không còn mởHTTTCN30
435IS402Điện toán đám mâyCloud computingHiện đang mởHTTTCĐTNIT00530
436IS403Phân tích dữ liệu kinh doanhData analysis in businessHiện đang mởHTTTCNMA005
IT004
30
437IS404Kho dữ liệu và OLAPData Warehouse and OLAPHiện không còn mởHTTTCĐTNIS304IS21731
438IS405Dữ liệu lớnBig dataHiện đang mởHTTTCĐTNIT00431
439IS4133Công nghệ thông tin cho thương mại điện tửInformation Technologies for e-commerceHiện không còn mởHTTTCN30
440IS4263Các ứng dụng thông minh và hỗ trợ ra quyết địnhDecision Support and Busi.Intelligence ApplicationsHiện không còn mởHTTTCN30
441IS4523Hệ truyền thông dữ liệuData Communication SystemsHiện không còn mởHTTTCN30
442IS501Thực tập cuối khóaInternshipHiện không còn mởHTTTTTTNIS21230
443IS502Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởHTTTTTTN20
444IS505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởHTTTKLTNIS401IS401100
445IS5100Thực tập cuối khóaInternshipHiện không còn mởHTTTTT40
446IT001Nhập môn lập trìnhIntroduction to programmingHiện đang mởKHMTĐC31
447IT002Lập trình hướng đối tượngObject-oriented programmingHiện đang mởCNPMCSNNOOPT1IT00131
448IT003Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData structures and algorithmsHiện đang mởKHMTCSNNDSAL1IT00131
449IT004Cơ sở dữ liệuDatabasesHiện đang mởHTTTCSNN31
450IT005Nhập môn mạng máy tínhIntroduction to computer networksHiện đang mởMMT&TTCSNN31
451IT006Kiến trúc máy tínhComputer architectureHiện đang mởKTMTCSNNPH002
IT001
30
452IT007Hệ điều hànhOperating systemsHiện đang mởKTMTCSNNOSYS1IT00631
453IT008Lập trình trực quanVisual programmingHiện đang mởCNPMCNWINP1IT00131
454IT009Giới thiệu ngànhIntroduction to IT disciplinesHiện đang mởPĐTĐHCSNN20
455IT010Tổ chức và cấu trúc máy tínhHiện đang mởKTMTCSN20
456ITEM1Nhập môn Quản trị doanh nghiệpInitiation to Business AdministrationHiện không còn mởPĐTĐHĐCSE34920
457ITEW1Nhập môn công tác kỹ sưIntroduction to Tasks of an EngineerHiện không còn mởBMAVĐCIT009
SS004
20
458ITNT005CommunicationHiện đang mởHTTTTC00
459JAN01Tiếng Nhật 1Hiện đang mởP.ĐTĐHTC23
460JAN02Tiếng Nhật 2Hiện đang mởP.ĐTĐHTC23
461JAN03Tiếng Nhật 3Hiện đang mởP.ĐTĐHTC23
462JAN04Tiếng Nhật 4Hiện đang mởP.ĐTĐHTC23
463JAN05Tiếng Nhật 5Hiện đang mởP.ĐTĐHTC12
464JAN06Tiếng Nhật 6Hiện đang mởP.ĐTĐHTC12
465JAN07Tiếng Nhật 7Hiện đang mởP.ĐTĐHTC12
466JAN08Tiếng Nhật 8Hiện đang mởP.ĐTĐHTC12
467LIA01Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện đang mởBMTLĐCMA00330
468LIA11Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện không còn mởBMTLĐC30
469MA001Giải tích 1Calculus 1Hiện không còn mởBMTLĐCMA00630
470MA002Giải tích 2Calculus 2Hiện không còn mởBMTLĐCMA006MA00130
471MA003Đại số tuyến tínhLinear algebraHiện đang mởBMTLĐC30
472MA004Cấu trúc rời rạcDiscrete structuresHiện đang mởBMTLĐC40
473MA005Xác suất thống kêProbability and statisticsHiện đang mởBMTLĐCMA00330
474MA006Giải tíchCalculusHiện đang mởBMTLĐC40
475MAT01Toán cao cấp A1Advanced mathematics A1Hiện không còn mởBMTLĐCMA00130
476MAT02Toán cao cấp A2Advanced mathematics A2Hiện không còn mởBMTLĐCMA00240
477MAT04Cấu trúc rời rạcDiscrete StructuresHiện không còn mởBMTLĐCMA00440
478MAT11Giải tích 1Calculus 1Hiện không còn mởBMTLĐC40
