Skip to content Skip to navigation

Danh mục môn học

Số TTMã MHTên MH (Tiếng Việt)Tên MH (Tiếng Anh)Còn mở lớpĐơn vị quản lý chuyên mônLoại MHMã cũMã môn học tương đươngMã môn học tiên quyếtMã môn học trướcSố TCLTSố TCTH
1ACCT3603Hệ thống thông tin kế toánAccounting Information systemsHiện đang mởHTTTCN30
2ACCT5123Hoạch định nguồn lực doanh nghiệpEnterprise Resource PlanningHiện đang mởHTTTCSN30
3ADENG1Tiếng Anh tăng cường 1Intensive English 1Hiện đang mởHTTTĐCENG11ENG0400
4ADENG2Tiếng Anh tăng cường 2Intensive English 2Hiện đang mởHTTTĐCENG1200
5ADENG3Tiếng Anh tăng cường 3Intensive English 3Hiện đang mởHTTTĐCENG05ADENG200
6ADENG4Tiếng Anh tăng cường 4Intensive English 4Hiện đang mởHTTTĐCENG03ADENG300
7AI001Giới thiệu ngành Trí tuệ nhân tạoIntroduction to AI programsHiện đang mởKHMTĐC10
8BOQC1Nhập môn máy tính lượng tửBasic of Quantum ComputerHiện đang mởBMTLBT00
9BUS1125Khởi nghiệp kinh doanhEntrepreneurshipHiện đang mởPĐTĐHCN21
10CARC1Kiến trúc máy tínhComputer ArchitectureHiện không còn mởKTMTĐCIT00630
11CE005Giới thiệu ngành Kỹ Thuật Máy tínhIntroduction to Computer EngineeringHiện đang mởKTMTĐC10
12CE101Lý thuyết mạch điệnTheory of electrical circuitsHiện không còn mởKTMTCSNCE12140
13CE102Hệ thống sốDigital systemsHiện không còn mởKTMTCNPH00231
14CE103Vi xử lý-vi điều khiểnMicroprocessors and microcontrollersHiện đang mởKTMTCSNIT00631
15CE104Các thiết bị và mạch điện tửElectronic devices and circuitsHiện không còn mởKTMTCSNCE124PH00130
16CE105Xử lý tín hiệu sốDigital signal processingHiện đang mởKTMTCSNCE205CE205MA001
MA002
MA003
31
17CE106Thiết kế vi mạch với HDLDigital Circuit Design with HDLHiện không còn mởKTMTCNCE22131
18CE107Hệ thống nhúngEmbedded systemsHiện không còn mởKTMTCSNCE224IT001
IT006
CE103
31
19CE108Hệ điều hành nâng caoAdvanced operating systemsHiện không còn mởKTMTCN30
20CE109Lập trình nhúng căn bảnIntroduction to embedded-system programmingHiện không còn mởKTMTCNCE21121
21CE110Lập trình hệ thống với JavaSystem Programming with JavaHiện không còn mởKTMTCNCE31531
22CE111Kiến trúc máy tính nâng caoAdvanced computer architectureHiện không còn mởKTMTCĐTNIT00621
23CE112Đồ án môn học thiết kế mạchCircuit design projectHiện không còn mởKTMTĐACE20102
24CE113Điều khiển tự độngAutomatic ControlHiện không còn mởKTMTCNCE21230
25CE114Lập trình trên thiết bị di độngMobile device application developmentHiện không còn mởKTMTCNNT11821
26CE115Thiết kế mạngNetwork designHiện không còn mởKTMTCNNT11331
27CE116Đồ án môn học ngành KTMTInformation engineering projectHiện không còn mởKTMTĐACE20602
28CE117Thực hành điện- điện tửBasic electrical and electronic laboratoryHiện không còn mởKTMTCSNCE124CE10101
29CE118Thiết kế luận lý sốDigital logic designHiện đang mởKTMTCSNPH00231
30CE119Thực hành Kiến trúc máy tínhComputer architecture laboratoryHiện đang mởKTMTCSNPH00201
31CE121Lý thuyết mạch điệnTheory of electrical circuitsHiện đang mởKTMTCSNCE10131
32CE124Các thiết bị và mạch điện tửElectronic devices and circuitsHiện đang mởKTMTCSNCE104CE12131
33CE201Đồ án 1Project 1Hiện đang mởKTMTĐAPH002
CE103
CE121
02
34CE202An toàn mạng máy tínhNetwork securityHiện không còn mởKTMTCNNT10130
35CE203Điều khiển tự động nâng caoAdvanced automatic controlHiện không còn mởKTMTCĐTNCE31730
36CE204Thiết kế và lập trình WebWeb design and programmingHiện không còn mởKTMTCNCE30530
37CE205Xử lý tín hiệu sốDigital signal processingHiện không còn mởKTMTCN31
38CE206Đồ án 2Project 2Hiện đang mởKTMTĐACE116PH002
CE103
CE201
CE121
02
39CE211Lập trình nhúng căn bảnIntroduction to embedded-system programmingHiện không còn mởKTMTCNCE232CE10731
40CE212Điều khiển tự độngAutomatic controlHiện đang mởKTMTCNCE113MA003
MA004
CE121
CE124
MA006
31
41CE213Thiết kế hệ thống số với HDLDigital System Design with HDLHiện đang mởKTMTCNPH002
CE118
31
42CE219Tương tác người - máyHuman-computer interactionHiện không còn mởKTMTCNCE40530
43CE221Thiết kế vi mạch với HDLDigital circuit design with HDLHiện không còn mởKTMTCNCE213PH002
CE118
31
44CE222Thiết kế vi mạch sốDigital IC designHiện đang mởKTMTCNCE302PH002
CE118
31
45CE224Thiết kế hệ thống nhúngEmbedded System DesignHiện đang mởKTMTCNCE10331
46CE232Thiết kế hệ thống nhúng không dâyWireless Embedded Systems DesignHiện đang mởKTMTCNCE22431
47CE301Hệ thống chứng thực sốDigital identification systemsHiện không còn mởKTMTCN30
48CE302Thiết kế vi mạchCircuits designHiện không còn mởKTMTCNCE22221
49CE303Robot công nghiệpIndustrial roboticsHiện đang mởKTMTCNMA001
MA002
CE101
CE212
CE107
30
50CE304Robot công nghiệpIndustrial RoboticsHiện đang mởKTMTCNTCCE121
CE224
MA001
MA002
31
51CE306Thị giác máy tínhComputer visionHiện không còn mởKTMTCN30
52CE312Hệ thống thời gian thựcReal-time systemsHiện đang mởKTMTCNIT006
IT007
CE103
CE211
30
53CE313Xử lý song song và hệ thống phân tánParallel processing and distributed systemsHiện đang mởKTMTCNCE311IT001
IT006
30
54CE314Trình biên dịchPrinciples of compiler designHiện đang mởKTMTCNCE103
MA004
30
55CE315Lập trình hệ thống với JavaSystem programming with JavaHiện đang mởKTMTCNCE11021
56CE316Logic mờ và ứng dụngFuzzy logic and applicationsHiện đang mởKTMTCNCS405MA00430
57CE317Điều khiển tự động nâng caoAdvanced automatic controlHiện đang mởKTMTCNCE203MA001
MA002
MA003
MA004
CE101
CE104
CE212
30
58CE318Trình biên dịchCompilerHiện đang mởKTMTCNTCCE314IT006
IT007
31
59CE319Logic mờ và ứng dụngFuzzy Logic and Its ApplicationsHiện đang mởKTMTCNTCMA00431
60CE321Kỹ thuật chế tạo vi mạchIntegrated circuit fabricationHiện đang mởKTMTCNCE404CE22230
61CE322Thiết kế vi mạch hỗn hợpMixed-signal integrated circuit designHiện đang mởKTMTCNCE22221
62CE323Kĩ thuật thiết kế mạch inPrinted circuit board designHiện đang mởKTMTCNCE101
CE104
CE103
21
63CE324Thiết kế vi mạch tương tựAnalog integrated circuit designHiện đang mởKTMTCNCE104
CE221
21
64CE325Thiết kế dựa trên vi xử lýMicroprocessor-based system designHiện đang mởKTMTCNCE335IT001
IT006
IT003
21
65CE326Tự động hóa thiết kế vi mạchCircuit-design automationHiện đang mởKTMTCNCE22121
66CE327Tối ưu hóa dựa trên FPGAFPGA-based optimizationHiện đang mởKTMTCNCE337CE118
IT006
CE221
30
67CE331Kỹ thuật chế tạo vi mạchIntegrated Circuit FabricationHiện đang mởKTMTCNTCCE321CE22231
68CE332Thiết kế vi mạch hỗn hợpMixed Signal Integrated Circuit DesignHiện đang mởKTMTCNTCCE322CE22231
69CE333Tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật Máy tínhTechnical English for Computer EngineeringHiện đang mởKTMTCNENG03
IT007
40
70CE334Thiết kế vi mạch tương tựAnalog Integrated Circuit DesignHiện đang mởKTMTCNTCCE324CE22231
71CE335Thiết kế dựa trên vi xử lýMicroprocessor-based DesignHiện đang mởKTMTCNTCCE325IT006
IT003
IT001
31
72CE336Tự động hóa thiết kế vi mạchElectronic Design AutomationHiện đang mởKTMTCNTCCE326CE118
CE213
31
73CE337Tối ưu hóa dựa trên FPGAFPGA-optimized DesignHiện đang mởKTMTCNTCCE327IT006
CE118
CE213
31
74CE338Hệ thống thời gian thựcReal-time SystemsHiện đang mởKTMTCNTCIT006
IT007
31
75CE339Công nghệ IoT và Ứng dụngIoT Technology and Its ApplicationsHiện đang mởKTMTCNCE10331
76CE340Trí tuệ nhân tạo cho hệ thống nhúngArtificial Intelligence for Embedded SystemHiện đang mởKTMTCN31
77CE341Lập trình nhúng trên các thiết bị di độngEmbedded Programming on Mobility DevicesHiện đang mởKTMTCN31
78CE342Hệ thống thông minhSmart SystemHiện đang mởKTMTCNCE224
IT007
31
79CE343Trí tuệ nhân tạo cho xe tự hànhArtificial Intelligence for Autonomous VehiclesHiện đang mởKTMTCN31
80CE344Trí tuệ nhân tạo cho IoTArtificial Intelligence for IoTHiện đang mởKTMTCN31
81CE345Kiến trúc IoT: Giao thức mạng và bảo mậtIoT architecture: Network protocol and securityHiện đang mởKTMTCN31
82CE346Thiết kế Antenna tích hợp cho thiết bị IoTAntenna Design for IoTHiện đang mởKTMTCN31
83CE401Kỹ thuật hệ thống máy tínhComputer system engineeringHiện đang mởKTMTCĐTNIT006
IT007
30
84CE402Các hệ điều hành nhúngEmbedded operating systemsHiện không còn mởKTMTCĐTNIT007
IT006
CE107
31
85CE403Thiết kế sốDigital designHiện không còn mởKTMTCĐTNPH002
IT006
CE221
31
86CE404Kỹ thuật chế tạo vi mạchIntegrated Circuit FabricationHiện không còn mởKTMTCĐTNCE32130
87CE405Tương tác người máyHuman-computer interactionHiện đang mởKTMTCĐTNCE21930
88CE406Tương tác người – MáyHumans Computer InteractionHiện đang mởKTMTCNTCCE224
CE103
31
89CE407Đồ án chuyên ngành Hệ thống nhúng và RobotMajor Project on Embedded System and Robot DesignHiện đang mởKTMTCĐTNIT00602
90CE408Đồ án chuyên ngành Thiết kế vi mạch và phần cứngMajor Project on IC and Computer Hardware DesignHiện đang mởKTMTCĐTNCE201
CE206
CE222
02
91CE409Kỹ thuật thiết kế kiểm traASIC Verification MethodologyHiện đang mởKTMTCNCE118
CE213
31
92CE410Kỹ thuật hệ thống máy tínhComputer System EngineeringHiện đang mởKTMTCĐTNCE118
CE224
31
93CE411Chuyên đề hệ thống nhúng và robotEmbedded systems and roboticsHiện đang mởKTMTCĐTNCE10731
94CE412Đồ án chuyên ngành Hệ thống nhúng và IoTMajor Project on Embedded System and IoT DesignHiện đang mởKTMTCNCE201
CE206
CE224
02
95CE421Chuyên đề thiết kế vi mạch và phần cứngIC and hardware designsHiện đang mởKTMTCĐTNCE118
CE221
CE222
31
