Skip to content Skip to navigation

Danh mục Môn học Đại học

Số TTMã MHTên MH (Tiếng Việt)Tên MH (Tiếng Anh)Còn mở lớpĐơn vị quản lý chuyên mônLoại MHMã cũMã môn học tương đươngMã môn học tiên quyếtMã môn học trướcSố TCLTSố TCTHHình thức THTỉ lệ đánh giá (%)
Quá trìnhThực hànhGiữa kỳCuối kỳ
1ACCT3603Hệ thống thông tin kế toánAccounting Information systemsHiện đang mởHTTTCN3000000
2ACCT5123Hoạch định nguồn lực doanh nghiệpEnterprise Resource PlanningHiện đang mởHTTTCSN3000000
3ADENG1Tiếng Anh tăng cường 1Intensive English 1Hiện đang mởHTTTĐCENG11000
4ADENG2Tiếng Anh tăng cường 2Intensive English 2Hiện đang mởHTTTĐCENG12000
5ADENG3Tiếng Anh tăng cường 3Intensive English 3Hiện đang mởHTTTĐCADENG2000
6ADENG4Tiếng Anh tăng cường 4Intensive English 4Hiện đang mởHTTTĐCADENG3000
7CARC1Kiến trúc máy tínhComputer ArchitectureHiện không còn mởKTMTĐC3000000
8CE101Lý thuyết mạch điệnTheory of electrical circuitsHiện đang mởKTMTCSN4003002050
9CE102Hệ thống sốDigital systemsHiện không còn mởKTMTCN3110302050
10CE103Vi xử lý-vi điều khiểnMicroprocessors and microcontrollersHiện đang mởKTMTCSN3100102020
11CE104Các thiết bị và mạch điện tửElectronic devices and circuitsHiện đang mởKTMTCSNPH0013000000
12CE105Xử lý tín hiệu sốDigital signal processingHiện đang mởKTMTCSNCE205MA001
MA002
MA003
31115201550
13CE106Thiết kế vi mạch với HDLDigital Circuit Design with HDLHiện không còn mởKTMTCN3110000
14CE107Hệ thống nhúngEmbedded systemsHiện đang mởKTMTCSNIT001
IT006
CE10331110203040
15CE108Hệ điều hành nâng caoAdvanced operating systemsHiện đang mởKTMTCN3002003050
16CE109Lập trình nhúng căn bảnIntroduction to embedded-system programmingHiện không còn mởKTMTCN21115201550
17CE110Lập trình hệ thống với JavaSystem Programming with JavaHiện không còn mởKTMTCN3110000
18CE111Kiến trúc máy tính nâng caoAdvanced computer architectureHiện đang mởKTMTCĐTNIT0062110302050
19CE112Đồ án môn học thiết kế mạchCircuit design projectHiện không còn mởKTMTĐA020100000
20CE113Điều khiển tự độngAutomatic ControlHiện không còn mởKTMTCN3000000
21CE114Lập trình trên thiết bị di độngMobile device application developmentHiện không còn mởKTMTCN2110000
22CE115Thiết kế mạngNetwork designHiện không còn mởKTMTCN3110000
23CE116Đồ án môn học ngành KTMTInformation engineering projectHiện không còn mởKTMTĐA020100000
24CE117Thực hành điện- điện tửBasic electrical and electronic laboratoryHiện đang mởKTMTCSNCE1010100000
25CE118Thiết kế luận lý sốDigital logic designHiện đang mởKTMTCSN310002525
26CE119Thực hành Kiến trúc máy tínhComputer architecture laboratoryHiện đang mởKTMTCSNIT006011703000
27CE121Lý thuyết mạch điệnTheory of electrical circuitsHiện đang mởKTMTCSNCE1013110000
28CE124Các thiết bị và mạch điện tửElectronic devices and circuitsHiện đang mởKTMTCSNCE1043110000
29CE201Đồ án 1Project 1Hiện đang mởKTMTĐACE2210200000
30CE202An toàn mạng máy tínhNetwork securityHiện không còn mởKTMTCN3000000
31CE203Điều khiển tự động nâng caoAdvanced automatic controlHiện không còn mởKTMTCĐTN3000000
32CE204Thiết kế và lập trình WebWeb design and programmingHiện không còn mởKTMTCNCE3053000000
33CE205Xử lý tín hiệu sốDigital signal processingHiện không còn mởKTMTCN3110000
34CE206Đồ án 2Project 2Hiện đang mởKTMTĐACE116PH002
CE103
CE101
CE201
020100000
35CE211Lập trình nhúng căn bảnIntroduction to embedded-system programmingHiện đang mởKTMTCNCE1073100000
36CE212Điều khiển tự độngAutomatic controlHiện đang mởKTMTCNCE113MA001
MA002
MA003
MA004
CE101
CE104
31110103050
37CE213ThiẾT kế hệ thống số với HDLHiện đang mởKTMTCN3110000
38CE219Tương tác người - máyHuman-computer interactionHiện không còn mởKTMTCN3000000
39CE221Thiết kế vi mạch với HDLDigital circuit design with HDLHiện đang mởKTMTCNPH002
CE118
31110202050
40CE222Thiết kế vi mạch sốDigital IC designHiện đang mởKTMTCNCE302PH00231115152050
41CE224ThiẾT kế hệ thống nhúngHiện đang mởKTMTCN3110000
42CE232ThiẾT kế hệ thống nhúng không dâyHiện đang mởKTMTCN3110000
43CE301Hệ thống chứng thực sốDigital identification systemsHiện không còn mởKTMTCN3000000
44CE302Thiết kế vi mạchCircuits designHiện không còn mởKTMTCN21115152050
45CE303Robot công nghiệpIndustrial roboticsHiện đang mởKTMTCNMA001
MA002
CE101
CE212
CE107
3003002050
46CE304Robot công nghiệpHiện đang mởKTMTCNTC3110000
47CE306Thị giác máy tínhComputer visionHiện đang mởKTMTCN3003002050
48CE311Điều khiển tự động nâng caoHiện đang mởKTMTCNTC3110000
49CE312Hệ thống thời gian thựcReal-time systemsHiện đang mởKTMTCNIT006
IT007
CE103
CE211
3003002050
50CE313Xử lý song song và hệ thống phân tánParallel processing and distributed systemsHiện đang mởKTMTCNCE311IT001
IT006
3003002050
51CE314Trình biên dịchPrinciples of compiler designHiện đang mởKTMTCNCE103
MA004
3002502550
52CE315Lập trình hệ thống với JavaSystem programming with JavaHiện đang mởKTMTCNCE11021110202050
53CE316Logic mờ và ứng dụngFuzzy logic and applicationsHiện đang mởKTMTCN300030020
54CE317Điều khiển tự động nâng caoAdvanced automatic controlHiện đang mởKTMTCNCE203MA001
MA002
MA003
MA004
CE101
CE104
CE212
3002003050
55CE318Trình biên dịchHiện đang mởKTMTCNTCCE3143110000
56CE319Logic mờ và ứng dụngHiện đang mởKTMTCNTC3110000
57CE321Kỹ thuật chế tạo vi mạchIntegrated circuit fabricationHiện đang mởKTMTCNCE404CE2223002502550
58CE322Thiết kế vi mạch hỗn hợpMixed-signal integrated circuit designHiện đang mởKTMTCNCE22221120151550
59CE323Kĩ thuật thiết kế mạch inPrinted circuit board designHiện đang mởKTMTCNCE101
CE104
CE103
21010202050
60CE324Thiết kế vi mạch tương tựAnalog integrated circuit designHiện đang mởKTMTCNCE104
CE222
21120151550
61CE325Thiết kế dựa trên vi xử lýMicroprocessor-based system designHiện đang mởKTMTCNIT001
IT006
IT003
2110302050
62CE326Tự động hóa thiết kế vi mạchCircuit-design automationHiện đang mởKTMTCNCE2212111040050
63CE327Tối ưu hóa dựa trên FPGAFPGA-based optimizationHiện đang mởKTMTCNCE118
IT006
CE221
3003002050
64CE331Kỹ thuật chế tạo vi mạchHiện đang mởKTMTCNTCCE3213110000
65CE332Thiết kế vi mạch hỗn hợpHiện đang mởKTMTCNTCCE3223110000
66CE333Kỹ thuật thiết kế mạch inHiện đang mởKTMTCNTCCE3233110000
67CE334Thiết kế vi mạch tương tựHiện đang mởKTMTCNTCCE3243110000
68CE335Thiết kế dựa trên vi xử lýHiện đang mởKTMTCNTCCE3253110000
69CE336Tự động hóa thiết kế vi mạchHiện đang mởKTMTCNTCCE3263110000
70CE337Tối ưu hóa dựa trên FPGAHiện đang mởKTMTCNTCCE3273110000
71CE338Hệ thống thời gian thựcHiện đang mởKTMTCNTC3110000
72CE401Kỹ thuật hệ thống máy tínhComputer system engineeringHiện đang mởKTMTCĐTNIT006
IT007
3003002050
73CE402Các hệ điều hành nhúngEmbedded operating systemsHiện đang mởKTMTCĐTNIT007
IT006
CE10731110203040
74CE403Thiết kế sốDigital designHiện đang mởKTMTCĐTNPH002
IT006
CE221
3112003050
75CE404Kỹ thuật chế tạo vi mạchIntegrated Circuit FabricationHiện không còn mởKTMTCĐTN3000000
76CE405Tương tác người máyHuman-computer interactionHiện đang mởKTMTCĐTNCE219300500050
77CE406Tương tác người – MáyHiện đang mởKTMTCNTC3110000
78CE410Kỹ thuật hệ thống máy tínhHiện đang mởKTMTCĐTN3110000
79CE411Chuyên đề hệ thống nhúng và robotEmbedded systems and roboticsHiện đang mởKTMTCĐTNCE1073112030050
80CE421Chuyên đề thiết kế vi mạch và phần cứngIC and hardware designsHiện đang mởKTMTCĐTNCE118
CE221
CE222
31120151550
81CE430Lập trình hệ thốngHiện đang mởKTMTCNTCNT2093110000
82CE432Thiết kế vi mạch hướng ASICHiện đang mởKTMTCNTC3110000
83CE433Thiết kế hệ thống SoCHiện đang mởKTMTCNTC3110000
84CE434Chuyên đề thiết kế hệ vi mạch 1Hiện đang mởKTMTCNTC3110000
85CE435Chuyên đề thiết kế hệ vi mạch 2Hiện đang mởKTMTCNTC3110000