479MAT12Giải tích 2Calculus 2Hiện không còn mởBMTLĐC30
480MAT14Toán rời rạc cho máy tínhDiscrete mathematics for computerHiện không còn mởBMTLĐC30
481MAT21Toán cao cấp A1 (TE)Advanced Mathematics A1Hiện không còn mởBMTLĐCMA001
MAT01
40
482MAT22Toán cao cấp A2 (TE)Advanced Mathematics A2Hiện không còn mởBMTLĐCMA002
MAT02
40
483MAT23Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện không còn mởBMTLĐCLIA0140
484MAT24Cấu trúc rời rạc (TE)Discrete structuresHiện không còn mởBMTLĐC40
485MATH2144Giải tích ICalculus IHiện đang mởHTTTĐC40
486MATH2153Giải tích IICalculus 2Hiện đang mởHTTTĐCMAT1230
487MATH3013Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện đang mởHTTT31
488ME001Giáo dục quốc phòngMilitary educationHiện đang mởP.ĐTĐHĐCMEDU100
489MEDU1Giáo dục quốc phòngMilitary EducationHiện đang mởGDQPQPME00100
490MKTG4223Quản trị chuỗi cung ứngSupply Chain ManagementHiện đang mởHTTTCN30
491MKTG5883Khai phá dữ liệu và ứng dụngAdvanced Data Mining ApplicationsHiện đang mởHTTTCN31
492MLPE1Kinh tế chính trị Mác-Lênin (TE)Marxism–Leninism political economyHiện không còn mởP.ĐTĐHĐCMLPE250
493MLPE2Kinh tế chính trị Mác-Lênin (TE1)Marxism–Leninism political economyHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC40
494MSIS207Phát triển ứng dụng webWeb Applications DevelopmentHiện đang mởHTTTCN31
495MSIS2433Lập trình hướng đối tượngObject Oriented ProgrammingHiện đang mởHTTTCSN30
496MSIS3033Quản lý dự án hệ thống thông tinInformation systems project managementHiện đang mởHTTTCSN31
497MSIS3233Management Science MethodsHiện đang mởHTTTCN30
498MSIS3242Sofware Quality ManagementHiện đang mởHTTTCN30
499MSIS3243Managerial Decision TheoryHiện đang mởHTTTCN30
500MSIS3303Phân tích thiết kế hệ thốngSystem analysis and designHiện đang mởHTTTCNIS330331
501MSIS4013Thiết kế, quản lý và quản trị hệ CSDLDatabase system design, management and administrationHiện đang mởHTTTCN31
502MSIS402Điện toán đám mâyCloud ComputingHiện đang mởHTTTCN30
503MSIS405Dữ liệu lớnBig dataHiện đang mởHTTTCN30
504MSIS4133Công nghệ thông tin trong thương mại điện tửInformation Technologies for e-commerceHiện đang mởHTTTCN30
505MSIS4243Control and Audit of Information SystemsHiện đang mởHTTTCN30
506MSIS4263Các ứng dụng thông minh và hỗ trợ ra quyết địnhDecision-support and intelligence applicationsHiện đang mởHTTTCNIS426330
507MSIS4363Các chủ đề nâng cao trong phát triển hệ thốngAdvanced topics in systems developmentHiện không còn mởHTTTCNTC30
508MSIS4443Các hệ thống mô phỏng trên máy tínhComputer based simulation systemsHiện đang mởHTTTCN30
509MSIS4523Hệ truyền thông dữ liệuData communication systemsHiện đang mởHTTTCNIS452330
510MSIS4800Hệ thống thông tin tính toánAccounting information systemHiện không còn mởHTTTCNTC30
511MSIS4801Quản lý thông tin địa lýGeospatial information managementHiện không còn mởHTTTCNTCIS480131
512NHJP1Tiếng Nhật Sơ cấp 1Japanese for beginners 1Hiện đang mởPĐTĐHBT00
513NHJP2Tiếng Nhật Sơ cấp 2Japanese for beginners 2Hiện đang mởPĐTĐHBT00
514NT101An toàn mạng máy tínhNetwork securityHiện đang mởMMT&TTCSNIT00531
515NT102Điện tử cho công nghệ thông tinElectronics for information technologyHiện không còn mởMMT&TTCSNPH00231
