Skip to content Skip to navigation

Danh mục Môn học Đại học

Số TTMã MHTên MH (Tiếng Việt)Tên MH (Tiếng Anh)Còn mở lớpĐơn vị quản lý chuyên mônLoại MHMã cũMã môn học tương đươngMã môn học tiên quyếtMã môn học trướcSố TCLTSố TCTH
1ACCT3603Hệ thống thông tin kế toánAccounting Information systemsHiện đang mởHTTTCN30
2ACCT5123Hoạch định nguồn lực doanh nghiệpEnterprise Resource PlanningHiện đang mởHTTTCSN30
3ADENG1Tiếng Anh tăng cường 1Intensive English 1Hiện đang mởHTTTĐCENG1100
4ADENG2Tiếng Anh tăng cường 2Intensive English 2Hiện đang mởHTTTĐCENG1200
5ADENG3Tiếng Anh tăng cường 3Intensive English 3Hiện đang mởHTTTĐCADENG200
6ADENG4Tiếng Anh tăng cường 4Intensive English 4Hiện đang mởHTTTĐCENG03ADENG300
7BOQC1Nhập môn máy tính lượng tửBasic of Quantum ComputerHiện đang mởBMTLBT00
8CARC1Kiến trúc máy tínhComputer ArchitectureHiện không còn mởKTMTĐCIT00630
9CE101Lý thuyết mạch điệnTheory of electrical circuitsHiện đang mởKTMTCSNCE12140
10CE102Hệ thống sốDigital systemsHiện không còn mởKTMTCNPH00231
11CE103Vi xử lý-vi điều khiểnMicroprocessors and microcontrollersHiện đang mởKTMTCSNIT00631
12CE104Các thiết bị và mạch điện tửElectronic devices and circuitsHiện đang mởKTMTCSNCE124PH00130
13CE105Xử lý tín hiệu sốDigital signal processingHiện đang mởKTMTCSNCE205CE205MA001
MA002
MA003
31
14CE106Thiết kế vi mạch với HDLDigital Circuit Design with HDLHiện không còn mởKTMTCNCE22131
15CE107Hệ thống nhúngEmbedded systemsHiện đang mởKTMTCSNIT001
IT006
CE103
31
16CE108Hệ điều hành nâng caoAdvanced operating systemsHiện không còn mởKTMTCN30
17CE109Lập trình nhúng căn bảnIntroduction to embedded-system programmingHiện không còn mởKTMTCNCE21121
18CE110Lập trình hệ thống với JavaSystem Programming with JavaHiện không còn mởKTMTCNCE31531
19CE111Kiến trúc máy tính nâng caoAdvanced computer architectureHiện không còn mởKTMTCĐTNIT00621
20CE112Đồ án môn học thiết kế mạchCircuit design projectHiện không còn mởKTMTĐACE20102
21CE113Điều khiển tự độngAutomatic ControlHiện không còn mởKTMTCNCE21230
22CE114Lập trình trên thiết bị di độngMobile device application developmentHiện không còn mởKTMTCNNT11821
23CE115Thiết kế mạngNetwork designHiện không còn mởKTMTCNNT11331
24CE116Đồ án môn học ngành KTMTInformation engineering projectHiện không còn mởKTMTĐACE20602
25CE117Thực hành điện- điện tửBasic electrical and electronic laboratoryHiện đang mởKTMTCSNCE10101
26CE118Thiết kế luận lý sốDigital logic designHiện đang mởKTMTCSN31
27CE119Thực hành Kiến trúc máy tínhComputer architecture laboratoryHiện đang mởKTMTCSNPH00201
28CE121Lý thuyết mạch điệnTheory of electrical circuitsHiện đang mởKTMTCSNCE10131
29CE124Các thiết bị và mạch điện tửElectronic devices and circuitsHiện đang mởKTMTCSNCE104CE10131
30CE201Đồ án 1Project 1Hiện đang mởKTMTĐAPH002
CE103
CE101
02
31CE202An toàn mạng máy tínhNetwork securityHiện không còn mởKTMTCNNT10130
32CE203Điều khiển tự động nâng caoAdvanced automatic controlHiện không còn mởKTMTCĐTNCE31730
33CE204Thiết kế và lập trình WebWeb design and programmingHiện không còn mởKTMTCNCE30530
34CE205Xử lý tín hiệu sốDigital signal processingHiện không còn mởKTMTCN31
35CE206Đồ án 2Project 2Hiện đang mởKTMTĐACE116PH002
CE103
CE101
CE201
02
36CE211Lập trình nhúng căn bảnIntroduction to embedded-system programmingHiện đang mởKTMTCNCE10731
37CE212Điều khiển tự độngAutomatic controlHiện đang mởKTMTCNCE113MA001
MA002
MA003
MA004
CE101
CE104
31
38CE213ThiẾT kế hệ thống số với HDLThiẾT kế hệ thống số với HDLHiện đang mởKTMTCNPH002
CE118
31
39CE219Tương tác người - máyHuman-computer interactionHiện không còn mởKTMTCNCE40530
40CE221Thiết kế vi mạch với HDLDigital circuit design with HDLHiện đang mởKTMTCNPH002
CE118
31
41CE222Thiết kế vi mạch sốDigital IC designHiện đang mởKTMTCNCE302PH002
CE118
31
42CE224ThiẾT kế hệ thống nhúngThiẾT kế hệ thống nhúngHiện đang mởKTMTCNCE10331
43CE232ThiẾT kế hệ thống nhúng không dâyThiẾT kế hệ thống nhúng không dâyHiện đang mởKTMTCN31
44CE301Hệ thống chứng thực sốDigital identification systemsHiện không còn mởKTMTCN30
45CE302Thiết kế vi mạchCircuits designHiện không còn mởKTMTCNCE22221
46CE303Robot công nghiệpIndustrial roboticsHiện đang mởKTMTCNMA001
MA002
CE101
CE212
CE107
30
47CE304Robot công nghiệpRobot công nghiệpHiện đang mởKTMTCNTCCE121
CE224
MA001
MA002
31
48CE306Thị giác máy tínhComputer visionHiện không còn mởKTMTCN30
49CE312Hệ thống thời gian thựcReal-time systemsHiện đang mởKTMTCNIT006
IT007
CE103
CE211
30
50CE313Xử lý song song và hệ thống phân tánParallel processing and distributed systemsHiện đang mởKTMTCNCE311IT001
IT006
30
51CE314Trình biên dịchPrinciples of compiler designHiện đang mởKTMTCNCE103
MA004
30
52CE315Lập trình hệ thống với JavaSystem programming with JavaHiện đang mởKTMTCNCE11021
53CE316Logic mờ và ứng dụngFuzzy logic and applicationsHiện đang mởKTMTCNCS405MA00430
54CE317Điều khiển tự động nâng caoAdvanced automatic controlHiện đang mởKTMTCNCE203MA001
MA002
MA003
MA004
CE101
CE104
CE212
30
55CE318Trình biên dịchTrình biên dịchHiện đang mởKTMTCNTCCE314IT006
IT007
31
56CE319Logic mờ và ứng dụngLogic mờ và ứng dụngHiện đang mởKTMTCNTCMA00431
57CE321Kỹ thuật chế tạo vi mạchIntegrated circuit fabricationHiện đang mởKTMTCNCE404CE22230
58CE322Thiết kế vi mạch hỗn hợpMixed-signal integrated circuit designHiện đang mởKTMTCNCE22221
59CE323Kĩ thuật thiết kế mạch inPrinted circuit board designHiện đang mởKTMTCNCE101
CE104
CE103
21
60CE324Thiết kế vi mạch tương tựAnalog integrated circuit designHiện đang mởKTMTCNCE104
CE221
21
61CE325Thiết kế dựa trên vi xử lýMicroprocessor-based system designHiện đang mởKTMTCNIT001
IT006
IT003
21
62CE326Tự động hóa thiết kế vi mạchCircuit-design automationHiện đang mởKTMTCNCE22121
63CE327Tối ưu hóa dựa trên FPGAFPGA-based optimizationHiện đang mởKTMTCNCE118
IT006
CE221
30
64CE331Kỹ thuật chế tạo vi mạchKỹ thuật chế tạo vi mạchHiện đang mởKTMTCNTCCE321CE22231
65CE332Thiết kế vi mạch hỗn hợpThiết kế vi mạch hỗn hợpHiện đang mởKTMTCNTCCE322CE22231
66CE334Thiết kế vi mạch tương tựThiết kế vi mạch tương tựHiện đang mởKTMTCNTCCE324CE124
CE213
31
67CE335Thiết kế dựa trên vi xử lýThiết kế dựa trên vi xử lýHiện đang mởKTMTCNTCCE325IT006
IT003
IT001
31
68CE336Tự động hóa thiết kế vi mạchTự động hóa thiết kế vi mạchHiện đang mởKTMTCNTCCE326CE118
CE213
31
69CE337Tối ưu hóa dựa trên FPGATối ưu hóa dựa trên FPGAHiện đang mởKTMTCNTCCE327IT006
CE118
CE213
31
70CE338Hệ thống thời gian thựcHệ thống thời gian thựcHiện đang mởKTMTCNTCIT006
IT007
31
71CE341Lập trình nhúng trên các thiết bị di độngLập trình nhúng trên các thiết bị di độngHiện đang mởKTMTCN31
72CE401Kỹ thuật hệ thống máy tínhComputer system engineeringHiện đang mởKTMTCĐTNIT006
IT007
30
73CE402Các hệ điều hành nhúngEmbedded operating systemsHiện không còn mởKTMTCĐTNIT007
IT006
CE107
31
74CE403Thiết kế sốDigital designHiện không còn mởKTMTCĐTNPH002
IT006
CE221
31
75CE404Kỹ thuật chế tạo vi mạchIntegrated Circuit FabricationHiện không còn mởKTMTCĐTNCE32130
76CE405Tương tác người máyHuman-computer interactionHiện đang mởKTMTCĐTNCE21930
77CE406Tương tác người – MáyTương tác người – MáyHiện đang mởKTMTCNTCCE224
CE103
31
78CE407Đồ án chuyên ngành Hệ thống nhúng và RobotĐồ án chuyên ngành Hệ thống nhúng và RobotHiện đang mởKTMTCĐTNIT00602
79CE408Đồ án chuyên ngành Thiết kế vi mạch và phần cứngĐồ án chuyên ngành Thiết kế vi mạch và phần cứngHiện đang mởKTMTCĐTNCE201
CE206
CE222
02
80CE409Kỹ thuật thiết kế kiểm traKỹ thuật thiết kế kiểm traHiện đang mởKTMTCNCE118
CE213
31
81CE410Kỹ thuật hệ thống máy tínhKỹ thuật hệ thống máy tínhHiện đang mởKTMTCĐTNCE118
CE224
31
82CE411Chuyên đề hệ thống nhúng và robotEmbedded systems and roboticsHiện đang mởKTMTCĐTNCE10731
83CE421Chuyên đề thiết kế vi mạch và phần cứngIC and hardware designsHiện đang mởKTMTCĐTNCE118
CE221
CE222
31
84CE430Lập trình hệ thốngLập trình hệ thốngHiện đang mởKTMTCNTCNT20931
85CE432Thiết kế vi mạch hướng ASICThiết kế vi mạch hướng ASICHiện đang mởKTMTCNTCCE118
CE213
31
86CE433Thiết kế hệ thống SoCThiết kế hệ thống SoCHiện đang mởKTMTCNTCCE118
IT006
CE213
31
87CE434Chuyên đề thiết kế hệ vi mạch 1Chuyên đề thiết kế hệ vi mạch 1Hiện đang mởKTMTCNTCCE222
CE213
31