96CE430Lập trình hệ thốngSystem programmingHiện đang mởKTMTCNTCNT20931
97CE432Thiết kế vi mạch hướng ASICASIC DesignHiện đang mởKTMTCNTCCE118
CE213
31
98CE433Thiết kế hệ thống SoCSystem-on-Chip (SoC) DesignHiện đang mởKTMTCNTCCE118
IT006
CE213
31
99CE434Chuyên đề thiết kế hệ vi mạch 1Seminar on IC Design 1Hiện đang mởKTMTCNTCCE21331
100CE435Chuyên đề thiết kế hệ vi mạch 2Topics on IC and Hardware Design 2Hiện đang mởKTMTCNTCCE21331
101CE436Xử lý tín hiệu số và ứng dụngDigital Signal Processing and ApplicationHiện đang mởKTMTCNTCMA003
MA006
31
102CE437Chuyên đề thiết kế hệ thống nhúng 1Topics on Embedded systems and robot 1Hiện đang mởKTMTCNTCCE10331
103CE438Chuyên đề thiết kế hệ thống nhúng 2Topics on Embedded systems and robot 2Hiện đang mởKTMTCNTCCE10331
104CE439Lập trình song song và hệ phân tánParallel Programming & Distributed SystemsHiện đang mởKTMTCNTCIT001
IT006
31
105CE501Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởKTMTTTTN03
106CE502Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởKTMTTTTNCE50120
107CE505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởKTMTKLTNCE206100
108CE506Luận văn chuyên sâu đặc thùThesisHiện đang mởKTMTCN014
109CM101Quản lý giao tiếpCommunication managementHiện không còn mởHTTTĐC30
110CNBU001Mạng máy tínhNetworkingHiện đang mởMMT&TTCN31
111CNBU002Bảo mậtSecurityHiện đang mởMMT&TTCN31
112CNBU003Dự án nghiên cứuComputing Research ProjectHiện đang mởMMT&TTCN44
113CNBU004Thiết kế và phát triển websiteWebsite Design and DevelopmentHiện đang mởMMT&TTCN31
114CNBU005Internet of ThingsInternet of ThingsHiện đang mởMMT&TTCN31
115CNBU006An toàn mạng máy tínhNetwork SecurityHiện đang mởMMT&TTCN31
116CNBU007Pháp chứng kỹ thuật sốForensicsHiện đang mởMMT&TTCN31
117CNBU008Quản lý an toàn thông tinInformation Security ManagementHiện đang mởMMT&TTCN31
118CNBU009Thực tậpInternshipHiện đang mởMMT&TTTTTN00
119CNET1Mạng máy tínhComputer networksHiện không còn mởMMT&TTĐCIT00531
120CS003Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện không còn mởKHMTCNCS31530
121CS004Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện không còn mởKHMTCN30
122CS005Giới thiệu ngành Khoa học Máy tínhIntroduction to Computer Science programsHiện đang mởKHMTĐC10
123CS013Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện không còn mởKHMTCNCS31531
124CS014Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện không còn mởKHMTCNCS32431
125CS019Chuyên đề ứng dụng Trí tuệ nhân tạoApplied artificial intelligenceHiện không còn mởKHMTCN40
126CS101Nguyên lý và phương pháp lập trìnhPrinciples and Techniques of ProgrammingHiện không còn mởKHMTCNCS11130
127CS102Phân tích & thiết kế thuật toánDesign and analysis of algorithmsHiện không còn mởKHMTCNCS11230
128CS103Cơ sở lập trìnhIntroduction to programmingHiện không còn mởKHMTCNCS111
CS511
SE330
40
129CS104Nhập môn công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện không còn mởKHMTCNSE10430
130CS105Đồ họa máy tínhComputer graphicsHiện đang mởKHMTCSNCS113IT001
IT003
31
131CS106Trí tuệ nhân tạoArtificial intelligenceHiện đang mởKHMTCSNIT00331
132CS107Các hệ cơ sở tri thứcKnowledge-Based SystemsHiện không còn mởKHMTCNCS21740
133CS108Lý thuyết thông tinInformation theoryHiện không còn mởKHMTCNNT10430
134CS109Máy họcMachine learningHiện không còn mởKHMTCNCS11040
135CS110Nhập môn công nghệ tri thức & máy họcIntroduction to knowledge engineering and machine learningHiện đang mởKHMTCSNCS11431
136CS111Nguyên lý và phương pháp lập trìnhPrinciples and techniques of programmingHiện đang mởKHMTCSNCS101IT001
IT002
IT003
31
137CS1113Khoa học máy tính IComputer science 1Hiện đang mởHTTTĐCCSC1131
138CS112Phân tích và thiết kế thuật toánDesign and analysis of algorithmsHiện đang mởKHMTCSNIT001
IT003
31
139CS113Đồ họa máy tính và Xử lý ảnhComputer Graphic and Digital Image ProcessingHiện đang mởKHMTCSNCS105IT001
IT003
31
140CS114Máy họcMachine learningHiện đang mởKHMTCNDS102IT002
IT003
31
141CS115Toán cho Khoa học máy tínhMathematics for Computer ScienceHiện đang mởKHMTCNIT00140
142CS116Lập trình Python cho Máy họcMachine Learning with PythonHiện đang mởKHMTCN31
143CS117Tư duy tính toánComputational ThinkingHiện đang mởKHMTCN31
144CS210Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng caoAdvanced natural language processingHiện không còn mởKHMTCN40
145CS211Trí tuệ nhân tạo nâng caoAdvanced artificial intelligenceHiện đang mởKHMTCNCS10631
146CS212Xử lý ngôn ngữ tự nhiênNatural Language ProcessingHiện không còn mởKHMTCN31
147CS213Ngôn ngữ học máy tínhComputational linguisticsHiện không còn mởCNCS22640
148CS2133Khoa học máy tính IIComputer science 2Hiện đang mởHTTTĐCCSC12CS111331
149CS214Biểu diễn tri thức và suy luậnKnowledge representation and reasoningHiện đang mởKHMTCN31
150CS217Các hệ cơ sở tri thứcKnowledge-based systemsHiện đang mởKHMTCNCS107CS10631
151CS221Xử lý ngôn ngữ tự nhiênNatural language processingHiện đang mởKHMTCN31
152CS222Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng caoAdvanced natural language processingHiện đang mởKHMTCNCS22131
153CS223Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện không còn mởKHMTCNCS31531
154CS224Máy học xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện không còn mởKHMTCNCS32431
155CS225Lập trình symbolic trong trí tuệ nhân tạoSymbolic Programming in Artificial IntelligenceHiện không còn mởKHMTCNCS31440
156CS226Ngôn ngữ học máy tínhComputational linguisticsHiện đang mởKHMTCNCS21340
157CS227Khai thác dữ liệu và ứng dụngData Mining and ApplicationsHiện không còn mởKHMTCNCS31331
158CS228Máy học và ứng dụngMachine learning and applicationsHiện không còn mởKHMTCN31
159CS229Ngữ nghĩa học tính toánComputational SemanticsHiện đang mởKHMTCN31
160CS231Nhập môn Thị giác máy tínhIntroduction to Computer VisionHiện đang mởKHMTCN31
161CS232Tính toán đa phương tiệnIntroduction to Multimedia ComputingHiện đang mởKHMTCN31
162CS233Nhận dạng Thị giácVisual Pattern RecognitionHiện không còn mởKHMTCN31
163CS2433Lập trình C/C++C/C++ programmingHiện đang mởHTTTCSNMSIS243331
164CS301Chuyên đề nghiên cứu khoa họcScientific Research SeminarHiện không còn mởKHMTCN40
165CS302SeminarSeminarHiện đang mởKHMTCN30
166CS311Kỹ thuật lập trình trí tuệ nhân tạoArtificial intelligence programming techniquesHiện không còn mởKHMTCN40
167CS312Hệ thống đa tác tửMulti-agent systemsHiện đang mởKHMTCNCS11031
168CS313Khai thác dữ liệu và ứng dụngData mining and applicationsHiện đang mởKHMTCNIT001
IT003
31
169CS314Lập trình symbolic trong trí tuệ nhân tạoSymbolic programming in artificial intelligenceHiện đang mởKHMTCNCS225CS10631
170CS315Máy học nâng caoAdvanced machine learningHiện đang mởKHMTCNCS013CS223CS11031
171CS316Các hệ giải bài toán thông minhIntelligent problem-solving systemsHiện đang mởKHMTCNCS40831
172CS321Ngôn ngữ học ngữ liệuCorpus linguisticsHiện đang mởKHMTCN31
173CS322Biểu diễn tri thức và ứng dụngKnowledge representation and applicationsHiện không còn mởKHMTCNCS214CS21240
174CS323Các hệ thống hỏi-đápQuestion-answering systemsHiện đang mởKHMTCNCS22131
175CS324Máy học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênMachine learning in NLPHiện đang mởKHMTCNCS004CS224CS22131
176CS325Dịch máyMachine translationHiện đang mởKHMTCNCS411CS22131
177CS326Các kĩ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênAdvanced techniques in natural language processingHiện đang mởKHMTCNCS407CS22131
178CS331Thị giác máy tính nâng caoAdvanced Computer VisionHiện đang mởKHMTCN31
179CS332Máy học trong Thị giác Máy tínhMachine Learning in Computer VisionHiện đang mởKHMTCN31
180CS333Đồ họa gameComputer Graphics in GameHiện đang mởKHMTCN21
181CS334Lập trình tính toán hình thứcProgramming for formal computingHiện không còn mởKHMTCN31
182CS335Tìm Kiếm Ảnh và VideoImage and Video SearchHiện đang mởKHMTCNTCIT00131
183CS336Truy vấn thông tin đa phương tiệnMultimedia Information RetrievalHiện đang mởKHMTCN31
184CS3363Tổ chức ngôn ngữ lập trìnhOrganization of programming languagesHiện đang mởHTTTĐCMSIS20731
185CS337Xử lý âm thanh và tiếng nóiSpeech and Audio Signal ProcessingHiện đang mởKHMTCNCS221
CS114
31
186CS3373Lập trình hướng đối tượng nâng cao cho môi trường windowsAdvanced object-oriented programming for WindowsHiện đang mởHTTTCSNIEM572331
187CS338Nhận dạngPattern RecognitionHiện đang mởKHMTCN31
188CS339Xử lý văn bản Y khoaNatural language processing with health focusHiện đang mởKHMTCNTC31
189CS3423Cấu trúc tập tinFile structureHiện đang mởHTTTCSNCS415331
190CS3443Hệ thống máy tínhComputer SystemsHiện đang mởHTTTCSN30
191CS351Chuyên đề NCKH 1Scientific Research 1Hiện không còn mởKHMTCN40
192CS3513Phương pháp số cho máy tính kỹ thuật sốNumerical methods for digital computersHiện không còn mởHTTTCNTC30
193CS352Chuyên đề NCKH 2Scientific Research 2Hiện không còn mởKHMTCN40
194CS3613Cơ sở tính toánTheoretical foundations of computingHiện đang mởHTTTCNCSSTAT301331
195CS3653Toán rời rạc cho máy tínhDiscrete Mathematics for computerHiện đang mởHTTTĐCMATH214430
196CS371Seminar chuyên đề 1Seminar 1Hiện không còn mởKHMTCN20
197CS372Seminar chuyên đề 2Seminar 2Hiện không còn mởKHMTCN20