516NT103Hệ điều hành LinuxLinux operating systemsHiện đang mởMMT&TTCNTCNT309NT13131
517NT104Lý thuyết thông tinInformation theoryHiện đang mởMMT&TTCSNIT00130
518NT105Truyền dữ liệuData communicationsHiện đang mởMMT&TTCSNIT00531
519NT106Lập trình mạng căn bảnBasic network programmingHiện đang mởMMT&TTCSNIT005
IT001
21
520NT107Xử lý tín hiệu trong truyển thôngSignal Processing for CommunicationsHiện không còn mởMMT&TTCNNT33231
521NT108Mạng truyền thông và di độngCommunication and mobile networksHiện không còn mởMMT&TTCNNT13230
522NT109Lập trình ứng dụng mạngNetwork-application programmingHiện đang mởMMT&TTCSNIT004
NT106
21
523NT110Tín hiệu và mạchSignals and circuitsHiện không còn mởMMT&TTCNPH001IT00230
524NT111Thiết bị mạng và truyền thông ĐPTNetwork appliances and multimedia communicationsHiện đang mởMMT&TTCNTCIT00531
525NT112Công nghệ mạng viễn thôngCommunications technologyHiện không còn mởMMT&TTCNNT402IT00521
526NT113Thiết kế MạngNetwork designHiện đang mởMMT&TTCSNNT13221
527NT114Đồ án chuyên ngànhSpecialized projectHiện đang mởMMT&TTĐA02
528NT115Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởMMT&TTTTTNNT21530
529NT116Kỹ năng mềmSoft skillsHiện không còn mởMMT&TTCNSS00402
530NT117Đồ án môn học Lập trình ứng dụng MạngNetwork-based application programming projectHiện đang mởMMT&TTĐANT20202
531NT118Phát triển ứng dụng trên thiết bị di độngMobile application developmentHiện đang mởMMT&TTCSNNT305IT001
IT002
21
532NT119Mật mã họcCryptographyHiện đang mởMMT&TTCSNMA001
MA002
31
533NT121Thiết bị mạng và truyền thông ĐPTNetwork appliances and multimedia communicationsHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT11121
534NT130Cơ chế hoạt động của mã độcMalware modus operandiHiện đang mởMMT&TTCSNIT007
NT101
31
535NT131Hệ thống nhúng Mạng không dâyWireless Embedded Network SystemsHiện đang mởMMT&TTCSNIT00731
536NT132Quản trị mạng và hệ thốngNetworks and Systems AdministrationHiện đang mởMMT&TTCSN31
537NT133An toàn kiến trúc hệ thốngSystem Architecture SecurityHiện đang mởMMT&TTCN21
538NT137Kỹ thuật phân tích mã độcMalware analysis techniquesHiện đang mởMMT&TTCN21
539NT201Phân tích thiết kế hệ thống truyền thông và mạngSystem analysis and designHiện đang mởMMT&TTCNTCNT53230
540NT202Đồ án môn Lập trình ứng dụng mạngProject on Nerwork-Application ProgrammingHiện không còn mởMMT&TTĐANT11702
541NT203Đồ án chuyên ngànhSpecialized ProjectHiện không còn mởMMT&TTĐANT11402
542NT204Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhậpIntrusion detection and prevention systemHiện đang mởMMT&TTCNNT32121
543NT205Tấn công mạngNetwork offencesHiện đang mởMMT&TTCNTCIT005
NT101
21
544NT206Quản trị hệ thống mạngComputer network administrationHiện không còn mởMMT&TTCNNT301,NT006NT531IT00521
545NT207Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệpRisk management and information security in enterpriseHiện đang mởMMT&TTCNNT10121
546NT208Lập trình ứng dụng WebWeb technology and applicationsHiện đang mởMMT&TTCNTCNT507
NT307
NT307
NT533
NT533
NT10921
547NT209Lập trình hệ thốngComputer System programmingHiện đang mởMMT&TTCSNIT006
IT001
21
