Skip to content Skip to navigation

Danh mục Môn học Đại học

Số TTMã MHTên MH (Tiếng Việt)Tên MH (Tiếng Anh)Còn mở lớpĐơn vị quản lý chuyên mônLoại MHMã cũMã môn học tương đươngMã môn học tiên quyếtMã môn học trướcSố TCLTSố TCTH
1ACCT3603Hệ thống thông tin kế toánAccounting Information systemsHiện đang mởHTTTCN30
2ACCT5123Hoạch định nguồn lực doanh nghiệpEnterprise Resource PlanningHiện đang mởHTTTCSN30
3ADENG1Tiếng Anh tăng cường 1Intensive English 1Hiện đang mởHTTTĐCENG11ENG0400
4ADENG2Tiếng Anh tăng cường 2Intensive English 2Hiện đang mởHTTTĐCENG1200
5ADENG3Tiếng Anh tăng cường 3Intensive English 3Hiện đang mởHTTTĐCENG05ADENG200
6ADENG4Tiếng Anh tăng cường 4Intensive English 4Hiện đang mởHTTTĐCENG03ADENG300
7BOQC1Nhập môn máy tính lượng tửBasic of Quantum ComputerHiện đang mởBMTLBT00
8CARC1Kiến trúc máy tínhComputer ArchitectureHiện không còn mởKTMTĐCIT00630
9CE005Giới thiệu ngành Kỹ Thuật Máy tínhHiện đang mởKTMTĐC10
10CE101Lý thuyết mạch điệnTheory of electrical circuitsHiện không còn mởKTMTCSNCE12140
11CE102Hệ thống sốDigital systemsHiện không còn mởKTMTCNPH00231
12CE103Vi xử lý-vi điều khiểnMicroprocessors and microcontrollersHiện đang mởKTMTCSNIT00631
13CE104Các thiết bị và mạch điện tửElectronic devices and circuitsHiện không còn mởKTMTCSNCE124PH00130
14CE105Xử lý tín hiệu sốDigital signal processingHiện đang mởKTMTCSNCE205CE205MA001
MA002
MA003
31
15CE106Thiết kế vi mạch với HDLDigital Circuit Design with HDLHiện không còn mởKTMTCNCE22131
16CE107Hệ thống nhúngEmbedded systemsHiện không còn mởKTMTCSNCE224IT001
IT006
CE103
31
17CE108Hệ điều hành nâng caoAdvanced operating systemsHiện không còn mởKTMTCN30
18CE109Lập trình nhúng căn bảnIntroduction to embedded-system programmingHiện không còn mởKTMTCNCE21121
19CE110Lập trình hệ thống với JavaSystem Programming with JavaHiện không còn mởKTMTCNCE31531
20CE111Kiến trúc máy tính nâng caoAdvanced computer architectureHiện không còn mởKTMTCĐTNIT00621
21CE112Đồ án môn học thiết kế mạchCircuit design projectHiện không còn mởKTMTĐACE20102
22CE113Điều khiển tự độngAutomatic ControlHiện không còn mởKTMTCNCE21230
23CE114Lập trình trên thiết bị di độngMobile device application developmentHiện không còn mởKTMTCNNT11821
24CE115Thiết kế mạngNetwork designHiện không còn mởKTMTCNNT11331
25CE116Đồ án môn học ngành KTMTInformation engineering projectHiện không còn mởKTMTĐACE20602
26CE117Thực hành điện- điện tửBasic electrical and electronic laboratoryHiện không còn mởKTMTCSNCE124CE10101
27CE118Thiết kế luận lý sốDigital logic designHiện đang mởKTMTCSN31
28CE119Thực hành Kiến trúc máy tínhComputer architecture laboratoryHiện đang mởKTMTCSNPH00201
29CE121Lý thuyết mạch điệnTheory of electrical circuitsHiện đang mởKTMTCSNCE10131
30CE124Các thiết bị và mạch điện tửElectronic devices and circuitsHiện đang mởKTMTCSNCE104CE10131
31CE201Đồ án 1Project 1Hiện đang mởKTMTĐAPH002
CE103
CE101
02
32CE202An toàn mạng máy tínhNetwork securityHiện không còn mởKTMTCNNT10130
33CE203Điều khiển tự động nâng caoAdvanced automatic controlHiện không còn mởKTMTCĐTNCE31730
34CE204Thiết kế và lập trình WebWeb design and programmingHiện không còn mởKTMTCNCE30530
35CE205Xử lý tín hiệu sốDigital signal processingHiện không còn mởKTMTCN31
36CE206Đồ án 2Project 2Hiện đang mởKTMTĐACE116PH002
CE103
CE101
CE201
02
37CE211Lập trình nhúng căn bảnIntroduction to embedded-system programmingHiện không còn mởKTMTCNCE232CE10731
38CE212Điều khiển tự độngAutomatic controlHiện không còn mởKTMTCNCE113MA001
MA002
MA003
MA004
CE101
CE104
31
39CE213ThiẾT kế hệ thống số với HDLThiẾT kế hệ thống số với HDLHiện đang mởKTMTCNPH002
CE118
31
40CE219Tương tác người - máyHuman-computer interactionHiện không còn mởKTMTCNCE40530
41CE221Thiết kế vi mạch với HDLDigital circuit design with HDLHiện không còn mởKTMTCNCE213PH002
CE118
31
42CE222Thiết kế vi mạch sốDigital IC designHiện đang mởKTMTCNCE302PH002
CE118
31
43CE224ThiẾT kế hệ thống nhúngThiẾT kế hệ thống nhúngHiện đang mởKTMTCNCE10331
44CE232ThiẾT kế hệ thống nhúng không dâyThiẾT kế hệ thống nhúng không dâyHiện đang mởKTMTCNIT007
CE103
CE224
31
45CE301Hệ thống chứng thực sốDigital identification systemsHiện không còn mởKTMTCN30
46CE302Thiết kế vi mạchCircuits designHiện không còn mởKTMTCNCE22221
47CE303Robot công nghiệpIndustrial roboticsHiện đang mởKTMTCNMA001
MA002
CE101
CE212
CE107
30
48CE304Robot công nghiệpRobot công nghiệpHiện đang mởKTMTCNTCCE121
CE224
MA001
MA002
31
49CE306Thị giác máy tínhComputer visionHiện không còn mởKTMTCN30
50CE312Hệ thống thời gian thựcReal-time systemsHiện đang mởKTMTCNIT006
IT007
CE103
CE211
30
51CE313Xử lý song song và hệ thống phân tánParallel processing and distributed systemsHiện đang mởKTMTCNCE311IT001
IT006
30
52CE314Trình biên dịchPrinciples of compiler designHiện đang mởKTMTCNCE103
MA004
30
53CE315Lập trình hệ thống với JavaSystem programming with JavaHiện đang mởKTMTCNCE11021
54CE316Logic mờ và ứng dụngFuzzy logic and applicationsHiện đang mởKTMTCNCS405MA00430
55CE317Điều khiển tự động nâng caoAdvanced automatic controlHiện đang mởKTMTCNCE203MA001
MA002
MA003
MA004
CE101
CE104
CE212
30
56CE318Trình biên dịchTrình biên dịchHiện đang mởKTMTCNTCCE314IT006
IT007
31
57CE319Logic mờ và ứng dụngLogic mờ và ứng dụngHiện đang mởKTMTCNTCMA00431
58CE321Kỹ thuật chế tạo vi mạchIntegrated circuit fabricationHiện đang mởKTMTCNCE404CE22230
59CE322Thiết kế vi mạch hỗn hợpMixed-signal integrated circuit designHiện đang mởKTMTCNCE22221
60CE323Kĩ thuật thiết kế mạch inPrinted circuit board designHiện đang mởKTMTCNCE101
CE104
CE103
21
61CE324Thiết kế vi mạch tương tựAnalog integrated circuit designHiện đang mởKTMTCNCE104
CE221
21
62CE325Thiết kế dựa trên vi xử lýMicroprocessor-based system designHiện đang mởKTMTCNCE335IT001
IT006
IT003
21
63CE326Tự động hóa thiết kế vi mạchCircuit-design automationHiện đang mởKTMTCNCE22121
64CE327Tối ưu hóa dựa trên FPGAFPGA-based optimizationHiện đang mởKTMTCNCE337CE118
IT006
CE221
30
65CE331Kỹ thuật chế tạo vi mạchKỹ thuật chế tạo vi mạchHiện đang mởKTMTCNTCCE321CE22231
66CE332Thiết kế vi mạch hỗn hợpThiết kế vi mạch hỗn hợpHiện đang mởKTMTCNTCCE322CE22231
67CE334Thiết kế vi mạch tương tựThiết kế vi mạch tương tựHiện đang mởKTMTCNTCCE324CE124
CE213
31
68CE335Thiết kế dựa trên vi xử lýThiết kế dựa trên vi xử lýHiện đang mởKTMTCNTCCE325IT006
IT003
IT001
31
69CE336Tự động hóa thiết kế vi mạchTự động hóa thiết kế vi mạchHiện đang mởKTMTCNTCCE326CE118
CE213
31
70CE337Tối ưu hóa dựa trên FPGATối ưu hóa dựa trên FPGAHiện đang mởKTMTCNTCCE327IT006
CE118
CE213
31
71CE338Hệ thống thời gian thựcHệ thống thời gian thựcHiện đang mởKTMTCNTCIT006
IT007
31
72CE341Lập trình nhúng trên các thiết bị di độngLập trình nhúng trên các thiết bị di độngHiện đang mởKTMTCN31
73CE401Kỹ thuật hệ thống máy tínhComputer system engineeringHiện đang mởKTMTCĐTNIT006
IT007
30
74CE402Các hệ điều hành nhúngEmbedded operating systemsHiện không còn mởKTMTCĐTNIT007
IT006
CE107
31
75CE403Thiết kế sốDigital designHiện không còn mởKTMTCĐTNPH002
IT006
CE221
31
76CE404Kỹ thuật chế tạo vi mạchIntegrated Circuit FabricationHiện không còn mởKTMTCĐTNCE32130
77CE405Tương tác người máyHuman-computer interactionHiện đang mởKTMTCĐTNCE21930
78CE406Tương tác người – MáyTương tác người – MáyHiện đang mởKTMTCNTCCE224
CE103
31
79CE407Đồ án chuyên ngành Hệ thống nhúng và RobotĐồ án chuyên ngành Hệ thống nhúng và RobotHiện đang mởKTMTCĐTNIT00602
80CE408Đồ án chuyên ngành Thiết kế vi mạch và phần cứngĐồ án chuyên ngành Thiết kế vi mạch và phần cứngHiện đang mởKTMTCĐTNCE201
CE206
CE222
02
81CE409Kỹ thuật thiết kế kiểm traKỹ thuật thiết kế kiểm traHiện đang mởKTMTCNCE118
CE213
31
82CE410Kỹ thuật hệ thống máy tínhKỹ thuật hệ thống máy tínhHiện đang mởKTMTCĐTNCE118
CE224
31
83CE411Chuyên đề hệ thống nhúng và robotEmbedded systems and roboticsHiện đang mởKTMTCĐTNCE10731
84CE421Chuyên đề thiết kế vi mạch và phần cứngIC and hardware designsHiện đang mởKTMTCĐTNCE118
CE221
CE222
31
85CE430Lập trình hệ thốngLập trình hệ thốngHiện đang mởKTMTCNTCNT20931
86CE432Thiết kế vi mạch hướng ASICThiết kế vi mạch hướng ASICHiện đang mởKTMTCNTCCE118
CE213
31
87CE433Thiết kế hệ thống SoCThiết kế hệ thống SoCHiện đang mởKTMTCNTCCE118
IT006
CE213
31
88CE434Chuyên đề thiết kế hệ vi mạch 1Chuyên đề thiết kế hệ vi mạch 1Hiện đang mởKTMTCNTCCE222
CE213
31
89CE435Chuyên đề thiết kế hệ vi mạch 2Chuyên đề thiết kế hệ vi mạch 2Hiện đang mởKTMTCNTCCE222
CE213
31
90CE436Xử lý tín hiệu số và ứng dụngXử lý tín hiệu số và ứng dụngHiện đang mởKTMTCNTCMA003
MA006
31
91CE437Chuyên đề thiết kế hệ thống nhúng 1Chuyên đề thiết kế hệ thống nhúng 1Hiện đang mởKTMTCNTCCE10331
92CE438Chuyên đề thiết kế hệ thống nhúng 2Chuyên đề thiết kế hệ thống nhúng 2Hiện đang mởKTMTCNTCCE10331