198CS401Công nghệ JavaJava technologyHiện không còn mởKHMTCĐTN31
199CS402Phân tích thiết kế HTTT quản lýManagement-information system analysis and designHiện không còn mởKHMTCN30
200CS403Các dịch vụ webWeb servicesHiện không còn mởKHMTCN30
201CS404Công nghệ đa tác tử (Muli-Agent)Multi-agent technologyHiện không còn mởKHMTCĐTNCS31240
202CS405Logic mờ và ứng dụngFuzzy logic and applicationsHiện đang mởKHMTCĐTN31
203CS406Xử lý ảnh và ứng dụngImage processing and applicationsHiện đang mởKHMTCĐTN31
204CS407Các kỹ thuật trong xử lý NNTNAdvanced Techniques in Natural Language ProcessingHiện không còn mởKHMTCĐTNCS32640
205CS408Các hệ giải toán thông minhIntelligent Problem-Solving SystemsHiện không còn mởKHMTCĐTNCS31640
206CS409Hệ suy diễn mờFuzzy inference systemsHiện đang mởKHMTCĐTN31
207CS410Mạng neural và thuật giải di truyềnNeural netwok and genetic algorithmsHiện đang mởKHMTCĐTN31
208CS411Dịch máyMachine TranslationHiện không còn mởKHMTCĐTNCS32540
209CS412Web ngữ nghĩaSematic webHiện đang mởKHMTCĐTNCS22131
210CS414Lý thuyết automat và ứng dụngAutomata theory and applicationsHiện đang mởKHMTCĐTNMA00431
211CS4143Đồ họa máy tínhComputer graphicsHiện đang mởHTTTCNTC30
212CS415Mã hóa thông tinEncoding informationHiện không còn mởKHMTCĐTN31
213CS4153Phát triển ứng dụng trên di độngMobile Applications DevelopmentHiện đang mởHTTTCNCS213330
214CS417Nhận dạngPattern recognitionHiện đang mởKHMTCN21
215CS418Trực quan máy tínhVisual computingHiện không còn mởKHMTCĐTN31
216CS419Truy xuất thông tinInformation retrievalHiện đang mởKHMTCĐTN31
217CS420Các vấn đề chọn lọc trong Thị giác máy tínhSelected Topics in computer VisionHiện đang mởKHMTCĐTNCS23131
218CS421Khai thác dữ liệu đa phương tiệnKhai thác dữ liệu đa phương tiệnHiện không còn mởKHMTCĐTN31
219CS4243Thuật toán và tiến trình trong an toàn máy tínhAlgorithms and processes in computer securityHiện đang mởHTTTCSNCS428330
220CS4273Nhập môn Công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện đang mởHTTTCNCS31
221CS4283Mạng máy tínhComputer networkHiện đang mởHTTTĐC30
222CS431Các kĩ thuật học sâu và ứng dụngDeep Learning and ApplicationsHiện đang mởKHMTCĐTNCS23121
223CS4323Hệ điều hànhDesign and Inplementation of Operating systemHiện đang mởHTTTĐCCS2133
CS3653
30
224CS4343Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData structure and algorithm AnalysisHiện đang mởHTTTĐCCS213331
225CS4344An ninh mạngCyber SecurityHiện không còn mởHTTTCSN30
226CS4793Trí tuệ nhân tạoArtificial intelligenceHiện đang mởHTTTCNCSMKTG588331
227CS4883Các vấn đề xã hội trong tính toánSocial issues in computingHiện không còn mởHTTTCNTC30
228CS5000Luận vănThesisHiện đang mởHTTTKLTN100
229CS501Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện không còn mởKHMTKLTN100
230CS502Các công nghệ web và ứng dụngWeb technology and applicationsHiện không còn mởKHMTCNSE34120
231CS503Môn tốt nghiệp KHMT 2Computer scienceHiện không còn mởKHMTCNIT00330
232CS5030Thực tập tốt nghiệpInternshipHiện đang mởHTTTTTTN30
233CS504Công nghệ .NET.Net technologyHiện không còn mởKHMTCNSE31031
234CS505Khoá luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởKHMTKLTN100
235CS506Chuyên đề J2EEJ2EEHiện không còn mởKHMTCNSE32531
236CS507Hệ điều hành LinuxLinux operating systemsHiện không còn mởKHMTCNNT10331
237CS508Lập trình cơ sở dữ liệuDatabase programmingHiện không còn mởKHMTCNIS20331
238CS510Lý thuyết thông tinInformation theoryHiện không còn mởKHMTCNNT10430
239CS511Ngôn ngữ lập trình C#C# programming languageHiện đang mởKHMTCNTCCS512IT002
IT003
IT001
31
240CS513Ngôn ngữ lập trình JavaJava programming languageHiện không còn mởKHMTCNSE33031
241CS515Phân tích thiết kế hệ thống thông tinInformation system analysis and designHiện không còn mởKHMTCN31
242CS516Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UMLObject-oriented analysis and design with UMLHiện không còn mởKHMTCN31
243CS517Quản lý dự ánProject managementHiện không còn mởKHMTCNIS20830
244CS518Xây dựng phần mềm hướng đối tượngObject-oriented software developmentHiện không còn mởKHMTCN31
245CS519Phương pháp luận nghiên cứu khoa họcScientific research methodologyHiện đang mởKHMTCNTCSS00530
246CS521Toán rời rạc nâng caoAdvance Discerete MathematicsHiện đang mởKHMTCNTCIT003
MA004
40
247CS522Đại số máy tínhComputer algebraHiện đang mởKHMTCĐTNIT003
MA004
31
248CS523Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng caoAdvanced data structures and algorithmsHiện đang mởKHMTCNTCDSAL2IT003
IT001
31
249CS524Một số ứng dụng của xử lý ngôn ngữ tự nhiênApplied Natural Language ProcessingHiện đang mởKHMTCNTCCS22131
250CS525Thị giác máy tính trong tương tác người – máyComputer Vision in Human-Computer InteractionHiện đang mởKHMTCN31
251CS526Phát triển ứng dụng đa phương tiện trên thiết bị di độngMultimedia Mobile ApplicationsHiện đang mởKHMTCNTC31
252CS527Thực tại ảoVirtual RealityHiện đang mởKHMTCNTC31
253CS528Trực quan hóa thông tinInformation VisualizationHiện đang mởKHMTCNTC31
254CS529Các vấn đề nghiên cứu và ứng dụng trong khoa học máy tínhSelected topics for researching and application in Computer ScienceHiện đang mởKHMTCNTCCS51940
255CS530Đồ án chuyên ngànhUndergraduate Research ProjectHiện đang mởKHMTCNTC30
256CS531Đồ họa trong video gameComputer Graphics in Video GamesHiện không còn mởKHMTCN31
257CS532Thị giác máy tính trong tương tác người-máyComputer Vision in Human-Computer InteractionHiện đang mởKHMTCN31
258CS534Lập trình Javascript và ứng dụngLập trình Javascript và ứng dụngHiện đang mởKHMTCNTC31
259CS535Tổng hợp tiếng nóiSpeech SynthesisHiện đang mởKHMTCNTCCS221
CS114
31
260CS5423Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệuPrinciple of database systemsHiện đang mởHTTTCSN31
261CS5433Các hệ cơ sở dữ liệu phân tánDistributed database systemsHiện đang mởHTTTCSNCS5423
CS4283
MSIS4013
30
262CS551Thực tậpInternshipHiện đang mởKHMTTTTN20
263CSBU001Lập trìnhProgrammingHiện đang mởKHMTCN31
264CSBU002Mạng máy tínhNetworkingHiện đang mởKHMTCN31
265CSBU003Thực hành nghề nghiệpProfessional PracticeHiện đang mởKHMTCN40
266CSBU004Toán cho Tin họcMaths for ComputingHiện đang mởKHMTCN31
267CSBU005Bảo mậtSecurityHiện đang mởKHMTCN31
268CSBU006Quản lý dự án máy tính thành côngManaging a Successful Computing ProjectHiện đang mởKHMTCN40
269CSBU007Thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệuDatabase Design and DevelopmentHiện đang mởKHMTCN31
270CSBU008Kiến trúc máy tínhComputer Systems ArchitectureHiện đang mởKHMTCN31
271CSBU009Dự án nghiên cứuComputing Research ProjectHiện đang mởKHMTCN44
272CSBU010Công nghệ kinh doanh thông minhBusiness IntelligenceHiện đang mởKHMTCN31
273CSBU011Toán rời rạcDiscrete MathsHiện đang mởKHMTCN40
274CSBU012Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData Structures and AlgorithmsHiện đang mởKHMTCN31
275CSBU013Lập trình nâng caoAdvanced ProgrammingHiện đang mởKHMTCN31
276CSBU014Máy họcMachine LearningHiện đang mởKHMTCN31
277CSBU015Điện toán đám mâyCloud ComputingHiện đang mởKHMTCN31
278CSBU016Thực tậpInternshipHiện đang mởKHMTTTTN00
279CSBU101Lập trình máy tínhComputer ProgrammingHiện đang mởKHMTCN4024
280CSBU102Hệ thống máy tínhComputer SystemsHiện đang mởKHMTCN4024
281CSBU103Phát triển và thiết kế webWebsite Design and DevelopmentHiện đang mởKHMTCN4024
282CSBU104Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData Structures and AlgorithmsHiện đang mởKHMTCN4024
283CSBU105Mạng máy tính căn bảnNetwork FundamentalsHiện đang mởKHMTCN4024
284CSBU106Đồ án đổi mới sáng tạoInnovation ProjectHiện đang mởKHMTCN4832
285CSBU201Thiết kế trải nghiệm người dùngUser Experience DesignHiện đang mởKHMTCN4024
286CSBU202Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động và thiết bị đeoMobile and Wearable Application DevelopmentHiện đang mởKHMTCN4832
287CSBU203Điện toán đám mâyCloud ComputingHiện đang mởKHMTCN4024
288CSBU204Trí tuệ nhân tạo và Máy họcArtificial Intelligence and Machine LearningHiện đang mởKHMTCN4024
289CSBU205Dự án cá nhânIndividual Honours ProjectHiện đang mởKHMTCN4832
290CSC01Tin học đại cươngIntroduction to informaticsHiện không còn mởKHMTCNIT00131
291CSC11Khoa học máy tính IComputer science IHiện không còn mởKHMTCN40
292CSC12Khoa học máy tính IIComputer science IIHiện không còn mởKHMTCN40
293CSC21Tin học đại cương (TE)Introduction to informaticsHiện không còn mởKHMTCNIT001
CSC01
50
294CSKI1Kỹ năng truyền thông làm việc nhómTeamwork and communication skillsHiện không còn mởKHMTCN40
295CU001Văn hóa doanh nghiệp NhậtJapanese corporate cultureHiện đang mởKTTTCN20
296DBSS1Cơ sở dữ liệuDatabaseHiện không còn mởTTNNĐCIT00431
297DS005Giới thiệu ngành Khoa học Dữ liệuIntroduction to Data ScienceHiện đang mởKTTTĐC10
298DS101Thống kê và xác suất chuyên sâuAdvanced Statistic and ProbabilisticsHiện đang mởKTTTCNMA00521
299DS102Học máy thống kêStatistical Machine LearningHiện đang mởKTTTCN31
300DS103Thu thập và tiền xử lý dữ liệuGetting and Cleaning DataHiện đang mởKTTTCN21
301DS104Tính toán song song & phân tánParallel and Distributed ComputingHiện đang mởKTTTCNIT00431
302DS105Phân tích và trực quan dữ liệuData Analytics and VisulizationHiện đang mởKTTTCNMA005