548NT210Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụngE-commerce and applicationsHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT502IT005
NT109
NT101
21
549NT211An ninh nhân sự, định danh và chứng thựcIdentification, authentication and privacy security (personal information protection)Hiện đang mởMMT&TTCNTC21
550NT212An toàn dữ liệu, khôi phục thông tin sau sự cốData integrity and disaster recoveryHiện đang mởMMT&TTCNTCNT101
IT004
21
551NT213Bảo mật web và ứng dụngWeb and application securityHiện đang mởMMT&TTCN21
552NT215Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởMMT&TTTTTN02
553NT216Bảo mật hệ thống dữ liệuData System SecurityHiện đang mởMMT&TTCNTC21
554NT219Mật mã họcCryptographyHiện đang mởMMT&TTCNNT11921
555NT230Cơ chế hoạt động của mã độcMalware modus operandiHiện đang mởMMT&TTCSNNT13021
556NT301Quản trị hệ thống mạngComputer network administrationHiện không còn mởMMT&TTCNNT206
NT531
NT531
21
557NT302Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệpEnterprise information security policyHiện không còn mởMMT&TTCNNT33121
558NT303Công nghệ thoại IPVoIP technologyHiện đang mởMMT&TTCNNT10521
559NT304Ứng dụng truyền thông và an ninh thông tinApplications of communications and information securityHiện không còn mởMMT&TTCN21
560NT305Phát triển ứng dụng trên thiết bị di độngMobile Application DevelopmentHiện không còn mởMMT&TTCNNT11821
561NT306Kỹ thuật lập trình mạng trên LinuxNetwork programming techniques on LinuxHiện không còn mởMMT&TTCN30
562NT307Xây dựng ứng dụng webWeb application developmentHiện không còn mởMMT&TTCNNT208
NT533
NT533
21
563NT309Lập trình trên LinuxProgramming on LinuxHiện không còn mởMMT&TTCN21
564NT310Pháp chứng mạng di độngDigital forensicsHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
565NT311Công nghệ tường lửa và bảo vệ mạng ngoại viFirewall technology and perimeter protectionHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
566NT312Bảo mật với smartcard và NFCSmart card and NFC securityHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
567NT320Công nghệ vệ tinhSatelite technologyHiện không còn mởMMT&TTCN30
568NT321Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhậpIntrusion Detection and Prevention SystemHiện không còn mởMMT&TTCNNT20421
569NT330An toàn mạng không dây và di độngWireless network and mobile securityHiện đang mởMMT&TTCNNT108IT00521
570NT331Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệpEnterprise information security policyHiện đang mởMMT&TTCNNT302IT005
NT101
21
571NT332Xử lý tín hiệu trong truyền thôngSignal processing in communicationsHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT107IT00531
572NT333Tính toán lướiNet computingHiện đang mởMMT&TTCNTCNT403IT005
NT106
21
573NT334Pháp chứng kỹ thuật sốDigital forensicsHiện đang mởMMT&TTCNNT101NT10121
574NT395Phát triển ứng dụng trên thiết bị di độngMobile application developmentHiện không còn mởMMT&TTCN21
575NT401An toàn mạng nâng caoAdvanced network securityHiện không còn mởMMT&TTCN21
576NT402Công nghệ mạng viễn thôngCommunications technologyHiện đang mởMMT&TTCNNT112NT404IT00521
577NT403Tính toán lướiNet ComputingHiện không còn mởMMT&TTCNNT33321
578NT404Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởMMT&TTKLTN100