93CE439Lập trình song song và hệ phân tánLập trình song song và hệ phân tánHiện đang mởKTMTCNTCIT001
IT006
31
94CE501Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởKTMTTTTN03
95CE502Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởKTMTTTTNCE50120
96CE505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởKTMTKLTNCE206100
97CM101Quản lý giao tiếpCommunication managementHiện không còn mởHTTTĐC30
98CNBU001Mạng máy tínhNetworkingHiện đang mởMMT&TTCN31
99CNBU002Bảo mậtSecurityHiện đang mởMMT&TTCN31
100CNBU003Dự án nghiên cứuComputing Research ProjectHiện đang mởMMT&TTCN40
101CNBU004Thiết kế và phát triển websiteWebsite Design and DevelopmentHiện đang mởMMT&TTCN31
102CNBU005Internet of ThingsInternet of ThingsHiện đang mởMMT&TTCN31
103CNBU006An toàn mạng máy tínhNetwork SecurityHiện đang mởMMT&TTCN31
104CNBU007Pháp chứng kỹ thuật sốForensicsHiện đang mởMMT&TTCN31
105CNBU008Quản lý an toàn thông tinInformation Security ManagementHiện đang mởMMT&TTCN31
106CNET1Mạng máy tínhComputer networksHiện không còn mởMMT&TTĐCIT00531
107CS003Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện không còn mởKHMTCNCS31530
108CS004Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện không còn mởKHMTCN30
109CS005Giới thiệu ngành Khoa học Máy tínhIntroduction to Computer Science programsHiện đang mởKHMTĐC10
110CS013Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện không còn mởKHMTCNCS31531
111CS014Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện không còn mởKHMTCNCS32431
112CS019Chuyên đề ứng dụng Trí tuệ nhân tạoApplied artificial intelligenceHiện không còn mởKHMTCN40
113CS101Nguyên lý và phương pháp lập trìnhPrinciples and Techniques of ProgrammingHiện không còn mởKHMTCNCS11130
114CS102Phân tích & thiết kế thuật toánDesign and analysis of algorithmsHiện không còn mởKHMTCNCS11230
115CS103Cơ sở lập trìnhIntroduction to programmingHiện không còn mởKHMTCNCS111
CS511
SE330
40
116CS104Nhập môn công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện không còn mởKHMTCNSE10430
117CS105Đồ họa máy tínhComputer graphicsHiện đang mởKHMTCSNCS113IT00131
118CS106Trí tuệ nhân tạoArtificial intelligenceHiện đang mởKHMTCSNIT00331
119CS107Các hệ cơ sở tri thứcKnowledge-Based SystemsHiện không còn mởKHMTCNCS21740
120CS108Lý thuyết thông tinInformation theoryHiện không còn mởKHMTCNNT10430
121CS109Máy họcMachine learningHiện không còn mởKHMTCNCS11040
122CS110Nhập môn công nghệ tri thức & máy họcIntroduction to knowledge engineering and machine learningHiện đang mởKHMTCSN31
123CS111Nguyên lý và phương pháp lập trìnhPrinciples and techniques of programmingHiện đang mởKHMTCSNCS101IT001
IT002
IT003
31
124CS1113Khoa học máy tính IComputer science 1Hiện đang mởHTTTĐCCSC1131
125CS112Phân tích và thiết kế thuật toánDesign and analysis of algorithmsHiện đang mởKHMTCSNIT00131
126CS113Đồ họa máy tính và Xử lý ảnhComputer Graphic and Digital Image ProcessingHiện đang mởKHMTCSNCS105IT001
IT003
31
127CS114Máy họcMachine learningHiện đang mởKHMTCN31
128CS115Toán cho Khoa học máy tínhMathematics for Computer ScienceHiện đang mởKHMTCN40
129CS116Lập trình Python cho Máy họcMachine Learning with PythonHiện đang mởKHMTCN31
130CS117Tư duy tính toánComputational ThinkingHiện đang mởKHMTCN31
131CS210Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng caoAdvanced natural language processingHiện không còn mởKHMTCN40
132CS211Trí tuệ nhân tạo nâng caoAdvanced artificial intelligenceHiện đang mởKHMTCNCS10631
133CS212Xử lý ngôn ngữ tự nhiênNatural Language ProcessingHiện không còn mởKHMTCN31
134CS213Ngôn ngữ học máy tínhComputational linguisticsHiện không còn mởCNCS22640
135CS2133Khoa học máy tính IIComputer science 2Hiện đang mởHTTTĐCCSC12CS111331
136CS214Biểu diễn tri thức và suy luậnKnowledge representation and reasoningHiện đang mởKHMTCNCS10631
137CS217Các hệ cơ sở tri thứcKnowledge-based systemsHiện đang mởKHMTCNCS107CS10631
138CS221Xử lý ngôn ngữ tự nhiênNatural language processingHiện đang mởKHMTCN31
139CS222Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng caoAdvanced natural language processingHiện đang mởKHMTCNCS22131
140CS223Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện không còn mởKHMTCNCS31531
141CS224Máy học xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện không còn mởKHMTCNCS32431
142CS225Lập trình symbolic trong trí tuệ nhân tạoSymbolic Programming in Artificial IntelligenceHiện không còn mởKHMTCNCS31440
143CS226Ngôn ngữ học máy tínhComputational linguisticsHiện đang mởKHMTCNCS21340
144CS227Khai thác dữ liệu và ứng dụngData Mining and ApplicationsHiện không còn mởKHMTCNCS31331
145CS228Máy học và ứng dụngMachine learning and applicationsHiện không còn mởKHMTCN31
146CS229Ngữ nghĩa học tính toánNgữ nghĩa học tính toánHiện đang mởKHMTCN31
147CS231Nhập môn Thị giác máy tínhIntroduction to Computer VisionHiện đang mởKHMTCN31
148CS232Tính toán đa phương tiệnIntroduction to Multimedia ComputingHiện đang mởKHMTCN31
149CS233Nhận dạng Thị giácVisual Pattern RecognitionHiện không còn mởKHMTCN31
150CS2433Lập trình C/C++C/C++ programmingHiện đang mởHTTTCSNMSIS243331
151CS301Chuyên đề nghiên cứu khoa họcScientific Research SeminarHiện không còn mởKHMTCN40
152CS302SeminarSeminarHiện đang mởKHMT30
153CS311Kỹ thuật lập trình trí tuệ nhân tạoArtificial intelligence programming techniquesHiện không còn mởKHMTCN40
154CS312Hệ thống đa tác tửMulti-agent systemsHiện đang mởKHMTCNCS11031
155CS313Khai thác dữ liệu và ứng dụngData mining and applicationsHiện đang mởKHMTCNIT001
IT003
31
156CS314Lập trình symbolic trong trí tuệ nhân tạoSymbolic programming in artificial intelligenceHiện đang mởKHMTCNCS225CS10631
157CS315Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện đang mởKHMTCNCS013CS223CS11031
158CS316Các hệ giải bài toán thông minhIntelligent problem-solving systemsHiện đang mởKHMTCNCS40831
159CS321Ngôn ngữ học ngữ liệuCorpus linguisticsHiện đang mởKHMTCN31
160CS322Biểu diễn tri thức và ứng dụngKnowledge representation and applicationsHiện không còn mởKHMTCNCS214CS21240
161CS323Các hệ thống hỏi-đápQuestion-answering systemsHiện đang mởKHMTCNCS22131
162CS324Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện đang mởKHMTCNCS004CS224CS22131
163CS325Dịch máyMachine translationHiện đang mởKHMTCNCS411CS22131
164CS326Các kĩ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênAdvanced techniques in natural language processingHiện đang mởKHMTCNCS407CS22131
165CS331Thị giác máy tính nâng caoAdvanced Computer VisionHiện đang mởKHMTCN31
166CS332Máy học trong Thị giác Máy tínhMachine Learning in Computer VisionHiện đang mởKHMTCN31
167CS333Đồ họa gameĐồ họa gameHiện đang mởKHMTCN21
168CS334Lập trình tính toán hình thứcProgramming for formal computingHiện không còn mởKHMTCN31
169CS335Tìm Kiếm Ảnh và VideoImage and Video SearchHiện đang mởKHMTCNTCIT00131
170CS336Truy vấn thông tin đa phương tiệnMultimedia Information RetrievalHiện đang mởKHMTCN31
171CS3363Tổ chức ngôn ngữ lập trìnhOrganization of programming languagesHiện đang mởHTTTĐCMSIS20731
172CS337Xử lý âm thanh và tiếng nóiXử lý âm thanh và tiếng nóiHiện đang mởKHMTCNCS221
CS114
31
173CS3373Lập trình hướng đối tượng nâng cao cho môi trường windowsAdvanced object-oriented programming for WindowsHiện đang mởHTTTCSNIEM572331
174CS338Nhận dạngPattern RecognitionHiện đang mởKHMTCN31
175CS339Xử lý văn bản Y khoaNatural language processing with health focusHiện đang mởKHMTCNTC31
176CS3423Cấu trúc tập tinFile structureHiện đang mởHTTTCSNCS415331
177CS3443Hệ thống máy tínhComputer SystemsHiện đang mởHTTTCSN30
178CS351Chuyên đề NCKH 1Scientific Research 1Hiện không còn mởKHMTCN40
179CS3513Phương pháp số cho máy tính kỹ thuật sốNumerical methods for digital computersHiện không còn mởHTTTCNTC30
180CS352Chuyên đề NCKH 2Scientific Research 2Hiện không còn mởKHMTCN40
181CS3613Cơ sở tính toánTheoretical foundations of computingHiện đang mởHTTTCNCSSTAT301331
182CS3653Toán rời rạc cho máy tínhDiscrete Mathematics for computerHiện đang mởHTTTĐCMATH214430
183CS371Seminar chuyên đề 1Seminar 1Hiện không còn mởKHMTCN20
184CS372Seminar chuyên đề 2Seminar 2Hiện không còn mởKHMTCN20
185CS401Công nghệ JavaJava technologyHiện không còn mởKHMTCĐTN31
186CS402Phân tích thiết kế HTTT quản lýManagement-information system analysis and designHiện không còn mởKHMTCN30
187CS403Các dịch vụ webWeb servicesHiện không còn mởKHMTCN30
188CS404Công nghệ đa tác tử (Muli-Agent)Multi-agent technologyHiện không còn mởKHMTCĐTNCS31240
189CS405Logic mờ và ứng dụngFuzzy logic and applicationsHiện đang mởKHMTCĐTN31
190CS406Xử lý ảnh và ứng dụngImage processing and applicationsHiện đang mởKHMTCĐTNCS10531
191CS407Các kỹ thuật trong xử lý NNTNAdvanced Techniques in Natural Language ProcessingHiện không còn mởKHMTCĐTNCS32640