IT001
DS103
21
303DS106Tối ứu hoá và ứng dụngOptimization and ApplicationsHiện đang mởKTTTCNMA00321
304DS200Phân tích dữ liệu lớnBig Data AnalysisHiện đang mởKTTTCN31
305DS201Deep Learning trong khoa học dữ liệuDeep Learning for Data ScienceHiện đang mởKTTTCNDS10231
306DS202Đồ án khoa học dữ liệu và ứng dụng 1Data science project and application 1Hiện đang mởKTTTCN02
307DS203Đồ án khoa học dữ liệu và ứng dụng 2Data science project and application 2Hiện đang mởKTTTCNDS20202
308DS204Đồ án khoa học dữ liệu và ứng dụngApplied Project in data scienceHiện đang mởKTTTCN02
309DS300Hệ khuyến nghịRecommender SystemsHiện đang mởKTTTCN31
310DS301Các giải thuật khai phá dữ liệu lớnMining of Massive DatasetsHiện đang mởKTTTCN31
311DS302Phân tích thống kê đa biếnMultivariate Statistical AnalysisHiện đang mởKTTTCNMA00521
312DS303Thống kê BayesBayesian StaticticsHiện đang mởKTTTCNMA00521
313DS304Thiết kế và phân tích thực nghiệmDesign and Analysis of ExperimentsHiện đang mởKTTTCNMA00530
314DS305Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian và ứng dụngApplied Time Series AnalysisHiện đang mởKTTTCNMA00521
315DS306Phân tích dữ liệu lớn trong tài chínhBig Data in FinanceHiện đang mởKTTTCNDS20030
316DS307Phân tích dữ liệu truyền thông xã hộiSocial Media Data AnalyticsHiện đang mởKTTTCNIT00430
317DS308Mô hình đồ thị xác suấtProbabilistic Graphical ModelsHiện đang mởKTTTCN31
318DS309Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởKTTTTTTN20
319DS310Xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho Khoa học dữ liệuNatural Language Processing for Data ScienceHiện đang mởKTTTCNDS10231
320DS505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởKTTTKLTN100
321DSAL1Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData Structures and AlgorithmsHiện không còn mởTTNNĐCIT00331
322DSAL2Cấu trúc dữ liệu & giải thuật nâng caoAdvanced data structures and algorithmsHiện không còn mởKHMTĐCCS52331
323EC001Kinh tế học đại cươngPrinciples of economicsHiện đang mởHTTTCSN40
324EC002Quản trị doanh nghiệpBusiness ManagementHiện đang mởHTTTCNTC30
325EC003Tiếp thị căn bảnBasic makertingHiện đang mởHTTTCN30
326EC005Giới thiệu ngành Thương mại Điện tửIntroduction to E-CommerceHiện đang mởHTTTĐC10
327EC201Phân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệpBusiness Process ModelingHiện đang mởHTTTCSN31
328EC202Nhập môn quản trị chuỗi cung ứngSupply Chain ManagementHiện không còn mởHTTTCNTCEC21431
329EC203Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpQuản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpHiện không còn mởHTTTCNEC21331
330EC208QuẢN trị dự án TMĐTE-Commerce project managementHiện đang mởHTTTCN30
331EC212Thực tập doanh nghiệpIndustry Internship ProgramHiện không còn mởHTTTTTTNEC22230
332EC213Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấpCustomer Relationship Management and Supplier Relationship ManagementHiện đang mởHTTTCN21
333EC214Nhập môn Quản trị chuỗi cung ứngIntroduction to Supply Chain ManagementHiện đang mởHTTTCNTC30
334EC219Pháp luật trong thương mại điện tửLaw in E-CommerceHiện không còn mởHTTTCNEC22930
335EC222Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởHTTTTTTN20
336EC229Pháp luật trong thương mại điện tửLaw in E-CommerceHiện đang mởHTTTCN20
337EC232Nguyên lý kế toánPrinciple of accountingHiện đang mởHTTTCNTC30
338EC301Tiếp thị trực tuyến (E-Marketing)Tiếp thị trực tuyến (E-Marketing)Hiện không còn mởHTTTCNEC31131
339EC302Thiết kế Hệ thống Thương mại điện tửThiết kế Hệ thống Thương mại điện tửHiện không còn mởHTTTCNEC31231
340EC311Tiếp thị trực tuyếnE-MarketingHiện đang mởHTTTCN21
341EC312Thiết kế hệ thống thương mại điện tửE-Commerce System DesignHiện đang mởHTTTCN21
342EC331Quản trị chiến lược kinh doanh điện tửElectronic Strategic Business ManagementHiện đang mởHTTTCNTC30
343EC332Quản trị sản xuấtProduction & Mananufacturing ManagementHiện đang mởHTTTCNTC30
344EC333Quản trị tài chính doanh nghiệpFinance & ControllingHiện đang mởHTTTCNTC30
345EC334Quản trị kênh phân phốiDistribution Chanel ManagementHiện đang mởHTTTCNTC30
346EC335An toàn và bảo mật thương mại điện tửSafety and security in Electronic CommerceHiện đang mởHTTTCN30
347EC336Quản trị nhân lựcHuman ResourcesHiện đang mởHTTTCNTC30
348EC337Hệ thống thanh toán trực tuyếnE-Payment SystemHiện đang mởHTTTCN30
349EC338Quản trị bán hàngSale managementHiện đang mởHTTTCNTC30
350EC401Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởHTTTKLTN100
351ECE02Mạch sốDigital circuitHiện không còn mởBMTLĐC31
352ECON3313Kinh tế tiền tệMonetary economicsHiện không còn mởHTTTCNTC30
353EN001Anh văn 1English 1Hiện không còn mởBMAVĐCENBT40
354EN001.COEnglish for Communication 1English for Communication 1Hiện đang mởHTTTBT00
355EN001.GEGeneral EnglishGeneral EnglishHiện đang mởHTTTBT00
356EN002Anh văn 2English 2Hiện không còn mởBMAVĐCEN004
ENG01
EN00140
357EN002.COEnglish for Communication 1English for Communication 1Hiện đang mởHTTTBT00
358EN002.GEGeneral EnglishGeneral EnglishHiện đang mởHTTTBT00
359EN003Anh văn 3English 3Hiện không còn mởBMAVĐCEN006
EN005
ENG02
EN00240
360EN004Anh văn 1English 1Hiện không còn mởBMAVĐCENG0140
361EN005Anh văn 2English 2Hiện không còn mởBMAVĐCENG0240
362EN006Anh văn 3English 3Hiện không còn mởBMAVĐCENG0340
363ENBTAnh văn Bổ túcEnglish 0Hiện không còn mởBMAVBT00
364ENG00Anh văn 0English 0Hiện không còn mởTTNNĐC00
365ENG01Anh văn 1English 1Hiện đang mởTTNNĐCINT001
EN004
EN002
40
366ENG02Anh văn 2English 2Hiện đang mởTTNNĐCINT003
EN005
EN003
40
367ENG03Anh văn 3English 3Hiện đang mởTTNNĐCINT004
EN006
40
368ENG04Anh văn 4English 4Hiện đang mởTTNNĐCINT00540
369ENG05Anh văn 5English 5Hiện đang mởTTNNĐCINT00640
370ENG06Kỹ năng thuyết trình tiếng AnhEffective PresentationHiện đang mởTTNNCNENG0340
371ENG07Kỹ năng viết tiếng AnhCritical WritingHiện đang mởTTNNCNENG0340
372ENG11Tiếng anh tăng cường IIntensive English IHiện không còn mởTTNNĐC00
373ENG12Tiếng anh tăng cường IIIntensive English IIHiện không còn mởTTNNĐC00
374ENG13Tiếng Anh IEnglish Composition IHiện không còn mởTTNNĐC00
375ENG14Tiếng Anh IIEnglish Composition IIHiện không còn mởTTNNĐC00
376ENG15Tiếng Anh chuyên ngành CNTTEnglish for computer scienceHiện không còn mởTTNNĐC00
377ENGA1Anh văn sơ cấp 1Anh văn sơ cấp 1Hiện đang mởTTNNBT00
378ENGA2Anh văn sơ cấp 2Anh văn sơ cấp 2Hiện đang mởTTNNBT00
379ENGBTAnh văn bổ túcEnglish 0Hiện không còn mởTTNNĐC00
380ENGL1113Tiếng Anh IEnglish Composition IHiện đang mởHTTTĐC30
381ENGL1213Tiếng Anh IIEnglish composition 2Hiện đang mởHTTTĐCENG14ENGL111330
382ENLS1Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 1Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 1Hiện không còn mởTTNNĐC00
383ENLS2Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 2Nâng cao kỹ năng nghe, nói tiếng Anh 2Hiện không còn mởTTNNĐC00
384ENRW1Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 1Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 1Hiện không còn mởTTNNĐC00
385ENRW2Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 2Nâng cao kỹ năng đọc, viết tiếng Anh 2Hiện không còn mởTTNNĐC00
386HCMT1Tư tưởng Hồ Chí MinhHo Chi Minh's IdeologyHiện không còn mởPĐTĐHĐCSS00320
387IE005Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tinIntroduction to Information TechnologyHiện đang mởKTTTĐC10
388IE101Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tinInformation technology InfrastructureHiện đang mởKTTTCSN21
389IE102Các công nghệ nềnPlatform technologiesHiện đang mởKTTTCSN21
390IE103Quản lý thông tinInformation managementHiện đang mởKTTTCSNIT00431
391IE104Internet và công nghệ WebInternet and web technologyHiện đang mởKTTTCSNIT001
IT005
31
392IE105Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tinIntroduction to information assurance and securityHiện đang mởKTTTCSNIT00531
393IE106Thiết kế giao diện người dùngUser interface designHiện đang mởKTTTCSNIT00131
394IE107Thiết kế giao diện người dùngThiết kế giao diện người dùngHiện không còn mởKTTTCSN31
395IE201Xử lý dữ liệu thống kêAnalysis of statistical dataHiện đang mởKTTTCNMA005
MA001
30
396IE202Quản trị doanh nghiệpBusiness managementHiện đang mởKTTTCN30
397IE203Hệ thống quản trị qui trình nghiệp vụBussiness process management systemsHiện đang mởKTTTCĐTNIT001
IT004
31
398IE204Tối ưu hóa công cụ tìm kiếmSearch engine optimizationHiện đang mởKTTTCĐTNIE10431
399IE205Xử lý ảnh vệ tinhSatellite image processingHiện đang mởKTTTCNIS35130
400IE206Đồ án chuẩn bị tốt nghiệpPreparing for the graduation projectHiện đang mởKTTTĐA02
401IE207Đồ ánProjectHiện đang mởKTTTĐAIT001
IT004
02
402IE208Kiến trúc và tích hợp hệ thốngSystem Integration and ArchitectureHiện không còn mởKTTTCNTC30
403IE209Công nghệ JavaJava TechnologyHiện đang mởKTTTCNTCIE303IT00231
404IE210Hệ thống định vị toàn cầu (GPS)Global Positioning SystemHiện không còn mởKTTTCNTC30
405IE211Tin học môi trườngEnvironmental InformaticsHiện không còn mởKTTTCNTC20
406IE212Công nghệ Dữ liệu lớnBig Data TechnologyHiện đang mởKTTTCN31
407IE213Kỹ thuật phát triển hệ thống WebWeb System DevelopmentHiện đang mởKTTTCNIE10431