579NT405Bảo mật InternetCyber SecurityHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT503NT101
IT005
21
580NT406Đồ án tốt nghiệpGraduation ProjectHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT50440
581NT407Pháp chứng kỹ thuật sốDigital ForensicsHiện không còn mởMMT&TTCNNT33421
582NT408Bảo mật trên InternetCyber securityHiện không còn mởMMT&TTCN31
583NT501Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện không còn mởMMT&TTTTTNNT11530
584NT502Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụngE-commerce and applicationsHiện không còn mởMMT&TTCĐTNNT210IT005
NT101
NT109
21
585NT503Bảo mật InternetCyber securityHiện không còn mởMMT&TTCĐTNNT405IT005
NT101
21
586NT504Tiểu luận tốt nghiệpGraduation projectHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT406NT406NT114
NT117
40
587NT505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởMMT&TTKLTN100
588NT507Xây dựng ứng dụng webWeb application developmentHiện không còn mởMMT&TTCĐTNNT20821
589NT509Hệ thống đa tác tử di động thông minhIntelligent mobile multi-agent systemsHiện không còn mởMMT&TTCĐTN21
590NT531Đánh giá hiệu năng hệ thống mạng máy tínhModeling and performance evaluation of network and computer systemsHiện đang mởMMT&TTCN21
591NT532Công nghệ Internet of things hiện đạiAdvanced Internet of Things TechnologiesHiện đang mởMMT&TTCNTCNT13121
592NT533Hệ tính toán phân bốDistributed computing systemHiện đang mởMMT&TTCN21
593NT534An toàn mạng máy tính nâng caoAdvanced security networkHiện đang mởMMT&TTCSNNT10121
594NT535Bảo mật Internet of thingsSecurity and Privacy in Internet of ThingsHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
595NT536Công nghệ truyền thông đa phương tiệnHiện đang mởMMT&TTCN21
596NT537Truyền thông xã hội và kinh doanhHiện đang mởMMT&TTTC30
597OOPT1Lập trình hướng đối tượngObject-Oriented ProgrammingHiện đang mởCNPMĐCIT00231
598OOPT2Lập trình hướng đối tượngObject-oriented programmingHiện không còn mởCNPMCSNN41
599OSYS1Hệ điều hànhOperating SystemsHiện không còn mởMMT&TTĐCIT00730
600OSYS2Hệ điều hànhOperating systemsHiện không còn mởMMT&TTĐCIT00730
601PE001Giáo dục thể chất 1Physical education 1Hiện đang mởPĐTĐHTCPEDU100
602PE002Giáo dục thể chất 2Physical education 2Hiện đang mởPĐTĐHTCPEDU200
603PE003Giáo dục thể chất 3Physical education 3Hiện không còn mởBMAVTC00
604PEDU1Giáo dục thể chất 1Physical Education 1Hiện không còn mởGDTCTCPE00100
605PEDU2Giáo dục thể chất 2Physical Education 2Hiện không còn mởPĐTĐHTCPE00200
606PH001Nhập môn điện tửIntroduction to electrical engineeringHiện đang mởBMTLĐC30
607PH002Nhập môn mạch sốIntroduction to digital circuitHiện đang mởKTMTĐCCE102
NT102
31
608PH003Vật lý kỹ thuậtTechnical physicsHiện không còn mởBMTLĐCPHY02
PH002
40
609PHIL1Những NLCB của chủ nghĩa Mác-LêninFundamental Principles of Marxism-LeninismHiện đang mởĐCSS00150
610PHIL2Triết học Mác-LêninMarxist-Leninist philosophyHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC50
611PHY01Vật lý đại cương A1General physics A1Hiện không còn mởBMTLĐCPH00130
612PHY02Vật lý đại cương A2General physics A2Hiện không còn mởBMTLĐCPH00230
613PHY03Vật lý đại cương A3General physics A3Hiện không còn mởBMTLĐC20