192CS408Các hệ giải toán thông minhIntelligent Problem-Solving SystemsHiện không còn mởKHMTCĐTNCS31640
193CS409Hệ suy diễn mờFuzzy inference systemsHiện đang mởKHMTCĐTN31
194CS410Mạng neural và thuật giải di truyềnNeural netwok and genetic algorithmsHiện đang mởKHMTCĐTN31
195CS411Dịch máyMachine TranslationHiện không còn mởKHMTCĐTNCS32540
196CS412Web ngữ nghĩaSematic webHiện đang mởKHMTCĐTNCS22131
197CS414Lý thuyết automat và ứng dụngAutomata theory and applicationsHiện đang mởKHMTCĐTNMA00431
198CS4143Đồ họa máy tínhComputer graphicsHiện đang mởHTTTCNTC30
199CS415Mã hóa thông tinEncoding informationHiện không còn mởKHMTCĐTN31
200CS4153Phát triển ứng dụng trên di độngMobile Applications DevelopmentHiện đang mởHTTTCNCS213330
201CS417Nhận dạngPattern recognitionHiện đang mởKHMTCN21
202CS418Trực quan máy tínhVisual computingHiện không còn mởKHMTCĐTN31
203CS419Truy xuất thông tinInformation retrievalHiện đang mởKHMTCĐTN31
204CS420Các vấn đề chọn lọc trong Thị giác máy tínhSelected Topics in computer VisionHiện đang mởKHMTCĐTNCS23131
205CS421Khai thác dữ liệu đa phương tiệnKhai thác dữ liệu đa phương tiệnHiện không còn mởKHMTCĐTN31
206CS4243Thuật toán và tiến trình trong an toàn máy tínhAlgorithms and processes in computer securityHiện đang mởHTTTCSNCS428330
207CS4273Nhập môn Công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện đang mởHTTTCNCS31
208CS4283Mạng máy tínhComputer networkHiện đang mởHTTTĐC30
209CS431Các kĩ thuật học sâu và ứng dụngDeep Learning and ApplicationsHiện đang mởKHMTCĐTN21
210CS4323Hệ điều hànhDesign and Inplementation of Operating systemHiện đang mởHTTTĐCCS2133
CS3653
30
211CS4343Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData structure and algorithm AnalysisHiện đang mởHTTTCS213331
212CS4344An ninh mạngCyber SecurityHiện không còn mởHTTTCSN30
213CS4793Trí tuệ nhân tạoArtificial intelligenceHiện đang mởHTTTCNCSMKTG588331
214CS4883Các vấn đề xã hội trong tính toánSocial issues in computingHiện không còn mởHTTTCNTC30
215CS5000Luận vănThesisHiện đang mởHTTTKLTN100
216CS501Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện không còn mởKHMTKLTN100
217CS502Các công nghệ web và ứng dụngWeb technology and applicationsHiện không còn mởKHMTCNSE34120
218CS503Môn tốt nghiệp KHMT 2Computer scienceHiện không còn mởKHMTCNIT00330
219CS5030Thực tập tốt nghiệpInternshipHiện đang mởHTTTTTTN30
220CS504Công nghệ .NET.Net technologyHiện không còn mởKHMTCNSE31031
221CS505Khoá luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởKHMTKLTN100
222CS506Chuyên đề J2EEJ2EEHiện không còn mởKHMTCNSE32531
223CS507Hệ điều hành LinuxLinux operating systemsHiện không còn mởKHMTCNNT10331
224CS508Lập trình cơ sở dữ liệuDatabase programmingHiện không còn mởKHMTCNIS20331
225CS510Lý thuyết thông tinInformation theoryHiện không còn mởKHMTCNNT10430
226CS511Ngôn ngữ lập trình C#C# programming languageHiện đang mởKHMTCNTCCS512IT002
IT003
31
227CS513Ngôn ngữ lập trình JavaJava programming languageHiện không còn mởKHMTCNSE33031
228CS515Phân tích thiết kế hệ thống thông tinInformation system analysis and designHiện không còn mởKHMTCN31
229CS516Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UMLObject-oriented analysis and design with UMLHiện không còn mởKHMTCN31
230CS517Quản lý dự ánProject managementHiện không còn mởKHMTCNIS20830
231CS518Xây dựng phần mềm hướng đối tượngObject-oriented software developmentHiện không còn mởKHMTCN31
232CS519Phương pháp luận nghiên cứu khoa họcScientific research methodologyHiện đang mởKHMTCNTCSS00530
233CS521Toán rời rạc nâng caoAdvance Discerete MathematicsHiện đang mởKHMTCNTCIT003
MA004
40
234CS522Đại số máy tínhComputer algebraHiện đang mởKHMTCĐTNIT003
MA004
31
235CS523Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng caoAdvanced data structures and algorithmsHiện đang mởKHMTCNTCDSAL2IT003
IT001
31
236CS524Một số ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiênApplied Natural Language ProcessingHiện đang mởKHMTCNTCCS22131
237CS525Thị giác máy tính trong tương tác người – máyComputer Vision in Human-Computer InteractionHiện đang mởKHMTCN31
238CS526Phát triển ứng dụng đa phương tiện trên thiết bị di độngPhát triển ứng dụng đa phương tiện trên thiết bị di độngHiện không còn mởKHMTCNTC21
239CS527Thực tại ảoVirtual RealityHiện đang mởKHMTCNTC31
240CS528Trực quan hóa thông tinTrực quan hóa thông tinHiện đang mởKHMTCNTC31
241CS529Các vấn đề nghiên cứu và ứng dụng trong khoa học máy tínhSelected topics for researching and application in Computer ScienceHiện đang mởKHMTCNTC40
242CS530Đồ án chuyên ngànhUndergraduate Research ProjectHiện đang mởKHMTCNTC30
243CS531Đồ họa trong video gameComputer Graphics in Video GamesHiện không còn mởKHMTCN31
244CS532Thị giác máy tính trong tương tác người-máyComputer Vision in Human-Computer InteractionHiện đang mởKHMTCNCS23131
245CS534Lập trình Javascript và ứng dụngLập trình Javascript và ứng dụngHiện đang mởKHMTCNTC31
246CS535Tổng hợp tiếng nóiTổng hợp tiếng nóiHiện đang mởKHMTCNTC31
247CS5423Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệuPrinciple of database systemsHiện đang mởHTTTCSN31
248CS5433Các hệ cơ sở dữ liệu phân tánDistributed database systemsHiện đang mởHTTTCSNCS5423
CS4283
MSIS4013
30
249CS551Thực tậpInternshipHiện không còn mởKHMTTTTN20
250CSBU001Lập trìnhProgrammingHiện đang mởKHMTCN31
251CSBU002Mạng máy tínhNetworkingHiện đang mởKHMTCN31
252CSBU003Thực hành nghề nghiệpProfessional PracticeHiện đang mởKHMTCN40
253CSBU004Toán cho Tin họcMaths for ComputingHiện đang mởKHMTCN31
254CSBU005Bảo mậtSecurityHiện đang mởKHMTCN31
255CSBU006Quản lý dự án máy tính thành côngManaging a Successful Computing ProjectHiện đang mởKHMTCN40
256CSBU007Thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệuDatabase Design and DevelopmentHiện đang mởKHMTCN31
257CSBU008Kiến trúc máy tínhComputer Systems ArchitectureHiện đang mởKHMTCN31
258CSBU009Dự án nghiên cứuComputing Research ProjectHiện đang mởKHMTCN40
259CSBU010Công nghệ kinh doanh thông minhBusiness IntelligenceHiện đang mởKHMTCN31
260CSBU011Toán rời rạcDiscrete MathsHiện đang mởKHMTCN40
261CSBU012Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData Structures and AlgorithmsHiện đang mởKHMTCN31
262CSBU013Lập trình nâng caoAdvanced ProgrammingHiện đang mởKHMTCN31
263CSBU014Máy họcMachine LearningHiện đang mởKHMTCN31
264CSBU015Điện toán đám mâyCloud ComputingHiện đang mởKHMTCN31
265CSC01Tin học đại cươngIntroduction to informaticsHiện không còn mởKHMTCNIT00131
266CSC11Khoa học máy tính IComputer science IHiện không còn mởKHMTCN40
267CSC12Khoa học máy tính IIComputer science IIHiện không còn mởKHMTCN40
268CSC21Tin học đại cương (TE)Introduction to informaticsHiện không còn mởKHMTCNIT001
CSC01
50
269CSKI1Kỹ năng truyền thông làm việc nhómTeamwork and communication skillsHiện không còn mởKHMTCN40
270CU001Văn hóa doanh nghiệp NhậtVăn hóa doanh nghiệp NhậtHiện đang mởKTTTCN20
271DBSS1Cơ sở dữ liệuDatabaseHiện không còn mởTTNNĐCIT00431
272DS005Giới thiệu ngành Khoa học Dữ liệuIntroduction to Data ScienceHiện đang mởKTTTĐC10
273DS101Thống kê và xác suất chuyên sâuThống kê và xác suất chuyên sâuHiện đang mởKTTTCNMA00521
274DS102Học máy thống kêHọc máy thống kêHiện đang mởKTTTCN31
275DS103Thu thập và tiền xử lý dữ liệuThu thập và tiền xử lý dữ liệuHiện đang mởKTTTCN21
276DS104Tính toán song song & phân tánTính toán song song & phân tánHiện đang mởKTTTCNIT004
SE330
31
277DS105Phân tích và trực quan dữ liệuPhân tích và trực quan dữ liệuHiện đang mởKTTTCNMA005
IT001
DS103
21
278DS106Tối ứu hoá và ứng dụngTối ứu hoá và ứng dụngHiện đang mởKTTTCNMA00321
279DS200Phân tích dữ liệu lớnPhân tích dữ liệu lớnHiện đang mởKTTTCN31
280DS201Deep Learning trong khoa học dữ liệuDeep Learning trong khoa học dữ liệuHiện đang mởKTTTCN31
281DS202Đồ án khoa học dữ liệu và ứng dụng 1Đồ án khoa học dữ liệu và ứng dụng 1Hiện đang mởKTTTCN20
282DS203Đồ án khoa học dữ liệu và ứng dụng 2Đồ án khoa học dữ liệu và ứng dụng 2Hiện đang mởKTTTCN20
283DS204Đồ án khoa học dữ liệu và ứng dụngApplied Project in data scienceHiện đang mởKTTTTC02
284DS300Hệ khuyến nghịHệ khuyến nghịHiện đang mởKTTTCN31
285DS301Các giải thuật khai phá dữ liệu lớnCác giải thuật khai phá dữ liệu lớnHiện đang mởKTTTCN31
286DS302Phân tích thống kê đa biếnPhân tích thống kê đa biếnHiện đang mởKTTTCNMA00521
287DS303Thống kê BayesThống kê BayesHiện đang mởKTTTCNMA00521
288DS304Thiết kế và phân tích thực nghiệmThiết kế và phân tích thực nghiệmHiện đang mởKTTTCNMA00530
289DS305Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian và ứng dụngPhân tích dữ liệu chuỗi thời gian và ứng dụngHiện đang mởKTTTCNMA00521
290DS306Phân tích dữ liệu lớn trong tài chínhPhân tích dữ liệu lớn trong tài chínhHiện đang mởKTTTCNDS20030