86CE436Xử lý tín hiệu số và ứng dụngHiện đang mởKTMTCNTC3110000
87CE437Chuyên đề thiết kế hệ thống nhúng 1Hiện đang mởKTMTCNTC3110000
88CE438Chuyên đề thiết kế hệ thống nhúng 2Hiện đang mởKTMTCNTC3110000
89CE501Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởKTMTTTTN032400060
90CE505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởKTMTKLTNCE201
CE206
1000100000
91CM101Quản lý giao tiếpCommunication managementHiện đang mởHTTTĐC300
92CNET1Mạng máy tínhComputer networksHiện không còn mởMMT&TTĐCIT0053110000
93CS003Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện không còn mởKHMTCNCS3153000000
94CS004Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện không còn mởKHMTCN300
95CS013Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện không còn mởKHMTCN311
96CS014Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện không còn mởKHMTCNCS3243110000
97CS019Chuyên đề ứng dụng Trí tuệ nhân tạoApplied artificial intelligenceHiện không còn mởKHMTCN4000000
98CS101Nguyên lý và phương pháp lập trìnhPrinciples and Techniques of ProgrammingHiện không còn mởKHMTCN300
99CS102Phân tích & thiết kế thuật toánDesign and analysis of algorithmsHiện không còn mởKHMTCN3002003050
100CS103Cơ sở lập trìnhIntroduction to programmingHiện không còn mởKHMTCN4000000
101CS104Nhập môn công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện không còn mởKHMTCN3000000
102CS105Đồ họa máy tínhComputer graphicsHiện đang mởKHMTCSNCS113IT001311040060
103CS106Trí tuệ nhân tạoArtificial intelligenceHiện đang mởKHMTCSNIT0033112030050
104CS107Các hệ cơ sở tri thứcKnowledge-Based SystemsHiện không còn mởKHMTCN400
105CS108Lý thuyết thông tinInformation theoryHiện không còn mởKHMTCNNT1043000000
106CS109Máy họcMachine learningHiện không còn mởKHMTCN4000000
107CS110Nhập môn công nghệ tri thức & máy họcIntroduction to knowledge engineering and machine learningHiện đang mởKHMTCSN310030200
108CS111Nguyên lý và phương pháp lập trìnhPrinciples and techniques of programmingHiện đang mởKHMTCSNCS101IT001
IT002
IT003
312050050
109CS1113Khoa học máy tính IComputer science 1Hiện đang mởHTTTĐCCSC11311
110CS112Phân tích và thiết kế thuật toánDesign and analysis of algorithmsHiện đang mởKHMTCSN310020300
111CS113Đồ họa máy tính và Xử lý ảnhComputer Graphic and Digital Image ProcessingHiện đang mởKHMTCSNCS1053110000
112CS114Máy họcMachine learningHiện đang mởKHMTCN3110000
113CS210Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng caoAdvanced natural language processingHiện không còn mởKHMTCN400
114CS211Trí tuệ nhân tạo nâng caoAdvanced artificial intelligenceHiện đang mởKHMTCNCS1063123020050
115CS212Xử lý ngôn ngữ tự nhiênNatural Language ProcessingHiện không còn mởKHMTCN3100000
116CS213Ngôn ngữ học máy tínhComputational linguisticsHiện không còn mởCN400
117CS2133Khoa học máy tính IIComputer science 2Hiện đang mởHTTTĐCCSC12311
118CS214Biểu diễn tri thức và suy luậnKnowledge representation and reasoningHiện đang mởKHMTCN310030200
119CS217Các hệ cơ sở tri thứcKnowledge-based systemsHiện đang mởKHMTCNCS107CS1063122030050
120CS221Xử lý ngôn ngữ tự nhiênNatural language processingHiện đang mởKHMTCN31000500
121CS222Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng caoAdvanced natural language processingHiện đang mởKHMTCN31000500
122CS223Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện không còn mởKHMTCNCS3153110000
123CS224Máy học xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện không còn mởKHMTCNCS3243110000
124CS225Lập trình symbolic trong trí tuệ nhân tạoSymbolic Programming in Artificial IntelligenceHiện không còn mởKHMTCN400
125CS226Ngôn ngữ học máy tínhComputational linguisticsHiện đang mởKHMTCNCS213400500050
126CS227Khai thác dữ liệu và ứng dụngData Mining and ApplicationsHiện không còn mởKHMTCN311
127CS228Máy học và ứng dụngMachine learning and applicationsHiện không còn mởKHMTCN310500050
128CS229Ngữ nghĩa học tính toánHiện đang mởKHMTCN3110000
129CS231Nhập môn Thị giác máy tínhIntroduction to Computer VisionHiện đang mởKHMTCN3102003050
130CS232Tính toán đa phương tiệnTính toán đa phương tiệnHiện đang mởKHMTCN312
131CS233Nhận dạng Thị giácVisual Pattern RecognitionHiện không còn mởKHMTCN3100000
132CS2433Lập trình C/C++C/C++ programmingHiện đang mởHTTTCSN311
133CS301Chuyên đề nghiên cứu khoa họcScientific Research SeminarHiện không còn mởKHMTCN4000000
134CS302SeminarSeminarHiện đang mởKHMT3000000
135CS311Kỹ thuật lập trình trí tuệ nhân tạoArtificial intelligence programming techniquesHiện không còn mởKHMTCN4000000
136CS312Hệ thống đa tác tửMulti-agent systemsHiện đang mởKHMTCNCS1103123020050
137CS313Khai thác dữ liệu và ứng dụngData mining and applicationsHiện đang mởKHMTCN310035150
138CS314Lập trình symbolic trong trí tuệ nhân tạoSymbolic programming in artificial intelligenceHiện đang mởKHMTCNCS225CS1063123020050
139CS315Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện đang mởKHMTCNCS013CS1103123020050
140CS316Các hệ giải bài toán thông minhIntelligent problem-solving systemsHiện đang mởKHMTCNCS408312400060
141CS321Ngôn ngữ học ngữ liệuCorpus linguisticsHiện đang mởKHMTCNCS221312500050
142CS322Biểu diễn tri thức và ứng dụngKnowledge representation and applicationsHiện không còn mởKHMTCNCS2124000000
143CS323Các hệ thống hỏi-đápQuestion-answering systemsHiện đang mởKHMTCNCS221312050050
144CS324Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện đang mởKHMTCNCS004CS221312050050
145CS325Dịch máyMachine translationHiện đang mởKHMTCNCS411CS221312500050
146CS326Các kĩ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênAdvanced techniques in natural language processingHiện đang mởKHMTCNCS407CS221312050050
147CS331Thị giác máy tính nâng caoThị giác máy tính nâng caoHiện đang mởKHMTCN312
148CS332Máy học trong Thị giác Máy tínhMachine Learning in Computer VisionHiện đang mởKHMTCN312
149CS333Đồ họa gameĐồ họa gameHiện đang mởKHMTCN212
150CS334Lập trình tính toán hình thứcProgramming for formal computingHiện không còn mởKHMTCN3110000
151CS335Tìm Kiếm Ảnh và VideoImage and Video SearchHiện đang mởKHMTCNTCIT001311
152CS336Truy vấn thông tin đa phương tiệnMultimedia Information RetrievalHiện đang mởKHMTCN312
153CS3363Tổ chức ngôn ngữ lập trìnhOrganization of programming languagesHiện đang mởHTTTĐC310003020
154CS337Xử lý âm thanh và tiếng nóiXử lý âm thanh và tiếng nóiHiện đang mởKHMTCN312
155CS3373Lập trình hướng đối tượng nâng cao cho môi trường windowsAdvanced object-oriented programming for WindowsHiện đang mởHTTTCSN3100103020
156CS338Nhận dạngHiện đang mởKHMTCN3110000
157CS3423Cấu trúc tập tinFile structureHiện đang mởHTTTCSN310002030
158CS3443Hệ thống máy tínhComputer SystemsHiện đang mởHTTTCSN310002525
159CS351Chuyên đề NCKH 1Scientific Research 1Hiện không còn mởKHMTCN4000000
160CS3513Phương pháp số cho máy tính kỹ thuật sốNumerical methods for digital computersHiện đang mởHTTTCNTC300
161CS352Chuyên đề NCKH 2Scientific Research 2Hiện không còn mởKHMTCN4000000
162CS3613Cơ sở tính toánTheoretical foundations of computingHiện đang mởHTTTCNCS311
163CS3653Toán rời rạc cho máy tínhDiscrete Mathematics for computerHiện đang mởHTTT3100201515
164CS371Seminar chuyên đề 1Seminar 1Hiện không còn mởKHMTCN200000100
165CS372Seminar chuyên đề 2Seminar 2Hiện không còn mởKHMTCN200000100
166CS401Công nghệ JavaJava technologyHiện không còn mởKHMTCĐTN3110000
167CS402Phân tích thiết kế HTTT quản lýManagement-information system analysis and designHiện không còn mởKHMTCN3000000
168CS403Các dịch vụ webWeb servicesHiện không còn mởKHMTCN3000000
169CS404Công nghệ đa tác tử (Muli-Agent)Multi-agent technologyHiện không còn mởKHMTCĐTNCS3124000000