88CE435Chuyên đề thiết kế hệ vi mạch 2Chuyên đề thiết kế hệ vi mạch 2Hiện đang mởKTMTCNTCCE222
CE213
31
89CE436Xử lý tín hiệu số và ứng dụngXử lý tín hiệu số và ứng dụngHiện đang mởKTMTCNTCMA003
MA006
31
90CE437Chuyên đề thiết kế hệ thống nhúng 1Chuyên đề thiết kế hệ thống nhúng 1Hiện đang mởKTMTCNTCCE10331
91CE438Chuyên đề thiết kế hệ thống nhúng 2Chuyên đề thiết kế hệ thống nhúng 2Hiện đang mởKTMTCNTCCE10331
92CE439Lập trình song song và hệ phân tánLập trình song song và hệ phân tánHiện đang mởKTMTCNTCIT001
IT006
31
93CE501Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởKTMTTTTN03
94CE502Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởKTMTTTTNCE50120
95CE505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởKTMTKLTNCE206100
96CM101Quản lý giao tiếpCommunication managementHiện không còn mởHTTTĐC30
97CNET1Mạng máy tínhComputer networksHiện không còn mởMMT&TTĐCIT00531
98CS003Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện không còn mởKHMTCNCS31530
99CS004Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện không còn mởKHMTCN30
100CS013Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện không còn mởKHMTCNCS31531
101CS014Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện không còn mởKHMTCNCS32431
102CS019Chuyên đề ứng dụng Trí tuệ nhân tạoApplied artificial intelligenceHiện không còn mởKHMTCN40
103CS101Nguyên lý và phương pháp lập trìnhPrinciples and Techniques of ProgrammingHiện không còn mởKHMTCNCS11130
104CS102Phân tích & thiết kế thuật toánDesign and analysis of algorithmsHiện không còn mởKHMTCNCS11230
105CS103Cơ sở lập trìnhIntroduction to programmingHiện không còn mởKHMTCNCS111
CS511
SE330
40
106CS104Nhập môn công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện không còn mởKHMTCNSE10430
107CS105Đồ họa máy tínhComputer graphicsHiện đang mởKHMTCSNCS113IT00131
108CS106Trí tuệ nhân tạoArtificial intelligenceHiện đang mởKHMTCSNIT00331
109CS107Các hệ cơ sở tri thứcKnowledge-Based SystemsHiện không còn mởKHMTCNCS21740
110CS108Lý thuyết thông tinInformation theoryHiện không còn mởKHMTCNNT10430
111CS109Máy họcMachine learningHiện không còn mởKHMTCNCS11040
112CS110Nhập môn công nghệ tri thức & máy họcIntroduction to knowledge engineering and machine learningHiện đang mởKHMTCSN31
113CS111Nguyên lý và phương pháp lập trìnhPrinciples and techniques of programmingHiện đang mởKHMTCSNCS101IT001
IT002
IT003
31
114CS1113Khoa học máy tính IComputer science 1Hiện đang mởHTTTĐCCSC1131
115CS112Phân tích và thiết kế thuật toánDesign and analysis of algorithmsHiện đang mởKHMTCSNIT00131
116CS113Đồ họa máy tính và Xử lý ảnhComputer Graphic and Digital Image ProcessingHiện đang mởKHMTCSNCS10531
117CS114Máy họcMachine learningHiện đang mởKHMTCN31
118CS210Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng caoAdvanced natural language processingHiện không còn mởKHMTCN40
119CS211Trí tuệ nhân tạo nâng caoAdvanced artificial intelligenceHiện đang mởKHMTCNCS10631
120CS212Xử lý ngôn ngữ tự nhiênNatural Language ProcessingHiện không còn mởKHMTCN31
121CS213Ngôn ngữ học máy tínhComputational linguisticsHiện không còn mởCNCS22640
122CS2133Khoa học máy tính IIComputer science 2Hiện đang mởHTTTĐCCSC1231
123CS214Biểu diễn tri thức và suy luậnKnowledge representation and reasoningHiện đang mởKHMTCNCS10631
124CS217Các hệ cơ sở tri thứcKnowledge-based systemsHiện đang mởKHMTCNCS107CS10631
125CS221Xử lý ngôn ngữ tự nhiênNatural language processingHiện đang mởKHMTCN31
126CS222Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng caoAdvanced natural language processingHiện đang mởKHMTCNCS22131
127CS223Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện không còn mởKHMTCNCS31531
128CS224Máy học xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện không còn mởKHMTCNCS32431
129CS225Lập trình symbolic trong trí tuệ nhân tạoSymbolic Programming in Artificial IntelligenceHiện không còn mởKHMTCNCS31440
130CS226Ngôn ngữ học máy tínhComputational linguisticsHiện đang mởKHMTCNCS21340
131CS227Khai thác dữ liệu và ứng dụngData Mining and ApplicationsHiện không còn mởKHMTCNCS31331
132CS228Máy học và ứng dụngMachine learning and applicationsHiện không còn mởKHMTCN31
133CS229Ngữ nghĩa học tính toánNgữ nghĩa học tính toánHiện đang mởKHMTCN31
134CS231Nhập môn Thị giác máy tínhIntroduction to Computer VisionHiện đang mởKHMTCN31
135CS232Tính toán đa phương tiệnIntroduction to Multimedia ComputingHiện đang mởKHMTCN31
136CS233Nhận dạng Thị giácVisual Pattern RecognitionHiện không còn mởKHMTCN31
137CS2433Lập trình C/C++C/C++ programmingHiện đang mởHTTTCSNMSIS243331
138CS301Chuyên đề nghiên cứu khoa họcScientific Research SeminarHiện không còn mởKHMTCN40
139CS302SeminarSeminarHiện đang mởKHMT30
140CS311Kỹ thuật lập trình trí tuệ nhân tạoArtificial intelligence programming techniquesHiện không còn mởKHMTCN40
141CS312Hệ thống đa tác tửMulti-agent systemsHiện đang mởKHMTCNCS11031
142CS313Khai thác dữ liệu và ứng dụngData mining and applicationsHiện đang mởKHMTCNIT001
IT003
31
143CS314Lập trình symbolic trong trí tuệ nhân tạoSymbolic programming in artificial intelligenceHiện đang mởKHMTCNCS225CS10631
144CS315Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện đang mởKHMTCNCS013CS223CS11031
145CS316Các hệ giải bài toán thông minhIntelligent problem-solving systemsHiện đang mởKHMTCNCS40831
146CS321Ngôn ngữ học ngữ liệuCorpus linguisticsHiện đang mởKHMTCNCS22131
147CS322Biểu diễn tri thức và ứng dụngKnowledge representation and applicationsHiện không còn mởKHMTCNCS214CS21240
148CS323Các hệ thống hỏi-đápQuestion-answering systemsHiện đang mởKHMTCNCS22131
149CS324Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện đang mởKHMTCNCS004CS224CS22131
150CS325Dịch máyMachine translationHiện đang mởKHMTCNCS411CS22131
151CS326Các kĩ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênAdvanced techniques in natural language processingHiện đang mởKHMTCNCS407CS22131
152CS331Thị giác máy tính nâng caoAdvanced Computer VisionHiện đang mởKHMTCN31
153CS332Máy học trong Thị giác Máy tínhMachine Learning in Computer VisionHiện đang mởKHMTCN31
154CS333Đồ họa gameĐồ họa gameHiện đang mởKHMTCN21
155CS334Lập trình tính toán hình thứcProgramming for formal computingHiện không còn mởKHMTCN31
156CS335Tìm Kiếm Ảnh và VideoImage and Video SearchHiện đang mởKHMTCNTCIT00131
157CS336Truy vấn thông tin đa phương tiệnMultimedia Information RetrievalHiện đang mởKHMTCN31
158CS3363Tổ chức ngôn ngữ lập trìnhOrganization of programming languagesHiện đang mởHTTTĐCMSIS20731
159CS337Xử lý âm thanh và tiếng nóiXử lý âm thanh và tiếng nóiHiện đang mởKHMTCNCS221
CS114
31
160CS3373Lập trình hướng đối tượng nâng cao cho môi trường windowsAdvanced object-oriented programming for WindowsHiện đang mởHTTTCSNIEM572331
161CS338Nhận dạngNhận dạngHiện đang mởKHMTCN31
162CS339Xử lý văn bản Y khoaXử lý văn bản Y khoaHiện đang mởKHMTCNTC31
163CS3423Cấu trúc tập tinFile structureHiện đang mởHTTTCSNCS415331
164CS3443Hệ thống máy tínhComputer SystemsHiện đang mởHTTTCSN30
165CS351Chuyên đề NCKH 1Scientific Research 1Hiện không còn mởKHMTCN40
166CS3513Phương pháp số cho máy tính kỹ thuật sốNumerical methods for digital computersHiện không còn mởHTTTCNTC30
167CS352Chuyên đề NCKH 2Scientific Research 2Hiện không còn mởKHMTCN40
168CS3613Cơ sở tính toánTheoretical foundations of computingHiện đang mởHTTTCNCSSTAT301331
169CS3653Toán rời rạc cho máy tínhDiscrete Mathematics for computerHiện đang mởHTTTĐC30
170CS371Seminar chuyên đề 1Seminar 1Hiện không còn mởKHMTCN20
171CS372Seminar chuyên đề 2Seminar 2Hiện không còn mởKHMTCN20
172CS401Công nghệ JavaJava technologyHiện không còn mởKHMTCĐTN31
173CS402Phân tích thiết kế HTTT quản lýManagement-information system analysis and designHiện không còn mởKHMTCN30
174CS403Các dịch vụ webWeb servicesHiện không còn mởKHMTCN30
175CS404Công nghệ đa tác tử (Muli-Agent)Multi-agent technologyHiện không còn mởKHMTCĐTNCS31240
176CS405Logic mờ và ứng dụngFuzzy logic and applicationsHiện đang mởKHMTCĐTN31
177CS406Xử lý ảnh và ứng dụngImage processing and applicationsHiện đang mởKHMTCĐTNIT00331
178CS407Các kỹ thuật trong xử lý NNTNAdvanced Techniques in Natural Language ProcessingHiện không còn mởKHMTCĐTNCS32640