291DS307Phân tích dữ liệu truyền thông xã hộiPhân tích dữ liệu truyền thông xã hộiHiện đang mởKTTTCNIT00430
292DS308Mô hình đồ thị xác suấtMô hình đồ thị xác suấtHiện đang mởKTTTCN31
293DS309Thực tập doanh nghiệpThực tập doanh nghiệpHiện đang mởKTTTTTTN20
294DS310Xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho Khoa học dữ liệuNatural Language Processing for Data ScienceHiện đang mởKTTTCNDS10231
295DS505Khóa luận tốt nghiệpKhóa luận tốt nghiệpHiện đang mởKTTTKLTN100
296DSAL1Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData Structures and AlgorithmsHiện không còn mởTTNNĐCIT00331
297DSAL2Cấu trúc dữ liệu & giải thuật nâng caoAdvanced data structures and algorithmsHiện không còn mởKHMTĐCCS52331
298EC001Kinh tế học đại cươngKinh tế học đại cươngHiện đang mởHTTTCSN40
299EC002Quản trị doanh nghiệpBusiness ManagementHiện đang mởHTTTCNTC30
300EC003Tiếp thị căn bảnTiếp thị căn bảnHiện đang mởHTTTCN30
301EC005Giới thiệu ngành Thương mại Điện tửHiện đang mởHTTTĐC10
302EC201Phân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệpPhân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệpHiện đang mởHTTTCSN31
303EC202Nhập môn quản trị chuỗi cung ứngNhập môn quản trị chuỗi cung ứngHiện đang mởHTTTCNTC31
304EC203Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpQuản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpHiện đang mởHTTTCN31
305EC208QuẢN trị dự án TMĐTQuẢN trị dự án TMĐTHiện đang mởHTTTCN30
306EC212Thực tập doanh nghiệpIndustry Internship ProgramHiện đang mởHTTTTTTN30
307EC213Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpQuản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpHiện đang mởHTTTCN21
308EC214NhẬp môn quản trị cuỗi cung ứngNhẬp môn quản trị cuỗi cung ứngHiện đang mởHTTTCNTC21
309EC219Pháp luật trong thương mại điện tửLaw in E-CommerceHiện đang mởHTTTCN30
310EC222ThỰc tập doanh nhiệpThỰc tập doanh nhiệpHiện đang mởHTTTTTTN20
311EC229Pháp luật trong thương mại điện tửPháp luật trong thương mại điện tửHiện đang mởHTTTCN20
312EC232Nguyên lý kế toánNguyên lý kế toánHiện đang mởHTTTCNTC30
313EC301Tiếp thị trực tuyến (E-Marketing)Tiếp thị trực tuyến (E-Marketing)Hiện đang mởHTTTCN31
314EC302Thiết kế Hệ thống Thương mại điện tửThiết kế Hệ thống Thương mại điện tửHiện đang mởHTTTCN31
315EC311Tiếp thị trực tuyếnTiếp thị trực tuyếnHiện đang mởHTTTCN21
316EC312Thiết kế hệ thống thương mại điện tử`Hiện đang mởHTTTCN21
317EC331Quản trị chiến lược kinh doanh điện tửQuản trị chiến lược kinh doanh điện tửHiện đang mởHTTTCNTC30
318EC332Quản trị sản xuấtQuản trị sản xuấtHiện đang mởHTTTCNTC30
319EC333Quản trị tài chính doanh nghiệpQuản trị tài chính doanh nghiệpHiện đang mởHTTTCNTC30
320EC334Quản trị kênh phân phốiQuản trị kênh phân phốiHiện đang mởHTTTCNTC30
321EC335An toàn và bảo mật thương mại điện tửSafety and security in Electronic CommerceHiện đang mởHTTTCN30
322EC336Quản trị nhân lựcQuản trị nhân lựcHiện đang mởHTTTCNTC30
323EC337Hệ thống thanh toán trực tuyếnHệ thống thanh toán trực tuyếnHiện đang mởHTTTCN30
324EC338Quản trị bán hàngSale managementHiện đang mởHTTTCNTC30
325EC401Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởHTTTKLTN100
326ECE02Mạch sốDigital circuitHiện không còn mởBMTLĐC31
327ECON3313Kinh tế tiền tệMonetary economicsHiện không còn mởHTTTCNTC30
328EN001Anh văn 1English 1Hiện không còn mởBMAVĐCENBT40
329EN001.COEnglish for Communication 1English for Communication 1Hiện đang mởHTTTTC00
330EN001.GEGeneral EnglishGeneral EnglishHiện đang mởHTTTTC00
331EN002Anh văn 2English 2Hiện không còn mởBMAVĐCEN004
ENG01
EN00140
332EN002.COEnglish for Communication 1English for Communication 1Hiện đang mởHTTTTC00
333EN002.GEGeneral EnglishGeneral EnglishHiện đang mởHTTTTC00
334EN003Anh văn 3English 3Hiện không còn mởBMAVĐCEN006
EN005
ENG02
EN00240
335EN004Anh văn 1English 1Hiện không còn mởBMAVĐCENG0140
336EN005Anh văn 2English 2Hiện không còn mởBMAVĐCENG0240
337EN006Anh văn 3English 3Hiện không còn mởBMAVĐCENG0340
338ENBTAnh văn Bổ túcEnglish 0Hiện không còn mởBMAVBT00
339ENG00Anh văn 0English 0Hiện không còn mởTTNNĐC00
340ENG01Anh văn 1English 1Hiện đang mởTTNNĐCINT001
EN004
EN002
40
341ENG02Anh văn 2English 2Hiện đang mởTTNNĐCINT003
EN005
EN003
40
342ENG03Anh văn 3English 3Hiện đang mởTTNNĐCINT004
EN006
40
343ENG04Anh văn 4English 4Hiện đang mởTTNNĐCINT00540
344ENG05Anh văn 5English 5Hiện đang mởTTNNĐCINT00640
345ENG11Tiếng anh tăng cường IIntensive English IHiện không còn mởTTNNĐC00
346ENG12Tiếng anh tăng cường IIIntensive English IIHiện không còn mởTTNNĐC00
347ENG13Tiếng Anh IEnglish Composition IHiện không còn mởTTNNĐC00
348ENG14Tiếng Anh IIEnglish Composition IIHiện không còn mởTTNNĐC00
349ENG15Tiếng Anh chuyên ngành CNTTEnglish for computer scienceHiện không còn mởTTNNĐC00
350ENGA1Anh văn sơ cấp 1Anh văn sơ cấp 1Hiện đang mởTTNNBT00
351ENGA2Anh văn sơ cấp 2Anh văn sơ cấp 2Hiện đang mởTTNNBT00
352ENGBTAnh văn bổ túcEnglish 0Hiện không còn mởTTNNĐC00
353ENGL1113Tiếng Anh IEnglish Composition IHiện đang mởHTTTĐC30
354ENGL1213Tiếng Anh IIEnglish composition 2Hiện đang mởHTTTĐCENG14ENGL111330
355ENLS1Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 1Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 1Hiện không còn mởTTNNĐC00
356ENLS2Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 2Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 2Hiện không còn mởTTNNĐC00
357ENRW1Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 1Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 1Hiện không còn mởTTNNĐC00
358ENRW2Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 2Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 2Hiện không còn mởTTNNĐC00
359HCMT1Tư tưởng Hồ Chí MinhHo Chi Minh's IdeologyHiện đang mởPĐTĐHĐCSS00320
360IE005Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tinIntroduction to Information TechnologyHiện đang mởKTTTĐC10
361IE101Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tinInformation technology InfrastructureHiện đang mởKTTTCSN21
362IE102Các công nghệ nềnPlatform technologiesHiện đang mởKTTTCSN21
363IE103Quản lý thông tinInformation managementHiện đang mởKTTTCSNIT00431
364IE104Internet và công nghệ WebInternet and web technologyHiện đang mởKTTTCSNIT001
IT005
31
365IE105Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tinIntroduction to information assurance and securityHiện đang mởKTTTCSNIT00531
366IE106Thiết kế giao diện người dùngUser interface designHiện đang mởKTTTCSNIT00131
367IE107Thiết kế giao diện người dùngThiết kế giao diện người dùngHiện không còn mởKTTTCSN31
368IE201Xử lý dữ liệu thống kêAnalysis of statistical dataHiện đang mởKTTTCNMA005
MA001
30
369IE202Quản trị doanh nghiệpBusiness managementHiện đang mởKTTTCN30
370IE203Hệ thống quản trị qui trình nghiệp vụBussiness process management systemsHiện đang mởKTTTCĐTNIT001
IT004
31
371IE204Tối ưu hóa công cụ tìm kiếmSearch engine optimizationHiện đang mởKTTTCĐTNIE10431
372IE205Xử lý ảnh vệ tinhSatellite image processingHiện đang mởKTTTCNIS35130
373IE206Đồ án chuẩn bị tốt nghiệpPreparing for the graduation projectHiện đang mởKTTTĐA02
374IE207Đồ ánProjectHiện đang mởKTTTĐAIT001
IT004
02
375IE208Kiến trúc và tích hợp hệ thốngSystem Integration and ArchitectureHiện không còn mởKTTTCNTC30
376IE209Công nghệ JavaJava TechnologyHiện đang mởKTTTCNTCIE303IT00231
377IE210Hệ thống định vị toàn cầu (GPS)Global Positioning SystemHiện không còn mởKTTTCNTC30
378IE211Tin học môi trườngEnvironmental InformaticsHiện không còn mởKTTTCNTC20
379IE212Công nghệ Dữ liệu lớnCông nghệ Dữ liệu lớnHiện đang mởKTTTCN31
380IE213Kỹ thuật phát triển hệ thống WebKỹ thuật phát triển hệ thống WebHiện đang mởKTTTCN31
381IE216Các chủ đề toán học cho KHDLCác chủ đề toán học cho KHDLHiện đang mởKTTTCNTC30
382IE217Máy họcMáy họcHiện không còn mởKTTTCNTCDS10231
383IE218Xử lý dữ liệu lớnXử lý dữ liệu lớnHiện đang mởKTTTCNTC31
384IE221Kỹ thuật lập trình PythonKỹ thuật lập trình PythonHiện đang mởKTTTTC31
385IE222Phân tích dữ liệu bằng PythonPhân tích dữ liệu bằng PythonHiện không còn mởKTTTTC31
386IE223Phân tích dữ liệu bằng Python &RPhân tích dữ liệu bằng Python &RHiện đang mởKTTTTC31
387IE224Phân tích dữ liệuData AnalysisHiện đang mởKTTTCN31
388IE225Interconnections NetworksInterconnections NetworksHiện đang mởKTTTTC31
389IE226Computer Graphics and VisualizationComputer Graphics and VisualizationHiện đang mởKTTTTC31
390IE227Signal Processing over NetworksSignal Processing over NetworksHiện đang mởKTTTTC31
391IE228Human-Computer InteractionHuman-Computer InteractionHiện đang mởKTTTTC31
392IE229Artificail IntelligenceArtificail IntelligenceHiện đang mởKTTTTC31
393IE230Viết báo cáo kỹ thuật bằng tiếng NhậtJapanese technical writingHiện đang mởKTTTCN02