170CS405Logic mờ và ứng dụngFuzzy logic and applicationsHiện đang mởKHMTCĐTN312500050
171CS406Xử lý ảnh và ứng dụngImage processing and applicationsHiện đang mởKHMTCĐTNIT0033122030050
172CS407Các kỹ thuật trong xử lý NNTNAdvanced Techniques in Natural Language ProcessingHiện không còn mởKHMTCĐTN400
173CS408Các hệ giải toán thông minhIntelligent Problem-Solving SystemsHiện không còn mởKHMTCĐTN400
174CS409Hệ suy diễn mờFuzzy inference systemsHiện đang mởKHMTCĐTN312500050
175CS410Mạng neural và thuật giải di truyềnNeural netwok and genetic algorithmsHiện đang mởKHMTCĐTN312505000
176CS411Dịch máyMachine TranslationHiện không còn mởKHMTCĐTN400
177CS412Web ngữ nghĩaSematic webHiện đang mởKHMTCĐTNCS221312703000
178CS414Lý thuyết automat và ứng dụngAutomata theory and applicationsHiện đang mởKHMTCĐTNMA004312500050
179CS4143Đồ họa máy tínhComputer graphicsHiện đang mởHTTTCNTC300
180CS415Mã hóa thông tinEncoding informationHiện đang mởKHMTCĐTN312400060
181CS4153Phát triển ứng dụng trên di độngMobile Applications DevelopmentHiện đang mởHTTTCN3000000
182CS417Nhận dạngPattern recognitionHiện đang mởKHMTCN212500050
183CS418Trực quan máy tínhVisual computingHiện không còn mởKHMTCĐTN311400060
184CS419Truy xuất thông tinInformation retrievalHiện đang mởKHMTCĐTN312500050
185CS420Các vấn đề chọn lọc trong Thị giác máy tínhSelected Topics in computer VisionHiện đang mởKHMTCĐTNCS231312500050
186CS421Khai thác dữ liệu đa phương tiệnKhai thác dữ liệu đa phương tiệnHiện đang mởKHMTCĐTN312
187CS4243Thuật toán và tiến trình trong an toàn máy tínhAlgorithms and processes in computer securityHiện đang mởHTTTCSN300
188CS4273Nhập môn Công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện đang mởHTTTCNCS311
189CS4283Mạng máy tínhComputer networkHiện đang mởHTTT310003020
190CS431Các kĩ thuật học sâu và ứng dụngHiện đang mởKHMTCĐTN2120000
191CS4323Hệ điều hànhDesign and Inplementation of Operating systemHiện đang mởHTTT310003020
192CS4343Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData structure and algorithm AnalysisHiện đang mởHTTT031040202020
193CS4344An ninh mạngCyber SecurityHiện không còn mởHTTTCSN3000000
194CS4793Trí tuệ nhân tạoArtificial intelligenceHiện đang mởHTTTCNCS311
195CS4883Các vấn đề xã hội trong tính toánSocial issues in computingHiện đang mởHTTTCNTC300
196CS5000Luận vănThesisHiện đang mởHTTTKLTN10000000
197CS501Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện không còn mởKHMTKLTN10000000
198CS502Các công nghệ web và ứng dụngWeb technology and applicationsHiện không còn mởKHMTCNSE341201604000
199CS503Môn tốt nghiệp KHMT 2Computer scienceHiện không còn mởKHMTCNIT0033000000
200CS5030Thực tập tốt nghiệpInternshipHiện đang mởHTTTTTTN4000000
201CS504Công nghệ .NET.Net technologyHiện không còn mởKHMTCN3110000
202CS505Khoá luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởKHMTKLTN10000000
203CS506Chuyên đề J2EEJ2EEHiện không còn mởKHMTCN3110000
204CS507Hệ điều hành LinuxLinux operating systemsHiện không còn mởKHMTCN3110000
205CS508Lập trình cơ sở dữ liệuDatabase programmingHiện không còn mởKHMTCN3120000
206CS510Lý thuyết thông tinInformation theoryHiện không còn mởKHMTCNNT1043000000
207CS511Ngôn ngữ lập trình C#C# programming languageHiện đang mởKHMTCNTCCS512IT002
IT003
3123020050
208CS513Ngôn ngữ lập trình JavaJava programming languageHiện không còn mởKHMTCN3110000
209CS515Phân tích thiết kế hệ thống thông tinInformation system analysis and designHiện không còn mởKHMTCN3120000
210CS516Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UMLObject-oriented analysis and design with UMLHiện không còn mởKHMTCN3110000
211CS517Quản lý dự ánProject managementHiện không còn mởKHMTCN3000000
212CS518Xây dựng phần mềm hướng đối tượngObject-oriented software developmentHiện không còn mởKHMTCN311500050
213CS519Phương pháp luận nghiên cứu khoa họcScientific research methodologyHiện đang mởKHMTCNTCSS0053003002050
214CS521Toán rời rạc nâng caoAdvanced discrete mathematicsHiện đang mởKHMTCNTCIT003400500050
215CS522Đại số máy tínhComputer algebraHiện đang mởKHMTCĐTNIT003312300070
216CS523Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng caoAdvanced data structures and algorithmsHiện đang mởKHMTCNTCDSAL2IT003312030070
217CS524Một số ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiênMột số ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiênHiện đang mởKHMTCNTC3120000
218CS525Thị giác máy tính trong tương tác người – máyComputer Vision in Human-Computer InteractionHiện đang mởKHMTCN3120000
219CS526Phát triển ứng dụng đa phương tiện trên thiết bị di độngPhát triển ứng dụng đa phương tiện trên thiết bị di độngHiện đang mởKHMTCNTC212
220CS527Thực tại ảoThực tại ảoHiện đang mởKHMTCNTC312
221CS528Trực quan hóa thông tinTrực quan hóa thông tinHiện đang mởKHMTCNTC312
222CS529Các vấn đề nghiên cứu và ứng dụng trong khoa học máy tínhSelected topics for researching and application in Computer ScienceHiện đang mởKHMTCNTC400
223CS530Đồ án chuyên ngànhĐồ án chuyên ngànhHiện đang mởKHMTCNTC300
224CS531Đồ họa trong video gameComputer Graphics in Video GamesHiện không còn mởKHMTCN3102030050
225CS532Thị giác máy tính trong tương tác người-máyComputer Vision in Human-Computer InteractionHiện đang mởKHMTCNCS231312
226CS534Lập trình Javascript và ứng dụngHiện đang mởKHMTCNTC3110000
227CS535Tổng hợp tiếng nóiHiện đang mởKHMTCNTC3120000
228CS5423Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệuPrinciple of database systemsHiện đang mởHTTTCSN310003020
229CS5433Các hệ cơ sở dữ liệu phân tánDistributed database systemsHiện đang mởHTTTCSN310003020
230CS551Thực tậpIntershipHiện đang mởKHMTTTTN2000000
231CSC01Tin học đại cươngIntroduction to informaticsHiện không còn mởKHMTCNIT0013110000
232CSC11Khoa học máy tính IComputer science IHiện không còn mởKHMTCN400
233CSC12Khoa học máy tính IIComputer science IIHiện không còn mởKHMTCN400
234CSC21Tin học đại cương (TE)Introduction to informaticsHiện không còn mởKHMTCNIT0015000000
235CSKI1Kỹ năng truyền thông làm việc nhómTeamwork and communication skillsHiện không còn mởKHMTCN4000000
236DBSS1Cơ sở dữ liệuDatabaseHiện đang mởĐC311
237DSAL1Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData Structures and AlgorithmsHiện không còn mởBMAVĐC3110000
238DSAL2Cấu trúc dữ liệu & giải thuật nâng caoAdvanced data structures and algorithmsHiện không còn mởKHMTĐC3110000
239EC001Kinh tế học đại cươngKinh tế học đại cươngHiện đang mởHTTTCSN400
240EC002Quản trị doanh nghiệpBusiness ManagementHiện đang mởHTTTCNTC300003070
241EC003Tiếp thị căn bảnHiện đang mởHTTTCN3000000
242EC201Phân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệpPhân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệpHiện đang mởHTTTCSN310
243EC202Nhập môn quản trị chuỗi cung ứngNhập môn quản trị chuỗi cung ứngHiện đang mởHTTTCNTC310
244EC203Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpQuản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpHiện đang mởHTTTCN310
245EC208QuẢN trị dự án TMĐTHiện đang mởHTTTCN3000000
246EC212Thực tập doanh nghiệpIndustry Internship ProgramHiện đang mởHTTTTTTN300
247EC213Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpHiện đang mởHTTTCN2110000
248EC214NhẬp môn quản trị cuỗi cung ứngHiện đang mởHTTTCNTC2110000
249EC219Pháp luật trong thương mại điện tửLaw in E-CommerceHiện đang mởHTTTCN300
250EC222ThỰc tập doanh nhiệpHiện đang mởHTTTTTTN2000000
251EC229Pháp luật trong thương mại điện tửHiện đang mởHTTTCN2000000
252EC232Nguyên lý kế toánHiện đang mởHTTTCNTC3000000