179CS408Các hệ giải toán thông minhIntelligent Problem-Solving SystemsHiện không còn mởKHMTCĐTNCS31640
180CS409Hệ suy diễn mờFuzzy inference systemsHiện đang mởKHMTCĐTN31
181CS410Mạng neural và thuật giải di truyềnNeural netwok and genetic algorithmsHiện đang mởKHMTCĐTN31
182CS411Dịch máyMachine TranslationHiện không còn mởKHMTCĐTNCS32540
183CS412Web ngữ nghĩaSematic webHiện đang mởKHMTCĐTNCS22131
184CS414Lý thuyết automat và ứng dụngAutomata theory and applicationsHiện đang mởKHMTCĐTNMA00431
185CS4143Đồ họa máy tínhComputer graphicsHiện đang mởHTTTCNTC30
186CS415Mã hóa thông tinEncoding informationHiện không còn mởKHMTCĐTN31
187CS4153Phát triển ứng dụng trên di độngMobile Applications DevelopmentHiện đang mởHTTTCN30
188CS417Nhận dạngPattern recognitionHiện đang mởKHMTCN21
189CS418Trực quan máy tínhVisual computingHiện không còn mởKHMTCĐTN31
190CS419Truy xuất thông tinInformation retrievalHiện đang mởKHMTCĐTN31
191CS420Các vấn đề chọn lọc trong Thị giác máy tínhSelected Topics in computer VisionHiện đang mởKHMTCĐTNCS23131
192CS421Khai thác dữ liệu đa phương tiệnKhai thác dữ liệu đa phương tiệnHiện không còn mởKHMTCĐTN31
193CS4243Thuật toán và tiến trình trong an toàn máy tínhAlgorithms and processes in computer securityHiện đang mởHTTTCSN30
194CS4273Nhập môn Công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện đang mởHTTTCNCS31
195CS4283Mạng máy tínhComputer networkHiện đang mởHTTTĐC30
196CS431Các kĩ thuật học sâu và ứng dụngCác kĩ thuật học sâu và ứng dụngHiện đang mởKHMTCĐTN21
197CS4323Hệ điều hànhDesign and Inplementation of Operating systemHiện đang mởHTTTĐC30
198CS4343Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData structure and algorithm AnalysisHiện đang mởHTTT031
199CS4344An ninh mạngCyber SecurityHiện không còn mởHTTTCSN30
200CS4793Trí tuệ nhân tạoArtificial intelligenceHiện đang mởHTTTCNCSMKTG588331
201CS4883Các vấn đề xã hội trong tính toánSocial issues in computingHiện không còn mởHTTTCNTC30
202CS5000Luận vănThesisHiện đang mởHTTTKLTN100
203CS501Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện không còn mởKHMTKLTN100
204CS502Các công nghệ web và ứng dụngWeb technology and applicationsHiện không còn mởKHMTCNSE34120
205CS503Môn tốt nghiệp KHMT 2Computer scienceHiện không còn mởKHMTCNIT00330
206CS5030Thực tập tốt nghiệpInternshipHiện đang mởHTTTTTTN40
207CS504Công nghệ .NET.Net technologyHiện không còn mởKHMTCNSE31031
208CS505Khoá luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởKHMTKLTN100
209CS506Chuyên đề J2EEJ2EEHiện không còn mởKHMTCNSE32531
210CS507Hệ điều hành LinuxLinux operating systemsHiện không còn mởKHMTCNNT10331
211CS508Lập trình cơ sở dữ liệuDatabase programmingHiện không còn mởKHMTCNIS20331
212CS510Lý thuyết thông tinInformation theoryHiện không còn mởKHMTCNNT10430
213CS511Ngôn ngữ lập trình C#C# programming languageHiện đang mởKHMTCNTCCS512IT002
IT003
31
214CS513Ngôn ngữ lập trình JavaJava programming languageHiện không còn mởKHMTCNSE33031
215CS515Phân tích thiết kế hệ thống thông tinInformation system analysis and designHiện không còn mởKHMTCN31
216CS516Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UMLObject-oriented analysis and design with UMLHiện không còn mởKHMTCN31
217CS517Quản lý dự ánProject managementHiện không còn mởKHMTCNIS20830
218CS518Xây dựng phần mềm hướng đối tượngObject-oriented software developmentHiện không còn mởKHMTCN31
219CS519Phương pháp luận nghiên cứu khoa họcScientific research methodologyHiện đang mởKHMTCNTCSS00530
220CS521Toán rời rạc nâng caoAdvance Discerete MathematicsHiện đang mởKHMTCNTCIT003
MA004
40
221CS522Đại số máy tínhComputer algebraHiện đang mởKHMTCĐTNIT003
MA004
31
222CS523Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng caoAdvanced data structures and algorithmsHiện đang mởKHMTCNTCDSAL2IT00331
223CS524Một số ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiênMột số ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiênHiện đang mởKHMTCNTC31
224CS525Thị giác máy tính trong tương tác người – máyComputer Vision in Human-Computer InteractionHiện đang mởKHMTCN31
225CS526Phát triển ứng dụng đa phương tiện trên thiết bị di độngPhát triển ứng dụng đa phương tiện trên thiết bị di độngHiện không còn mởKHMTCNTC21
226CS527Thực tại ảoVirtual RealityHiện đang mởKHMTCNTC31
227CS528Trực quan hóa thông tinTrực quan hóa thông tinHiện đang mởKHMTCNTC31
228CS529Các vấn đề nghiên cứu và ứng dụng trong khoa học máy tínhSelected topics for researching and application in Computer ScienceHiện đang mởKHMTCNTC40
229CS530Đồ án chuyên ngànhUndergraduate Research ProjectHiện đang mởKHMTCNTC30
230CS531Đồ họa trong video gameComputer Graphics in Video GamesHiện không còn mởKHMTCN31
231CS532Thị giác máy tính trong tương tác người-máyComputer Vision in Human-Computer InteractionHiện đang mởKHMTCNCS23131
232CS534Lập trình Javascript và ứng dụngLập trình Javascript và ứng dụngHiện không còn mởKHMTCNTC31
233CS535Tổng hợp tiếng nóiTổng hợp tiếng nóiHiện đang mởKHMTCNTC31
234CS5423Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệuPrinciple of database systemsHiện đang mởHTTTCSN31
235CS5433Các hệ cơ sở dữ liệu phân tánDistributed database systemsHiện đang mởHTTTCSN30
236CS551Thực tậpInternshipHiện không còn mởKHMTTTTN20
237CSC01Tin học đại cươngIntroduction to informaticsHiện không còn mởKHMTCNIT00131
238CSC11Khoa học máy tính IComputer science IHiện không còn mởKHMTCN40
239CSC12Khoa học máy tính IIComputer science IIHiện không còn mởKHMTCN40
240CSC21Tin học đại cương (TE)Introduction to informaticsHiện không còn mởKHMTCNIT001
CSC01
50
241CSKI1Kỹ năng truyền thông làm việc nhómTeamwork and communication skillsHiện không còn mởKHMTCN40
242CU001Văn hóa doanh nghiệp NhậtVăn hóa doanh nghiệp NhậtHiện đang mởKTTTCN20
243DBSS1Cơ sở dữ liệuDatabaseHiện không còn mởTTNNĐCIT00431
244DS101Thống kê và xác suất chuyên sâuThống kê và xác suất chuyên sâuHiện đang mởKTTTCN21
245DS102Học máy thống kêHọc máy thống kêHiện đang mởKTTTCN21
246DS103Thu thập và tiền xử lý dữ liệuThu thập và tiền xử lý dữ liệuHiện đang mởKTTTCN21
247DS104Tính toán song song & phân tánTính toán song song & phân tánHiện đang mởKTTTCNIT004
SE330
31
248DS105Phân tích và trực quan dữ liệuPhân tích và trực quan dữ liệuHiện đang mởKTTTCNMA005
IT001
21
249DS106Tối ứu hoá và ứng dụngTối ứu hoá và ứng dụngHiện đang mởKTTTCNMA00321
250DS200Phân tích dữ liệu lớnPhân tích dữ liệu lớnHiện đang mởKTTTCN31
251DS201Deep Learning trong khoa học dữ liệuDeep Learning trong khoa học dữ liệuHiện đang mởKTTTCN31
252DS202Đồ án khoa học dữ liệu và ứng dụng 1Đồ án khoa học dữ liệu và ứng dụng 1Hiện đang mởKTTTCN20
253DS203Đồ án khoa học dữ liệu và ứng dụng 2Đồ án khoa học dữ liệu và ứng dụng 2Hiện đang mởKTTTCN20
254DS300Hệ khuyến nghịHệ khuyến nghịHiện đang mởKTTTCN31
255DS301Các giải thuật khai phá dữ liệu lớnCác giải thuật khai phá dữ liệu lớnHiện đang mởKTTTCN31
256DS302Phân tích thống kê đa biếnPhân tích thống kê đa biếnHiện đang mởKTTTCNMA00521
257DS303Thống kê BayesThống kê BayesHiện đang mởKTTTCNMA00521
258DS304Thiết kế và phân tích thực nghiệmThiết kế và phân tích thực nghiệmHiện đang mởKTTTCNMA00530
259DS305Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian và ứng dụngPhân tích dữ liệu chuỗi thời gian và ứng dụngHiện đang mởKTTTCNMA00521
260DS306Phân tích dữ liệu lớn trong tài chínhPhân tích dữ liệu lớn trong tài chínhHiện đang mởKTTTCNDS20030
261DS307Phân tích dữ liệu truyền thông xã hộiPhân tích dữ liệu truyền thông xã hộiHiện đang mởKTTTCNIT00430
262DS308Mô hình đồ thị xác suấtMô hình đồ thị xác suấtHiện đang mởKTTTCN31
263DS309Thực tập doanh nghiệpThực tập doanh nghiệpHiện đang mởKTTTTTTN20
264DS505Khóa luận tốt nghiệpKhóa luận tốt nghiệpHiện đang mởKTTTKLTN100
265DSAL1Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData Structures and AlgorithmsHiện không còn mởTTNNĐCIT00331
266DSAL2Cấu trúc dữ liệu & giải thuật nâng caoAdvanced data structures and algorithmsHiện không còn mởKHMTĐCCS52331
267EC001Kinh tế học đại cươngKinh tế học đại cươngHiện đang mởHTTTCSN40
268EC002Quản trị doanh nghiệpBusiness ManagementHiện đang mởHTTTCNTC30
269EC003Tiếp thị căn bảnTiếp thị căn bảnHiện đang mởHTTTCN30