614PHY11General Physics 1General Physics 1Hiện không còn mởBMTLĐC40
615PHY12General Physics 2General Physics 2Hiện không còn mởBMTLĐC40
616PHY22Vật lý đại cương A2 (TE1)General physics A2Hiện không còn mởBMTLĐC40
617PHYS1114Vật lý đại cương IGeneral physics 1Hiện đang mởHTTT31
618PHYS1214Vật lý đại cương IIGeneral physics 2Hiện đang mởHTTTĐCPHY1231
619SC203Phương pháp khoa họcScientific research methodologyHiện đang mởHTTTCNTC30
620SE100Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượngObject-oriented software development methodologyHiện đang mởCNPMCSNIT002
IT004
SE104
31
621SE101Phương pháp mô hình hóaModeling methodsHiện đang mởCNPMCSNIT001
IT002
IT003
30
622SE102Nhập môn phát triển gameIntroduction to game developmentHiện đang mởCNPMCSNIT00121
623SE103Các phương pháp lập trìnhProgramming ParadigmsHiện không còn mởCNPMCNSE33421
624SE104Nhập môn Công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện đang mởCNPMCSNIT002
IT004
31
625SE105Lập trình nhúng căn bảnEmbedded-system ProgrammingHiện không còn mởCNPMCNCE21121
626SE106Đặc tả hình thứcFormal specificationHiện đang mởCNPMCSNIT001
IT003
SE104
40
627SE107Phân tích thiết kế hệ thốngSystem analysis and designHiện không còn mởCNPMCNSE207IS201IT002
IT004
SE104
31
628SE108Kiểm chứng phần mềmSoftware testingHiện đang mởCNPMCSNIT001
SE104
21
629SE109Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềmSoftware development, deployment and maintenanceHiện đang mởCNPMCSNSE209SE10430
630SE110Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượngPhương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượngHiện không còn mởCNPMCN31
631SE111Đồ án mã nguồn mởOpen source projectHiện đang mởCNPMCSNSE417IT001
IT002
IT003
IT004
SE104
20
632SE112Đồ án chuyên ngànhSpecialized projectHiện đang mởCNPMCSNSE418IT002
IT003
IT004
SE104
20
633SE113Kiểm chứng phần mềmHiện không còn mởCNPMCNTC31
634SE114Nhập môn ứng dụng di độngIntroduction to software and embedded systemsHiện đang mởCNPMCSNIT001
IT002
21
635SE121Đồ án 1Hiện đang mởCNPMCSN20
636SE122Đồ án 2Hiện đang mởCNPMCSN20
637SE207Phân tích thiết kế hệ thốngSystem Analysis and DesignHiện không còn mởCNPMCNSE10731
638SE208Kiểm chứng phần mềmSoftware TestingHiện không còn mởCNPMCNSE10821
639SE209Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềmSoftware Development, Deployment and MaintenanceHiện không còn mởCNPMCNSE10930
640SE210Quản lý dự án công nghệ thông tinInformation-Technology Project ManagementHiện không còn mởCNPMCNIS20831
641SE211Phát triển phần mềm hướng đối tượngObject-oriented Software Development MethodologyHiện không còn mởCNPMCNSE10031
642SE212Phát triển phần mềm mã nguồn mởOpen-source Software DevelopmentHiện không còn mởCNPMCNSE33121
643SE213Xử lý phân bốDistributed ComputingHiện không còn mởCNPMCNSE33921
644SE214Công nghệ phần mềm chuyên sâuAdvanced software engineeringHiện đang mởCNPMCNSE10431
645SE215Giao tiếp người máyHuman-computer interactionHiện đang mởCNPMCNSE10431
646SE220Thiết kế GameIntroduction to game designHiện đang mởCNPMCNSE323SE10231
647SE221Lập trình game nâng caoAdvanced game programmingHiện đang mởCNPMCNSE10231