394IE301Quản trị quan hệ khách hàngCustomer relationship managementHiện đang mởKTTTCNTC30
395IE302Kiến trúc và tích hợp hệ thốngSystem integration and architectureHiện đang mởKTTTCNTC30
396IE303Công nghệ JavaJava technologyHiện đang mởKTTTCĐTNIT00231
397IE304Hệ thống định vị toàn cầuGlobal positioning systemHiện đang mởKTTTCNTCIS25130
398IE305Tin học môi trườngEnvironmental informaticsHiện đang mởKTTTCNTCIE101
IS251
20
399IE307Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di độngCông nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di độngHiện đang mởKTTTCNTC31
400IE309Thực tập doanh nghiệpThực tập doanh nghiệpHiện đang mởKTTTCNTC20
401IE401Tin-Sinh họcBioinformaticsHiện đang mởKTTTCĐTNIT00330
402IE402Hệ thống thông tin địa lý 3 chiềuThree - dimentinal geographic information systemHiện đang mởKTTTCĐTNIT00431
403IE403Khai thác dữ liệu truyền thông xã hộiSocial media miningHiện đang mởKTTTCĐTN30
404IE404Khai phá truyền thông xã hộiSocial Media MiningHiện không còn mởKTTTCĐTN30
405IE405Công nghệ phân tích dữ liệu lớnCông nghệ phân tích dữ liệu lớnHiện đang mởKTTTCĐTN31
406IE406Nhập môn ẩn thông tin và ứng dụngData hiding fundamentals and applicationsHiện đang mởKTTTTN30
407IE505Khóa luận tốt nghiệpGraduation thesisHiện đang mởKTTTKLTN100
408IEM4733Tái cấu trúc quy trình doanh nghiệpRe-engineering Business ProcessesHiện đang mởHTTTCNMSIS330330
409IEM5723Mô hình hóa dữ liệu, quy trình và đối tượngData, Process and Object ModelingHiện đang mởHTTTCSNMSIS243330
410INT001Tiếng Anh tổng quát (tạm gọi)General EnglishHiện đang mởHTTTTCENG0100
411INT002Toeic 1Toeic 1Hiện đang mởHTTTTC00
412INT003Tiếng Anh tổng quát 2 (tạm gọi)General English 2Hiện đang mởHTTTTCENG0200
413INT004Toeic 2Toeic 2Hiện đang mởHTTTTCENG0300
414INT005Tiếng Anh giao tiếp (tạm gọi)CommunicationHiện đang mởHTTTĐCENG0400
415INT006Toeic 3Toeic 3Hiện đang mởHTTTĐCENG0500
416IS005Giới thiệu ngành Hệ thống Thông tinIntroduction to Information Systems disciplineHiện đang mởHTTTĐC10
417IS101Thiết kế cơ sở dữ liệuDatabase designHiện không còn mởHTTTCNIS214IS21431
418IS102Các hệ cơ sở tri thứcKnowledge-based systemsHiện không còn mởHTTTCNCS21730
419IS103Hệ quản trị cơ sở dữ liệuDatabase Management SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS21031
420IS104Cơ sở dữ liệu phân tánDistributed DatabasesHiện không còn mởHTTTCNIS21131
421IS105Hệ quản trị cơ sở dữ liệu OracleOracle database management systemHiện đang mởHTTTCNIT00431
422IS106Khai thác dữ liệuData MiningHiện không còn mởHTTTCN31
423IS107Hệ thống thông tin kế toánAccounting Information SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS23250
424IS201Phân tích thiết kế hệ thống thông tinInformation system analysis and designHiện đang mởHTTTCSNIT004
IT002
31
425IS202Nhập môn công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện không còn mởHTTTCNSE10431
426IS203Lập trình cơ sở dữ liệuDatabase programmingHiện không còn mởHTTTCNIT00431
427IS204Nhập môn hệ thống thông tin địa lýIntroduction to Geographic Information SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS25131
428IS205PTTK hướng đối tượng với UMLObject-oriented Analysis and Design with UMLHiện không còn mởHTTTCNIS21531
429IS206Lập trình ứng dụng Web với JavaWeb application programming in JavaHiện không còn mởHTTTCNIS216IT00431
430IS207Phát triển ứng dụng webWeb application developmentHiện đang mởHTTTCNIT00431
431IS208Quản lý dự án công nghệ thông tinInformation-technology project managementHiện đang mởHTTTCSNSE34031
432IS210Hệ quản trị cơ sở dữ liệuDatabase management systemsHiện đang mởHTTTCSNIT00431
433IS211Cơ sở dữ liệu phân tánDistributed databasesHiện đang mởHTTTCNIS104IT004
IT005
31
434IS212Thực tập tốt nghiệpInternshipHiện đang mởHTTTTTTN30
435IS213Đồ án xây dựng một hệ thống thông tinInformation system developmentHiện không còn mởHTTTĐA30
436IS214Thiết kế cơ sở dữ liệuDatabase designHiện không còn mởHTTTCN31
437IS215Thiết kế hướng đối tượng với UMLObject-oriented analysis and design with UMLHiện đang mởHTTTCSNIT002
IT004
31
438IS216Lập trình JavaProgramming with JavaHiện đang mởHTTTCSNIT00431
439IS217Kho dữ liệu và OLAPData warehouse and OLAPHiện đang mởHTTTCNIS304IS304IT00430
440IS218Kỹ năng tư vấnKỹ năng tư vấnHiện không còn mởHTTTCNTC20
441IS219Pháp luật trong Thương mại điện tửPháp luật trong Thương mại điện tửHiện không còn mởHTTTCNTC30
442IS220Xây dựng HTTT trên các frameworkXây dựng HTTT trên các frameworkHiện đang mởHTTTCN31
443IS225Khai thác dữ liệu và ứng dụngData mining and applicationsHiện không còn mởCN40
444IS232Hệ thống thông tin kế toánAccounting information systemsHiện đang mởHTTTCNIS107IS33640
445IS251Nhập môn Hệ thống thông tin địa lýIntroduction to geographic information systemsHiện đang mởHTTTCNIS204IS204IT00431
446IS252Khai thác dữ liệuData miningHiện đang mởHTTTCNIS106MA005
IT004
31
447IS253Lập trình ứng dụng trên thiết bị di độngMobile application programmingHiện không còn mởHTTTCNNT118IT00221
448IS254Hệ hỗ trợ quyết địnhDecision-sypport systemsHiện đang mởHTTTCN30
449IS301Thương mại điện tửE-commerceHiện không còn mởHTTTCNIS33430
450IS302Phân tích không gianSpatial analysisHiện không còn mởHTTTCNIS35131
451IS303Hệ cơ sở dữ liệu không gianSpatial Database SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS35231
452IS3033Quản lý dự án hệ thống thông tinIS-Project ManagementHiện không còn mởHTTTCN40
453IS304Kho dữ liệu và OLAPData warehouse and OLAPHiện không còn mởHTTTCNIS404
IS217
31
454IS305An toàn và bảo mật HTTTInformation systems security & protectionHiện không còn mởHTTTCNIS33530
455IS306Hệ thống thông tin quản lýAccounting information systemsHiện không còn mởHTTTCNIS33230
456IS311Đồ án xây dựng hệ thống thông tinInformation system developmentHiện đang mởHTTTĐAIS213IS21330
457IS3303Phân tích thiết kế hệ thốngSystem Analysis and DesignHiện không còn mởHTTTCN40
458IS332Hệ thống thông tin quản lýManagement information systemsHiện đang mởHTTTCNIS20130
459IS334Thương mại điện tửE-commerceHiện đang mởHTTTCNIS30130
460IS335An toàn và bảo mật hệ thống thông tinInformation systems securityHiện đang mởHTTTCNIS305IT007
IT005
30
461IS336Hoạch định nguồn lực doanh nghiệpEnterprise resource planningHiện đang mởHTTTCSN31
462IS337Cơ sở dữ liệu nâng caoAdvanced databasesHiện không còn mởHTTTCN31
463IS338Dự báo kinh doanhMarkets analysisHiện không còn mởHTTTCNIS306IS33630
464IS339Sinh tin họcBioinformaticsHiện đang mởHTTTCNTC30
465IS340Thị trường chứng khoánThị trường chứng khoánHiện đang mởHTTTCNTC30
466IS341Khởi nghiệpKhởi nghiệpHiện đang mởHTTTCNTC30
467IS342Chính phủ điện tửChính phủ điện tửHiện đang mởHTTTCNTC30
468IS343Luật CNTTLuật CNTTHiện không còn mởHTTTCNTC30
469IS351Phân tích không gianSpatial analysisHiện đang mởHTTTCNIS302IS25131
470IS352Hệ cơ sở dữ liệu không gianSpatial database systemsHiện đang mởHTTTCNIS303IT004
IS251
31
471IS353Mạng xã hộiSocial networksHiện đang mởHTTTCĐTNIT004
MA004
30
472IS401Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởHTTTKLTN100
473IS4013Thiết kế, quản lý và quản trị hệ CSDLDBM design, management & administrationHiện không còn mởHTTTCN30
474IS402Điện toán đám mâyCloud computingHiện đang mởHTTTCĐTNIT00530
475IS403Phân tích dữ liệu kinh doanhData analysis in businessHiện đang mởHTTTCNMA005
IT004
30
476IS404Kho dữ liệu và OLAPData Warehouse and OLAPHiện không còn mởHTTTCĐTNIS304IS21731
477IS405Dữ liệu lớnBig dataHiện đang mởHTTTCĐTNIT00431
478IS4133Công nghệ thông tin cho thương mại điện tửInformation Technologies for e-commerceHiện không còn mởHTTTCN30
479IS4263Các ứng dụng thông minh và hỗ trợ ra quyết địnhDecision Support and Busi.Intelligence ApplicationsHiện không còn mởHTTTCN30
480IS4523Hệ truyền thông dữ liệuData Communication SystemsHiện không còn mởHTTTCN30
481IS501Thực tập cuối khóaInternshipHiện không còn mởHTTTTTTNIS21230
482IS502Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởHTTTTTTN20
483IS505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởHTTTKLTNIS401IS401100
484IS5100Thực tập cuối khóaInternshipHiện không còn mởHTTTTT40
485IT001Nhập môn lập trìnhIntroduction to programmingHiện đang mởKHMTĐC31
486IT002Lập trình hướng đối tượngObject-oriented programmingHiện đang mởCNPMCSNNOOPT1IT00131
487IT003Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData structures and algorithmsHiện đang mởKHMTCSNNDSAL1IT00131
488IT004Cơ sở dữ liệuDatabasesHiện đang mởHTTTCSNN31
489IT005Nhập môn mạng máy tínhIntroduction to computer networksHiện đang mởMMT&TTCSNN31
490IT006Kiến trúc máy tínhComputer architectureHiện đang mởKTMTCSNNIT010
IT012
PH002
IT001
30
491IT007Hệ điều hànhOperating systemsHiện đang mởKTMTCSNNOSYS1IT00631
492IT008Lập trình trực quanVisual programmingHiện đang mởCNPMCNWINP1IT00131