270EC201Phân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệpPhân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệpHiện đang mởHTTTCSN31
271EC202Nhập môn quản trị chuỗi cung ứngNhập môn quản trị chuỗi cung ứngHiện đang mởHTTTCNTC31
272EC203Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpQuản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpHiện đang mởHTTTCN31
273EC208QuẢN trị dự án TMĐTQuẢN trị dự án TMĐTHiện đang mởHTTTCN30
274EC212Thực tập doanh nghiệpIndustry Internship ProgramHiện đang mởHTTTTTTN30
275EC213Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpQuản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpHiện đang mởHTTTCN21
276EC214NhẬp môn quản trị cuỗi cung ứngNhẬp môn quản trị cuỗi cung ứngHiện đang mởHTTTCNTC21
277EC219Pháp luật trong thương mại điện tửLaw in E-CommerceHiện đang mởHTTTCN30
278EC222ThỰc tập doanh nhiệpThỰc tập doanh nhiệpHiện đang mởHTTTTTTN20
279EC229Pháp luật trong thương mại điện tửPháp luật trong thương mại điện tửHiện đang mởHTTTCN20
280EC232Nguyên lý kế toánNguyên lý kế toánHiện đang mởHTTTCNTC30
281EC301Tiếp thị trực tuyến (E-Marketing)Tiếp thị trực tuyến (E-Marketing)Hiện đang mởHTTTCN31
282EC302Thiết kế Hệ thống Thương mại điện tửThiết kế Hệ thống Thương mại điện tửHiện đang mởHTTTCN31
283EC311Tiếp thị trực tuyếnTiếp thị trực tuyếnHiện đang mởHTTTCN21
284EC312Thiết kế hệ thống thương mại điện tử`Hiện đang mởHTTTCN21
285EC331Quản trị chiến lược kinh doanh điện tửQuản trị chiến lược kinh doanh điện tửHiện đang mởHTTTCNTC30
286EC332Quản trị sản xuấtQuản trị sản xuấtHiện đang mởHTTTCNTC30
287EC333Quản trị tài chính doanh nghiệpQuản trị tài chính doanh nghiệpHiện đang mởHTTTCNTC30
288EC334Quản trị kênh phân phốiQuản trị kênh phân phốiHiện đang mởHTTTCNTC30
289EC335An toàn và bảo mật thương mại điện tửSafety and security in Electronic CommerceHiện đang mởHTTTCN30
290EC336Quản trị nhân lựcQuản trị nhân lựcHiện đang mởHTTTCNTC30
291EC337Hệ thống thanh toán trực tuyếnHệ thống thanh toán trực tuyếnHiện đang mởHTTTCN30
292EC338Quản trị bán hàngSale managementHiện đang mởHTTTCNTC30
293EC401Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởHTTTKLTN100
294ECE02Mạch sốDigital circuitHiện không còn mởBMTLĐC31
295ECON3313Kinh tế tiền tệMonetary economicsHiện không còn mởHTTTCNTC30
296EN001Anh văn 1English 1Hiện đang mởTTNNĐCENBT40
297EN001.COEnglish for Communication 1English for Communication 1Hiện đang mởHTTTTC00
298EN001.GEGeneral EnglishGeneral EnglishHiện đang mởHTTTTC00
299EN002Anh văn 2English 2Hiện đang mởTTNNĐCEN004
ENG01
EN00140
300EN002.COEnglish for Communication 1English for Communication 1Hiện đang mởHTTTTC00
301EN002.GEGeneral EnglishGeneral EnglishHiện đang mởHTTTTC00
302EN003Anh văn 3English 3Hiện đang mởTTNNĐCEN006
EN005
ENG02
EN00240
303EN004Anh văn 1English 1Hiện đang mởTTNNENG0140
304EN005Anh văn 2English 2Hiện đang mởTTNNĐCENG0240
305EN006Anh văn 3English 3Hiện đang mởTTNNĐCENG0340
306ENBTAnh văn Bổ túcEnglish 0Hiện không còn mởBMAVBT00
307ENG00Anh văn 0English 0Hiện không còn mởTTNNĐC00
308ENG01Anh văn 1English 1Hiện đang mởTTNNĐCINT001
EN004
EN002
40
309ENG02Anh văn 2English 2Hiện đang mởTTNNĐCINT003
EN005
EN003
40
310ENG03Anh văn 3English 3Hiện đang mởTTNNĐCINT004
EN006
40
311ENG04Anh văn 4English 4Hiện đang mởTTNNĐCINT00540
312ENG05Anh văn 5English 5Hiện đang mởTTNNĐCINT00640
313ENG11Tiếng anh tăng cường IIntensive English IHiện không còn mởTTNNĐC00
314ENG12Tiếng anh tăng cường IIIntensive English IIHiện không còn mởTTNNĐC00
315ENG13Tiếng Anh IEnglish Composition IHiện không còn mởTTNNĐC00
316ENG14Tiếng Anh IIEnglish Composition IIHiện không còn mởTTNNĐC00
317ENG15Tiếng Anh chuyên ngành CNTTEnglish for computer scienceHiện không còn mởTTNNĐC00
318ENGA1Anh văn sơ cấp 1Anh văn sơ cấp 1Hiện đang mởTTNNBT00
319ENGA2Anh văn sơ cấp 2Anh văn sơ cấp 2Hiện đang mởTTNNBT00
320ENGBTAnh văn bổ túcEnglish 0Hiện không còn mởTTNNĐC00
321ENGL1113Tiếng Anh IEnglish Composition IHiện đang mởHTTTĐC30
322ENGL1213Tiếng Anh IIEnglish composition 2Hiện đang mởHTTTĐCENG1430
323ENLS1Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 1Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 1Hiện không còn mởTTNNĐC00
324ENLS2Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 2Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 2Hiện không còn mởTTNNĐC00
325ENRW1Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 1Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 1Hiện không còn mởTTNNĐC00
326ENRW2Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 2Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 2Hiện không còn mởTTNNĐC00
327HCMT1Tư tưởng Hồ Chí MinhHo Chi Minh's IdeologyHiện đang mởPĐTĐHĐCSS00320
328IE101Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tinInformation technology InfrastructureHiện đang mởKTTTCSN21
329IE102Các công nghệ nềnPlatform technologiesHiện đang mởKTTTCSN21
330IE103Quản lý thông tinInformation managementHiện đang mởKTTTCSNIT00431
331IE104Internet và công nghệ WebInternet and web technologyHiện đang mởKTTTCSNIT001
IT005
31
332IE105Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tinIntroduction to information assurance and securityHiện đang mởKTTTCSNIT00531
333IE106Thiết kế giao diện người dùngUser interface designHiện đang mởKTTTCSNIT00131
334IE107Thiết kế giao diện người dùngThiết kế giao diện người dùngHiện không còn mởKTTTCSN31
335IE201Xử lý dữ liệu thống kêAnalysis of statistical dataHiện đang mởKTTTCNMA005
MA001
30
336IE202Quản trị doanh nghiệpBusiness managementHiện đang mởKTTTCNIE10130
337IE203Hệ thống quản trị qui trình nghiệp vụBussiness process management systemsHiện đang mởKTTTCĐTNIT001
IT004
31
338IE204Tối ưu hóa công cụ tìm kiếmSearch engine optimizationHiện đang mởKTTTCĐTNIE10431
339IE205Xử lý ảnh vệ tinhSatellite image processingHiện đang mởKTTTCNIS35130
340IE206Đồ án chuẩn bị tốt nghiệpPreparing for the graduation projectHiện đang mởKTTTĐA02
341IE208Kiến trúc và tích hợp hệ thốngSystem Integration and ArchitectureHiện đang mởKTTTCNTC30
342IE209Công nghệ JavaJava TechnologyHiện đang mởKTTTCNTCIE303IT00231
343IE210Hệ thống định vị toàn cầu (GPS)Global Positioning SystemHiện không còn mởKTTTCNTC30
344IE211Tin học môi trườngEnvironmental InformaticsHiện đang mởKTTTCNTC20
345IE212Công nghệ Dữ liệu lớnCông nghệ Dữ liệu lớnHiện đang mởKTTTCN31
346IE213Kỹ thuật phát triển hệ thống WebKỹ thuật phát triển hệ thống WebHiện đang mởKTTTCN31
347IE216Các chủ đề toán học cho KHDLCác chủ đề toán học cho KHDLHiện đang mởKTTTCNTC30
348IE217Máy họcMáy họcHiện đang mởKTTTCNTC31
349IE218Xử lý dữ liệu lớnXử lý dữ liệu lớnHiện đang mởKTTTCNTC31
350IE221Kỹ thuật lập trình PythonKỹ thuật lập trình PythonHiện đang mởKTTTTC31
351IE222Phân tích dữ liệu bằng PythonPhân tích dữ liệu bằng PythonHiện đang mởKTTTTC31
352IE223Phân tích dữ liệu bằng Python &RPhân tích dữ liệu bằng Python &RHiện đang mởKTTTTC31
353IE225Interconnections NetworksInterconnections NetworksHiện đang mởKTTTTC31
354IE226Computer Graphics and VisualizationComputer Graphics and VisualizationHiện đang mởKTTTTC31
355IE227Signal Processing over NetworksSignal Processing over NetworksHiện đang mởKTTTTC31
356IE228Human-Computer InteractionHuman-Computer InteractionHiện đang mởKTTTTC31
357IE229Artificail IntelligenceArtificail IntelligenceHiện đang mởKTTTTC31
358IE301Quản trị quan hệ khách hàngCustomer relationship managementHiện đang mởKTTTCNTC30
359IE302Kiến trúc và tích hợp hệ thốngSystem integration and architectureHiện đang mởKTTTCNTC30
360IE303Công nghệ JavaJava technologyHiện đang mởKTTTCĐTNIT00231
361IE304Hệ thống định vị toàn cầuGlobal positioning systemHiện đang mởKTTTCNTCIS25130
362IE305Tin học môi trườngEnvironmental informaticsHiện đang mởKTTTCNTCIE101
IS251
20
363IE307Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di độngCông nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di độngHiện đang mởKTTTCNTC31
364IE309Thực tập doanh nghiệpThực tập doanh nghiệpHiện đang mởKTTTCNTC20
365IE401Tin-Sinh họcBioinformaticsHiện đang mởKTTTCĐTNIT00330
366IE402Hệ thống thông tin địa lý 3 chiềuThree - dimentinal geographic information systemHiện đang mởKTTTCĐTNIT00421
367IE403Khai thác dữ liệu truyền thông xã hộiSocial media miningHiện đang mởKTTTCĐTN30