408IE216Các chủ đề toán học cho KHDLTopics in Mathematics of Data ScienceHiện đang mởKTTTCNTC30
409IE217Máy họcMáy họcHiện không còn mởKTTTCNTCDS10231
410IE218Xử lý dữ liệu lớnBig Data ProcessingHiện đang mởKTTTCNTC31
411IE221Kỹ thuật lập trình PythonPython Programming TechniquesHiện đang mởKTTTCNIT00131
412IE222Phân tích dữ liệu bằng PythonPhân tích dữ liệu bằng PythonHiện không còn mởKTTTCN31
413IE223Phân tích dữ liệu bằng Python &RPhân tích dữ liệu bằng Python &RHiện đang mởKTTTCN31
414IE224Phân tích dữ liệuData AnalysisHiện đang mởKTTTCN31
415IE225Interconnections NetworksInterconnections NetworksHiện đang mởKTTTCN31
416IE226Computer Graphics and VisualizationComputer Graphics and VisualizationHiện đang mởKTTTCN31
417IE227Signal Processing over NetworksSignal Processing over NetworksHiện đang mởKTTTCN31
418IE228Human-Computer InteractionHuman-Computer InteractionHiện đang mởKTTTCN31
419IE229Artificial IntelligenceArtificial IntelligenceHiện đang mởKTTTCN31
420IE230Viết báo cáo kỹ thuật bằng tiếng NhậtJapanese technical writingHiện đang mởKTTTCN02
421IE301Quản trị quan hệ khách hàngCustomer relationship managementHiện đang mởKTTTCNTC30
422IE302Kiến trúc và tích hợp hệ thốngSystem integration and architectureHiện đang mởKTTTCNTC30
423IE303Công nghệ JavaJava technologyHiện đang mởKTTTCĐTNIT00231
424IE304Hệ thống định vị toàn cầuGlobal positioning systemHiện đang mởKTTTCNTCIS25130
425IE305Tin học môi trườngEnvironmental informaticsHiện đang mởKTTTCNTCIE101
IS251
20
426IE307Công nghệ lập trình đa nền tảng cho ứng dụng di độngCross-Platform Mobile DevelopmentHiện đang mởKTTTCNTC31
427IE309Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởKTTTCNTC20
428IE401Tin-Sinh họcBioinformaticsHiện đang mởKTTTCĐTNIT00330
429IE402Hệ thống thông tin địa lý 3 chiềuThree - dimentinal geographic information systemHiện đang mởKTTTCĐTNIT00431
430IE403Khai thác dữ liệu truyền thông xã hộiSocial media miningHiện đang mởKTTTCĐTN30
431IE404Khai phá truyền thông xã hộiSocial Media MiningHiện không còn mởKTTTCĐTN30
432IE405Công nghệ phân tích dữ liệu lớnBig data analysis TechnologiesHiện đang mởKTTTCĐTN31
433IE406Nhập môn ẩn thông tin và ứng dụngData hiding fundamentals and applicationsHiện đang mởKTTTTN30
434IE505Khóa luận tốt nghiệpGraduation thesisHiện đang mởKTTTKLTN100
435IEM4733Tái cấu trúc quy trình doanh nghiệpRe-engineering Business ProcessesHiện đang mởHTTTCNMSIS330330
436IEM5723Mô hình hóa dữ liệu, quy trình và đối tượngData, Process and Object ModelingHiện đang mởHTTTCSNMSIS243330
437INT001Tiếng Anh tổng quát (tạm gọi)General EnglishHiện đang mởHTTTBTENG0100
438INT002Toeic 1Toeic 1Hiện đang mởHTTTBT00
439INT003Tiếng Anh tổng quát 2 (tạm gọi)General English 2Hiện đang mởHTTTBTENG0200
440INT004Toeic 2Toeic 2Hiện đang mởHTTTBTENG0300
441INT005Tiếng Anh giao tiếp (tạm gọi)CommunicationHiện đang mởHTTTĐCENG0400
442INT006Toeic 3Toeic 3Hiện đang mởHTTTĐCENG0500
443IS005Giới thiệu ngành Hệ thống Thông tinIntroduction to Information Systems disciplineHiện đang mởHTTTĐC10
444IS101Thiết kế cơ sở dữ liệuDatabase designHiện không còn mởHTTTCNIS214IS21431
445IS102Các hệ cơ sở tri thứcKnowledge-based systemsHiện không còn mởHTTTCNCS21730
446IS103Hệ quản trị cơ sở dữ liệuDatabase Management SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS21031
447IS104Cơ sở dữ liệu phân tánDistributed DatabasesHiện không còn mởHTTTCNIS21131
448IS105Hệ quản trị cơ sở dữ liệu OracleOracle database management systemHiện đang mởHTTTCNIT00431
449IS106Khai thác dữ liệuData MiningHiện không còn mởHTTTCN31
450IS107Hệ thống thông tin kế toánAccounting Information SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS23250
451IS201Phân tích thiết kế hệ thống thông tinInformation system analysis and designHiện đang mởHTTTCSNIT004
IT002
31
452IS202Nhập môn công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện không còn mởHTTTCNSE10431
453IS203Lập trình cơ sở dữ liệuDatabase programmingHiện không còn mởHTTTCNIT00431
454IS204Nhập môn hệ thống thông tin địa lýIntroduction to Geographic Information SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS25131
455IS205PTTK hướng đối tượng với UMLObject-oriented Analysis and Design with UMLHiện không còn mởHTTTCNIS21531
456IS206Lập trình ứng dụng Web với JavaWeb application programming in JavaHiện không còn mởHTTTCNIS216IT00431
457IS207Phát triển ứng dụng webWeb application developmentHiện đang mởHTTTCNIT00431
458IS208Quản lý dự án công nghệ thông tinInformation-technology project managementHiện đang mởHTTTCSNSE34031
459IS210Hệ quản trị cơ sở dữ liệuDatabase management systemsHiện đang mởHTTTCSNIT00431
460IS211Cơ sở dữ liệu phân tánDistributed databasesHiện đang mởHTTTCNIS104IT004
IT005
31
461IS212Thực tập tốt nghiệpInternshipHiện đang mởHTTTTTTN30
462IS213Đồ án xây dựng một hệ thống thông tinInformation system developmentHiện không còn mởHTTTĐA30
463IS214Thiết kế cơ sở dữ liệuDatabase designHiện không còn mởHTTTCN31
464IS215Thiết kế hướng đối tượng với UMLObject-oriented analysis and design with UMLHiện đang mởHTTTCSNIT002
IT004
31
465IS216Lập trình JavaProgramming with JavaHiện đang mởHTTTCSNIT00431
466IS217Kho dữ liệu và OLAPData warehouse and OLAPHiện đang mởHTTTCNIS304IS304IT00430
467IS218Kỹ năng tư vấnKỹ năng tư vấnHiện không còn mởHTTTCNTC20
468IS219Pháp luật trong Thương mại điện tửPháp luật trong Thương mại điện tửHiện không còn mởHTTTCNTC30
469IS220Xây dựng HTTT trên các framework.Net TechnologyHiện đang mởHTTTCN31
470IS225Khai thác dữ liệu và ứng dụngData mining and applicationsHiện không còn mởCN40
471IS232Hệ thống thông tin kế toánAccounting information systemsHiện đang mởHTTTCNIS107IS33640
472IS251Nhập môn Hệ thống thông tin địa lýIntroduction to geographic information systemsHiện đang mởHTTTCNIS204IS204IT00431
473IS252Khai thác dữ liệuData miningHiện đang mởHTTTCNIS106MA005
IT004
31
474IS253Lập trình ứng dụng trên thiết bị di độngMobile application programmingHiện không còn mởHTTTCNNT118IT00221
475IS254Hệ hỗ trợ quyết địnhDecision-sypport systemsHiện đang mởHTTTCN30
476IS301Thương mại điện tửE-commerceHiện không còn mởHTTTCNIS33430
477IS302Phân tích không gianSpatial analysisHiện không còn mởHTTTCNIS35131
478IS303Hệ cơ sở dữ liệu không gianSpatial Database SystemsHiện không còn mởHTTTCNIS35231
479IS3033Quản lý dự án hệ thống thông tinIS-Project ManagementHiện không còn mởHTTTCN40
480IS304Kho dữ liệu và OLAPData warehouse and OLAPHiện không còn mởHTTTCNIS404
IS217
31
481IS305An toàn và bảo mật HTTTInformation systems security & protectionHiện không còn mởHTTTCNIS33530
482IS306Hệ thống thông tin quản lýAccounting information systemsHiện không còn mởHTTTCNIS33230
483IS311Đồ án xây dựng hệ thống thông tinInformation system developmentHiện đang mởHTTTĐAIS213IS21330
484IS3303Phân tích thiết kế hệ thốngSystem Analysis and DesignHiện không còn mởHTTTCN40
485IS332Hệ thống thông tin quản lýManagement information systemsHiện đang mởHTTTCNIS20130
486IS334Thương mại điện tửE-commerceHiện đang mởHTTTCNIS30130
487IS335An toàn và bảo mật hệ thống thông tinInformation systems securityHiện đang mởHTTTCNIS305IT007
IT005
30
488IS336Hoạch định nguồn lực doanh nghiệpEnterprise resource planningHiện đang mởHTTTCSN31
489IS337Cơ sở dữ liệu nâng caoAdvanced databasesHiện không còn mởHTTTCN31
490IS338Dự báo kinh doanhMarkets analysisHiện không còn mởHTTTCNIS306IS33630
491IS339Sinh tin họcBioinformaticsHiện đang mởHTTTCNTC30
492IS340Thị trường chứng khoánThị trường chứng khoánHiện đang mởHTTTCNTC30
493IS341Khởi nghiệpKhởi nghiệpHiện đang mởHTTTCNTC30
494IS342Chính phủ điện tửChính phủ điện tửHiện đang mởHTTTCNTC30
495IS343Luật CNTTLuật CNTTHiện không còn mởHTTTCNTC30
496IS351Phân tích không gianSpatial analysisHiện đang mởHTTTCNIS302IS25131
497IS352Hệ cơ sở dữ liệu không gianSpatial database systemsHiện đang mởHTTTCNIS303IT004
IS251
31
498IS353Mạng xã hộiSocial networksHiện đang mởHTTTCĐTNIT004
MA004
30
499IS401Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởHTTTKLTN100
500IS4013Thiết kế, quản lý và quản trị hệ CSDLDBM design, management & administrationHiện không còn mởHTTTCN30
501IS402Điện toán đám mâyCloud computingHiện đang mởHTTTCĐTNIT00530
502IS403Phân tích dữ liệu kinh doanhData analysis in businessHiện đang mởHTTTCNMA005
IT004
30
503IS404Kho dữ liệu và OLAPData Warehouse and OLAPHiện không còn mởHTTTCĐTNIS304IS21731
504IS405Dữ liệu lớnBig dataHiện đang mởHTTTCĐTNIT00431
505IS4133Công nghệ thông tin cho thương mại điện tửInformation Technologies for e-commerceHiện không còn mởHTTTCN30
506IS4263Các ứng dụng thông minh và hỗ trợ ra quyết địnhDecision Support and Busi.Intelligence ApplicationsHiện không còn mởHTTTCN30
507IS4523Hệ truyền thông dữ liệuData Communication SystemsHiện không còn mởHTTTCN30
508IS501Thực tập cuối khóaInternshipHiện không còn mởHTTTTTTNIS21230
509IS502Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởHTTTTTTN20
510IS505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởHTTTKLTNIS401IS401100
511IS5100Thực tập cuối khóaInternshipHiện không còn mởHTTTTT40