493IT009Giới thiệu ngànhIntroduction to IT disciplinesHiện đang mởPĐTĐHCSNNCS005
IE005
IS005
SE005
CE005
NT005
NT015
EC005
DS005
20
494IT010Tổ chức và cấu trúc máy tínhTổ chức và cấu trúc máy tínhHiện đang mởKTMTCSNIT00620
495IT011Nhập môn lập trình thi đấuIntroduction to Competitive ProgrammingHiện đang mởKHMTĐCIT00131
496IT012Tổ chức và Cấu trúc Máy tính IIComputer Structure and Organization IIHiện đang mởKTMTCSNNPH00231
497IT013Cấu trúc dữ liệu cho lập trình thi đấuData structures and Algorithms for Competitive ProgrammingHiện đang mởKHMTĐCIT00331
498ITEM1Nhập môn Quản trị doanh nghiệpInitiation to Business AdministrationHiện không còn mởPĐTĐHĐCSE34920
499ITEW1Nhập môn công tác kỹ sưIntroduction to Tasks of an EngineerHiện không còn mởTTNNĐCIT009
SS004
20
500ITNT005CommunicationCommunicationHiện đang mởHTTTTC00
501JAN01Tiếng Nhật 1Tiếng Nhật 1Hiện đang mởPĐTĐHNN23
502JAN02Tiếng Nhật 2Tiếng Nhật 2Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0123
503JAN03Tiếng Nhật 3Tiếng Nhật 3Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0223
504JAN04Tiếng Nhật 4Tiếng Nhật 4Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0323
505JAN05Tiếng Nhật 5Tiếng Nhật 5Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0412
506JAN06Tiếng Nhật 6Tiếng Nhật 6Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0512
507JAN07Tiếng Nhật 7Tiếng Nhật 7Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0612
508JAN08Tiếng Nhật 8Tiếng Nhật 8Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0712
509LIA01Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện không còn mởBMTLĐCMA00330
510LIA11Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện không còn mởBMTLĐC30
511MA001Giải tích 1Calculus 1Hiện không còn mởBMTLĐCMA00630
512MA002Giải tích 2Calculus 2Hiện không còn mởBMTLĐCMA006MA00130
513MA003Đại số tuyến tínhLinear algebraHiện đang mởBMTLĐC30
514MA004Cấu trúc rời rạcDiscrete structuresHiện đang mởBMTLĐC40
515MA005Xác suất thống kêProbability and statisticsHiện đang mởBMTLĐCMA00330
516MA006Giải tíchCalculusHiện đang mởBMTLĐC40
517MAT01Toán cao cấp A1Advanced mathematics A1Hiện không còn mởBMTLĐCMA00130
518MAT02Toán cao cấp A2Advanced mathematics A2Hiện không còn mởBMTLĐCMA00240
519MAT04Cấu trúc rời rạcDiscrete StructuresHiện không còn mởBMTLĐCMA00440
520MAT11Giải tích 1Calculus 1Hiện không còn mởBMTLĐC40
521MAT12Giải tích 2Calculus 2Hiện không còn mởBMTLĐC30
522MAT14Toán rời rạc cho máy tínhDiscrete mathematics for computerHiện không còn mởBMTLĐC30
523MAT21Toán cao cấp A1 (TE)Advanced Mathematics A1Hiện không còn mởBMTLĐCMA001
MAT01
40
524MAT22Toán cao cấp A2 (TE)Advanced Mathematics A2Hiện không còn mởBMTLĐCMA002
MAT02
40
525MAT23Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện không còn mởBMTLĐCLIA0140
526MAT24Cấu trúc rời rạc (TE)Discrete structuresHiện không còn mởBMTLĐC40
527MATH2144Giải tích ICalculus IHiện đang mởHTTTĐC40
528MATH2153Giải tích IICalculus 2Hiện đang mởHTTTĐCMAT12MATH214430
529MATH3013Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện đang mởHTTTĐC30
530ME001Giáo dục quốc phòngMilitary educationHiện đang mởP.ĐTĐHĐCMEDU100
531MEDU1Giáo dục quốc phòngMilitary EducationHiện đang mởGDQPQPME00100
532MKTG4223Quản trị chuỗi cung ứngSupply Chain ManagementHiện đang mởHTTTCN30
533MKTG5883Khai phá dữ liệu và ứng dụngAdvanced Data Mining ApplicationsHiện đang mởHTTTCNCS542331
534MLPE1Kinh tế chính trị Mác-Lênin (TE)Marxism–Leninism political economyHiện không còn mởP.ĐTĐHĐCMLPE250
535MLPE2Kinh tế chính trị Mác-Lênin (TE1)Marxism–Leninism political economyHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC40
536MSIS207Phát triển ứng dụng webWeb Applications DevelopmentHiện đang mởHTTTCNCS5423
CS2133
31
537MSIS2433Lập trình hướng đối tượngObject Oriented ProgrammingHiện đang mởHTTTCSNCS213330
538MSIS3033Quản lý dự án hệ thống thông tinInformation systems project managementHiện đang mởHTTTCSN30
539MSIS3233Management Science MethodsManagement Science MethodsHiện đang mởHTTTCNMATH215330
540MSIS3242Sofware Quality ManagementSofware Quality ManagementHiện đang mởHTTTCN30
541MSIS3243Managerial Decision TheoryManagerial Decision TheoryHiện đang mởHTTTCNMATH215330
542MSIS3303Phân tích thiết kế hệ thốngSystem analysis and designHiện đang mởHTTTCNIS3303CS542331
543MSIS4013Thiết kế, quản lý và quản trị hệ CSDLDatabase system design, management and administrationHiện đang mởHTTTCNCS542330
544MSIS402Điện toán đám mâyCloud ComputingHiện đang mởHTTTCN30
545MSIS405Dữ liệu lớnBig dataHiện đang mởHTTTCNSTAT4033
CS4323
30
546MSIS4133Công nghệ thông tin trong thương mại điện tửInformation Technologies for e-commerceHiện đang mởHTTTCN30
547MSIS4243Control and Audit of Information SystemsControl and Audit of Information SystemsHiện đang mởHTTTCN30
548MSIS4263Các ứng dụng thông minh và hỗ trợ ra quyết địnhDecision-support and intelligence applicationsHiện đang mởHTTTCNIS4263MSIS401330
549MSIS4363Các chủ đề nâng cao trong phát triển hệ thốngAdvanced topics in systems developmentHiện không còn mởHTTTCNTC30
550MSIS4443Các hệ thống mô phỏng trên máy tínhComputer based simulation systemsHiện đang mởHTTTCN30
551MSIS4523Hệ truyền thông dữ liệuData communication systemsHiện đang mởHTTTCNIS4523ACCT512330
552MSIS4800Hệ thống thông tin tính toánAccounting information systemHiện không còn mởHTTTCNTC30
553MSIS4801Quản lý thông tin địa lýGeospatial information managementHiện không còn mởHTTTCNTCIS480131
554NHJP1Tiếng Nhật Sơ cấp 1Japanese for beginners 1Hiện đang mởPĐTĐHBT00
555NHJP2Tiếng Nhật Sơ cấp 2Japanese for beginners 2Hiện đang mởPĐTĐHBT00
556NT005Giới thiệu ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệuIntroduction to IT programs Computer Networks and Data communicationsHiện đang mởMMT&TTĐC10
557NT015Giới thiệu ngành An toàn Thông tinIntroduction to Information Security programsHiện đang mởMMT&TTĐC10
558NT101An toàn mạng máy tínhNetwork securityHiện đang mởMMT&TTCSNIT00531
559NT102Điện tử cho công nghệ thông tinElectronics for information technologyHiện không còn mởMMT&TTCSNPH00231
560NT103Hệ điều hành LinuxLinux operating systemsHiện đang mởMMT&TTCNTCNT309NT13131
561NT104Lý thuyết thông tinInformation theoryHiện đang mởMMT&TTCSNIT00130
562NT105Truyền dữ liệuData communicationsHiện đang mởMMT&TTCSNIT00531
563NT106Lập trình mạng căn bảnBasic network programmingHiện đang mởMMT&TTCSNIT005
IT001
21
564NT107Xử lý tín hiệu trong truyển thôngSignal Processing for CommunicationsHiện không còn mởMMT&TTCNNT33231
565NT108Mạng truyền thông và di độngCommunication and mobile networksHiện không còn mởMMT&TTCNNT13230
566NT109Lập trình ứng dụng mạngNetwork-application programmingHiện đang mởMMT&TTCSNIT004
NT106
21
567NT110Tín hiệu và mạchSignals and circuitsHiện không còn mởMMT&TTCNPH001IT00230
568NT111Thiết bị mạng và truyền thông ĐPTNetwork appliances and multimedia communicationsHiện đang mởMMT&TTCNTCIT00531
569NT112Công nghệ mạng viễn thôngCommunications technologyHiện không còn mởMMT&TTCNNT402IT00521
570NT113Thiết kế MạngNetwork designHiện đang mởMMT&TTCSNNT13221
571NT114Đồ án chuyên ngànhSpecialized projectHiện đang mởMMT&TTĐA02
572NT115Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởMMT&TTTTTNNT21530
573NT116Kỹ năng mềmSoft skillsHiện không còn mởMMT&TTCNSS00402
574NT117Đồ án môn học Lập trình ứng dụng MạngNetwork-based application programming projectHiện đang mởMMT&TTĐANT20202
575NT118Phát triển ứng dụng trên thiết bị di độngMobile application developmentHiện đang mởMMT&TTCSNNT305IT002
IT005
21
576NT119Mật mã họcCryptographyHiện không còn mởMMT&TTCSNNT219MA001
MA002
31
577NT121Thiết bị mạng và truyền thông ĐPTNetwork appliances and multimedia communicationsHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT11121
578NT130Cơ chế hoạt động của mã độcMalware modus operandiHiện không còn mởMMT&TTCSNNT230IT007
NT101
31
579NT131Hệ thống nhúng Mạng không dâyWireless Embedded Network SystemsHiện đang mởMMT&TTCSNIT00731
580NT132Quản trị mạng và hệ thốngNetworks and Systems AdministrationHiện đang mởMMT&TTCSNIT00531
581NT133An toàn kiến trúc hệ thốngSystem Architecture SecurityHiện đang mởMMT&TTCN21
582NT137Kỹ thuật phân tích mã độcMalware analysis techniquesHiện đang mởMMT&TTCN21
583NT201Phân tích thiết kế hệ thống truyền thông và mạngSystem analysis and designHiện đang mởMMT&TTCNTCNT53230
584NT202Đồ án môn Lập trình ứng dụng mạngProject on Nerwork-Application ProgrammingHiện không còn mởMMT&TTĐANT11702
585NT203Đồ án chuyên ngànhSpecialized ProjectHiện không còn mởMMT&TTĐANT11402
586NT204Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhậpIntrusion detection and prevention systemHiện đang mởMMT&TTCNNT321NT10121
587NT205Tấn công mạngNetwork offencesHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