368IE404Khai phá truyền thông xã hộiSocial Media MiningHiện không còn mởKTTTCĐTN30
369IE405Công nghệ phân tích dữ liệu lớnCông nghệ phân tích dữ liệu lớnHiện đang mởKTTTCĐTN31
370IE505Khóa luận tốt nghiệpGraduation thesisHiện đang mởKTTTKLTN100
371IEM4733Tái cấu trúc quy trình doanh nghiệpRe-engineering Business ProcessesHiện đang mởHTTTCN30
372IEM5723Mô hình hóa dữ liệu, quy trình và đối tượngData, Process and Object ModelingHiện đang mởHTTTCSN30
373INT001Tiếng Anh tổng quát (tạm gọi)General EnglishHiện đang mởHTTTTCENG0100
374INT002Toeic 1Toeic 1Hiện đang mởHTTTTC00
375INT003Tiếng Anh tổng quát 2 (tạm gọi)General English 2Hiện đang mởHTTTTCENG0200
376INT004Toeic 2Toeic 2Hiện đang mởHTTTTCENG0300
377INT005Tiếng Anh giao tiếp (tạm gọi)CommunicationHiện đang mởHTTTĐCENG0400
378INT006Toeic 3Toeic 3Hiện đang mởHTTTĐCENG0500
379IS101Thiết kế cơ sở dữ liệuDatabase designHiện không còn mởHTTTCNIS214IS21431
380IS102Các hệ cơ sở tri thứcKnowledge-based systemsHiện không còn mởHTTTCNCS21730
381IS103Hệ quản trị cơ sở dữ liệuDatabase Management SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS21031
382IS104Cơ sở dữ liệu phân tánDistributed DatabasesHiện không còn mởHTTTCNIS21131
383IS105Hệ quản trị cơ sở dữ liệu OracleOracle database management systemHiện đang mởHTTTCNIT00431
384IS106Khai thác dữ liệuData MiningHiện không còn mởHTTTCN31
385IS107Hệ thống thông tin kế toánAccounting Information SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS23250
386IS201Phân tích thiết kế hệ thống thông tinInformation system analysis and designHiện đang mởHTTTCSNIT004
IT002
31
387IS202Nhập môn công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện không còn mởHTTTCNSE10431
388IS203Lập trình cơ sở dữ liệuDatabase programmingHiện không còn mởHTTTCNIT00431
389IS204Nhập môn hệ thống thông tin địa lýIntroduction to Geographic Information SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS25131
390IS205PTTK hướng đối tượng với UMLObject-oriented Analysis and Design with UMLHiện không còn mởHTTTCNIS21531
391IS206Lập trình ứng dụng Web với JavaWeb application programming in JavaHiện không còn mởHTTTCNIS216IT00431
392IS207Phát triển ứng dụng webWeb application developmentHiện đang mởHTTTCNIT00431
393IS208Quản lý dự án công nghệ thông tinInformation-technology project managementHiện đang mởHTTTCSNSE34031
394IS210Hệ quản trị cơ sở dữ liệuDatabase management systemsHiện đang mởHTTTCSNIT00431
395IS211Cơ sở dữ liệu phân tánDistributed databasesHiện đang mởHTTTCNIS104IT004
IT005
IS210
31
396IS212Thực tập tốt nghiệpInternshipHiện đang mởHTTTTTTN30
397IS213Đồ án xây dựng một hệ thống thông tinInformation system developmentHiện không còn mởHTTTĐA30
398IS214Thiết kế cơ sở dữ liệuDatabase designHiện không còn mởHTTTCN31
399IS215Thiết kế hướng đối tượng với UMLObject-oriented analysis and design with UMLHiện đang mởHTTTCSNIT002
IT004
31
400IS216Lập trình JavaProgramming with JavaHiện đang mởHTTTCSNIT00431
401IS217Kho dữ liệu và OLAPData warehouse and OLAPHiện đang mởHTTTCNIS304IS304IT00430
402IS218Kỹ năng tư vấnKỹ năng tư vấnHiện không còn mởHTTTCNTC20
403IS219Pháp luật trong Thương mại điện tửPháp luật trong Thương mại điện tửHiện không còn mởHTTTCNTC30
404IS220Xây dựng HTTT trên các frameworkXây dựng HTTT trên các frameworkHiện đang mởHTTTCN31
405IS225Khai thác dữ liệu và ứng dụngData mining and applicationsHiện không còn mởCN40
406IS232Hệ thống thông tin kế toánAccounting information systemsHiện đang mởHTTTCNIS107IS33640
407IS251Nhập môn Hệ thống thông tin địa lýIntroduction to geographic information systemsHiện đang mởHTTTCNIS204IS204IT00431
408IS252Khai thác dữ liệuData miningHiện đang mởHTTTCNIS106MA005
IT004
31
409IS253Lập trình ứng dụng trên thiết bị di độngMobile application programmingHiện không còn mởHTTTCNNT118IT00221
410IS254Hệ hỗ trợ quyết địnhDecision-sypport systemsHiện đang mởHTTTCN30
411IS301Thương mại điện tửE-commerceHiện không còn mởHTTTCNIS33430
412IS302Phân tích không gianSpatial analysisHiện không còn mởHTTTCNIS35131
413IS303Hệ cơ sở dữ liệu không gianSpatial Database SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS35231
414IS3033Quản lý dự án hệ thống thông tinIS-Project ManagementHiện không còn mởHTTTCN40
415IS304Kho dữ liệu và OLAPData warehouse and OLAPHiện không còn mởHTTTCNIS404
IS217
31
416IS305An toàn và bảo mật HTTTInformation systems security & protectionHiện không còn mởHTTTCNIS33530
417IS306Hệ thống thông tin quản lýAccounting information systemsHiện không còn mởHTTTCNIS33230
418IS311Đồ án xây dựng hệ thống thông tinInformation system developmentHiện đang mởHTTTĐAIS213IS21330
419IS3303Phân tích thiết kế hệ thốngSystem Analysis and DesignHiện không còn mởHTTTCN40
420IS332Hệ thống thông tin quản lýManagement information systemsHiện đang mởHTTTCNIS20130
421IS334Thương mại điện tửE-commerceHiện đang mởHTTTCNIS30130
422IS335An toàn và bảo mật hệ thống thông tinInformation systems securityHiện đang mởHTTTCNIS305IT007
IT005
30
423IS336Hoạch định nguồn lực doanh nghiệpEnterprise resource planningHiện đang mởHTTTCSN31
424IS337Cơ sở dữ liệu nâng caoAdvanced databasesHiện không còn mởHTTTCN31
425IS338Dự báo kinh doanhMarkets analysisHiện không còn mởHTTTCNIS306IS33630
426IS339Sinh tin họcBioinformaticsHiện đang mởHTTTCNTC30
427IS340Thị trường chứng khoánThị trường chứng khoánHiện đang mởHTTTCNTC33
428IS341Khởi nghiệpKhởi nghiệpHiện đang mởHTTTCNTC33
429IS342Chính phủ điện tửChính phủ điện tửHiện đang mởHTTTCNTC33
430IS343Luật CNTTLuật CNTTHiện không còn mởHTTTCNTC33
431IS351Phân tích không gianSpatial analysisHiện đang mởHTTTCNIS302IS25131
432IS352Hệ cơ sở dữ liệu không gianSpatial database systemsHiện đang mởHTTTCNIS303IT004
IS251
31
433IS353Mạng xã hộiSocial networksHiện đang mởHTTTCĐTN30
434IS401Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởHTTTKLTN100
435IS4013Thiết kế, quản lý và quản trị hệ CSDLDBM design, management & administrationHiện không còn mởHTTTCN30
436IS402Điện toán đám mâyCloud computingHiện đang mởHTTTCĐTNIT00530
437IS403Phân tích dữ liệu kinh doanhData analysis in businessHiện đang mởHTTTCNMA005
IT004
30
438IS404Kho dữ liệu và OLAPData Warehouse and OLAPHiện không còn mởHTTTCĐTNIS304IS21731
439IS405Dữ liệu lớnBig dataHiện đang mởHTTTCĐTNIT00431
440IS4133Công nghệ thông tin cho thương mại điện tửInformation Technologies for e-commerceHiện không còn mởHTTTCN30
441IS4263Các ứng dụng thông minh và hỗ trợ ra quyết địnhDecision Support and Busi.Intelligence ApplicationsHiện không còn mởHTTTCN30
442IS4523Hệ truyền thông dữ liệuData Communication SystemsHiện không còn mởHTTTCN30
443IS501Thực tập cuối khóaInternshipHiện không còn mởHTTTTTTNIS21230
444IS502Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởHTTTTTTN20
445IS505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởHTTTKLTNIS401IS401100
446IS5100Thực tập cuối khóaInternshipHiện không còn mởHTTTTT40
447IT001Nhập môn lập trìnhIntroduction to programmingHiện đang mởKHMTĐC31
448IT002Lập trình hướng đối tượngObject-oriented programmingHiện đang mởCNPMCSNNOOPT1IT00131
449IT003Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData structures and algorithmsHiện đang mởKHMTCSNNDSAL1IT00131
450IT004Cơ sở dữ liệuDatabasesHiện đang mởHTTTCSNN31
451IT005Nhập môn mạng máy tínhIntroduction to computer networksHiện đang mởMMT&TTCSNN31
452IT006Kiến trúc máy tínhComputer architectureHiện đang mởKTMTCSNNPH002
IT001
30
453IT007Hệ điều hànhOperating systemsHiện đang mởKTMTCSNNOSYS1IT00631
454IT008Lập trình trực quanVisual programmingHiện đang mởCNPMCNWINP1IT00131
455IT009Giới thiệu ngànhIntroduction to IT disciplinesHiện đang mởPĐTĐHCSNN20
456IT010Tổ chức và cấu trúc máy tínhTổ chức và cấu trúc máy tínhHiện đang mởKTMTCSNIT00620
457IT011Nhập môn lập trình thi đấuIntroduction to Competitive ProgrammingHiện đang mởKHMTĐCIT00131
458IT012Tổ chức và Cấu trúc Máy tính IIComputer Structure and Organization IIHiện đang mởKTMTCN31
459IT013Cấu trúc dữ liệu cho lập trình thi đấuData structures and Algorithms for Competitive ProgrammingHiện đang mởKHMTĐCIT00331
460ITEM1Nhập môn Quản trị doanh nghiệpInitiation to Business AdministrationHiện không còn mởPĐTĐHĐCSE34920