253EC301Tiếp thị trực tuyến (E-Marketing)Tiếp thị trực tuyến (E-Marketing)Hiện đang mởHTTTCN3120000
254EC302Thiết kế Hệ thống Thương mại điện tửThiết kế Hệ thống Thương mại điện tửHiện đang mởHTTTCN3110000
255EC311Tiếp thị trực tuyếnHiện đang mởHTTTCN2110000
256EC312Thiết kế hệ thống thương mại điện tử`Hiện đang mởHTTTCN2110000
257EC331Quản trị chiến lược kinh doanh điện tửQuản trị chiến lược kinh doanh điện tửHiện đang mởHTTTCNTC300
258EC332Quản trị sản xuấtQuản trị sản xuấtHiện đang mởHTTTCNTC300
259EC333Quản trị tài chính doanh nghiệpQuản trị tài chính doanh nghiệpHiện đang mởHTTTCNTC300
260EC334Quản trị kênh phân phốiQuản trị kênh phân phốiHiện đang mởHTTTCNTC300
261EC335An toàn và bảo mật thương mại điện tửSafety and security in Electronic CommerceHiện đang mởHTTTCN300
262EC336Quản trị nhân lựcQuản trị nhân lựcHiện đang mởHTTTCNTC300
263EC337Hệ thống thanh toán trực tuyếnHệ thống thanh toán trực tuyếnHiện đang mởHTTTCN300
264EC338Quản trị bán hàngSale managementHiện đang mởHTTTCNTC3010000
265EC401Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởHTTTKLTN1000
266ECE02Mạch sốDigital circuitHiện không còn mởBMTLĐC3110000
267ECON3313Kinh tế tiền tệMonetary economicsHiện đang mởHTTTCNTC300
268EN001Anh văn 1English 1Hiện đang mởBMAVĐCENBT4003002050
269EN001.COEnglish for Communication 1Hiện đang mởHTTTTC0000000
270EN001.GEGeneral EnglishHiện đang mởHTTTTC0000000
271EN002Anh văn 2English 2Hiện đang mởBMAVĐCEN0014003002050
272EN002.COEnglish for Communication 1Hiện đang mởHTTTTC0000000
273EN002.GEGeneral EnglishHiện đang mởHTTTTC0000000
274EN003Anh văn 3English 3Hiện đang mởBMAVĐCEN0024003002050
275EN004Anh văn 1English 1Hiện đang mởBMAV4003002050
276EN005Anh văn 2English 2Hiện đang mởBMAVĐC4003002050
277EN006Anh văn 3English 3Hiện đang mởBMAVĐC4003002050
278ENBTAnh văn Bổ túcEnglish 0Hiện đang mởBMAVBT400003070
279ENG00Anh văn 0English 0Hiện không còn mởBMAVĐC0000000
280ENG01Anh văn 1English 1Hiện không còn mởBMAVĐC0000000
281ENG02Anh văn 2English 2Hiện không còn mởBMAVĐC0000000
282ENG03Anh văn 3English 3Hiện không còn mởBMAVĐC0000000
283ENG04Anh văn 4English 4Hiện không còn mởBMAVĐC0000000
284ENG05Anh văn 5English 5Hiện không còn mởBMAVĐC0000000
285ENG11Tiếng anh tăng cường IIntensive English IHiện không còn mởBMAVĐC000
286ENG12Tiếng anh tăng cường IIIntensive English IIHiện không còn mởBMAVĐC000
287ENG13Tiếng Anh IEnglish Composition IHiện không còn mởBMAVĐC000
288ENG14Tiếng Anh IIEnglish Composition IIHiện không còn mởBMAVĐC000
289ENG15Tiếng Anh chuyên ngành CNTTEnglish for computer scienceHiện không còn mởBMAVĐC000
290ENGBTAnh văn bổ túcEnglish 0Hiện không còn mởBMAVĐC0000000
291ENGL1113Tiếng Anh IEnglish Composition IHiện đang mởHTTTĐC300030030
292ENGL1213Tiếng Anh IIEnglish composition 2Hiện đang mởHTTTĐCENG14300
293ENLS1Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 1Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 1Hiện không còn mởBMAVĐC0000000
294ENLS2Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 2Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 2Hiện không còn mởBMAVĐC0000000
295ENRW1Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 1Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 1Hiện không còn mởBMAVĐC0000000
296ENRW2Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 2Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 2Hiện không còn mởBMAVĐC0000000
297HCMT1Tư tưởng Hồ Chí MinhHo Chi Minh's IdeologyHiện đang mởPĐTĐHĐC200
298IE101Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tinInformation technology InfrastructureHiện đang mởKTTTCSN2121040050
299IE102Các công nghệ nềnPlatform technologiesHiện đang mởKTTTCSN2121040050
300IE103Quản lý thông tinInformation managementHiện đang mởKTTTCSNIT0043110302050
301IE104Internet và công nghệ WebInternet and web technologyHiện đang mởKTTTCSNIT001
IT005
3110302050
302IE105Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tinIntroduction to information assurance and securityHiện đang mởKTTTCSNIT0053122030050
303IE106Thiết kế giao diện người dùngUser interface designHiện đang mởKTTTCSNIT0013112040040
304IE107Thiết kế giao diện người dùngThiết kế giao diện người dùngHiện không còn mởKTTTCSN311
305IE201Xử lý dữ liệu thống kêAnalysis of statistical dataHiện đang mởKTTTCNMA005
MA001
300003070
306IE202Quản trị doanh nghiệpBusiness managementHiện đang mởKTTTCNIE101300004060
307IE203Hệ thống quản trị qui trình nghiệp vụBussiness process management systemsHiện đang mởKTTTCĐTNIT001
IT004
3112030050
308IE204Tối ưu hóa công cụ tìm kiếmSearch engine optimizationHiện đang mởKTTTCĐTNIE1043110302050
309IE205Xử lý ảnh vệ tinhSatellite image processingHiện đang mởKTTTCNIS351300004060
310IE206Đồ án chuẩn bị tốt nghiệpPreparing for the graduation projectHiện đang mởKTTTĐA0200000
311IE208Kiến trúc và tích hợp hệ thốngSystem Integration and ArchitectureHiện đang mởKTTTCNTC300
312IE209Công nghệ JavaJava TechnologyHiện đang mởKTTTCNTC311
313IE210Hệ thống định vị toàn cầu (GPS)Global Positioning SystemHiện không còn mởKTTTCNTC3000000
314IE211Tin học môi trườngEnvironmental InformaticsHiện đang mởKTTTCNTC200
315IE212Công nghệ Dữ liệu lớnHiện đang mởKTTTCN3110000
316IE213Kỹ thuật phát triển hệ thống WebHiện đang mởKTTTCN3110000
317IE301Quản trị quan hệ khách hàngCustomer relationship managementHiện đang mởKTTTCNTC3002003050
318IE302Kiến trúc và tích hợp hệ thốngSystem integration and architectureHiện đang mởKTTTCNTC300003070
319IE303Công nghệ JavaJava technologyHiện đang mởKTTTCĐTNIT0023112030050
320IE304Hệ thống định vị toàn cầuGlobal positioning systemHiện đang mởKTTTCNTCIS251300003070
321IE305Tin học môi trườngEnvironmental informaticsHiện đang mởKTTTCNTCIE101
IS251
200003070
322IE307Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di độngHiện đang mởKTTTCNTC3110000
323IE309Thực tập doanh nghiệpHiện đang mởKTTTCNTC2000000
324IE401Tin-Sinh họcBioinformaticsHiện đang mởKTTTCĐTNIT003300003070
325IE402Hệ thống thông tin địa lý 3 chiềuThree - dimentinal geographic information systemHiện đang mởKTTTCĐTNIT0042120302050
326IE403Khai thác dữ liệu truyền thông xã hộiSocial media miningHiện đang mởKTTTCĐTN3002003050
327IE404Khai phá truyền thông xã hộiSocial Media MiningHiện không còn mởKTTTCĐTN3000000
328IE405Công nghệ phân tích dữ liệu lớnHiện đang mởKTTTCĐTN3110000
329IE505Khóa luận tốt nghiệpGraduation thesisHiện đang mởKTTTKLTN1000000100
330IEM4733Re-engineering Business ProcessesHiện đang mởHTTTCN3000000
331IEM5723Mô hình hóa dữ liệu, quy trình và đối tượngData, Process and Object ModelingHiện đang mởHTTTCSN3000000
332INT001Tiếng Anh tổng quát (tạm gọi)General EnglishHiện đang mởHTTTTC0000000
333INT002Toeic 1Toeic 1Hiện đang mởHTTTTC0000000
334INT003Tiếng Anh tổng quát 2 (tạm gọi)General English 2Hiện đang mởHTTTTC0000000
335INT004Toeic 2Toeic 2Hiện đang mởHTTTTC0000000
336INT005Tiếng Anh giao tiếp (tạm gọi)CommunicationHiện đang mởHTTTĐC0000000
337INT006Toeic 3Toeic 3Hiện đang mởHTTTĐC0000000
338IS101Thiết kế cơ sở dữ liệuDatabase designHiện đang mởHTTTCNIS2143110302050
339IS102Các hệ cơ sở tri thứcKnowledge-based systemsHiện không còn mởHTTTCN3002003050
340IS103Hệ quản trị cơ sở dữ liệuDatabase Management SystemsHiện không còn mởHTTTCN311
341IS104Cơ sở dữ liệu phân tánDistributed DatabasesHiện không còn mởHTTTCN311
342IS105Hệ quản trị cơ sở dữ liệu OracleOracle database management systemHiện đang mởHTTTCNIT0043110302050
343IS106Khai thác dữ liệuData MiningHiện không còn mởHTTTCN3120000
344IS107Hệ thống thông tin kế toánAccounting Information SystemsHiện không còn mởHTTTCN500