588NT206Quản trị hệ thống mạngComputer network administrationHiện không còn mởMMT&TTCNNT301,NT006NT531IT00521
589NT207Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệpRisk management and information security in enterpriseHiện đang mởMMT&TTCNNT10121
590NT208Lập trình ứng dụng WebWeb-Based Application DevelopmentHiện đang mởMMT&TTCNTCNT507
NT307
NT533
NT10621
591NT209Lập trình hệ thốngComputer System programmingHiện đang mởMMT&TTCSNIT006
IT001
21
592NT210Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụngE-commerce and applicationsHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT502IT005
NT109
NT101
21
593NT211An ninh nhân sự, định danh và chứng thựcIdentification, authentication and privacy security (personal information protection)Hiện đang mởMMT&TTCNTC21
594NT212An toàn dữ liệu, khôi phục thông tin sau sự cốData integrity and disaster recoveryHiện đang mởMMT&TTCNTCNT101
IT004
21
595NT213Bảo mật web và ứng dụngWeb and application securityHiện đang mởMMT&TTCN21
596NT215Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởMMT&TTTTTN02
597NT216Bảo mật hệ thống dữ liệuData System SecurityHiện đang mởMMT&TTCNTC21
598NT219Mật mã họcCryptographyHiện đang mởMMT&TTCNNT11921
599NT230Cơ chế hoạt động của mã độcMalware modus operandiHiện đang mởMMT&TTCSNNT130IT007
NT101
21
600NT301Quản trị hệ thống mạngComputer network administrationHiện không còn mởMMT&TTCNNT206
NT531
21
601NT302Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệpEnterprise information security policyHiện không còn mởMMT&TTCNNT33121
602NT303Công nghệ thoại IPVoIP technologyHiện đang mởMMT&TTCNNT536NT10521
603NT304Ứng dụng truyền thông và an ninh thông tinApplications of communications and information securityHiện không còn mởMMT&TTCN21
604NT305Phát triển ứng dụng trên thiết bị di độngMobile Application DevelopmentHiện không còn mởMMT&TTCNNT11821
605NT306Kỹ thuật lập trình mạng trên LinuxNetwork programming techniques on LinuxHiện không còn mởMMT&TTCN30
606NT307Xây dựng ứng dụng webWeb application developmentHiện không còn mởMMT&TTCNNT208
NT533
21
607NT309Lập trình trên LinuxProgramming on LinuxHiện không còn mởMMT&TTCN21
608NT310Pháp chứng mạng di độngDigital forensicsHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
609NT311Công nghệ tường lửa và bảo vệ mạng ngoại viFirewall technology and perimeter protectionHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
610NT312Bảo mật với smartcard và NFCSmart card and NFC securityHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
611NT320Công nghệ vệ tinhSatelite technologyHiện không còn mởMMT&TTCN30
612NT321Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhậpIntrusion Detection and Prevention SystemHiện không còn mởMMT&TTCNNT20421
613NT330An toàn mạng không dây và di độngWireless network and mobile securityHiện đang mởMMT&TTCNNT108IT00521
614NT331Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệpEnterprise information security policyHiện đang mởMMT&TTCNNT302IT005
NT101
21
615NT332Xử lý tín hiệu trong truyền thôngSignal processing in communicationsHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT107IT00531
616NT333Tính toán lướiNet computingHiện đang mởMMT&TTCNTCNT403IT005
NT106
21
617NT334Pháp chứng kỹ thuật sốDigital forensicsHiện đang mởMMT&TTCNNT101NT10121
618NT395Phát triển ứng dụng trên thiết bị di độngMobile application developmentHiện không còn mởMMT&TTCN21
619NT401An toàn mạng nâng caoAdvanced network securityHiện không còn mởMMT&TTCN21
620NT402Công nghệ mạng viễn thôngCommunications technologyHiện đang mởMMT&TTCNNT112NT404IT00521
621NT403Tính toán lướiNet ComputingHiện không còn mởMMT&TTCNNT33321
622NT404Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện không còn mởMMT&TTKLTN100
623NT405Bảo mật InternetCyber SecurityHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT503NT101
IT005
21
624NT406Đồ án tốt nghiệpGraduation ProjectHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT50440
625NT407Pháp chứng kỹ thuật sốDigital ForensicsHiện không còn mởMMT&TTCNNT33421
626NT408Bảo mật trên InternetCyber securityHiện không còn mởMMT&TTCN31
627NT501Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện không còn mởMMT&TTTTTNNT11530
628NT502Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụngE-commerce and applicationsHiện không còn mởMMT&TTCĐTNNT210IT005
NT101
NT109
21
629NT503Bảo mật InternetCyber securityHiện không còn mởMMT&TTCĐTNNT405IT005
NT101
21
630NT504Tiểu luận tốt nghiệpGraduation projectHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT406NT406NT114
NT117
40
631NT505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởMMT&TTKLTN100
632NT507Xây dựng ứng dụng webWeb application developmentHiện không còn mởMMT&TTCĐTNNT20821
633NT509Hệ thống đa tác tử di động thông minhIntelligent mobile multi-agent systemsHiện không còn mởMMT&TTCĐTN21
634NT531Đánh giá hiệu năng hệ thống mạng máy tínhModeling and performance evaluation of network and computer systemsHiện đang mởMMT&TTCN21
635NT532Công nghệ Internet of things hiện đạiAdvanced Internet of Things TechnologiesHiện đang mởMMT&TTCNTCNT13121
636NT533Hệ tính toán phân bốDistributed computing systemHiện đang mởMMT&TTCN21
637NT534An toàn mạng máy tính nâng caoAdvanced security networkHiện đang mởMMT&TTCSNNT10121
638NT535Bảo mật Internet of thingsSecurity and Privacy in Internet of ThingsHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
639NT536Công nghệ truyền thông đa phương tiệnCông nghệ truyền thông đa phương tiệnHiện đang mởMMT&TTCN21
640NT537Truyền thông xã hội và kinh doanhTruyền thông xã hội và kinh doanhHiện đang mởMMT&TTTC30
641NT538Giải thuật xử lý song song và phân bốHiện đang mởMMT&TTCNIT00521
642NT539AI ứng dụng trong mạng và truyền thôngHiện đang mởMMT&TTTNIT00531
643OOPT1Lập trình hướng đối tượngObject-Oriented ProgrammingHiện không còn mởCNPMĐCIT00231
644OOPT2Lập trình hướng đối tượngObject-oriented programmingHiện không còn mởCNPMCSNN41
645OSYS1Hệ điều hànhOperating SystemsHiện không còn mởMMT&TTĐCIT00730
646OSYS2Hệ điều hànhOperating systemsHiện không còn mởMMT&TTĐCIT00730
647PE001Giáo dục thể chất 1Physical education 1Hiện đang mởPĐTĐHTCPEDU100
648PE002Giáo dục thể chất 2Physical education 2Hiện đang mởPĐTĐHTCPEDU200
649PE003Giáo dục thể chất 3Physical education 3Hiện không còn mởTTNNTC00
650PE012Giáo dục thể chấtPhysical educationHiện đang mởPĐTĐHTC00
651PEDU1Giáo dục thể chất 1Physical Education 1Hiện không còn mởGDTCTCPE00100
652PEDU2Giáo dục thể chất 2Physical Education 2Hiện không còn mởPĐTĐHTCPE00200
653PH001Nhập môn điện tửIntroduction to electrical engineeringHiện đang mởBMTLĐC30
654PH002Nhập môn mạch sốIntroduction to digital circuitHiện đang mởKTMTĐCCE102
NT102
31
655PH003Vật lý kỹ thuậtTechnical physicsHiện không còn mởBMTLĐCPHY02
PH002
40
656PHIL1Những NLCB của chủ nghĩa Mác-LêninFundamental Principles of Marxism-LeninismHiện đang mởĐCSS00150
657PHIL2Triết học Mác-LêninMarxist-Leninist philosophyHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC50
658PHY01Vật lý đại cương A1General physics A1Hiện không còn mởBMTLĐCPH00130
659PHY02Vật lý đại cương A2General physics A2Hiện không còn mởBMTLĐCPH00230
660PHY03Vật lý đại cương A3General physics A3Hiện không còn mởBMTLĐC20
661PHY11General Physics 1General Physics 1Hiện không còn mởBMTLĐC40
662PHY12General Physics 2General Physics 2Hiện không còn mởBMTLĐC40
663PHY22Vật lý đại cương A2 (TE1)General physics A2Hiện không còn mởBMTLĐC40
664PHYS1114Vật lý đại cương IGeneral physics 1Hiện đang mởHTTTĐC40
665PHYS1214Vật lý đại cương IIGeneral physics 2Hiện đang mởHTTTĐCPHY12PHYS111440
666SC203Phương pháp khoa họcScientific research methodologyHiện đang mởHTTTCNTC30
667SE005Giới thiệu ngành Kỹ thuật Phần mềmHiện đang mởCNPMĐC10
668SE100Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượngObject-oriented software development methodologyHiện đang mởCNPMCSNIT002
IT004
SE104
31
669SE101Phương pháp mô hình hóaModeling methodsHiện đang mởCNPMCSNIT001
IT002
IT003
30
670SE102Nhập môn phát triển gameIntroduction to game developmentHiện đang mởCNPMCSNIT00121
671SE103Các phương pháp lập trìnhProgramming ParadigmsHiện không còn mởCNPMCNSE33421
672SE104Nhập môn Công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện đang mởCNPMCSNIT002
IT004
31
673SE105Lập trình nhúng căn bảnEmbedded-system ProgrammingHiện không còn mởCNPMCNCE21121
674SE106Đặc tả hình thứcFormal specificationHiện đang mởCNPMCSNIT001
IT003
SE104
40
675SE107Phân tích thiết kế hệ thốngSystem analysis and designHiện không còn mởCNPMCNSE207IS201IT002
IT004
SE104
31
676SE108Kiểm chứng phần mềmSoftware testingHiện đang mởCNPMCSNSE113IT001
SE104
21