512IT001Nhập môn lập trìnhIntroduction to programmingHiện đang mởKHMTĐCIT01131
513IT002Lập trình hướng đối tượngObject-oriented programmingHiện đang mởCNPMCSNNOOPT1IT00131
514IT003Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtData structures and algorithmsHiện đang mởKHMTCSNNDSAL1IT013IT00131
515IT004Cơ sở dữ liệuDatabasesHiện đang mởHTTTCSNN31
516IT005Nhập môn mạng máy tínhIntroduction to computer networksHiện đang mởMMT&TTCSNN31
517IT006Kiến trúc máy tínhComputer architectureHiện đang mởKTMTCSNNIT010
IT012
PH002
IT001
30
518IT007Hệ điều hànhOperating systemsHiện đang mởKTMTCSNNOSYS1IT00631
519IT008Lập trình trực quanVisual programmingHiện đang mởCNPMCNWINP1IT001
IT002
31
520IT009Giới thiệu ngànhIntroduction to IT disciplinesHiện đang mởPĐTĐHCSNNCS005
IE005
IS005
SE005
CE005
NT005
NT015
EC005
DS005
20
521IT010Tổ chức và cấu trúc máy tínhComputer Organization and ArchitectureHiện đang mởKTMTCSNIT00620
522IT011Nhập môn lập trình thi đấuIntroduction to Competitive ProgrammingHiện đang mởKHMTĐCIT00131
523IT012Tổ chức và Cấu trúc Máy tính IIComputer Structure and Organization IIHiện đang mởKTMTCSNNPH00231
524IT013Cấu trúc dữ liệu cho lập trình thi đấuData structures and Algorithms for Competitive ProgrammingHiện đang mởKHMTĐCIT00331
525ITEM1Nhập môn Quản trị doanh nghiệpInitiation to Business AdministrationHiện không còn mởPĐTĐHĐCSE34920
526ITEW1Nhập môn công tác kỹ sưIntroduction to Tasks of an EngineerHiện không còn mởTTNNĐCIT009
SS004
20
527ITNT005CommunicationCommunicationHiện đang mởHTTTBT00
528JAN01Tiếng Nhật 1Japanese 01Hiện đang mởPĐTĐHNN23
529JAN02Tiếng Nhật 2Japanese 02Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0123
530JAN03Tiếng Nhật 3Japanese 03Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0223
531JAN04Tiếng Nhật 4Japanese 04Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0323
532JAN05Tiếng Nhật 5Japanese 05Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0423
533JAN06Tiếng Nhật 6Japanese 06Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0512
534JAN07Tiếng Nhật 7Japanese 07Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0612
535JAN08Tiếng Nhật 8Japanese 08Hiện đang mởPĐTĐHNNJAN0712
536LIA01Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện không còn mởBMTLĐCMA00330
537LIA11Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện không còn mởBMTLĐC30
538MA001Giải tích 1Calculus 1Hiện không còn mởBMTLĐCMA00630
539MA002Giải tích 2Calculus 2Hiện không còn mởBMTLĐCMA006MA00130
540MA003Đại số tuyến tínhLinear algebraHiện đang mởBMTLĐC30
541MA004Cấu trúc rời rạcDiscrete structuresHiện đang mởBMTLĐC40
542MA005Xác suất thống kêProbability and statisticsHiện đang mởBMTLĐCMA00330
543MA006Giải tíchCalculusHiện đang mởBMTLĐC40
544MAT01Toán cao cấp A1Advanced mathematics A1Hiện không còn mởBMTLĐCMA00130
545MAT02Toán cao cấp A2Advanced mathematics A2Hiện không còn mởBMTLĐCMA00240
546MAT04Cấu trúc rời rạcDiscrete StructuresHiện không còn mởBMTLĐCMA00440
547MAT11Giải tích 1Calculus 1Hiện không còn mởBMTLĐC40
548MAT12Giải tích 2Calculus 2Hiện không còn mởBMTLĐC30
549MAT14Toán rời rạc cho máy tínhDiscrete mathematics for computerHiện không còn mởBMTLĐC30
550MAT21Toán cao cấp A1 (TE)Advanced Mathematics A1Hiện không còn mởBMTLĐCMA001
MAT01
40
551MAT22Toán cao cấp A2 (TE)Advanced Mathematics A2Hiện không còn mởBMTLĐCMA002
MAT02
40
552MAT23Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện không còn mởBMTLĐCLIA0140
553MAT24Cấu trúc rời rạc (TE)Discrete structuresHiện không còn mởBMTLĐC40
554MATH2144Giải tích ICalculus IHiện đang mởHTTTĐC40
555MATH2153Giải tích IICalculus 2Hiện đang mởHTTTĐCMAT12MATH214430
556MATH3013Đại số tuyến tínhLinear AlgebraHiện đang mởHTTTĐC30
557ME001Giáo dục quốc phòngMilitary educationHiện đang mởP.ĐTĐHĐCMEDU100
558MEDU1Giáo dục quốc phòngMilitary EducationHiện đang mởGDQPQPME00100
559MKTG4223Quản trị chuỗi cung ứngSupply Chain ManagementHiện đang mởHTTTCN30
560MKTG5883Khai phá dữ liệu và ứng dụngAdvanced Data Mining ApplicationsHiện đang mởHTTTCNCS542331
561MLPE1Kinh tế chính trị Mác-Lênin (TE)Marxism–Leninism political economyHiện không còn mởP.ĐTĐHĐCMLPE250
562MLPE2Kinh tế chính trị Mác-Lênin (TE1)Marxism–Leninism political economyHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC40
563MSIS207Phát triển ứng dụng webWeb Applications DevelopmentHiện đang mởHTTTCNCS5423
CS2133
31
564MSIS2433Lập trình hướng đối tượngObject Oriented ProgrammingHiện đang mởHTTTCSNCS213330
565MSIS3033Quản lý dự án hệ thống thông tinInformation systems project managementHiện đang mởHTTTCSN30
566MSIS3233Management Science MethodsManagement Science MethodsHiện đang mởHTTTCNMATH215330
567MSIS3242Sofware Quality ManagementSofware Quality ManagementHiện đang mởHTTTCN30
568MSIS3243Managerial Decision TheoryManagerial Decision TheoryHiện đang mởHTTTCNMATH215330
569MSIS3303Phân tích thiết kế hệ thốngSystem analysis and designHiện đang mởHTTTCNIS3303CS542331
570MSIS4013Thiết kế, quản lý và quản trị hệ CSDLDatabase system design, management and administrationHiện đang mởHTTTCNCS542330
571MSIS402Điện toán đám mâyCloud ComputingHiện đang mởHTTTCN30
572MSIS405Dữ liệu lớnBig dataHiện đang mởHTTTCNSTAT4033
CS4323
30
573MSIS4133Công nghệ thông tin trong thương mại điện tửInformation Technologies for e-commerceHiện đang mởHTTTCN30
574MSIS4243Control and Audit of Information SystemsControl and Audit of Information SystemsHiện đang mởHTTTCN30
575MSIS4263Các ứng dụng thông minh và hỗ trợ ra quyết địnhDecision-support and intelligence applicationsHiện đang mởHTTTCNIS4263MSIS401330
576MSIS4363Các chủ đề nâng cao trong phát triển hệ thốngAdvanced topics in systems developmentHiện không còn mởHTTTCNTC30
577MSIS4443Các hệ thống mô phỏng trên máy tínhComputer based simulation systemsHiện đang mởHTTTCN30
578MSIS4523Hệ truyền thông dữ liệuData communication systemsHiện đang mởHTTTCNIS4523ACCT512330
579MSIS4800Hệ thống thông tin tính toánAccounting information systemHiện không còn mởHTTTCNTC30
580MSIS4801Quản lý thông tin địa lýGeospatial information managementHiện không còn mởHTTTCNTCIS480131
581NHJP1Tiếng Nhật Sơ cấp 1Japanese for beginners 1Hiện đang mởPĐTĐHBT00
582NHJP2Tiếng Nhật Sơ cấp 2Japanese for beginners 2Hiện đang mởPĐTĐHBT00
583NT005Giới thiệu ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệuIntroduction to IT programs Computer Networks and Data communicationsHiện đang mởMMT&TTĐC10
584NT015Giới thiệu ngành An toàn Thông tinIntroduction to Information Security programsHiện đang mởMMT&TTĐC10
585NT101An toàn mạng máy tínhNetwork securityHiện đang mởMMT&TTCSNIT00531
586NT102Điện tử cho công nghệ thông tinElectronics for information technologyHiện không còn mởMMT&TTCSNPH00231
587NT103Hệ điều hành LinuxLinux operating systemsHiện đang mởMMT&TTCNTCNT309NT13131
588NT104Lý thuyết thông tinInformation theoryHiện đang mởMMT&TTCSNIT00130
589NT105Truyền dữ liệuData communicationsHiện đang mởMMT&TTCSNIT00531
590NT106Lập trình mạng căn bảnBasic network programmingHiện đang mởMMT&TTCSNIT005
IT001
21
591NT107Xử lý tín hiệu trong truyển thôngSignal Processing for CommunicationsHiện không còn mởMMT&TTCNNT33231
592NT108Mạng truyền thông và di độngCommunication and mobile networksHiện không còn mởMMT&TTCNNT13230
593NT109Lập trình ứng dụng mạngNetwork-application programmingHiện đang mởMMT&TTCSNIT004
NT106
21
594NT110Tín hiệu và mạchSignals and circuitsHiện không còn mởMMT&TTCNPH001IT00230
595NT111Thiết bị mạng và truyền thông ĐPTNetwork appliances and multimedia communicationsHiện đang mởMMT&TTCNTCIT00531
596NT112Công nghệ mạng viễn thôngCommunications technologyHiện không còn mởMMT&TTCNNT402IT00521
597NT113Thiết kế MạngNetwork designHiện đang mởMMT&TTCSNNT13221
598NT114Đồ án chuyên ngànhSpecialized projectHiện đang mởMMT&TTĐA02
599NT115Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởMMT&TTTTTNNT21530
600NT116Kỹ năng mềmSoft skillsHiện không còn mởMMT&TTCNSS00402
601NT117Đồ án môn học Lập trình ứng dụng MạngNetwork-based application programming projectHiện đang mởMMT&TTĐANT20202
602NT118Phát triển ứng dụng trên thiết bị di độngMobile application developmentHiện đang mởMMT&TTCSNNT305IT002
IT005
21
603NT119Mật mã họcCryptographyHiện không còn mởMMT&TTCSNNT219MA001
MA002
31
604NT121Thiết bị mạng và truyền thông ĐPTNetwork appliances and multimedia communicationsHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT11121
605NT130Cơ chế hoạt động của mã độcMalware modus operandiHiện không còn mởMMT&TTCSNNT230IT007
NT101
31
606NT131Hệ thống nhúng Mạng không dâyWireless Embedded Network SystemsHiện đang mởMMT&TTCSNIT00731
607NT132Quản trị mạng và hệ thốngNetworks and Systems AdministrationHiện đang mởMMT&TTCSNIT00531
608NT133An toàn kiến trúc hệ thốngSystem Architecture SecurityHiện đang mởMMT&TTCNIT006
IT007
21
609NT137Kỹ thuật phân tích mã độcMalware analysis techniquesHiện đang mởMMT&TTCN21
610NT201Phân tích thiết kế hệ thống truyền thông và mạngSystem analysis and designHiện đang mởMMT&TTCNTCNT53230
611NT202Đồ án môn Lập trình ứng dụng mạngProject on Nerwork-Application ProgrammingHiện không còn mởMMT&TTĐANT11702