345IS201Phân tích thiết kế hệ thống thông tinInformation system analysis and designHiện đang mởHTTTCSNIT004311050050
346IS202Nhập môn công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện không còn mởHTTTCNSE1043110302050
347IS203Lập trình cơ sở dữ liệuDatabase programmingHiện đang mởHTTTCNIT004311500050
348IS204Nhập môn hệ thống thông tin địa lýIntroduction to Geographic Information SystemsHiện không còn mởHTTTCN311
349IS205PTTK hướng đối tượng với UMLObject-oriented Analysis and Design with UMLHiện đang mởHTTTCN312
350IS206Lập trình ứng dụng Web với JavaWeb application programming in JavaHiện đang mởHTTTCNIS216IT0043110302050
351IS207Phát triển ứng dụng webWeb application developmentHiện đang mởHTTTCNIT0043110302050
352IS208Quản lý dự án công nghệ thông tinInformation-technology project managementHiện đang mởHTTTCSN310003020
353IS210Hệ quản trị cơ sở dữ liệuDatabase management systemsHiện đang mởHTTTCSN310003020
354IS211Cơ sở dữ liệu phân tánDistributed databasesHiện đang mởHTTTCNIS104IT004
IT005
IS210
3110302050
355IS212Thực tập tốt nghiệpInternshipHiện đang mởHTTTTTTN300000100
356IS213Đồ án xây dựng một hệ thống thông tinInformation system developmentHiện đang mởHTTTĐA300
357IS214Thiết kế cơ sở dữ liệuDatabase designHiện đang mởHTTTCN311
358IS215Thiết kế hướng đối tượng với UMLObject-oriented analysis and design with UMLHiện đang mởHTTTCSN31000500
359IS216Lập trình JavaProgramming with JavaHiện đang mởHTTTCSN310003020
360IS217Kho dữ liệu và OLAPData warehouse and OLAPHiện đang mởHTTTCNIS304IS304IT004300500050
361IS218Kỹ năng tư vấnKỹ năng tư vấnHiện đang mởHTTTCNTC200
362IS219Pháp luật trong Thương mại điện tửPháp luật trong Thương mại điện tửHiện đang mởHTTTCNTC300
363IS220Xây dựng HTTT trên các frameworkHiện đang mởHTTTCN3100000
364IS225Khai thác dữ liệu và ứng dụngData mining and applicationsHiện không còn mởCN400
365IS232Hệ thống thông tin kế toánAccounting information systemsHiện đang mởHTTTCNIS107IS3364002002060
366IS251Nhập môn Hệ thống thông tin địa lýIntroduction to geographic information systemsHiện đang mởHTTTCNIS204IS204IT0043111030060
367IS252Khai thác dữ liệuData miningHiện đang mởHTTTCNIS106MA005
IT004
3110302050
368IS253Lập trình ứng dụng trên thiết bị di độngMobile application programmingHiện không còn mởHTTTCNNT118IT00221120102050
369IS254Hệ hỗ trợ quyết địnhDecision-sypport systemsHiện đang mởHTTTCN300
370IS301Thương mại điện tửE-commerceHiện không còn mởHTTTCN300
371IS302Phân tích không gianSpatial analysisHiện không còn mởHTTTCN311
372IS303Hệ cơ sở dữ liệu không gianSpatial Database SystemsHiện không còn mởHTTTCN311
373IS3033Quản lý dự án hệ thống thông tinIS-Project ManagementHiện không còn mởHTTTCN400
374IS304Kho dữ liệu và OLAPData warehouse and OLAPHiện không còn mởHTTTCN311
375IS305An toàn và bảo mật HTTTInformation systems security & protectionHiện không còn mởHTTTCN300
376IS306Hệ thống thông tin quản lýAccounting information systemsHiện không còn mởHTTTCN300
377IS311Đồ án xây dựng hệ thống thông tinInformation system developmentHiện đang mởHTTTĐAIS213300000100
378IS3303Phân tích thiết kế hệ thốngSystem Analysis and DesignHiện không còn mởHTTTCN400
379IS332Hệ thống thông tin quản lýManagement information systemsHiện đang mởHTTTCNIS201300400060
380IS334Thương mại điện tửE-commerceHiện đang mởHTTTCNIS301300500050
381IS335An toàn và bảo mật hệ thống thông tinInformation systems securityHiện đang mởHTTTCNIS305IT007
IT005
3003002050
382IS336Hoạch định nguồn lực doanh nghiệpEnterprise resource planningHiện đang mởHTTTCSN31000500
383IS337Cơ sở dữ liệu nâng caoAdvanced databasesHiện đang mởHTTTCN311500050
384IS338Dự báo kinh doanhMarkets analysisHiện đang mởHTTTCNIS306IS3363003002050
385IS339Sinh tin họcBioinformaticsHiện đang mởHTTTCNTC3000000
386IS340Thị trường chứng khoánHiện đang mởHTTTCNTC3300000
387IS341Khởi nghiệpHiện đang mởHTTTCNTC3300000
388IS342Chính phủ điện tửHiện đang mởHTTTCNTC3300000
389IS343Luật CNTTHiện không còn mởHTTTCNTC3300000
390IS351Phân tích không gianSpatial analysisHiện đang mởHTTTCNIS302IS2513113020050
391IS352Hệ cơ sở dữ liệu không gianSpatial database systemsHiện đang mởHTTTCNIS303IT004
IS251
3111030060
392IS353Mạng xã hộiSocial networksHiện đang mởHTTTCĐTN3003002050
393IS401Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởHTTTKLTN1000
394IS4013Thiết kế, quản lý và quản trị hệ CSDLDBM design, management & administrationHiện không còn mởHTTTCN300
395IS402Điện toán đám mâyCloud computingHiện đang mởHTTTCĐTNIS210
IT005
IT007
300500050
396IS403Phân tích dữ liệu kinh doanhData analysis in businessHiện đang mởHTTTCNMA005
IT004
300500050
397IS404Kho dữ liệu và OLAPData Warehouse and OLAPHiện không còn mởHTTTCĐTNIS304312
398IS405Dữ liệu lớnBig dataHiện đang mởHTTTCĐTNIT004310500050
399IS4133Công nghệ thông tin cho thương mại điện tửInformation Technologies for e-commerceHiện không còn mởHTTTCN300
400IS4263Các ứng dụng thông minh và hỗ trợ ra quyết địnhDecision Support and Busi.Intelligence ApplicationsHiện không còn mởHTTTCN300
401IS4523Hệ truyền thông dữ liệuData Communication SystemsHiện không còn mởHTTTCN300
402IS501Thực tập cuối khóaInternshipHiện không còn mởHTTTTTTN300000100
403IS502Thực tập doanh nghiệpIntershipHiện đang mởHTTTTTTN2000000
404IS505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởHTTTKLTNIS40110000000
405IS5100Thực tập cuối khóaInternshipHiện không còn mởHTTTTT400
406IT001Nhập môn lập trìnhIntroduction to programmingHiện đang mởKHMTĐC31010301050
407IT002Lập trình hướng đối tượngObject-oriented programmingHiện đang mởCNPMCSNNOOPT1IT0013111030060
408IT003Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData structures and algorithmsHiện đang mởKHMTCSNNDSAL1IT00131110202050
409IT004Cơ sở dữ liệuDatabasesHiện đang mởHTTTCSNN310003020
410IT005Nhập môn mạng máy tínhIntroduction to computer networksHiện đang mởMMT&TTCSNN310002030
411IT006Kiến trúc máy tínhComputer architectureHiện đang mởKTMTCSNNPH002
IT001
3001003060
412IT007Hệ điều hànhOperating systemsHiện đang mởKTMTCSNNOSYS1IT00631115201550
413IT008Lập trình trực quanVisual programmingHiện đang mởCNPMCNWINP1IT0013112030050
414IT009Giới thiệu ngànhIntroduction to IT disciplinesHiện đang mởPĐTĐHCSNN200500050
415IT010Tổ chức và cấu trúc máy tínhHiện đang mởKTMTCSN2000000
416ITEM1Nhập môn Quản trị doanh nghiệpInitiation to Business AdministrationHiện đang mởPĐTĐHĐC200
417ITEW1Nhập môn công tác kỹ sưIntroduction to Tasks of an EngineerHiện đang mởĐC200
418ITNT005CommunicationHiện đang mởHTTTTC0000000
419ITNT006Toeic 3Hiện đang mởHTTTTC0000000
420LIA01Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện đang mởBMTLĐC300
421LIA11Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện không còn mởBMTLĐC3000000
422MA001Giải tích 1Calculus 1Hiện không còn mởBMTLĐCMA0063000000
423MA002Giải tích 2Calculus 2Hiện không còn mởBMTLĐCMA0063000000
424MA003Đại số tuyến tínhLinear algebraHiện đang mởBMTLĐC3001002070
425MA004Cấu trúc rời rạcDiscrete structuresHiện đang mởBMTLĐC4001002070
426MA005Xác suất thống kêProbability and statisticsHiện đang mởBMTLĐC3001002070
427MA006Giải tíchCalculusHiện đang mởBMTLĐC4000000
428MAT01Toán cao cấp A1Advanced mathematics A1Hiện không còn mởBMTLĐCMA0013000000
429MAT02Toán cao cấp A2Advanced mathematics A2Hiện không còn mởBMTLĐCMA0024000000
430MAT04Cấu trúc rời rạcDiscrete StructuresHiện không còn mởBMTLĐC4000000
431MAT11Giải tích 1Calculus 1Hiện không còn mởBMTLĐC400
432MAT12Giải tích 2Calculus 2Hiện không còn mởBMTLĐC300
433MAT14Toán rời rạc cho máy tínhDiscrete mathematics for computerHiện không còn mởBMTLĐC300