648SE301Phát triển phần mềm mã nguồn mởOpen-source software developmentHiện đang mởCNPMCNSE21230
649SE310Công nghệ .NET.Net technologyHiện đang mởCNPMCNTCSE312IT002
IT008
31
650SE311Ngôn ngữ lập trình JavaJava Programming LanguageHiện không còn mởCNPMCNSE33031
651SE312Công nghệ .NET.Net TechnologyHiện không còn mởCNPMCNSE31031
652SE313Một số thuật toán thông minhIntelligent algorithmsHiện đang mởCNPMCNTCSE337IT002
IT003
20
653SE320Lập trình đồ họa 3 chiều với Direct3D3D programming with Direct3DHiện đang mởCNPMCNTCSE10231
654SE321Lập trình trên thiết bị di độngMobile Device Application DevelopmentHiện không còn mởCNPMCNSE34640
655SE322Công nghệ Web và ứng dụngWeb Technology and ApplicationsHiện không còn mởCNPMCNSE34120
656SE323Thiết kế GameIntroduction to game designHiện không còn mởCNPMCNSE22040
657SE324Nhập môn lập trình 3D game3D game engine designHiện không còn mởCNPMCN31
658SE325Chuyên đề J2EEJ2EEHiện đang mởCNPMCNTCIT002
IT003
IT004
SE330
31
659SE326Cơ sở dữ liệu nâng caoAdvanced DatabasesHiện không còn mởCNPMCNIS33720
660SE327Phát triển và vận hành gameGames developmentHiện đang mởCNPMCNTC31
661SE328Lập trình TTNT trong GameArtificial intelligence on game programmingHiện đang mởCNPMCNTCSE33431
662SE329Thiết kế 3D Game Engine3D game engine designHiện đang mởCNPMCNTC31
663SE330Ngôn ngữ lập trình JavaJava programming languageHiện đang mởCNPMCSNSE311IT00131
664SE331Chuyên đề E-commerceE-commerceHiện đang mởCNPMCNTCSE331IT004
SE104
20
665SE332Chuyên đề CSDL nâng caoAdvanced databaseHiện đang mởCNPMCNSE326SE350IT00420
666SE333Chuyên đề E-GovernmentE-GovernmentHiện không còn mởCNPMCNSE40420
667SE334Các phương pháp lập trìnhProgramming paradigmsHiện đang mởCNPMCNSE103IT00121
668SE335Công nghệ XML và ứng dụngXML technology and applicationsHiện không còn mởCNPMCN31
669SE336Phương pháp luận sáng tạo KH-CNScientific methodology and innovationHiện không còn mởCNPMCNCS51920
670SE337Các thuật toán thông minhIntelligent AlgorithmsHiện không còn mởCNPMCNSE31310
671SE338Logic mờFuzzy logicHiện không còn mởCNPMCNSE342CS40520
672SE339Xử lý phân bổDistributed computingHiện không còn mởCNPMCN21
673SE340Quản lý dự án công nghệ thông tinInformation-technology project managementHiện đang mởCNPMCNSE210IS208IT00131
674SE341Công nghệ Web và ứng dụngWeb technology and applicationsHiện đang mởCNPMCNIT001
IT002
IT004
20
675SE342Logic mờFuzzy logicHiện không còn mởCNPMCN20
676SE343Công nghệ PortalPortal technologyHiện đang mởCNPMCNTCSE343SE34130
677SE344Lập trình game trong các thiết bị di độngMobile game programmingHiện đang mởCNPMCNTCSE344IT001
SE346
31
678SE345Kỹ thuật lập trình nhúngEmbedded programming techniquesHiện không còn mởCNPMCN31
679SE346Lập trình trên thiết bị di độngMobile device application developmentHiện đang mởCNPMCNIT001
IT008
31
680SE347Công nghệ Web và ứng dụngWeb technology and applicationsHiện đang mởCNPMCNTCSE34131
681SE348Chuyên đề M-commerceM-commerceHiện đang mởCNPMĐCSE33120
682SE349Nhập môn Quản trị doanh nghiệpIntroduction to business administrationHiện không còn mởCNPMCNITEM1IE20220
683SE350Chuyên đề E-learningE-learningHiện đang mởCNPM20
684SE351Xử lý song songParallel processingHiện đang mởCNPMCNIT007
SE334
31