612NT203Đồ án chuyên ngànhSpecialized ProjectHiện không còn mởMMT&TTĐANT11402
613NT204Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhậpIntrusion detection and prevention systemHiện đang mởMMT&TTCNNT32121
614NT205Tấn công mạngNetwork offencesHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
615NT206Quản trị hệ thống mạngComputer network administrationHiện không còn mởMMT&TTCNNT301,NT006NT531IT00521
616NT207Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệpRisk management and information security in enterpriseHiện đang mởMMT&TTCNNT10121
617NT208Lập trình ứng dụng WebWeb-Based Application DevelopmentHiện đang mởMMT&TTCNTCNT507
NT307
NT533
NT10621
618NT209Lập trình hệ thốngComputer System programmingHiện đang mởMMT&TTCSNIT006
IT001
21
619NT210Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụngE-commerce and applicationsHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT502IT005
NT106
21
620NT211An ninh nhân sự, định danh và chứng thựcIdentification, authentication and privacy security (personal information protection)Hiện đang mởMMT&TTCNTC21
621NT212An toàn dữ liệu, khôi phục thông tin sau sự cốData integrity and disaster recoveryHiện đang mởMMT&TTCNTCNT101
IT004
21
622NT213Bảo mật web và ứng dụngWeb and application securityHiện đang mởMMT&TTCN21
623NT215Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện đang mởMMT&TTTTTN20
624NT216Bảo mật hệ thống dữ liệuData System SecurityHiện đang mởMMT&TTCNTC21
625NT219Mật mã họcCryptographyHiện đang mởMMT&TTCNNT11921
626NT230Cơ chế hoạt động của mã độcMalware modus operandiHiện đang mởMMT&TTCSNNT130IT007
NT101
21
627NT301Quản trị hệ thống mạngComputer network administrationHiện không còn mởMMT&TTCNNT206
NT531
21
628NT302Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệpEnterprise information security policyHiện không còn mởMMT&TTCNNT33121
629NT303Công nghệ thoại IPVoIP technologyHiện đang mởMMT&TTCNNT536NT10521
630NT304Ứng dụng truyền thông và an ninh thông tinApplications of communications and information securityHiện không còn mởMMT&TTCN21
631NT305Phát triển ứng dụng trên thiết bị di độngMobile Application DevelopmentHiện không còn mởMMT&TTCNNT11821
632NT306Kỹ thuật lập trình mạng trên LinuxNetwork programming techniques on LinuxHiện không còn mởMMT&TTCN30
633NT307Xây dựng ứng dụng webWeb application developmentHiện không còn mởMMT&TTCNNT208
NT533
21
634NT309Lập trình trên LinuxProgramming on LinuxHiện không còn mởMMT&TTCN21
635NT310Pháp chứng mạng di độngDigital forensicsHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
636NT311Công nghệ tường lửa và bảo vệ mạng ngoại viFirewall technology and perimeter protectionHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
637NT312Bảo mật với smartcard và NFCSmart card and NFC securityHiện đang mởMMT&TTCNTCNT10121
638NT320Công nghệ vệ tinhSatelite technologyHiện không còn mởMMT&TTCN30
639NT321Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhậpIntrusion Detection and Prevention SystemHiện không còn mởMMT&TTCNNT20421
640NT330An toàn mạng không dây và di độngWireless network and mobile securityHiện đang mởMMT&TTCNNT108IT00521
641NT331Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệpEnterprise information security policyHiện đang mởMMT&TTCNNT302IT005
NT101
21
642NT332Xử lý tín hiệu trong truyền thôngSignal processing in communicationsHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT107IT00531
643NT333Tính toán lướiNet computingHiện đang mởMMT&TTCNTCNT403IT005
NT106
21
644NT334Pháp chứng kỹ thuật sốDigital forensicsHiện đang mởMMT&TTCNNT101NT10121
645NT395Phát triển ứng dụng trên thiết bị di độngMobile application developmentHiện không còn mởMMT&TTCN21
646NT401An toàn mạng nâng caoAdvanced network securityHiện không còn mởMMT&TTCN21
647NT402Công nghệ mạng viễn thôngCommunications technologyHiện đang mởMMT&TTCNNT112NT404IT00521
648NT403Tính toán lướiNet ComputingHiện không còn mởMMT&TTCNNT33321
649NT404Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện không còn mởMMT&TTKLTN100
650NT405Bảo mật InternetCyber SecurityHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT503NT101
IT005
21
651NT406Đồ án tốt nghiệpGraduation ProjectHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT50440
652NT407Pháp chứng kỹ thuật sốDigital ForensicsHiện không còn mởMMT&TTCNNT33421
653NT408Bảo mật trên InternetCyber securityHiện không còn mởMMT&TTCN31
654NT501Thực tập doanh nghiệpInternshipHiện không còn mởMMT&TTTTTNNT11530
655NT502Thương mại Điện tử và Triển khai ứng dụngE-commerce and applicationsHiện không còn mởMMT&TTCĐTNNT210IT005
NT101
NT109
21
656NT503Bảo mật InternetCyber securityHiện không còn mởMMT&TTCĐTNNT405IT005
NT101
21
657NT504Tiểu luận tốt nghiệpGraduation projectHiện đang mởMMT&TTCĐTNNT406NT406NT114
NT117
40
658NT505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởMMT&TTKLTN100
659NT507Xây dựng ứng dụng webWeb application developmentHiện không còn mởMMT&TTCĐTNNT20821
660NT509Hệ thống đa tác tử di động thông minhIntelligent mobile multi-agent systemsHiện không còn mởMMT&TTCĐTN21
661NT521Lập trình an toàn và khai thác lỗ hổng phần mềmSecure Programming and Exploiting VulnerabilitiesHiện đang mởMMT&TTCNTC31
662NT522Phương pháp học máy trong an toàn thông tinMachine learning for information securityHiện đang mởMMT&TTCNTC21
663NT523An toàn thông tin trong kỷ nguyên máy tính lượng tửCyber Security in the Quantum EraHiện đang mởMMT&TTCNTCMA00321
664NT531Đánh giá hiệu năng hệ thống mạng máy tínhModeling and performance evaluation of network and computer systemsHiện đang mởMMT&TTCN21
665NT532Công nghệ Internet of things hiện đạiAdvanced Internet of Things TechnologiesHiện đang mởMMT&TTCNTCNT13121
666NT533Hệ tính toán phân bốDistributed computing systemHiện đang mởMMT&TTCN21
667NT534An toàn mạng máy tính nâng caoAdvanced security networkHiện đang mởMMT&TTCSNNT10121
668NT535Bảo mật Internet of thingsSecurity and Privacy in Internet of ThingsHiện đang mởMMT&TTCNTCNT101
NT532
21
669NT536Công nghệ truyền thông đa phương tiệnMultimedia Communication TechnologiesHiện đang mởMMT&TTCN21
670NT537Truyền thông xã hội và kinh doanhSocial Media and Business PracticesHiện đang mởMMT&TTCN30
671NT538Giải thuật xử lý song song và phân bốAlgorithms in parallel and distributed computingHiện đang mởMMT&TTCNIT00521
672NT539AI ứng dụng trong mạng và truyền thôngArtificial Intelligence for Networking and CommunicationsHiện đang mởMMT&TTTNIT00531
673OOPT1Lập trình hướng đối tượngObject-Oriented ProgrammingHiện không còn mởCNPMĐCIT00231
674OOPT2Lập trình hướng đối tượngObject-oriented programmingHiện không còn mởCNPMCSNN41
675OSYS1Hệ điều hànhOperating SystemsHiện không còn mởMMT&TTĐCIT00730
676OSYS2Hệ điều hànhOperating systemsHiện không còn mởMMT&TTĐCIT00730
677PE001Giáo dục thể chất 1Physical education 1Hiện không còn mởPĐTĐHTCPEDU1PE01200
678PE002Giáo dục thể chất 2Physical education 2Hiện đang mởPĐTĐHTCPEDU2PE01200
679PE003Giáo dục thể chất 3Physical education 3Hiện không còn mởTTNNTC00
680PE012Giáo dục thể chấtPhysical educationHiện đang mởPĐTĐHTC00
681PEDU1Giáo dục thể chất 1Physical Education 1Hiện không còn mởGDTCTCPE00100
682PEDU2Giáo dục thể chất 2Physical Education 2Hiện không còn mởPĐTĐHTCPE00200
683PH001Nhập môn điện tửIntroduction to electrical engineeringHiện đang mởBMTLĐC30
684PH002Nhập môn mạch sốIntroduction to digital circuitHiện đang mởKTMTĐCCE102
NT102
31
685PH003Vật lý kỹ thuậtTechnical physicsHiện không còn mởBMTLĐCPHY02
PH002
40
686PHIL1Những NLCB của chủ nghĩa Mác-LêninFundamental Principles of Marxism-LeninismHiện không còn mởBMAVĐCSS00150
687PHIL2Triết học Mác-LêninMarxist-Leninist philosophyHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC50
688PHY01Vật lý đại cương A1General physics A1Hiện không còn mởBMTLĐCPH00130
689PHY02Vật lý đại cương A2General physics A2Hiện không còn mởBMTLĐCPH00230
690PHY03Vật lý đại cương A3General physics A3Hiện không còn mởBMTLĐC20
691PHY11General Physics 1General Physics 1Hiện không còn mởBMTLĐC40
692PHY12General Physics 2General Physics 2Hiện không còn mởBMTLĐC40
693PHY22Vật lý đại cương A2 (TE1)General physics A2Hiện không còn mởBMTLĐC40
694PHYS1114Vật lý đại cương IGeneral physics 1Hiện đang mởHTTTĐC40
695PHYS1214Vật lý đại cương IIGeneral physics 2Hiện đang mởHTTTĐCPHY12PHYS111440
696SC203Phương pháp khoa họcScientific research methodologyHiện đang mởHTTTCNTC30
697SE005Giới thiệu ngành Kỹ thuật Phần mềmIntroduction to Software EngineeringHiện đang mởCNPMĐC10
698SE100Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượngObject-oriented software development methodologyHiện đang mởCNPMCSNIT002
IT004
SE104
31
699SE101Phương pháp mô hình hóaModeling methodsHiện đang mởCNPMCSNIT001
IT002
IT003
30
700SE102Nhập môn phát triển gameIntroduction to game developmentHiện đang mởCNPMCSNIT00121
701SE103Các phương pháp lập trìnhProgramming ParadigmsHiện không còn mởCNPMCNSE33421
702SE104Nhập môn Công nghệ phần mềmSoftware engineeringHiện đang mởCNPMCSNIT002
IT004
31
703SE105Lập trình nhúng căn bảnEmbedded-system ProgrammingHiện không còn mởCNPMCNCE21121
704SE106Đặc tả hình thứcFormal specificationHiện đang mởCNPMCSNIT001