434MAT21Toán cao cấp A1 (TE)Advanced Mathematics A1Hiện không còn mởBMTLĐCMA001400
435MAT22Toán cao cấp A2 (TE)Advanced Mathematics A2Hiện không còn mởBMTLĐCMA002400
436MAT23Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện không còn mởBMTLĐC400
437MAT24Cấu trúc rời rạc (TE)Discrete structuresHiện không còn mởBMTLĐC400
438MATH2144Giải tích ICalculus IHiện đang mởHTTTĐC40000030
439MATH2153Giải tích IICalculus 2Hiện đang mởHTTTĐCMAT12300
440MATH3013Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện đang mởHTTT3100104020
441ME001Giáo dục quốc phòngMilitary educationHiện đang mởP.ĐTĐHĐCMEDU10000000
442MEDU1Giáo dục quốc phòngMilitary EducationHiện đang mởGDQPQP000
443MKTG4223Quản trị chuỗi cung ứngSupply Chain ManagementHiện đang mởHTTTCN3000000
444MKTG5883Khai phá dữ liệu và ứng dụngAdvanced Data Mining ApplicationsHiện đang mởHTTTCN3100000
445MLPE1Kinh tế chính trị Mác-Lênin (TE)Marxism–Leninism political economyHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC5000000
446MLPE2Kinh tế chính trị Mác-Lênin (TE1)Marxism–Leninism political economyHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC4000000
447MSIS207Phát triển ứng dụng webWeb Applications DevelopmentHiện đang mởHTTTCN3100000
448MSIS2433Lập trình hướng đối tượngObject Oriented ProgrammingHiện đang mởHTTTCSN3000000
449MSIS3033Quản lý dự án hệ thống thông tinInformation systems project managementHiện đang mởHTTTCSN310003020
450MSIS3233Management Science MethodsHiện đang mởHTTTCN3000000
451MSIS3242Sofware Quality ManagementHiện đang mởHTTTCN3000000
452MSIS3243Managerial Decision TheoryHiện đang mởHTTTCN3000000
453MSIS3303Phân tích thiết kế hệ thốngSystem analysis and designHiện đang mởHTTTCNIS3303311
454MSIS4013Thiết kế, quản lý và quản trị hệ CSDLDatabase system design, management and administrationHiện đang mởHTTTCN310003020
455MSIS402Điện toán đám mâyCloud ComputingHiện đang mởHTTTCN3000000
456MSIS405Dữ liệu lớnBig dataHiện đang mởHTTTCN3000000
457MSIS4133Công nghệ thông tin trong thương mại điện tửInformation Technologies for e-commerceHiện đang mởHTTTCN3000000
458MSIS4243Control and Audit of Information SystemsHiện đang mởHTTTCN3000000
459MSIS4263Các ứng dụng thông minh và hỗ trợ ra quyết địnhDecision-support and intelligence applicationsHiện đang mởHTTTCNIS4263300
460MSIS4363Các chủ đề nâng cao trong phát triển hệ thốngAdvanced topics in systems developmentHiện đang mởHTTTCNTC300
461MSIS4443Các hệ thống mô phỏng trên máy tínhComputer based simulation systemsHiện đang mởHTTTCN3000000
462MSIS4523Hệ truyền thông dữ liệuData communication systemsHiện đang mởHTTTCNIS4523300
463MSIS4800Hệ thống thông tin tính toánAccounting information systemHiện đang mởHTTTCNTC300
464MSIS4801Quản lý thông tin địa lýGeospatial information managementHiện đang mởHTTTCNTCIS4801311
465NHJP1Tiếng Nhật Sơ cấp 1Japanese for beginners 1Hiện đang mởPĐTĐHBT0000000
466NHJP2Tiếng Nhật Sơ cấp 2Japanese for beginners 2Hiện đang mởPĐTĐHBT0000000
467NT101An toàn mạng máy tínhNetwork securityHiện đang mởMMT&TTCSN310030200
468NT102Điện tử cho công nghệ thông tinElectronics for information technologyHiện không còn mởMMT&TTCSN3110000
469NT103Hệ điều hành LinuxLinux operating systemsHiện đang mởMMT&TTCNTCNT3093113020050
470NT104Lý thuyết thông tinInformation theoryHiện đang mởMMT&TTCSNIT0013002003050
471NT105Truyền dữ liệuData communicationsHiện đang mởMMT&TTCSN310030200
472NT106Lập trình mạng căn bảnBasic network programmingHiện đang mởMMT&TTCSNIT005
IT001
2110302050
473NT107Xử lý tín hiệu trong truyển thôngSignal Processing for CommunicationsHiện không còn mởMMT&TTCN3110000
474NT108Mạng truyền thông và di độngCommunication and mobile networksHiện không còn mởMMT&TTCN3000000
475NT109Lập trình ứng dụng mạngNetwork-application programmingHiện đang mởMMT&TTCSNIT004
NT106
2113020050
476NT110Tín hiệu và mạchSignals and circuitsHiện không còn mởMMT&TTCNIT0023000000
477NT111Thiết bị mạng và truyền thông ĐPTNetwork appliances and multimedia communicationsHiện đang mởMMT&TTCNTCIT0053123020050
478NT112Công nghệ mạng viễn thôngCommunications technologyHiện không còn mởMMT&TTCNIT0052113020050
479NT113Thiết kế MạngNetwork designHiện đang mởMMT&TTCSN2122525050
480NT114Đồ án chuyên ngànhSpecialized projectHiện đang mởMMT&TTĐA02005000
481NT115Thực tập doanh nghiệpIntershipHiện đang mởMMT&TTTTTNNT2153000000
482NT116Kỹ năng mềmSoft skillsHiện không còn mởMMT&TTCN0210000
483NT117Đồ án môn học Lập trình ứng dụng MạngNetwork-based application programming projectHiện đang mởMMT&TTĐANT202020600040
484NT118Phát triển ứng dụng trên thiết bị di độngMobile application developmentHiện đang mởMMT&TTCSNNT305IT0012110302050
485NT119Mật mã họcCryptographyHiện đang mởMMT&TTCSNMA001
MA002
3113020050
486NT121Thiết bị mạng và truyền thông ĐPTNetwork appliances and multimedia communicationsHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT1112110000
487NT130Cơ chế hoạt động của mã độcMalware modus operandiHiện đang mởMMT&TTCSN3113030040
488NT131Hệ thống nhúng Mạng không dâyWireless Embedded Network SystemsHiện đang mởMMT&TTCSN3100000
489NT132Quản trị mạng và hệ thốngNetworks and Systems AdministrationHiện đang mởMMT&TTCSN3113020050
490NT133An toàn kiến trúc hệ thốngSystem Architecture SecurityHiện đang mởMMT&TTCN211
491NT137Kỹ thuật phân tích mã độcMalware analysis techniquesHiện đang mởMMT&TTCN211
492NT201Phân tích thiết kế hệ thống truyền thông và mạngSystem analysis and designHiện đang mởMMT&TTCNTC30004000
493NT202Đồ án môn Lập trình ứng dụng mạngProject on Nerwork-Application ProgrammingHiện không còn mởMMT&TTĐA0200000
494NT203Đồ án chuyên ngànhSpecialized ProjectHiện không còn mởMMT&TTĐA0200000
495NT204Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhậpIntrusion detection and prevention systemHiện đang mởMMT&TTCNNT3212113020050
496NT205Tấn công mạngNetwork offencesHiện đang mởMMT&TTCNTCIT0052100000
497NT206Quản trị hệ thống mạngComputer network administrationHiện đang mởMMT&TTCNNT301,NT006IT0052100000
498NT207Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệpRisk management and information security in enterpriseHiện đang mởMMT&TTCNNT1012110203050
499NT208Lập trình ứng dụng WebWeb technology and applicationsHiện đang mởMMT&TTCNTCNT507
NT307
NT1092113020050
500NT209Lập trình hệ thốngComputer System programmingHiện đang mởMMT&TTCSN210003020
501NT210Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụngE-commerce and applicationsHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT502IT005
NT109
NT101
2122525050
502NT211An ninh nhân sự, định danh và chứng thựcIdentification, authentication and privacy security (personal information protection)Hiện đang mởMMT&TTCNTC2100251025
503NT212An toàn dữ liệu, khôi phục thông tin sau sự cốData integrity and disaster recoveryHiện đang mởMMT&TTCNTCNT101
IT004
21125102540
504NT213Bảo mật web và ứng dụngWeb and application securityHiện đang mởMMT&TTCN2110000
505NT215Thực tập doanh nghiệpIntershipHiện đang mởMMT&TTTTTN0200000
506NT216Bảo mật hệ thống dữ liệuData System SecurityHiện đang mởMMT&TTCNTC2110000
507NT219Mật mã họcCryptographyHiện đang mởMMT&TTCNNT1192110000
508NT230Cơ chế hoạt động của mã độcMalware modus operandiHiện đang mởMMT&TTCSNNT1302110000
509NT301Quản trị hệ thống mạngComputer network administrationHiện không còn mởMMT&TTCN2110000
510NT302Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệpEnterprise information security policyHiện không còn mởMMT&TTCNNT3312120000
511NT303Công nghệ thoại IPVoIP technologyHiện đang mởMMT&TTCNNT1052123020050