677SE109Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềmSoftware development, deployment and maintenanceHiện đang mởCNPMCSNSE209SE10430
678SE110Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượngPhương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượngHiện không còn mởCNPMCN31
679SE111Đồ án mã nguồn mởOpen source projectHiện đang mởCNPMCSNSE417SE121IT001
IT002
IT003
IT004
SE104
20
680SE112Đồ án chuyên ngànhSpecialized projectHiện đang mởCNPMCSNSE418SE122IT002
IT003
IT004
SE104
20
681SE113Kiểm chứng phần mềmKiểm chứng phần mềmHiện đang mởCNPMCNTC31
682SE114Nhập môn ứng dụng di độngMobile Application OverviewHiện đang mởCNPMCSNIT001
IT002
21
683SE121Đồ án 1Đồ án 1Hiện đang mởCNPMCSN20
684SE122Đồ án 2Đồ án 2Hiện đang mởCNPMCSN20
685SE207Phân tích thiết kế hệ thốngSystem Analysis and DesignHiện không còn mởCNPMCNSE10731
686SE208Kiểm chứng phần mềmSoftware TestingHiện không còn mởCNPMCNSE10821
687SE209Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềmSoftware Development, Deployment and MaintenanceHiện không còn mởCNPMCNSE10930
688SE210Quản lý dự án công nghệ thông tinInformation-Technology Project ManagementHiện không còn mởCNPMCNIS20831
689SE211Phát triển phần mềm hướng đối tượngObject-oriented Software Development MethodologyHiện không còn mởCNPMCNSE10031
690SE212Phát triển phần mềm mã nguồn mởOpen-source Software DevelopmentHiện không còn mởCNPMCNSE33121
691SE213Xử lý phân bốDistributed ComputingHiện không còn mởCNPMCNSE33921
692SE214Công nghệ phần mềm chuyên sâuAdvanced software engineeringHiện đang mởCNPMCNSE10431
693SE215Giao tiếp người máyHuman-computer interactionHiện đang mởCNPMCNSE10431
694SE220Thiết kế GameIntroduction to game designHiện đang mởCNPMCNSE323SE10231
695SE221Lập trình game nâng caoAdvanced game programmingHiện đang mởCNPMCNSE10231
696SE301Phát triển phần mềm mã nguồn mởOpen-source software developmentHiện đang mởCNPMCNSE21230
697SE310Công nghệ .NET.Net technologyHiện đang mởCNPMCNTCSE312IT002
IT008
31
698SE311Ngôn ngữ lập trình JavaJava Programming LanguageHiện không còn mởCNPMCNSE33031
699SE312Công nghệ .NET.Net TechnologyHiện không còn mởCNPMCNSE310IT004
SE104
SE347
31
700SE313Một số thuật toán thông minhIntelligent algorithmsHiện đang mởCNPMCNTCSE337IT002
IT003
30
701SE320Lập trình đồ họa 3 chiều với Direct3D3D programming with Direct3DHiện đang mởCNPMCNTCSE10231
702SE321Lập trình trên thiết bị di độngMobile Device Application DevelopmentHiện không còn mởCNPMCNSE34640
703SE322Công nghệ Web và ứng dụngWeb Technology and ApplicationsHiện không còn mởCNPMCNSE34120
704SE323Thiết kế GameIntroduction to game designHiện không còn mởCNPMCNSE22040
705SE324Nhập môn lập trình 3D game3D game engine designHiện không còn mởCNPMCN31
706SE325Chuyên đề J2EEJ2EEHiện đang mởCNPMCNTCIT002
IT003
IT004
SE330
31
707SE326Cơ sở dữ liệu nâng caoAdvanced DatabasesHiện không còn mởCNPMCNIS33720
708SE327Phát triển và vận hành gameGames developmentHiện đang mởCNPMCNTC31
709SE328Lập trình TTNT trong GameArtificial intelligence on game programmingHiện đang mởCNPMCNTCSE33431
710SE329Thiết kế 3D Game Engine3D game engine designHiện đang mởCNPMCNTC31
711SE330Ngôn ngữ lập trình JavaJava programming languageHiện đang mởCNPMCSNSE311IT00131
712SE331Chuyên đề E-commerceE-commerceHiện đang mởCNPMCNTCSE331IT004
SE104
30
713SE332Chuyên đề CSDL nâng caoAdvanced databaseHiện đang mởCNPMCNSE326IT00430
714SE333Chuyên đề E-GovernmentE-GovernmentHiện không còn mởCNPMCNSE40420
715SE334Các phương pháp lập trìnhProgramming paradigmsHiện đang mởCNPMCNSE103IT00121
716SE335Công nghệ XML và ứng dụngXML technology and applicationsHiện không còn mởCNPMCN31
717SE336Phương pháp luận sáng tạo KH-CNScientific methodology and innovationHiện không còn mởCNPMCNCS51920
718SE337Các thuật toán thông minhIntelligent AlgorithmsHiện không còn mởCNPMCNSE31310
719SE338Logic mờFuzzy logicHiện không còn mởCNPMCNSE342CS40520
720SE339Xử lý phân bổDistributed computingHiện không còn mởCNPMCN21
721SE340Quản lý dự án công nghệ thông tinInformation-technology project managementHiện đang mởCNPMCNSE210IS208IT00131
722SE341Công nghệ Web và ứng dụngWeb technology and applicationsHiện đang mởCNPMCNIT001
IT002
IT004
20
723SE342Logic mờFuzzy logicHiện không còn mởCNPMCN20
724SE343Công nghệ PortalPortal technologyHiện đang mởCNPMCNTCSE343SE34130
725SE344Lập trình game trong các thiết bị di độngMobile game programmingHiện đang mởCNPMCNTCSE344IT001
SE346
31
726SE345Kỹ thuật lập trình nhúngEmbedded programming techniquesHiện không còn mởCNPMCN31
727SE346Lập trình trên thiết bị di độngMobile device application developmentHiện đang mởCNPMCNIT001
IT008
31
728SE347Công nghệ Web và ứng dụngWeb technology and applicationsHiện đang mởCNPMCNTCSE34131
729SE348Chuyên đề M-commerceM-commerceHiện đang mởCNPMĐCSE33130
730SE349Nhập môn Quản trị doanh nghiệpIntroduction to business administrationHiện không còn mởCNPMCNITEM1IE20220
731SE350Chuyên đề E-learningE-learningHiện đang mởCNPMĐC30
732SE351Xử lý song songParallel processingHiện đang mởCNPMCNIT007
SE334
31
733SE352Phát triển ứng dụng VRPhát triển ứng dụng VRHiện đang mởCNPMCNTC21
734SE354Chuyên đề các quy trình phát triển phần mềm hiện đạiChuyên đề các quy trình phát triển phần mềm hiện đạiHiện đang mởCNPMCNTC21
735SE355Máy học và các công cụHiện đang mởCNPMCN21
736SE356Kiến trúc Phần mềmKiến trúc Phần mềmHiện đang mởCNPMCNTCIT003
SE104
31
737SE357Kỹ thuật phân tích yêu cầuKỹ thuật phân tích yêu cầuHiện đang mởCNPMCNTC21
738SE400Serminar các vấn đề hiện đại của CNPMSeminar on modern software engineeringHiện đang mởCNPMCĐTNSE100
SE104
40
739SE401Mẫu thiết kếSoftware design patternHiện đang mởCNPMCĐTNSE10030
740SE402Điện toán đám mâyCloud computingHiện không còn mởCNPMCĐTNIS402IT005
IT008
20
741SE403Nguyên lý thiết kế thế giới ảoVirtual-world designHiện đang mởCNPMCĐTN40
742SE404Chuyên đề E-GovernmentE-governmentHiện đang mởCNPMCĐTNSE33330
743SE405Chuyên đề Mobile and Pervasive ComputingMobile pervasive computingHiện đang mởCNPMCĐTNSE11430
744SE417Đồ án môn học mã nguồn mởOpen Source ProjectHiện đang mởCNPMĐASE11120
745SE418Đồ án môn học chuyên ngànhSpecialized ProjectHiện không còn mởCNPMĐASE11230
746SE501Thực tập tốt nghiệpInternshipHiện đang mởCNPMTTTN30
747SE505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởCNPMKLTN100
748SMET1Phương pháp NCKH trong tin họcScientific Research Methodology in InformaticsHiện không còn mởPĐTĐHĐCSMET1CS519
SS005
20
749SMET2Phương pháp luận sáng tạo KH-CNScientific Method and InnovationHiện không còn mởPĐTĐHĐCSMET2CS519
SS005
20
750SOCI1Chủ nghĩa xã hội khoa họcScientific socialismHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC30
751SP3724Kỹ năng giao tiếpCommunication SkillsHiện không còn mởHTTTĐC30
752SPCH2713Kỹ năng giao tiếpIntroduction to Speech CommunicationHiện đang mởHTTTĐC20
753SPCH3723Tiếng Anh chuyên ngành CNTTEnglish for computer scienceHiện đang mởHTTTĐCENGL121330
754SPCH3724Kỹ năng giao tiếpCommunication skillsHiện đang mởHTTTĐCSP3724SPCH271330
755SS001Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác LêninFundamental principles of Marxism-LeninismHiện đang mởPĐTĐHĐCPHIL150
756SS002Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt NamThe revolutionary way of the communist party of VietnamHiện đang mởPĐTĐHĐCVCPL1SS01030
757SS003Tư tưởng Hồ Chí MinhHo Chi Minh thoughtHiện đang mởP.ĐTĐHĐCHCMT120
758SS004Kỹ năng nghề nghiệpProfessional skillsHiện đang mởPĐTĐHĐC20
759SS005Phương pháp luận sáng tạo KH-CNScientific methodology and innovationHiện không còn mởPĐTĐHĐCSE336SMET1
SMET2
CS519
20
760SS006Pháp luật đại cươngIntroduction to lawHiện đang mởP.ĐTĐHĐC20
761SS007Triết học Mác – LêninMarxist-Leninist philosophyHiện đang mởPĐTĐHĐC30
762SS008Kinh tế chính trị Mác – LêninMarxist Leninist political economyHiện đang mởPĐTĐHĐC20
763SS009Chủ nghĩa xã hội khoa họcScientific socialismHiện đang mởPĐTĐHĐC20
764SS010Lịch sử Đảng Cộng sản Việt NamHistory of Vietnamese communist partyHiện đang mởPĐTĐHĐC20
765SSKL1Kỹ năng mềmSoft skillsHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC20
766STA01Xác suất thống kêStatisticsHiện đang mởĐCMA00530
767STAT11Xác xuất thống kêStatisticsHiện không còn mởHTTTĐC30
768STAT3013Phân tích thống kêIntermediate Statistical AnalysisHiện đang mởHTTTCSSTAT403330
769STAT4033Thống kêStatisticsHiện đang mởHTTTĐCMATH2153
MATH2144
MATH3013
30
770TOEIC 450TOEIC 450TOEIC 450Hiện đang mởTTNNĐC00
771TOEIC450TOEIC 450TOEIC 450Hiện đang mởTTNNĐC00
772VCPH1Lịch sử Đảng CSVNHistory of the Communist Party of VietnamHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC30
773VCPL1Đường lối cách mạng của Đảng CSVNRevolution Directions of Vietnam Communist PartyHiện không còn mởTTNNĐCSS00230
774WINP1Lập trình trên WindowsWindows ProgrammingHiện không còn mởCNPMĐCIT00831