461ITEW1Nhập môn công tác kỹ sưIntroduction to Tasks of an EngineerHiện không còn mởTTNNĐCIT009
SS004
20
462ITNT005CommunicationCommunicationHiện đang mởHTTTTC00
463JAN01Tiếng Nhật 1Tiếng Nhật 1Hiện đang mởP.ĐTĐHTC23
464JAN02Tiếng Nhật 2Tiếng Nhật 2Hiện đang mởP.ĐTĐHTC23
465JAN03Tiếng Nhật 3Tiếng Nhật 3Hiện đang mởP.ĐTĐHTC23
466JAN04Tiếng Nhật 4Tiếng Nhật 4Hiện đang mởP.ĐTĐHTC23
467JAN05Tiếng Nhật 5Tiếng Nhật 5Hiện đang mởP.ĐTĐHTC12
468JAN06Tiếng Nhật 6Tiếng Nhật 6Hiện đang mởP.ĐTĐHTC12
469JAN07Tiếng Nhật 7Tiếng Nhật 7Hiện đang mởP.ĐTĐHTC12
470JAN08Tiếng Nhật 8Tiếng Nhật 8Hiện đang mởP.ĐTĐHTC12
471LIA01Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện đang mởBMTLĐCMA00330
472LIA11Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện không còn mởBMTLĐC30
473MA001Giải tích 1Calculus 1Hiện không còn mởBMTLĐCMA00630
474MA002Giải tích 2Calculus 2Hiện không còn mởBMTLĐCMA006MA00130
475MA003Đại số tuyến tínhLinear algebraHiện đang mởBMTLĐC30
476MA004Cấu trúc rời rạcDiscrete structuresHiện đang mởBMTLĐC40
477MA005Xác suất thống kêProbability and statisticsHiện đang mởBMTLĐCMA00330
478MA006Giải tíchCalculusHiện đang mởBMTLĐC40
479MAT01Toán cao cấp A1Advanced mathematics A1Hiện không còn mởBMTLĐCMA00130
480MAT02Toán cao cấp A2Advanced mathematics A2Hiện không còn mởBMTLĐCMA00240
481MAT04Cấu trúc rời rạcDiscrete StructuresHiện không còn mởBMTLĐCMA00440
482MAT11Giải tích 1Calculus 1Hiện không còn mởBMTLĐC40
483MAT12Giải tích 2Calculus 2Hiện không còn mởBMTLĐC30
484MAT14Toán rời rạc cho máy tínhDiscrete mathematics for computerHiện không còn mởBMTLĐC30
485MAT21Toán cao cấp A1 (TE)Advanced Mathematics A1Hiện không còn mởBMTLĐCMA001
MAT01
40
486MAT22Toán cao cấp A2 (TE)Advanced Mathematics A2Hiện không còn mởBMTLĐCMA002
MAT02
40
487MAT23Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện không còn mởBMTLĐCLIA0140
488MAT24Cấu trúc rời rạc (TE)Discrete structuresHiện không còn mởBMTLĐC40
489MATH2144Giải tích ICalculus IHiện đang mởHTTTĐC40
490MATH2153Giải tích IICalculus 2Hiện đang mởHTTTĐCMAT1230
491MATH3013Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện đang mởHTTT31
492ME001Giáo dục quốc phòngMilitary educationHiện đang mởP.ĐTĐHĐCMEDU100
493MEDU1Giáo dục quốc phòngMilitary EducationHiện đang mởGDQPQPME00100
494MKTG4223Quản trị chuỗi cung ứngSupply Chain ManagementHiện đang mởHTTTCN30
495MKTG5883Khai phá dữ liệu và ứng dụngAdvanced Data Mining ApplicationsHiện đang mởHTTTCN31
496MLPE1Kinh tế chính trị Mác-Lênin (TE)Marxism–Leninism political economyHiện không còn mởP.ĐTĐHĐCMLPE250
497MLPE2Kinh tế chính trị Mác-Lênin (TE1)Marxism–Leninism political economyHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC40
498MSIS207Phát triển ứng dụng webWeb Applications DevelopmentHiện đang mởHTTTCN31
499MSIS2433Lập trình hướng đối tượngObject Oriented ProgrammingHiện đang mởHTTTCSN30
500MSIS3033Quản lý dự án hệ thống thông tinInformation systems project managementHiện đang mởHTTTCSN31
501MSIS3233Management Science MethodsManagement Science MethodsHiện đang mởHTTTCNMATH215330
502MSIS3242Sofware Quality ManagementSofware Quality ManagementHiện đang mởHTTTCN30
503MSIS3243Managerial Decision TheoryManagerial Decision TheoryHiện đang mởHTTTCNMATH215330
504MSIS3303Phân tích thiết kế hệ thốngSystem analysis and designHiện đang mởHTTTCNIS330331
505MSIS4013Thiết kế, quản lý và quản trị hệ CSDLDatabase system design, management and administrationHiện đang mởHTTTCN31
506MSIS402Điện toán đám mâyCloud ComputingHiện đang mởHTTTCN30
507MSIS405Dữ liệu lớnBig dataHiện đang mởHTTTCN30
508MSIS4133Công nghệ thông tin trong thương mại điện tửInformation Technologies for e-commerceHiện đang mởHTTTCN30
509MSIS4243Control and Audit of Information SystemsControl and Audit of Information SystemsHiện đang mởHTTTCN30
510MSIS4263Các ứng dụng thông minh và hỗ trợ ra quyết địnhDecision-support and intelligence applicationsHiện đang mởHTTTCNIS426330
511MSIS4363Các chủ đề nâng cao trong phát triển hệ thốngAdvanced topics in systems developmentHiện không còn mởHTTTCNTC30
512MSIS4443Các hệ thống mô phỏng trên máy tínhComputer based simulation systemsHiện đang mởHTTTCN30
513MSIS4523Hệ truyền thông dữ liệuData communication systemsHiện đang mởHTTTCNIS4523ACCT512330
514MSIS4800Hệ thống thông tin tính toánAccounting information systemHiện không còn mởHTTTCNTC30
515MSIS4801Quản lý thông tin địa lýGeospatial information managementHiện không còn mởHTTTCNTCIS480131
516NHJP1Tiếng Nhật Sơ cấp 1Japanese for beginners 1Hiện đang mởPĐTĐHBT00
517NHJP2Tiếng Nhật Sơ cấp 2Japanese for beginners 2Hiện đang mởPĐTĐHBT00
518NT101An toàn mạng máy tínhNetwork securityHiện đang mởMMT&TTCSNIT00531
519NT102Điện tử cho công nghệ thông tinElectronics for information technologyHiện không còn mởMMT&TTCSNPH00231
520NT103Hệ điều hành LinuxLinux operating systemsHiện đang mởMMT&TTCNTCNT309NT13131
521NT104Lý thuyết thông tinInformation theoryHiện đang mởMMT&TTCSNIT00130
522NT105Truyền dữ liệuData communicationsHiện đang mởMMT&TTCSNIT00531
523NT106Lập trình mạng căn bảnBasic network programmingHiện đang mởMMT&TTCSNIT005
IT001
21
524NT107Xử lý tín hiệu trong truyển thôngSignal Processing for CommunicationsHiện không còn mởMMT&TTCNNT33231
525NT108Mạng truyền thông và di độngCommunication and mobile networksHiện không còn mởMMT&TTCNNT13230
526NT109Lập trình ứng dụng mạngNetwork-application programmingHiện đang mởMMT&TTCSNIT004
NT106
21
527NT110Tín hiệu và mạchSignals and circuitsHiện không còn mởMMT&TTCNPH001IT00230
528NT111Thiết bị mạng và truyền thông ĐPTNetwork appliances and multimedia communicationsHiện đang mởMMT&TTCNTCIT00531
529NT112Công nghệ mạng viễn thôngCommunications technologyHiện không còn mởMMT&TTCNNT402IT00521
530NT113Thiết kế MạngNetwork designHiện đang mởMMT&TTCSNNT13221
531NT114Đồ án chuyên ngànhSpecialized projectHiện đang mởMMT&TTĐA02
532NT115Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởMMT&TTTTTNNT21530
533NT116Kỹ năng mềmSoft skillsHiện không còn mởMMT&TTCNSS00402
534NT117Đồ án môn học Lập trình ứng dụng MạngNetwork-based application programming projectHiện đang mởMMT&TTĐANT20202
535NT118Phát triển ứng dụng trên thiết bị di độngMobile application developmentHiện đang mởMMT&TTCSNNT305IT002
NT106
21
536NT119Mật mã họcCryptographyHiện đang mởMMT&TTCSNMA001
MA002
31
537NT121Thiết bị mạng và truyền thông ĐPTNetwork appliances and multimedia communicationsHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT11121
538NT130Cơ chế hoạt động của mã độcMalware modus operandiHiện đang mởMMT&TTCSNIT007
NT101
31
539NT131Hệ thống nhúng Mạng không dâyWireless Embedded Network SystemsHiện đang mởMMT&TTCSNIT00731
540NT132Quản trị mạng và hệ thốngNetworks and Systems AdministrationHiện đang mởMMT&TTCSN31
541NT133An toàn kiến trúc hệ thốngSystem Architecture SecurityHiện đang mởMMT&TTCN21
542NT137Kỹ thuật phân tích mã độcMalware analysis techniquesHiện đang mởMMT&TTCN21
543NT201Phân tích thiết kế hệ thống truyền thông và mạngSystem analysis and designHiện đang mởMMT&TTCNTCNT53230
544NT202Đồ án môn Lập trình ứng dụng mạngProject on Nerwork-Application ProgrammingHiện không còn mởMMT&TTĐANT11702
545NT203Đồ án chuyên ngànhSpecialized ProjectHiện không còn mởMMT&TTĐANT11402
546NT204Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhậpIntrusion detection and prevention systemHiện đang mởMMT&TTCNNT321NT10121
547NT205Tấn công mạngNetwork offencesHiện đang mởMMT&TTCNTCIT005
NT101
21
548NT206Quản trị hệ thống mạngComputer network administrationHiện không còn mởMMT&TTCNNT301,NT006NT531IT00521
549NT207Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệpRisk management and information security in enterpriseHiện đang mởMMT&TTCNNT10121
550NT208Lập trình ứng dụng WebWeb-Based Application DevelopmentHiện đang mởMMT&TTCNTCNT507
NT307
NT307
NT533
NT533
NT10621
551NT209Lập trình hệ thốngComputer System programmingHiện đang mởMMT&TTCSNIT006
IT001
21
552NT210Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụngE-commerce and applicationsHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT502IT005
NT109
NT101
21
553NT211An ninh nhân sự, định danh và chứng thựcIdentification, authentication and privacy security (personal information protection)Hiện đang mởMMT&TTCNTC21