685SE352Phát triển ứng dụng VRHiện đang mởCNPMCNTC21
686SE354Chuyên đề các quy trình phát triển phần mềm hiện đạiHiện đang mởCNPMCNTC21
687SE356Kiến trúc Phần mềmHiện đang mởCNPMCNTCIT003
SE104
31
688SE357Kỹ thuật phân tích yêu cầuHiện đang mởCNPMCNTC21
689SE400Serminar các vấn đề hiện đại của CNPMSeminar on modern software engineeringHiện đang mởCNPMCĐTNSE107
SE100
SE104
40
690SE401Mẫu thiết kếSoftware design patternHiện đang mởCNPMCĐTNSE10030
691SE402Điện toán đám mâyCloud computingHiện không còn mởCNPMCĐTNIS402IT005
IT008
20
692SE403Nguyên lý thiết kế thế giới ảoVirtual-world designHiện đang mởCNPMCĐTN40
693SE404Chuyên đề E-GovernmentE-governmentHiện đang mởCNPMCĐTNSE33320
694SE405Chuyên đề Mobile and Pervasive ComputingMobile pervasive computingHiện đang mởCNPMCĐTNSE11430
695SE417Đồ án môn học mã nguồn mởOpen Source ProjectHiện đang mởCNPMĐASE11120
696SE418Đồ án môn học chuyên ngànhSpecialized ProjectHiện không còn mởCNPMĐASE11230
697SE501Thực tập tốt nghiệpInternshipHiện đang mởCNPMTTTN30
698SE505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởCNPMKLTN100
699SMET1Phương pháp NCKH trong tin họcScientific Research Methodology in InformaticsHiện không còn mởPĐTĐHĐCSMET1CS519
SS005
CS519
20
700SMET2Phương pháp luận sáng tạo KH-CNScientific Method and InnovationHiện không còn mởPĐTĐHĐCSMET2CS519
SS005
CS519
20
701SOCI1Chủ nghĩa xã hội khoa họcScientific socialismHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC30
702SP3724Kỹ năng giao tiếpCommunication SkillsHiện không còn mởHTTTĐC30
703SPCH2713Kỹ năng giao tiếpIntroduction to Speech CommunicationHiện đang mởHTTTĐC20
704SPCH3723Tiếng Anh chuyên ngành CNTTEnglish for computer scienceHiện đang mởHTTTĐCENGL121330
705SPCH3724Kỹ năng giao tiếpCommunication skillsHiện đang mởHTTTĐCSP372430
706SS001Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác LêninFundamental principles of Marxism-LeninismHiện đang mởPĐTĐHĐCPHIL150
707SS002Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt NamThe revolutionary way of the communist party of VietnamHiện đang mởPĐTĐHĐCVCPL130
708SS003Tư tưởng Hồ Chí MinhHo Chi Minh thoughtHiện đang mởP.ĐTĐHĐCHCMT120
709SS004Kỹ năng nghề nghiệpProfessional skillsHiện đang mởPĐTĐHĐC20
710SS005Phương pháp luận sáng tạo KH-CNScientific methodology and innovationHiện không còn mởPĐTĐHĐCSE336SMET1
SMET2
CS519
CS519
20
711SS006Pháp luật đại cươngIntroduction to lawHiện đang mởP.ĐTĐHĐC20
712SSKL1Kỹ năng mềmSoft skillsHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC20
713STA01Xác suất thống kêStatisticsHiện đang mởĐCMA00530
714STAT11Xác xuất thống kêStatisticsHiện không còn mởHTTTĐC30
715STAT3013Phân tích thống kêIntermediate Statistical AnalysisHiện đang mởHTTTCS30
716STAT4033Thống kêStatisticsHiện đang mởHTTTĐC31
717TOEIC 450TOEIC 450TOEIC 450Hiện đang mởTTNNĐC00
718TOEIC450TOEIC 450TOEIC 450Hiện đang mởTTNNĐC00
719VCPH1Lịch sử Đảng CSVNHistory of the Communist Party of VietnamHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC30
720VCPL1Đường lối cách mạng của Đảng CSVNRevolution Directions of Vietnam Communist PartyHiện không còn mởBMAVĐCSS00230
721WINP1Lập trình trên WindowsWindows ProgrammingHiện không còn mởCNPMĐCIT00831