512NT304Ứng dụng truyền thông và an ninh thông tinApplications of communications and information securityHiện không còn mởMMT&TTCN2110000
513NT305Phát triển ứng dụng trên thiết bị di độngMobile Application DevelopmentHiện không còn mởMMT&TTCN2110000
514NT306Kỹ thuật lập trình mạng trên LinuxNetwork programming techniques on LinuxHiện không còn mởMMT&TTCN3000000
515NT307Xây dựng ứng dụng webWeb application developmentHiện không còn mởMMT&TTCNNT2082113020050
516NT309Lập trình trên LinuxProgramming on LinuxHiện không còn mởMMT&TTCN211
517NT310Pháp chứng mạng di độngDigital forensicsHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121125102540
518NT311Công nghệ tường lửa và bảo vệ mạng ngoại viFirewall technology and perimeter protectionHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121125102540
519NT312Bảo mật với smartcard và NFCSmart card and NFC securityHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121125102540
520NT320Công nghệ vệ tinhSatelite technologyHiện không còn mởMMT&TTCN3000000
521NT321Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhậpIntrusion Detection and Prevention SystemHiện không còn mởMMT&TTCN2110000
522NT330An toàn mạng không dây và di độngWireless network and mobile securityHiện đang mởMMT&TTCNNT108IT0052110302050
523NT331Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệpEnterprise information security policyHiện đang mởMMT&TTCNNT3022123020050
524NT332Xử lý tín hiệu trong truyền thôngSignal processing in communicationsHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT107IT00531115252040
525NT333Tính toán lướiNet computingHiện đang mởMMT&TTCNTCNT403IT005
NT106
2110302050
526NT334Pháp chứng kỹ thuật sốDigital forensicsHiện đang mởMMT&TTCNNT1012110000
527NT395Phát triển ứng dụng trên thiết bị di độngMobile application developmentHiện không còn mởMMT&TTCN211
528NT401An toàn mạng nâng caoAdvanced network securityHiện không còn mởMMT&TTCN2110000
529NT402Công nghệ mạng viễn thôngCommunications technologyHiện đang mởMMT&TTCNNT112IT0052100000
530NT403Tính toán lướiNet ComputingHiện không còn mởMMT&TTCN2120000
531NT404Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởMMT&TTKLTN10010000
532NT405Bảo mật InternetCyber SecurityHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT5032110000
533NT406Tiểu luận tốt nghiệpGraduation projectHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT5044000000
534NT407Pháp chứng kỹ thuật sốDigital ForensicsHiện không còn mởMMT&TTCN2120000
535NT408Bảo mật trên InternetCyber securityHiện không còn mởMMT&TTCN3110000
536NT501Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện không còn mởMMT&TTTTTN3000000
537NT502Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụngE-commerce and applicationsHiện không còn mởMMT&TTCĐTNIT005
NT101
NT109
2122525050
538NT503Bảo mật InternetCyber securityHiện không còn mởMMT&TTCĐTNIT005
NT101
2113030040
539NT504Tiểu luận tốt nghiệpGraduation projectHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT406NT114
NT117
400500050
540NT505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởMMT&TTKLTN1000000100
541NT507Xây dựng ứng dụng webWeb application developmentHiện không còn mởMMT&TTCĐTNNT2082110000
542NT509Hệ thống đa tác tử di động thông minhIntelligent mobile multi-agent systemsHiện không còn mởMMT&TTCĐTN2110000
543NT531Đánh giá hiệu năng hệ thống mạng máy tínhModeling and performance evaluation of network and computer systemsHiện đang mởMMT&TTCN2113020050
544NT532Công nghệ Internet of things hiện đạiAdvanced Internet of Things TechnologiesHiện đang mởMMT&TTCNTC2110000
545NT533Hệ tính toán phân bốDistributed computing systemHiện đang mởMMT&TTCN2110000
546NT534An toàn mạng máy tính nâng caoAdvanced security networkHiện đang mởMMT&TTCSNNT1012113030030
547NT535Bảo mật Internet of thingsSecurity and Privacy in Internet of ThingsHiện đang mởMMT&TTCNTCNT1012113020050
548NT536Công nghệ truyền thông đa phương tiệnHiện đang mởMMT&TTCN2110000
549NT537Truyền thông xã hội và kinh doanhHiện đang mởMMT&TTTC3000000
550OOPT1Lập trình hướng đối tượngObject-Oriented ProgrammingHiện đang mởCNPMĐC311
551OOPT2Lập trình hướng đối tượngObject-oriented programmingHiện không còn mởCNPMCSNN4100000
552OSYS1Hệ điều hànhOperating SystemsHiện không còn mởMMT&TTĐC3010000
553OSYS2Hệ điều hànhOperating systemsHiện không còn mởMMT&TTĐCIT0073000000
554PE001Giáo dục thể chất 1Physical education 1Hiện đang mởPĐTĐHTCPEDU1200000100
555PE002Giáo dục thể chất 2Physical education 2Hiện đang mởPĐTĐHTCPEDU2300000100
556PE003Giáo dục thể chất 3Physical education 3Hiện không còn mởBMAVTC0000000
557PEDU1Giáo dục thể chất 1Physical Education 1Hiện không còn mởGDTCTC0000000
558PEDU2Giáo dục thể chất 2Physical Education 2Hiện không còn mởPĐTĐHTC0000000
559PH001Nhập môn điện tửIntroduction to electrical engineeringHiện đang mởBMTLĐC300010020
560PH002Nhập môn mạch sốIntroduction to digital circuitHiện đang mởKTMTĐCCE102
NT102
31115201550
561PH003Vật lý kỹ thuậtTechnical physicsHiện đang mởBMTLĐCPHY024001002070
562PHIL1Những NLCB của chủ nghĩa Mác-LêninFundamental Principles of Marxism-LeninismHiện đang mởĐC500
563PHIL2Triết học Mác-LêninMarxist-Leninist philosophyHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC5000000
564PHY01Vật lý đại cương A1General physics A1Hiện không còn mởBMTLĐC3000000
565PHY02Vật lý đại cương A2General physics A2Hiện không còn mởBMTLĐC3000000
566PHY03Vật lý đại cương A3General physics A3Hiện không còn mởBMTLĐC2000000
567PHY11General Physics 1General Physics 1Hiện không còn mởBMTLĐC4000000
568PHY12General Physics 2General Physics 2Hiện không còn mởBMTLĐC4000000
569PHY22Vật lý đại cương A2 (TE1)General physics A2Hiện không còn mởBMTLĐC4000000
570PHYS1114Vật lý đại cương IGeneral physics 1Hiện đang mởHTTT310020030
571PHYS1214Vật lý đại cương IIGeneral physics 2Hiện đang mởHTTTĐCPHY12311
572SC203Phương pháp khoa họcScientific research methodologyHiện đang mởHTTTCNTC300
573SE100Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượngObject-oriented software development methodologyHiện đang mởCNPMCSN310010000
574SE101Phương pháp mô hình hóaModeling methodsHiện đang mởCNPMCSN300010000
575SE102Nhập môn phát triển gameIntroduction to game developmentHiện đang mởCNPMCSN210010000
576SE103Các phương pháp lập trìnhProgramming ParadigmsHiện không còn mởCNPMCN2110000
577SE104Nhập môn Công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện đang mởCNPMCSN31000500
578SE105Lập trình nhúng căn bảnEmbedded-system ProgrammingHiện không còn mởCNPMCN2100000
579SE106Đặc tả hình thứcFormal specificationHiện đang mởCNPMCSNIT001
IT003
SE104
400300070
580SE107Phân tích thiết kế hệ thốngSystem analysis and designHiện không còn mởCNPMCNSE207IS201IT002
IT004
SE104
312050050
581SE108Kiểm chứng phần mềmSoftware testingHiện đang mởCNPMCSN21005000
582SE109Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềmSoftware development, deployment and maintenanceHiện đang mởCNPMCSNSE209SE104300500050
583SE110Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượngPhương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượngHiện không còn mởCNPMCN3110000
584SE111Đồ án mã nguồn mởOpen source projectHiện đang mởCNPMCSNSE417IT001
IT002
IT003
IT004
SE104
200100000
585SE112Đồ án chuyên ngànhSpecialized projectHiện đang mởCNPMCSNSE418IT002
IT003
IT004
SE104
200100000
586SE113Kiểm chứng phần mềmHiện đang mởCNPMCNTC3110000
587SE114Nhập môn ứng dụng di độngIntroduction to software and embedded systemsHiện đang mởCNPMCSN210010000
588SE121Đồ án 1Hiện đang mởCNPMCSN2000000
589SE122Đồ án 2Hiện đang mởCNPMCSN2000000