IT003
SE104
40
705SE107Phân tích thiết kế hệ thốngSystem analysis and designHiện không còn mởCNPMCNSE207IS201IT002
IT004
SE104
31
706SE108Kiểm chứng phần mềmSoftware testingHiện không còn mởCNPMCSNSE113IT001
SE104
21
707SE109Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềmSoftware development, deployment and maintenanceHiện đang mởCNPMCSNSE209SE10430
708SE110Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượngPhương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượngHiện không còn mởCNPMCN31
709SE111Đồ án mã nguồn mởOpen source projectHiện đang mởCNPMCSNSE417SE121IT001
IT002
IT003
IT004
SE104
20
710SE112Đồ án chuyên ngànhSpecialized projectHiện đang mởCNPMCSNSE418SE122IT002
IT003
IT004
SE104
20
711SE113Kiểm chứng phần mềmSoftware TestingHiện đang mởCNPMCNTCSE10431
712SE114Nhập môn ứng dụng di độngMobile Application OverviewHiện đang mởCNPMCSNIT001
IT002
21
713SE121Đồ án 1Major Project 1Hiện đang mởCNPMCSNSE10420
714SE122Đồ án 2Major Project 2Hiện đang mởCNPMCSNSE12120
715SE207Phân tích thiết kế hệ thốngSystem Analysis and DesignHiện không còn mởCNPMCNSE10731
716SE208Kiểm chứng phần mềmSoftware TestingHiện không còn mởCNPMCNSE10821
717SE209Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềmSoftware Development, Deployment and MaintenanceHiện không còn mởCNPMCNSE10930
718SE210Quản lý dự án công nghệ thông tinInformation-Technology Project ManagementHiện không còn mởCNPMCNIS20831
719SE211Phát triển phần mềm hướng đối tượngObject-oriented Software Development MethodologyHiện không còn mởCNPMCNSE10031
720SE212Phát triển phần mềm mã nguồn mởOpen-source Software DevelopmentHiện không còn mởCNPMCNSE33121
721SE213Xử lý phân bốDistributed ComputingHiện không còn mởCNPMCNSE33921
722SE214Công nghệ phần mềm chuyên sâuAdvanced software engineeringHiện đang mởCNPMCNSE10431
723SE215Giao tiếp người máyHuman-computer interactionHiện đang mởCNPMCNSE10431
724SE220Thiết kế GameIntroduction to game designHiện đang mởCNPMCNSE323SE10231
725SE221Lập trình game nâng caoAdvanced game programmingHiện đang mởCNPMCNSE10231
726SE301Phát triển phần mềm mã nguồn mởOpen-source software developmentHiện đang mởCNPMCNSE21230
727SE310Công nghệ .NET.Net technologyHiện đang mởCNPMCNTCSE312IT002
IT008
31
728SE311Ngôn ngữ lập trình JavaJava Programming LanguageHiện không còn mởCNPMCNSE33031
729SE312Công nghệ .NET.Net TechnologyHiện không còn mởCNPMCNSE310IT004
SE104
SE347
31
730SE313Một số thuật toán thông minhIntelligent algorithmsHiện đang mởCNPMCNTCSE337IT002
IT003
20
731SE320Lập trình đồ họa 3 chiều với Direct3D3D programming with Direct3DHiện đang mởCNPMCNTCSE10231
732SE321Lập trình trên thiết bị di độngMobile Device Application DevelopmentHiện không còn mởCNPMCNSE34640
733SE322Công nghệ Web và ứng dụngWeb Technology and ApplicationsHiện không còn mởCNPMCNSE34120
734SE323Thiết kế GameIntroduction to game designHiện không còn mởCNPMCNSE22040
735SE324Nhập môn lập trình 3D game3D game engine designHiện không còn mởCNPMCN31
736SE325Chuyên đề J2EEJ2EEHiện đang mởCNPMCNTCIT002
IT003
IT004
SE330
31
737SE326Cơ sở dữ liệu nâng caoAdvanced DatabasesHiện không còn mởCNPMCNIS33720
738SE327Phát triển và vận hành gameGames developmentHiện đang mởCNPMCNTC31
739SE328Lập trình TTNT trong GameArtificial intelligence on game programmingHiện đang mởCNPMCNTCSE33431
740SE329Thiết kế 3D Game Engine3D game engine designHiện đang mởCNPMCNTC31
741SE330Ngôn ngữ lập trình JavaJava programming languageHiện đang mởCNPMCSNSE311IT001
IT002
31
742SE331Chuyên đề E-commerceE-commerceHiện đang mởCNPMCNTCSE331IT004
SE104
20
743SE332Chuyên đề CSDL nâng caoAdvanced databaseHiện đang mởCNPMCNSE326IT00420
744SE333Chuyên đề E-GovernmentE-GovernmentHiện không còn mởCNPMCNSE40420
745SE334Các phương pháp lập trìnhProgramming paradigmsHiện đang mởCNPMCNSE103IT00121
746SE335Công nghệ XML và ứng dụngXML technology and applicationsHiện không còn mởCNPMCN31
747SE336Phương pháp luận sáng tạo KH-CNScientific methodology and innovationHiện không còn mởCNPMCNCS51920
748SE337Các thuật toán thông minhIntelligent AlgorithmsHiện không còn mởCNPMCNSE31310
749SE338Logic mờFuzzy logicHiện không còn mởCNPMCNSE342CS40520
750SE339Xử lý phân bổDistributed computingHiện không còn mởCNPMCN21
751SE340Quản lý dự án công nghệ thông tinInformation-technology project managementHiện đang mởCNPMCNSE210IS208IT00131
752SE341Công nghệ Web và ứng dụngWeb technology and applicationsHiện đang mởCNPMCNIT001
IT002
IT004
20
753SE342Logic mờFuzzy logicHiện không còn mởCNPMCN20
754SE343Công nghệ PortalPortal technologyHiện đang mởCNPMCNTCSE343SE34130
755SE344Lập trình game trong các thiết bị di độngMobile game programmingHiện đang mởCNPMCNTCSE344IT001
SE346
31
756SE345Kỹ thuật lập trình nhúngEmbedded programming techniquesHiện không còn mởCNPMCN31
757SE346Lập trình trên thiết bị di độngMobile device application developmentHiện đang mởCNPMCNIT001
IT008
31
758SE347Công nghệ Web và ứng dụngWeb technology and applicationsHiện đang mởCNPMCNTCSE34131
759SE348Chuyên đề M-commerceM-commerceHiện đang mởCNPMĐCSE33120
760SE349Nhập môn Quản trị doanh nghiệpIntroduction to business administrationHiện không còn mởCNPMCNITEM1IE20220
761SE350Chuyên đề E-learningE-learningHiện đang mởCNPMĐC20
762SE351Xử lý song songParallel processingHiện đang mởCNPMCNIT007
SE334
31
763SE352Phát triển ứng dụng VRVR App DevelopmentHiện đang mởCNPMCNTC21
764SE354Chuyên đề các quy trình phát triển phần mềm hiện đạiE-learningHiện đang mởCNPMCNTC21
765SE355Máy học và các công cụHiện đang mởCNPMCN21
766SE356Kiến trúc Phần mềmKiến trúc Phần mềmHiện đang mởCNPMCNTCIT003
SE104
31
767SE357Kỹ thuật phân tích yêu cầuRequirement EngineeringHiện đang mởCNPMCNTCSE10421
768SE358Quản lý dự án Phát triển Phần mềmSoftware development project managementHiện đang mởCNPMCN31
769SE400Seminar các vấn đề hiện đại của CNPMSeminar on modern software engineeringHiện đang mởCNPMCĐTNSE100
SE104
40
770SE401Mẫu thiết kếSoftware design patternHiện đang mởCNPMCĐTNSE10030
771SE402Điện toán đám mâyCloud computingHiện không còn mởCNPMCĐTNIS402IT005
IT008
20
772SE403Nguyên lý thiết kế thế giới ảoVirtual-world designHiện đang mởCNPMCĐTN40
773SE404Chuyên đề E-GovernmentE-governmentHiện đang mởCNPMCĐTNSE33330
774SE405Chuyên đề Mobile and Pervasive ComputingMobile pervasive computingHiện đang mởCNPMCĐTNSE11430
775SE417Đồ án môn học mã nguồn mởOpen Source ProjectHiện đang mởCNPMĐASE11120
776SE418Đồ án môn học chuyên ngànhSpecialized ProjectHiện không còn mởCNPMĐASE11230
777SE501Thực tập tốt nghiệpInternshipHiện đang mởCNPMTTTN20
778SE505Khóa luận tốt nghiệpThesisHiện đang mởCNPMKLTNSE122100
779SMET1Phương pháp NCKH trong tin họcScientific Research Methodology in InformaticsHiện không còn mởPĐTĐHĐCSMET1CS519
SS005
20
780SMET2Phương pháp luận sáng tạo KH-CNScientific Method and InnovationHiện không còn mởPĐTĐHĐCSMET2CS519
SS005
20
781SOCI1Chủ nghĩa xã hội khoa họcScientific socialismHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC30
782SP3724Kỹ năng giao tiếpCommunication SkillsHiện không còn mởHTTTĐC30
783SPCH2713Kỹ năng giao tiếpIntroduction to Speech CommunicationHiện đang mởHTTTĐC20
784SPCH3723Tiếng Anh chuyên ngành CNTTEnglish for computer scienceHiện đang mởHTTTĐCENGL121330
785SPCH3724Kỹ năng giao tiếpCommunication skillsHiện đang mởHTTTĐCSP3724SPCH271330
786SS001Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác LêninFundamental principles of Marxism-LeninismHiện không còn mởPĐTĐHĐCPHIL150
787SS002Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt NamThe revolutionary way of the communist party of VietnamHiện không còn mởPĐTĐHĐCVCPL1SS01030
788SS003Tư tưởng Hồ Chí MinhHo Chi Minh thoughtHiện đang mởP.ĐTĐHĐCHCMT120
789SS004Kỹ năng nghề nghiệpProfessional skillsHiện đang mởPĐTĐHĐC20
790SS005Phương pháp luận sáng tạo KH-CNScientific methodology and innovationHiện không còn mởPĐTĐHĐCSE336SMET1
SMET2
CS519
20
791SS006Pháp luật đại cươngIntroduction to lawHiện đang mởP.ĐTĐHĐC20
792SS007Triết học Mác – LêninMarxist-Leninist philosophyHiện đang mởPĐTĐHĐC30
793SS008Kinh tế chính trị Mác – LêninMarxist Leninist political economyHiện đang mởPĐTĐHĐC20
794SS009Chủ nghĩa xã hội khoa họcScientific socialismHiện đang mởPĐTĐHĐC20
795SS010Lịch sử Đảng Cộng sản Việt NamHistory of Vietnamese communist partyHiện đang mởPĐTĐHĐC20
796SSKL1Kỹ năng mềmSoft skillsHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC20
797STA01Xác suất thống kêStatisticsHiện không còn mởBMAVĐCMA00530
798STAT11Xác xuất thống kêStatisticsHiện không còn mởHTTTĐC30
799STAT3013Phân tích thống kêIntermediate Statistical AnalysisHiện đang mởHTTTCSSTAT403330
800STAT4033Thống kêStatisticsHiện đang mởHTTTĐCMATH2153
MATH2144
MATH3013
30
801TOEIC 450TOEIC 450TOEIC 450Hiện đang mởTTNNĐC00
802TOEIC450TOEIC 450TOEIC 450Hiện đang mởTTNNĐC00
803VCPH1Lịch sử Đảng CSVNHistory of the Communist Party of VietnamHiện không còn mởP.ĐTĐHĐC30
804VCPL1Đường lối cách mạng của Đảng CSVNRevolution Directions of Vietnam Communist PartyHiện không còn mởTTNNĐCSS00230
805WINP1Lập trình trên WindowsWindows ProgrammingHiện không còn mởCNPMĐCIT00831