554NT212An toàn dữ liệu, khôi phục thông tin sau sự cốData integrity and disaster recoveryHiện đang mởMMT&TTCNTCNT101
IT004
21
555NT213Bảo mật web và ứng dụngWeb and application securityHiện đang mởMMT&TTCN21
556NT215Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởMMT&TTTTTN02
557NT216Bảo mật hệ thống dữ liệuData System SecurityHiện đang mởMMT&TTCNTC21
558NT219Mật mã họcCryptographyHiện đang mởMMT&TTCNNT11921
559NT230Cơ chế hoạt động của mã độcMalware modus operandiHiện đang mởMMT&TTCSNNT130IT007
NT101
21
560NT301Quản trị hệ thống mạngComputer network administrationHiện không còn mởMMT&TTCNNT206
NT531
NT531
21
561NT302Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệpEnterprise information security policyHiện không còn mởMMT&TTCNNT33121
562NT303Công nghệ thoại IPVoIP technologyHiện đang mởMMT&TTCNNT10521
563NT304Ứng dụng truyền thông và an ninh thông tinApplications of communications and information securityHiện không còn mởMMT&TTCN21
564NT305Phát triển ứng dụng trên thiết bị di độngMobile Application DevelopmentHiện không còn mởMMT&TTCNNT11821
565NT306Kỹ thuật lập trình mạng trên LinuxNetwork programming techniques on LinuxHiện không còn mởMMT&TTCN30
566NT307Xây dựng ứng dụng webWeb application developmentHiện không còn mởMMT&TTCNNT208
NT533
NT533
21
567NT309Lập trình trên LinuxProgramming on LinuxHiện không còn mởMMT&TTCN21
568NT310Pháp chứng mạng di độngDigital forensicsHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
569NT311Công nghệ tường lửa và bảo vệ mạng ngoại viFirewall technology and perimeter protectionHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
570NT312Bảo mật với smartcard và NFCSmart card and NFC securityHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
571NT320Công nghệ vệ tinhSatelite technologyHiện không còn mởMMT&TTCN30
572NT321Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhậpIntrusion Detection and Prevention SystemHiện không còn mởMMT&TTCNNT20421
573NT330An toàn mạng không dây và di độngWireless network and mobile securityHiện đang mởMMT&TTCNNT108IT00521
574NT331Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệpEnterprise information security policyHiện đang mởMMT&TTCNNT302IT005
NT101
21
575NT332Xử lý tín hiệu trong truyền thôngSignal processing in communicationsHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT107IT00531
576NT333Tính toán lướiNet computingHiện đang mởMMT&TTCNTCNT403IT005
NT106
21
577NT334Pháp chứng kỹ thuật sốDigital forensicsHiện đang mởMMT&TTCNNT101NT10121
578NT395Phát triển ứng dụng trên thiết bị di độngMobile application developmentHiện không còn mởMMT&TTCN21
579NT401An toàn mạng nâng caoAdvanced network securityHiện không còn mởMMT&TTCN21
580NT402Công nghệ mạng viễn thôngCommunications technologyHiện đang mởMMT&TTCNNT112NT404IT00521
581NT403Tính toán lướiNet ComputingHiện không còn mởMMT&TTCNNT33321
582NT404Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởMMT&TTKLTN100
583NT405Bảo mật InternetCyber SecurityHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT503NT101
IT005
21
584NT406Đồ án tốt nghiệpGraduation ProjectHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT50440
585NT407Pháp chứng kỹ thuật sốDigital ForensicsHiện không còn mởMMT&TTCNNT33421
586NT408Bảo mật trên InternetCyber securityHiện không còn mởMMT&TTCN31
587NT501Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện không còn mởMMT&TTTTTNNT11530
588NT502Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụngE-commerce and applicationsHiện không còn mởMMT&TTCĐTNNT210IT005
NT101
NT109
21
589NT503Bảo mật InternetCyber securityHiện không còn mởMMT&TTCĐTNNT405IT005
NT101
21
590NT504Tiểu luận tốt nghiệpGraduation projectHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT406NT406NT114
NT117
40
591NT505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởMMT&TTKLTN100
592NT507Xây dựng ứng dụng webWeb application developmentHiện không còn mởMMT&TTCĐTNNT20821
593NT509Hệ thống đa tác tử di động thông minhIntelligent mobile multi-agent systemsHiện không còn mởMMT&TTCĐTN21
594NT531Đánh giá hiệu năng hệ thống mạng máy tínhModeling and performance evaluation of network and computer systemsHiện đang mởMMT&TTCN21
595NT532Công nghệ Internet of things hiện đạiAdvanced Internet of Things TechnologiesHiện đang mởMMT&TTCNTCNT13121
596NT533Hệ tính toán phân bốDistributed computing systemHiện đang mởMMT&TTCN21
597NT534An toàn mạng máy tính nâng caoAdvanced security networkHiện đang mởMMT&TTCSNNT10121
598NT535Bảo mật Internet of thingsSecurity and Privacy in Internet of ThingsHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
599NT536Công nghệ truyền thông đa phương tiệnCông nghệ truyền thông đa phương tiệnHiện đang mởMMT&TTCN21
600NT537Truyền thông xã hội và kinh doanhTruyền thông xã hội và kinh doanhHiện đang mởMMT&TTTC30
601OOPT1Lập trình hướng đối tượngObject-Oriented ProgrammingHiện đang mởCNPMĐCIT00231
602OOPT2Lập trình hướng đối tượngObject-oriented programmingHiện không còn mởCNPMCSNN41
603OSYS1Hệ điều hànhOperating SystemsHiện không còn mởMMT&TTĐCIT00730
604OSYS2Hệ điều hànhOperating systemsHiện không còn mởMMT&TTĐCIT00730
605PE001Giáo dục thể chất 1Physical education 1Hiện đang mởPĐTĐHTCPEDU100
606PE002Giáo dục thể chất 2Physical education 2Hiện đang mởPĐTĐHTCPEDU200
607PE003Giáo dục thể chất 3Physical education 3Hiện không còn mởTTNNTC00
608PEDU1Giáo dục thể chất 1Physical Education 1Hiện không còn mởGDTCTCPE00100
609PEDU2Giáo dục thể chất 2Physical Education 2Hiện không còn mởPĐTĐHTCPE00200
610PH001Nhập môn điện tửIntroduction to electrical engineeringHiện đang mởBMTLĐC30
611PH002Nhập môn mạch sốIntroduction to digital circuitHiện đang mởKTMTĐCCE102
NT102
31
612PH003Vật lý kỹ thuậtTechnical physicsHiện không còn mởBMTLĐCPHY02
PH002
40
613PHIL1Những NLCB của chủ nghĩa Mác-LêninFundamental Principles of Marxism-LeninismHiện đang mởĐCSS00150
614PHIL2Triết học Mác-LêninMarxist-Leninist philosophyHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC50
615PHY01Vật lý đại cương A1General physics A1Hiện không còn mởBMTLĐCPH00130
616PHY02Vật lý đại cương A2General physics A2Hiện không còn mởBMTLĐCPH00230
617PHY03Vật lý đại cương A3General physics A3Hiện không còn mởBMTLĐC20
618PHY11General Physics 1General Physics 1Hiện không còn mởBMTLĐC40
619PHY12General Physics 2General Physics 2Hiện không còn mởBMTLĐC40
620PHY22Vật lý đại cương A2 (TE1)General physics A2Hiện không còn mởBMTLĐC40
621PHYS1114Vật lý đại cương IGeneral physics 1Hiện đang mởHTTT31
622PHYS1214Vật lý đại cương IIGeneral physics 2Hiện đang mởHTTTĐCPHY1231
623SC203Phương pháp khoa họcScientific research methodologyHiện đang mởHTTTCNTC30
624SE100Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượngObject-oriented software development methodologyHiện đang mởCNPMCSNIT002
IT004
SE104
31
625SE101Phương pháp mô hình hóaModeling methodsHiện đang mởCNPMCSNIT001
IT002
IT003
30
626SE102Nhập môn phát triển gameIntroduction to game developmentHiện đang mởCNPMCSNIT00121
627SE103Các phương pháp lập trìnhProgramming ParadigmsHiện không còn mởCNPMCNSE33421
628SE104Nhập môn Công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện đang mởCNPMCSNIT002
IT004
31
629SE105Lập trình nhúng căn bảnEmbedded-system ProgrammingHiện không còn mởCNPMCNCE21121
630SE106Đặc tả hình thứcFormal specificationHiện đang mởCNPMCSNIT001
IT003
SE104
40
631SE107Phân tích thiết kế hệ thốngSystem analysis and designHiện không còn mởCNPMCNSE207IS201IT002
IT004
SE104
31
632SE108Kiểm chứng phần mềmSoftware testingHiện đang mởCNPMCSNIT001
SE104
21
633SE109Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềmSoftware development, deployment and maintenanceHiện đang mởCNPMCSNSE209SE10430
634SE110Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượngPhương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượngHiện không còn mởCNPMCN31
635SE111Đồ án mã nguồn mởOpen source projectHiện đang mởCNPMCSNSE417IT001
IT002
IT003
IT004
SE104
20
636SE112Đồ án chuyên ngànhSpecialized projectHiện đang mởCNPMCSNSE418IT002
IT003
IT004
SE104
20
637SE113Kiểm chứng phần mềmKiểm chứng phần mềmHiện đang mởCNPMCNTC31