590SE207Phân tích thiết kế hệ thốngSystem Analysis and DesignHiện đang mởCNPMCN312
591SE208Kiểm chứng phần mềmSoftware TestingHiện không còn mởCNPMCN2120000
592SE209Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềmSoftware Development, Deployment and MaintenanceHiện không còn mởCNPMCN3010000
593SE210Quản lý dự án công nghệ thông tinInformation-Technology Project ManagementHiện đang mởCNPMCN312
594SE211Phát triển phần mềm hướng đối tượngObject-oriented Software Development MethodologyHiện không còn mởCNPMCN3120000
595SE212Phát triển phần mềm mã nguồn mởOpen-source Software DevelopmentHiện không còn mởCNPMCN2110000
596SE213Xử lý phân bốDistributed ComputingHiện đang mởCNPMCN212
597SE214Công nghệ phần mềm chuyên sâuAdvanced software engineeringHiện đang mởCNPMCNSE104312500050
598SE215Giao tiếp người máyHuman-computer interactionHiện đang mởCNPMCN31005000
599SE220Thiết kế GameIntroduction to game designHiện đang mởCNPMCNSE323SE102312100000
600SE221Lập trình game nâng caoAdvanced game programmingHiện đang mởCNPMCN310010000
601SE301Phát triển phần mềm mã nguồn mởOpen-source software developmentHiện đang mởCNPMCNSE212300100000
602SE310Công nghệ .NET.Net technologyHiện đang mởCNPMCNTCSE312IT002312100000
603SE311Ngôn ngữ lập trình JavaJava Programming LanguageHiện không còn mởCNPMCN3120000
604SE312Công nghệ .NET.Net TechnologyHiện không còn mởCNPMCN3120000
605SE313Một số thuật toán thông minhIntelligent algorithmsHiện đang mởCNPMCNTCSE337IT002
IT003
200000100
606SE320Lập trình đồ họa 3 chiều với Direct3D3D programming with Direct3DHiện đang mởCNPMCNTCSE102312100000
607SE321Lập trình trên thiết bị di độngMobile Device Application DevelopmentHiện không còn mởCNPMCN402
608SE322Công nghệ Web và ứng dụngWeb Technology and ApplicationsHiện không còn mởCNPMCN2000000
609SE323Thiết kế GameIntroduction to game designHiện không còn mởCNPMCN402
610SE324Nhập môn lập trình 3D game3D game engine designHiện không còn mởCNPMCN312100000
611SE325Chuyên đề J2EEJ2EEHiện đang mởCNPMCNTCIT002
IT003
IT004
SE330
312100000
612SE326Cơ sở dữ liệu nâng caoAdvanced DatabasesHiện không còn mởCNPMCN2000000
613SE327Phát triển và vận hành gameGames developmentHiện đang mởCNPMCNTC3120000
614SE328Lập trình TTNT trong GameArtificial intelligence on game programmingHiện đang mởCNPMCNTC3120000
615SE329Thiết kế 3D Game Engine3D game engine designHiện đang mởCNPMCNTC3120000
616SE330Ngôn ngữ lập trình JavaJava programming languageHiện đang mởCNPMCSNSE311IT0013112030050
617SE331Chuyên đề E-commerceE-commerceHiện đang mởCNPMCNTCSE331IT004
SE104
2002030050
618SE332Chuyên đề CSDL nâng caoAdvanced databaseHiện đang mởCNPMCNSE326IT004200400060
619SE333Chuyên đề E-GovernmentE-GovernmentHiện không còn mởCNPMCN200
620SE334Các phương pháp lập trìnhProgramming paradigmsHiện đang mởCNPMCNSE103IT0012112030050
621SE335Công nghệ XML và ứng dụngXML technology and applicationsHiện không còn mởCNPMCN312100000
622SE336Phương pháp luận sáng tạo KH-CNScientific methodology and innovationHiện không còn mởCNPMCN200
623SE337Các thuật toán thông minhIntelligent AlgorithmsHiện không còn mởCNPMCN1010000
624SE338Logic mờFuzzy logicHiện không còn mởCNPMCNSE342CS4052000000
625SE339Xử lý phân bổDistributed computingHiện đang mởCNPMCN2120000
626SE340Quản lý dự án công nghệ thông tinInformation-technology project managementHiện không còn mởCNPMCNSE210IS208IT001311500050
627SE341Công nghệ Web và ứng dụngWeb technology and applicationsHiện đang mởCNPMCN200010000
628SE342Logic mờFuzzy logicHiện không còn mởCNPMCN200
629SE343Công nghệ PortalPortal technologyHiện đang mởCNPMCNTCSE343SE3413002030050
630SE344Lập trình game trong các thiết bị di độngMobile game programmingHiện đang mởCNPMCNTCSE344IT001
SE346
312802000
631SE345Kỹ thuật lập trình nhúngEmbedded programming techniquesHiện đang mởCNPMCN312100000
632SE346Lập trình trên thiết bị di độngMobile device application developmentHiện đang mởCNPMCN310010000
633SE347Công nghệ Web và ứng dụngWeb technology and applicationsHiện đang mởCNPMCNTCSE3413110000
634SE348Chuyên đề M-commerceM-commerceHiện đang mởCNPMSE331200400060
635SE349Nhập môn Quản trị doanh nghiệpIntroduction to business administrationHiện không còn mởCNPMCNITEM1IE202200500050
636SE350Chuyên đề E-learningE-learningHiện đang mởCNPM2003002050
637SE351Xử lý song songParallel processingHiện đang mởCNPMCNIT007
SE334
312100000
638SE352Phát triển ứng dụng VRHiện đang mởCNPMCNTC2110000
639SE354Chuyên đề các quy trình phát triển phần mềm hiện đạiHiện đang mởCNPMCNTC2110000
640SE356Kiến trúc Phần mềmHiện đang mởCNPMCNTC3110000
641SE357Kỹ thuật phân tích yêu cầuHiện đang mởCNPMCNTC2110000
642SE400Serminar các vấn đề hiện đại của CNPMSeminar on modern software engineeringHiện đang mởCNPMCĐTNSE107
SE100
SE104
400100000
643SE401Mẫu thiết kếSoftware design patternHiện đang mởCNPMCĐTNSE100300100000
644SE402Điện toán đám mâyCloud computingHiện không còn mởCNPMCĐTNIS402IT005
IT008
2001030060
645SE403Nguyên lý thiết kế thế giới ảoVirtual-world designHiện đang mởCNPMCĐTN400700300
646SE404Chuyên đề E-GovernmentE-governmentHiện đang mởCNPMCĐTNSE333200100000
647SE405Chuyên đề Mobile and Pervasive ComputingMobile pervasive computingHiện đang mởCNPMCĐTNSE114300100000
648SE417Đồ án môn học mã nguồn mởOpen Source ProjectHiện đang mởCNPMĐA200
649SE418Đồ án môn học chuyên ngànhSpecialized ProjectHiện không còn mởCNPMĐA3000000
650SE501Thực tập tốt nghiệpInternshipHiện đang mởCNPMTTTN300100000
651SE505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởCNPMKLTN1000100000
652SMET1Phương pháp NCKH trong tin họcScientific Research Methodology in InformaticsHiện không còn mởPĐTĐHĐCSMET1CS5192000000
653SMET2Phương pháp luận sáng tạo KH-CNScientific Method and InnovationHiện không còn mởPĐTĐHĐCSMET2CS5192000000
654SOCI1Chủ nghĩa xã hội khoa họcScientific socialismHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC3000000
655SP3724Kỹ năng giao tiếpCommunication SkillsHiện không còn mởHTTTĐC300
656SPCH2713Kỹ năng giao tiếpIntroduction to Speech CommunicationHiện đang mởHTTTĐC2000000
657SPCH3723Tiếng Anh chuyên ngành CNTTEnglish for computer scienceHiện đang mởHTTTENGL12133000000
658SPCH3724Kỹ năng giao tiếpCommunication skillsHiện đang mởHTTTĐCSP3724300
659SS001Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác LêninFundamental principles of Marxism-LeninismHiện đang mởPĐTĐHĐCPHIL1500004060
660SS002Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt NamThe revolutionary way of the communist party of VietnamHiện đang mởPĐTĐHĐCVCPL1300400060
661SS003Tư tưởng Hồ Chí MinhHo Chi Minh thoughtHiện đang mởP.ĐTĐHĐCHCMT1200400060
662SS004Kỹ năng nghề nghiệpProfessional skillsHiện đang mởPĐTĐHĐC20000040
663SS005Phương pháp luận sáng tạo KH-CNScientific methodology and innovationHiện không còn mởPĐTĐHĐCSE336SMET1
SMET2
2000000
664SS006Pháp luật đại cươngIntroduction to lawHiện đang mởP.ĐTĐHĐCSS0062000000
665SSKL1Kỹ năng mềmSoft skillsHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC2000000
666STA01Xác suất thống kêStatisticsHiện đang mởĐC300
667STAT11Xác xuất thống kêStatisticsHiện không còn mởHTTTĐC300
668STAT3013Phân tích thống kêIntermediate Statistical AnalysisHiện đang mởHTTTCS3000000
669STAT4033Thống kêStatisticsHiện đang mởHTTT3100151530
670VCPH1Lịch sử Đảng CSVNHistory of the Communist Party of VietnamHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC3000000
671VCPL1Đường lối cách mạng của Đảng CSVNRevolution Directions of Vietnam Communist PartyHiện đang mởĐC300
672WINP1Lập trình trên WindowsWindows ProgrammingHiện không còn mởCNPMĐC3100000