638SE114Nhập môn ứng dụng di độngIntroduction to software and embedded systemsHiện đang mởCNPMCSNIT001
IT002
21
639SE121Đồ án 1Đồ án 1Hiện đang mởCNPMCSN20
640SE122Đồ án 2Đồ án 2Hiện đang mởCNPMCSN20
641SE207Phân tích thiết kế hệ thốngSystem Analysis and DesignHiện không còn mởCNPMCNSE10731
642SE208Kiểm chứng phần mềmSoftware TestingHiện không còn mởCNPMCNSE10821
643SE209Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềmSoftware Development, Deployment and MaintenanceHiện không còn mởCNPMCNSE10930
644SE210Quản lý dự án công nghệ thông tinInformation-Technology Project ManagementHiện không còn mởCNPMCNIS20831
645SE211Phát triển phần mềm hướng đối tượngObject-oriented Software Development MethodologyHiện không còn mởCNPMCNSE10031
646SE212Phát triển phần mềm mã nguồn mởOpen-source Software DevelopmentHiện không còn mởCNPMCNSE33121
647SE213Xử lý phân bốDistributed ComputingHiện không còn mởCNPMCNSE33921
648SE214Công nghệ phần mềm chuyên sâuAdvanced software engineeringHiện đang mởCNPMCNSE10431
649SE215Giao tiếp người máyHuman-computer interactionHiện đang mởCNPMCNSE10431
650SE220Thiết kế GameIntroduction to game designHiện đang mởCNPMCNSE323SE10231
651SE221Lập trình game nâng caoAdvanced game programmingHiện đang mởCNPMCNSE10231
652SE301Phát triển phần mềm mã nguồn mởOpen-source software developmentHiện đang mởCNPMCNSE21230
653SE310Công nghệ .NET.Net technologyHiện đang mởCNPMCNTCSE312IT002
IT008
31
654SE311Ngôn ngữ lập trình JavaJava Programming LanguageHiện không còn mởCNPMCNSE33031
655SE312Công nghệ .NET.Net TechnologyHiện không còn mởCNPMCNSE310IT004
SE104
SE347
31
656SE313Một số thuật toán thông minhIntelligent algorithmsHiện đang mởCNPMCNTCSE337IT002
IT003
20
657SE320Lập trình đồ họa 3 chiều với Direct3D3D programming with Direct3DHiện đang mởCNPMCNTCSE10231
658SE321Lập trình trên thiết bị di độngMobile Device Application DevelopmentHiện không còn mởCNPMCNSE34640
659SE322Công nghệ Web và ứng dụngWeb Technology and ApplicationsHiện không còn mởCNPMCNSE34120
660SE323Thiết kế GameIntroduction to game designHiện không còn mởCNPMCNSE22040
661SE324Nhập môn lập trình 3D game3D game engine designHiện không còn mởCNPMCN31
662SE325Chuyên đề J2EEJ2EEHiện đang mởCNPMCNTCIT002
IT003
IT004
SE330
31
663SE326Cơ sở dữ liệu nâng caoAdvanced DatabasesHiện không còn mởCNPMCNIS33720
664SE327Phát triển và vận hành gameGames developmentHiện đang mởCNPMCNTC31
665SE328Lập trình TTNT trong GameArtificial intelligence on game programmingHiện đang mởCNPMCNTCSE33431
666SE329Thiết kế 3D Game Engine3D game engine designHiện đang mởCNPMCNTC31
667SE330Ngôn ngữ lập trình JavaJava programming languageHiện đang mởCNPMCSNSE311IT00131
668SE331Chuyên đề E-commerceE-commerceHiện đang mởCNPMCNTCSE331IT004
SE104
20
669SE332Chuyên đề CSDL nâng caoAdvanced databaseHiện đang mởCNPMCNSE326SE350IT00420
670SE333Chuyên đề E-GovernmentE-GovernmentHiện không còn mởCNPMCNSE40420
671SE334Các phương pháp lập trìnhProgramming paradigmsHiện đang mởCNPMCNSE103IT00121
672SE335Công nghệ XML và ứng dụngXML technology and applicationsHiện không còn mởCNPMCN31
673SE336Phương pháp luận sáng tạo KH-CNScientific methodology and innovationHiện không còn mởCNPMCNCS51920
674SE337Các thuật toán thông minhIntelligent AlgorithmsHiện không còn mởCNPMCNSE31310
675SE338Logic mờFuzzy logicHiện không còn mởCNPMCNSE342CS40520
676SE339Xử lý phân bổDistributed computingHiện không còn mởCNPMCN21
677SE340Quản lý dự án công nghệ thông tinInformation-technology project managementHiện đang mởCNPMCNSE210IS208IT00131
678SE341Công nghệ Web và ứng dụngWeb technology and applicationsHiện đang mởCNPMCNIT001
IT002
IT004
20
679SE342Logic mờFuzzy logicHiện không còn mởCNPMCN20
680SE343Công nghệ PortalPortal technologyHiện đang mởCNPMCNTCSE343SE34130
681SE344Lập trình game trong các thiết bị di độngMobile game programmingHiện đang mởCNPMCNTCSE344IT001
SE346
31
682SE345Kỹ thuật lập trình nhúngEmbedded programming techniquesHiện không còn mởCNPMCN31
683SE346Lập trình trên thiết bị di độngMobile device application developmentHiện đang mởCNPMCNIT001
IT008
31
684SE347Công nghệ Web và ứng dụngWeb technology and applicationsHiện đang mởCNPMCNTCSE34131
685SE348Chuyên đề M-commerceM-commerceHiện đang mởCNPMĐCSE33120
686SE349Nhập môn Quản trị doanh nghiệpIntroduction to business administrationHiện không còn mởCNPMCNITEM1IE20220
687SE350Chuyên đề E-learningE-learningHiện đang mởCNPM20
688SE351Xử lý song songParallel processingHiện đang mởCNPMCNIT007
SE334
31
689SE352Phát triển ứng dụng VRPhát triển ứng dụng VRHiện đang mởCNPMCNTC21
690SE354Chuyên đề các quy trình phát triển phần mềm hiện đạiChuyên đề các quy trình phát triển phần mềm hiện đạiHiện đang mởCNPMCNTC21
691SE356Kiến trúc Phần mềmKiến trúc Phần mềmHiện đang mởCNPMCNTCIT003
SE104
31
692SE357Kỹ thuật phân tích yêu cầuKỹ thuật phân tích yêu cầuHiện đang mởCNPMCNTC21
693SE400Serminar các vấn đề hiện đại của CNPMSeminar on modern software engineeringHiện đang mởCNPMCĐTNSE107
SE100
SE104
40
694SE401Mẫu thiết kếSoftware design patternHiện đang mởCNPMCĐTNSE10030
695SE402Điện toán đám mâyCloud computingHiện không còn mởCNPMCĐTNIS402IT005
IT008
20
696SE403Nguyên lý thiết kế thế giới ảoVirtual-world designHiện đang mởCNPMCĐTN40
697SE404Chuyên đề E-GovernmentE-governmentHiện đang mởCNPMCĐTNSE33320
698SE405Chuyên đề Mobile and Pervasive ComputingMobile pervasive computingHiện đang mởCNPMCĐTNSE11430
699SE417Đồ án môn học mã nguồn mởOpen Source ProjectHiện đang mởCNPMĐASE11120
700SE418Đồ án môn học chuyên ngànhSpecialized ProjectHiện không còn mởCNPMĐASE11230
701SE501Thực tập tốt nghiệpInternshipHiện đang mởCNPMTTTN30
702SE505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởCNPMKLTN100
703SMET1Phương pháp NCKH trong tin họcScientific Research Methodology in InformaticsHiện không còn mởPĐTĐHĐCSMET1CS519
SS005
CS519
20
704SMET2Phương pháp luận sáng tạo KH-CNScientific Method and InnovationHiện không còn mởPĐTĐHĐCSMET2CS519
SS005
CS519
20
705SOCI1Chủ nghĩa xã hội khoa họcScientific socialismHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC30
706SP3724Kỹ năng giao tiếpCommunication SkillsHiện không còn mởHTTTĐC30
707SPCH2713Kỹ năng giao tiếpIntroduction to Speech CommunicationHiện đang mởHTTTĐC20
708SPCH3723Tiếng Anh chuyên ngành CNTTEnglish for computer scienceHiện đang mởHTTTĐCENGL121330
709SPCH3724Kỹ năng giao tiếpCommunication skillsHiện đang mởHTTTĐCSP3724SPCH271330
710SS001Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác LêninFundamental principles of Marxism-LeninismHiện đang mởPĐTĐHĐCPHIL150
711SS002Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt NamThe revolutionary way of the communist party of VietnamHiện đang mởPĐTĐHĐCVCPL130
712SS003Tư tưởng Hồ Chí MinhHo Chi Minh thoughtHiện đang mởP.ĐTĐHĐCHCMT120
713SS004Kỹ năng nghề nghiệpProfessional skillsHiện đang mởPĐTĐHĐC20
714SS005Phương pháp luận sáng tạo KH-CNScientific methodology and innovationHiện không còn mởPĐTĐHĐCSE336SMET1
SMET2
CS519
CS519
20
715SS006Pháp luật đại cươngIntroduction to lawHiện đang mởP.ĐTĐHĐC20
716SS007Triết học Mác – LêninMarxist-Leninist philosophyHiện đang mởPĐTĐHĐC30
717SS008Kinh tế chính trị Mác – LêninMarxist Leninist political economyHiện đang mởPĐTĐHĐC20
718SS009Chủ nghĩa xã hội khoa họcScientific socialismHiện đang mởPĐTĐHĐC20
719SS010Lịch sử Đảng Cộng sản Việt NamHistory of Vietnamese communist partyHiện đang mởPĐTĐHĐC20
720SSKL1Kỹ năng mềmSoft skillsHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC20
721STA01Xác suất thống kêStatisticsHiện đang mởĐCMA00530
722STAT11Xác xuất thống kêStatisticsHiện không còn mởHTTTĐC30
723STAT3013Phân tích thống kêIntermediate Statistical AnalysisHiện đang mởHTTTCS30
724STAT4033Thống kêStatisticsHiện đang mởHTTTĐC30
725TOEIC 450TOEIC 450TOEIC 450Hiện đang mởTTNNĐC00
726TOEIC450TOEIC 450TOEIC 450Hiện đang mởTTNNĐC00
727VCPH1Lịch sử Đảng CSVNHistory of the Communist Party of VietnamHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC30
728VCPL1Đường lối cách mạng của Đảng CSVNRevolution Directions of Vietnam Communist PartyHiện không còn mởTTNNĐCSS00230
729WINP1Lập trình trên WindowsWindows ProgrammingHiện không còn mởCNPMĐCIT00831